Kurs i obuka - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja

Sve je više pravnih subjekata na teritoriji naše zemlje, čiji nadležni nastoje da poslovanje svoje kompanije predstave i na internetu, te shvataju koliko je to važno za poboljšanje njihovog rada. Jedna od mogućnosti da to učine jeste i kreiranje bloga, a kako bi potrebne informacije prezentovali što većem krugu potencijalnih korisnika usluga koje pružaju, odnosno kupcima konkretnih proizvoda.

Zato i naglašavamo da je specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja namenjena apsolutno svakome, ko je zainteresovan za ovakav vid internet prezentacije. Primarno nadležnima u različitim kompanijama, a zatim i osobama koje su zaposlene u odeljenjima marketinga, odnosno čija specijalnost se odnosi na sve one segmente poslovanja koji se tiču komunikacije sa potencijalnim klijentima. Najjednostavnije rečeno, svako ko ima dodira sa sprovođenjem marketinških aktivnosti u određenoj kompaniji bi trebalo da se sa konkretnom temom upozna kroz praćenje ove edukacije.

Najpre moramo naglasiti da nastavu mogu pohađati kako isključivo zaposleni u nekoj kompaniji, tako isto i pojedinačni polaznici.


Svakako je najvažnije da se pojedinci prijave za praćenje izabranog tipa obuke, što znači da moraju svoje podatke, to jest ime i prezime, datum rođenja i broj telefona za kontakt dostaviti ili na mejl ili lično, a otvorena je mogućnost i za prijavljivanje putem telefona izabranog predstavništva pomenute institucije.

Prisustvo svakoga, ko pre toga bude u skladu sa pravilima izvršio prijavu je obavezno kada bude bio organizovan upis, a svakako će ovlašćeni predstavnik institucije organizatora prethodno svakome od njih dostaviti informacije o onim dokumentima, koja će morati da prilože u tom trenutku.

Napomenuli bismo da se korporativni seminar - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja svrstava u jedinu vrstu edukacije, kod koje može da bude promenjeno mesto održavanja, a u smislu da zaposleni časove pohađaju u matičnoj kompaniji. Naime, važno je da se ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora o datumu početka korporativne obuke, kao i o trajanju i terminima, odnosno o mestu održavanja dogovori direktno sa vlasnikom tog preduzeća, odnosno sa njegovim ovlašćenim predstavnikom. Ukoliko se oni budu usaglasili oko toga da prethodno definisani broj radnika nastavu pohađa u prostorijama svoje firme, podrazumeva se da tačno propisani uslovi tada moraju biti obezbeđeni.Pojedinci nakon izvršenog upisa odlučuju hoće li časove pohađati online, a uz korišćenje namenskog softvera ili će to učiniti direktno u poslovnici navedene institucije, u kom slučaju se sprovodi nastava prema uobičajenom principu.

Kao što smo naveli, preko sopstvenog kompjutera će polaznik pristupati predavanjima ukoliko se odluči za opciju njihovog praćenja onlajn, a svakako će prethodno definisanu vrstu softvera na taj uređaj instaliratilirati, a potrebno je i da obezbedi stabilnu internet konekciju. Svakako je zainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da se obrate IT stručnjacima, a kako bi im pomogli tokom procesa instalacije.

Predavanja mogu biti praćena ili prema pravilima individualne, odnosno poluindividualne nastave ili u grupi, te se podrazumeva da će svaki polaznik odlučiti koji tip edukacije mu najviše odgovara.

Najpre da napomenemo da se potpuno ista pravila primenjuju kada se organizuje poluindividualni i individualni kurs i obuka - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja, iako se broj polaznika tom prilikom razlikuje, jer dvoje njih pristupa poluindividualnoj, a jedan individualnoj edukaciji.

Zajedno sa koordinatorom za nastavu, kao i sa stručnjakom, koji će konkretnu vrstu edukacije da vodi će se svaki polaznik, odnosno njih dvoje u slučaju poluindividualne obuke, dogovarati o načinu organizacije predavanja. Pored toga što će definisati precizno datum početka, vrlo je važno da oni odrede i u kojim terminima će se časovi odvijati i na koji način, odnosno prema kakvoj bi to trebalo da bude dinamici.

Strožija su u velikoj meri pravila koja se primenjuju kada predavanjima pristupa veći broj polaznika, odnosno kada se edukacija organizuje za grupu njih. Neophodno je da minimalan broj kandidata prvo izvrše prijavu u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, a da bi mogla da bude sprovedena grupna edukacija. Odluku o tome kog datuma će grupna obuka da počne, u svakom slučaju donosi zvanično ovlašćeno lice poslovnice, a u kojoj je zvanično ostvaren uslov za početak tog tipa edukacije. Ne samo da će odrediti termine održavanja časova i datum početka, nego će takođe definisati i trajanje, u smislu da će odrediti prema kakvoj dinamici bi trebalo članovi konkretne grupe da pohađaju časove. Ukoliko neko od njih bude imao potrebu da zahteva izmenu ma kog segmenta, mora znati da se ni u kom slučaju ne smeju izvršiti izmene, već je vrlo važno da se svega navedenog član konkretne grupe maksimalno pridržava.

Program stručne edukacije - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja

Šta je to tačno blog, odnosno koja je osnovna razlika između bloga i web sajta je prva tema, koju će obraditi specijalizovani seminar - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja.

Podrazumeva se da će polaznicima biti ponuđeni primeri, na osnovu kojih će uvideti osnovnu razliku između prikazivanja poslovanja putem bloga i putem web sajta. Naravno da će im profesori tada ukazati i na prednosti obe vrste prezentacije, ali će svakako predočiti koje su mane i jedne i druge.

Isto tako će profesori objasniti kako funkcionise svaki korak, odnosno na koji način se blog otvara, te kako se formira sadržaj i kasnije prezentuje potencijalnim kupcima proizvoda ili korisnicima određene usluge.

Posle toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja bude fokusirana isključivo na poslovni svrhu ovakvog načina prezentovanja. A to podrazumeva da će polaznicima biti objašnjeno, između ostalo kako se kreira biznis plan za određeni blog, odnosno na koji način je potrebno definisati ciljeve, a u smislu da će predavači govoriti o tome kako funkcioniše određivanje ciljne grupe posetilaca, odnosno uopšteno ciljeva poslovanja.

Uz to će profesori objasniti i zbog čega je važno da stranica, koja govori o samoj kompaniji i o njenim zaposlenima bude kreirana u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), te će ukazati prisutnima i na to o čemu posebno treba da vode računa prilikom sastavljanja teksta kako za tu stranicu, tako isto i za sve ostale.

Iako su tekstualni sadržaji izuzetno značajni za kvalitetno blogovanje, odnosno za poboljšanje poslovanja uz primenu takvog načina prezentovanja, naročito je važno i da se vodi računa o vizuelnom efektu, koji će konkretni blog ostaviti na posetioce, to jest potencijalne klijente. A upravo iz tog razloga je predviđeno da profesori detaljno objasne i kako je poželjno određeni blog da izgleda, da bi maksimalno privukao pažnju ciljne grupe, odnosno da bi oni redovno posećivali konkretni blog i dobijali željene informacije.

S obzirom na to da ova edukacija može biti održana i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, to je organizator dozvolio određena odstupanja u nastavnom programu, a u smislu da se primeri tokom sprovođenja korporativne obuke mogu prilagoditi oblasti poslovanja kompanije, čiji zaposleni pohađaju edukaciju. Svakako će biti neophodno da se nadležno lice tog preduzeća dogovori o svemu tome direktno sa profesorom, koji bi trebalo korporativni kurs i da sprovodi.

Polaznicima će biti predočeno da kreiranje bloga nije dovoljno da bi se poslovanje određenog pravnog lica poboljšalo, već da je neophodno i takozvano brendiranje, odnosno da bi valjalo povezati određeni blog sa profilima kompanije na društvenim mrežama. Upravo o tome će i biti posvećen kurs i obuka - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja, a na primerima će polaznicima biti pokazano na koji način pravilno povezivanje društvenih mreža i konkretnog bloga ima uticaja na boljitak u poslovanju.

Završni deo edukacije bi trebalo da bude interaktivan, odnosno predviđeno je da se u tom segmentu pažnja posveti razgovoru o prethodno obrađenim temama, te se očekuje aktivno učešće svakog polaznika. A tom prilikom će predavači nastojati da razreše sve nedoumice, koje prisutni imaju, a kako bi im omogućili da što lakše usvojena znanja primene u svom budućem radu.

Gde se i u kojim terminima organizuje obuka i kurs - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja?

U skladu sa pravilnikom koji se poštuje u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, specijalizovani kurs i obuka - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja se organizuje kako za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, isto tako i za zaposlene u okviru bilo koje kompanije.

Princip sprovođenja predavanja je vrlo jednostavan, te podrazumeva da polaznici imaju mogućnost kako da dolaze u izabranu poslovnicu organizatora i tu ih prate, tako isto i da to učine preko sopstvenog računara.

Instalacija softvera na konkretni uređaj je neophodna da bi se predavanja pratila onlajn, tako da se podrazumeva da će polaznik to učiniti samostalno. A ukoliko se ne bude najbolje snašao tokom tog postupka, treba da zna da u sklopu svake poslovnice pomenute institucije postoji i specijalizovani tim, sačinjen od stručnjaka zaduženih za pružanje pomoći klijentima u tom slučaju. Napomenuli bismo i to da je vrlo važno da polaznik, koji se opredeli za takav pristup edukaciji omogući nesmetani pristup internetu, odnosno da obezbedi stabilnu internet vezu.

Navedena institucija omogućuje polaznicima da i klasičnu i online edukaciju prate ili individualno, odnosno u grupi ili u društvu još jednog kandidata.

Za grupni vid edukacije važi pravilo da se prvo minimalan broj polaznika mora zvanično prijaviti u konkretnom predstavništvu ove institucije, jer će tek posle toga i moći da bude oformljena grupa. Svakako je princip organizacije vrlo rigorozan, a u tom smislu da koordinator za nastavu treba da definiše sve, odnosno da posle kreiranja grupe odredi kako datum početka kursa, isto tako i termine u kojima će časovi da budu organizovani i prema kakvoj dinamici. Sve to će biti na propisan način saopšteno prijavljenima, a naročito će biti istaknuto da se njihovi zahtevi za izmenama neće uzimati u obzir.

Ako nekom kandidatu ne odgovaraju tako stroga pravila, na raspolaganju mu je mogućnost da prati poluindividualnu ili individualnu edukaciju, jer se svaka od njih sprovodi na vrlo fleksibilan način. Ustvari, potrebno je da se oko principa sprovođenja časova dogovori profesor direktno sa zainteresovanim polaznikom, a vrlo je važno da tom prilikom bude i koordinator za nastavu prisutan.

Predviđeno je da se po zahtevu vlasnika određene firme organizuje korporativna obuka i kurs - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja, a u kom slučaju predavanjima isključivo radnici tog preduzeća treba da prisustvuju. Budući da je ciljna grupa polaznika nešto drugačija, organizator se primarno trudi da njihove, odnosno zahteve njihovih nadređenih u potpunosti ispoštuje. Svakako će se nadležno lice te firme o načinu organizacije časova direktno dogovarati sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica, te će definisati kako dinamiku njihovog sprovođenja i termine, tako isto i datum početka celokupnog korporativnog kursa. Odstupanje je jedino prisutno kod ovog tipa edukacije, a tiče se isključivo mesta njenog održavanja. Stvar je u tome da organizator može ostvariti zahtev onog klijenta, koji smatra da bi više odgovaralo njegovim radnicima da direktno u firmi pohađaju časove. Podrazumeva se da odabrani prostor mora posedovati sve što je neophodno, a da bi korporativna obuka bila maksimalno kvalitetno sprovedena.

Kako se stručni kurs i obuka - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja održava?

Najpre moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford specijalizovani seminar - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja organizuje i za pojedince i za zaposlene, a u okviru bilo kog preduzeća.

Ako nadležni u nekoj firmi budu izneli zahtev za sprovođenje ove edukacije samo za njihove zaposlene, biće neophodno da sve detalje definišu zajedno sa zvanično ovlašćenim licima u jednoj od poslovnica organizatora. Prvenstveno mislimo na to da se korporativna obuka može pratiti na potpuno isti način, kao i kada se nastava organizuje za fizička lica, što znači kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu. O načinu sprovođenja predavanja, odnosno o dinamici njihovog održavanja i terminima, kao i o datumu početka korporativne nastave će se pomenuta lica zajedno dogovoriti. A ono oko čega je neophodno da se, isto tako usaglase vezano je za lokaciju, na kojoj bi trebalo korporativni kurs da bude održan. Naime, pravilnikom ove institucije je definisano da samo taj tip edukacije može biti organizovan na nekom drugom mestu, odnosno u prostorijama kompanije, čiji nadležni su za njeno sprovođenje zainteresovani. Svakako će oni morati konkretni prostor i da opreme, a prema prethodno iznetim zahtevima.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja može biti praćena na više načina, a svako od prijavljenih će izabrati upravo onaj, koji mu po karakteristikama najviše i odgovara u trenutku prijavljivanja.

Izuzev individualne i grupne nastave, polaznici je mogu pratiti i u paru, a u kom slučaju se ona sprovodi prema pravilima takozvane poluindividualne.

Pravila koja se primenjuju prilikom njihovog sprovođenja su drugačija, a u smislu da se razlikuje ko donosi odluku o terminima održavanja, datumu početka i o trajanju konkretnog tipa edukacije, odnosno o dinamici njenog sprovođenja.

Da pojednostavimo, kod individualne i poluindividualne obuke će se o svemu tome precizno dogovoriti prijavljeni kandidati sa profesorom, koji će nastavu da vodi, a tom dogovoru će prisustvovati i zvanično ovlašćeni koordinator konkretne poslovnice.

Nasuprot tome, grupna edukacija podrazumeva da će se za sve to isključivo samostalno pobrinuti koordinator za nastavu, a od svakog prijavljenog se očekuje da se svih tih pravila pridržava. Međutim, važno je da bude najpre ostvaren zahtev, koji se odnosi na sam početak grupne edukacije, te podrazumeva prijavljivanje minimalnog broja polaznika.

Svakako je navedena institucija predvidela da se stručni kurs i obuka - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja može pohađati ili online ili u poslovnicama, odnosno prema klasičnom principu.

Da bi neko mogao onlajn da prati predavanja, biće obavezan da obezbedi lični kompjuter, kao i da na njega instalira namenski softver. Podrazumeva se da bi internet konekcija trebalo da bude stabilna u konkretnom prostoru, a koji polaznik izabere da iz njega pristupa predavanjima na taj način. Uzevši u obzir da u svakom predstavništvu navedene institucije postoji i specijalizovani tim za tehničku podršku, to podrazumeva da su dostupne zainteresovanima i te usluge. Naravno da im se mogu obratiti ukoliko ne uspeju da potpuno samostalno konkretni softver instaliraju ili u slučaju da imaju nekih poteškoća prilikom praćenja nastave.

Koliko je predviđeno da seminar - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja traje?

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i nastavu za grupu polaznika i individualnu, ali i za dvoje njih istovremeno, odnosno samo za radnike neke firme, to podrazumeva da svako od njih može dobiti informaciju o tome koliko će da traje obuka i kurs - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja, ali samo ukoliko se odluči za prvu opciju.

Naime, koordinator za nastavu jedne od poslovnica organizatora će definisati na koji način bi trebalo rasporediti ukupan broj časova, odnosno odrediće koliko će nastava u grupi trajati. Svaki član grupe dobiće precizne informacije o svim detaljima odmah po ostvarenju osnovnog zahteva za početak, to jest posle zvaničnog formiranja grupe u konkretnom predstavništvu.

Kako se na drugačiji način organizuju i poluindividualna i individualna edukacija, to automatski znači da će informacije o rasporedu navedenog nastavnog fonda biti dostupne polaznicima tek pošto ih zajedno sa nadležnim predavačem i sa koordinatorom budu definisali.

Prema istim takvim pravilima se organizuje i korporativni kurs i obuka - iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja, ali u tom slučaju nadležno lice zainteresovane kompanije određuje zajedno sa predstavnikom konkretne poslovnice, termine i datum početka, kao i mesto održavanja časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje