Kurs i obuka - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela

Izneta je opšta preporuka da svi koji, u okviru organizacija za koje rade donose odluke bitne za poslovanje pohađaju specijalizovani seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela. Naravno da je pomenuta edukacija primarno namenjena poslovnim ljudima koji nisu završili škole i fakultete ekonomskog usmerenja pa se, prema tome nisu detaljno upoznali sa pogodnostima koje nudi pomenuti korisnički program. Podrazumeva se da su na navedena predavanja koja će držati osvedočeni stručnjaci dobrodošli i svi ostali koji, kako iz poslovnih, tako i iz privatnih razloga žele da saznaju više o upotrebi Eksela, te da ga koriste za izražavanje određenih aktivnosti.

Kako se na ovu obuku prijavljuju osobe različitih profesija, potreba, načina života, godina i ličnih osobina, organizator je predvideo nekoliko načina za pohađanje nastave, kako bi svima omogućio da se bolje organizuju i prođu pomenutu edukaciju sa manje stresa i opterećenja.

Pojedinačni polaznici tako mogu da rade na standardni način, to jest da na časove u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. One se nalaze na više od 20 lokacija širom Srbije i tamo se nastava odvija u prostorijama koje su adekvatnih dimenzija i opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Ovim kandidatima na raspolaganju je i online kurs, kada će predavanja pratiti preko interneta. U tu svrhu, naravno upotrebljavaju svoje kompjutere, te je neophodno da na njih blagovremeno instaliraju posebnu vrstu softvera. Taj postupak je vrlo jednostavan i smatra se da većina prijavljenih može da ga obavi samostalno, ali je svakako za osobe koje se ne snađu ili budu imale nekih pitanja obezbeđena tehnička podrška od strane informatičkih stručnjaka u svakoj poslovnici naznačene institucije.


Bilo za koju od pomenutih opcija da se opredele, polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da rade zajedno sa još nekoliko drugih osoba, tačnije da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela. U takvom radnom okruženju obrazovni ciljevi se postižu putem kontinuirane interakcije među kandidatima koja je, naravno kontrolisana i vođena od strane nadležnog predavača. Da bi se osiguralo kvalitetno funkcionisanje grupe neophodno je vrlo strogo poštovati njenu veličinu, te tako ona može početi sa radom tek kada se za ovaj model edukacije prijavi minimalno četvoro polaznika, a istovremeno u sastavu jedne grupe ne može da deluje ni više od njih osmoro. Bitno je naznačiti da niko od prijavljenih neće moći da, na temelju svojih potreba traži održavanje nastave u određenim terminima niti da određuje tempo rada i datum za startovanje kompletnog programa. Sve ove pojedinosti će, zapravo da utvrdi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a od članova grupe se očekuje da im se u potpunosti prilagode i slede ih do kraja seminara.

Osobama koje žele da rade u društvu ali samo jednog kandidata namenjena je poluindividualna obuka. To je, naime najjednostavniji oblik grupnog delovanja kada oba člana ovog tandema u potpunosti dolaze do izražaja, mogu da se iskažu u obrazovnom procesu i ostvare predviđeni napredak. Budući da ih samo dvoje prisustvuje predavanjima, moguće je ispuniti njihove zahteve vezane za organizaciju rada, pa će tako moći da navedu kada bi želeli da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ako taj raspored bude odgovarao ovlašćenom profesoru i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, on će se usvojiti i primenjivati tokom čitave obuke.

Kandidatima koji žele da se edukuju odvojeno od ostalih namenjen je individualni kurs i obuka - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela. Tada ovlašćeni profesor podučava samo jednog polaznika, te može da jasno sagleda njegove sposobnosti, lične karakteristike, brzinu kojom usvaja nova znanja i da na osnovu toga osmisli svoj predavački rad, kako bi prijavljenom omogućio da brzo i lako ostvari predviđene obrazovne ciljeve. Između predavača i kandidata uspostavljajući se aktivna komunikacija, pa će se i na taj način doprineti proširivanju kompetencija i sticanje novih znanja. Svi koji odaberu ovaj pristup dobiće priliku da naznače koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihov način života i ustaljenu rutinu, a takođe će moći da navedu kada bi im odgovaralo da edukacija počne. Da bi pomenuti raspored postao validan moraju se sa njim saglasiti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, budući da se i oni smatraju aktivnim učesnicima u obrazovnom procesu.Ukoliko edukaciju žele da prate radnici nekog preduzeća, organizovaće se korporativna nastava i to kako preko interneta, tako i na standardni način. Polaznici koji budu želeli da predavanja prate uživo moći će, dakle da na časove dolaze u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, ali i da se obučavaju u svom radnom okruženju, te na bilo kojoj drugoj lokaciji koju odaberu, ukoliko tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. U vezi sa rasporedom rada, to jest oko termina i učestalosti održavanja časova i datuma početka seminara dogovaraće se ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Bitno je naznačiti da osobe koje žele da pohađaju specijalizovani seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela moraju najpre za to da se prijave i ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke, tačnije prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da učine u najbližem predstavništvu navedene institucije, preko telefona ili slanjem poruke pomenutog sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga biće pozvani da obavezno lično dođu na upis i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno biti blagovremeno tačno navedena kako bi mogli da ih prikupe i adekvatno se pripreme, a saznaće i ostale bitne detalje vezane za vreme i mesto održavanja naznačene procedure.

Čime se bavi obuka i kurs - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela?

S obzirom na to da postoji lak način za izražavanje odgovarajućih poslovnih aktivnosti, na predavanjima kojima će početi stručni kurs i obuka - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela nadležni profesori će predstaviti kandidatima osnove ovog korisničkog programa. Tako će oni biti sposobni da poboljšaju i unaprede proces donošenja bitnih poslovnih odluka, a samim tim doprinesu boljem funkcionisanju svoje firme. Metode koje su nekada bile svojstvene samo ekonomiji i proračuni kojima su baratali isključivo ekonomski eksperti sada su dostupni svim osobama koji koriste Eksel. Pojmovi kao što su: ROA (profit u odnosu na aktivu, indikator profitabilnosti kompanije), ROE (procentni povraćaj učešća u kapitalu), EBITA (dobit bez odbijanja poreza, amortizacije, kamate) uključeni su u Eksel paletu standardnih alata i njihovo korišćenje biće veoma jednostavno za sve one koji su budu prošli kratku obuku i trening u radu sa alatima naznačenog programa.

Čak i za potpune početnike rad u Ekselu je veoma jednostavan jer za bazične probleme koje on rešava, a koji zapravo predstavljaju 90 odsto naših svakodnevnih praktičnih zahteva, nije potrebno posebno informatičko predznanje. Neophodno je, dakle da osobe koje prate seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela poseduju samo osnovno poznavanje rada na računaru i dvadestak specifično računarskih termina, kao što su fajl, folder, sejv, sejv ez, kat, kopi, pejst i slični. Takođe, nije potrebno poznavanje elmenata više matematike, već je dovoljan nivo znanja aritmetike i algebre koji se uči u osnovnoj školi.

Profesori će objasniti da radna površina Eksela ima izgled sveske sa kvadratićima, gde je svaki kvadratić posebna ćelija koja će da služi za upisivanje nekog brojčanog podatka ili će se koristiti za ispisivanje rezultata obrade podataka nekom matematičkom formulom, koju smo sami ukucali ili koja je već unapred isprogramirana. Forma za unos podataka se najčešće oblikuje da izgleda kao tabela sa poljima obojenim različitim bojama, sa redovima i kolonama odvojenim debelim i tankim linijama. Prisutnima će biti objašnjeno da se to postiže na veoma jednostavan način i odgovara onome što bi svako, po ličnom ukusu uradio u svojoj svesci kada bi olovkom i bojicama pravio tabele za neke podatke, na način koji mu omogućava najbolju preglednost i funkcionalnost. U Ekselu je to neuporedivo lakše i brže uraditi nego olovkama na papiru. Slično je i kod kreiranja forme u kojoj dobijamo izveštaje sa proračunima na osnovu unetih podataka. Nadležni stručnjaci će napomenuti da je rezultate moguće dobiti u vidu tabela ili dijagrama koji mogu da budu dvodimenzionalni ili trodimenzionalni, raznih veličina, boja i oblika. U okviru jednog Eksel dokumenta moguće je kombinovanje podataka i rezultata iz praktično bezbroj ćelija u okviru jednog radnog lista, koji bi odgovarao jednoj strani nekakve ogromne sveske, kao i kombinovanje podataka sa drugih radnih listova, čiji je broj takođe praktično neograničen.

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela biće istaknuto da za napredne korisnike postoji opcija programiranja specifičnih računskih modela i formula, čak i bez poznavanja programskih jezika, kao što je Visual Basic u kome su generisani Excel alati i, uopšteno svi Microsoft aplikativni softveri. Kandidati će biti informisani da korišćenjem Eksela postaju dostupni različiti načini prezentovanja podataka, rezultata proračuna, uz mnogobrojne načine grafičkog predstavljanja tabelama i dijagramima koji se automatski generišu i lako su dostupni za izvoz u druge aplikacije ili za štampanje. Odgovarajuće forme izveštaja, koje Eksel generiše prilikom korišćenja softverskih alata, gotovih programa i obrazaca, a koje je samo potrebno popuniti odgovarajućim podacima za proračune profitabilnosti kompanije, odnosa obrta, stope prinosa i ostale ekonomske pokazatelje koje prate svaku poslovnu aktivnost, svakako će unaprediti efikasnost poslovanja prilikom planiranja ili analiziranja poslovnih aktivnosti i donošenja odluka. Sa svim pomenutim postupcima polaznici će biti upoznati tokom edukacije, te će nakon toga biti osposobljeni da mere različite važne ekonomske pokazatelje.

Gde i kada se održava kurs i obuka - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela?

Kada se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo ili neki reprezent određene firme sa željom da tamošnji radnici pohađaju navedenu edukaciju sprovodi se korporativni seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Excela. Tada časovi mogu da se prate na klasični način ili preko interneta, od čega će zavisiti i mesto na kome će polaznici raditi. U prvoj varijanti moći će da biraju između moderno opremljenih prostorija najbliže poslovnice organizatora, adekvatnog prostora u preduzeću za koje rade ili neke druge lokacije na kojoj obavezno moraju postojati uslovi za kvalitetno odvijanje edukacije. U drugom slučaju sami će odabrati mesto na kome će pratiti predavanja, a svakako će biti obavezni da se pridržavaju termina i ritma održavanja časova, te datum za početak obuke koje su zajednički odredili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Pojedinačni kandidati takođe imaju priliku da se edukuju na klasični način i da na časove, u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Ako se, pak odluče za online nastavu, moći će da rade sa bilo koje lokacije koja im odgovara, pošto će u tu svrhu koristiti svoje računare. Upravo su zbog toga obavezni da pre početka nastave na njih instaliraju specijalni tip softvera za šta će im biti pružena sva potrebna uputstva. Ukoliko ne budu uspeli da to obave samostalno, svakako mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Kandidati koji žele da rade u paru mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela. Oni mogu da prate nastavu preko interneta ili na klasični način, što će uslovljavati i lokaciju na kojoj će se edukovati. U prvom slučaju, to može da bude bilo koji prostor, dok će u drugoj situaciji dolaziti na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije. Za bilo koju opciju da se opredele, moći će da definišu vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum početka sprovođenja programa, ali će za to svakako morati da dobiju saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.

Mesto na kome će časove pratiti polaznici koji odaberu individualnu edukaciju zavisiće takođe od toga da li žele da se obučavaju uživo ili online. Ako se opredele za prvu opciju, moraće da dolaze na predavanja u odgovarajuću poslovnicu organizatora, dok će u drugom slučaju to moći da čine u udobnosti svog doma, na radnom mestu ili u bilo kom drugom prostoru koji im je za to pogodan. Svakako će biti zamoljeni da navedu kada bi želeli da edukacija počne, kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove, a nakon toga će morati da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Potrebno je, zapravo da svi učesnici u obrazovnom procesu budu saglasni oko pomenutih detalja, kako bi oni postali zvanično prihvaćeni.

Osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela radiće u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora ukoliko se odluče za klasičnu nastavu, dok će u drugom slučaju, to jest ako odaberu online edukaciju moći da prate predavanja sa bilo kog mesta koje im odgovara. Časovima će prisustvovati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika, pošto je taj broj procenjen kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne interakcije među kandidatima i davanje šanse svakom od njih da se iskaže u obrazovnom procesu i ostvari željeni napredak. Kada je u pitanju raspored prema kome će se raditi, kandidati na to neće imati nikakvog uticaja jer će termine i ritam održavanja časova, te datum za startovanje kompletnog programa unapred da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije.

Kako je organizovan seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela i da na časove, prema dobijenom rasporedu dolaze u odgovarajuće predstavništvo pomenute institucije. Takođe mogu da predavanja prate preko interneta uz pomoć svojih računara, ali za ovu online obuku moraju unapred da se pripreme. Potrebno je, zapravo da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što je prilično jednostavan informatički zadatak i većina prosečnih kandidata može da ga obavi samostalno. Ipak, organizator je za one koji se ne budu snašli obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Bilo da se edukuju na standardni način ili online, ovi kandidati mogu nastavu da prate prema individualnom principu, to jest da budu jedini koje će ovlašćeni predavač da podučava. U takvoj situaciji mogu brzo i lako da postignu predviđene obrazovne ciljeve, budući da će čitava nastava biti prilagođena njihovim potrebama, sposobnostima i brzini kojom usvajaju nove informacije. Biće u prilici da svog profesora pitaju sve što im nije jasno, da diskutuju sa njim, osporavaju ili se saglašavaju sa iznetim činjenicama i, uopšteno govoreći iznose svoje mišljenje o konkretnoj oblasti. Nadležni stručnjak će pratiti razvoj kandidata, davati mu sugestije i uputstva i, svakako naznačiti ono na čemu bi još trebalo da se poradi. Polaznik će takođe moći da maksimalno utiče na organizaciju nastave, pošto će mu biti omogućeno da navede kada bi želeo da kurs počne, te koji mu termini i ritam održavanja časova pogoduju. Da bi, međutim traženi raspored postao zvaničan moraju ga prihvatiti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela. Tada nadležni stručnjak istovremeno podučava dvoje polaznika koji, takođe ostvaruju kvalitetnu međusobnu komunikaciju i oboje izražavaju svoje ideje, stavove i mišljenja tokom obrazovnog procesa. S obzirom na to da i ovde nastavu prati relativno mali broj osoba, moguće je udovoljiti njihovim zahtevima vezanim za organizaciju rada, te tako kandidati mogu da traže da se časovi odvijaju u terminima koji im odgovaraju, ali i da utiču na tempo delovanja i datum startovanja celokupnog programa. Za sve to će svakako morati da dobiju saglasnost nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora, jer bez toga željeni raspored neće moći da postane zvaničan.

Grupna nastava namenjena je onima koji žele da rade u vrlo dinamičnoj atmosferi i kroz kontinuiranu interakciju sa drugima. Kandidati koji se odluče za ovaj pristup moraju da znaju da neće moći da utiču na raspored prema kome će se odvijati nastava, pošto će vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak obuke unapred da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ovo pravilo primenjuje se sa ciljem da svi članovi grupe budu stavljeni u isti položaj, jer jednostavno nije moguće napraviti raspored koji će svima da odgovara i zadovoljiti zahteve svakog kandidata.

Osobe koje rade u nekom preduzeću i smatraju da bi znanja koja nudi ova edukacija bila korisna za njih pohađaće korporativni seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela. One predavanja mogu da prate preko interneta ili uživo, kada mogu da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora ili da traže da se časovi održavaju u firmi za koju rade, te na bilo kom drugom mestu na kome ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Vreme kada će ovi polaznici početi sa obukom, termine i učestalost održavanja njihovih časova odrediće osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije.

Koliko će da traje obuka i kurs - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela?

Tempo delovanja za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela, sve detalje obrazovnog procesa utvrdjuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji, dok članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće obuku istog trajanja, ali će njihov raspored zavisiti od dogovora koji postignu ovlašćeni predstavnik firme u kojoj oni rade i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Oni koji budu pohađali individualni seminar - izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela, kao i osobe koje budu radile u paru imaće isti broj časova, ali će moći da zajedno sa svojim profesorima i koordinatorom za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji organizuju edukaciju onako kako im odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Izmerite uspešnost svoje kompanije pomoću Eksela"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje