Kurs i obuka - Kako da bezbedno obavljate svoj posao

Osnovna tema kojom se specijalizovana obuka i kurs - kako da bezbedno obavljate svoj posao bavi može da bude vrlo interesantna apsolutno svakome, uzevši u obzir da je fokus stavljen na pravilnu implementaciju određenih odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, tako da će svakom polazniku biti od velike koristi da se sa svime time upozna. Samim tim smo slobodni da kažemo i da svaki pojedinac, a bez obzira u kom sektoru je zaposlen i da li je uopšte u tom momentu u radnom odnosu, ima pravo da izvrši zvaničnu prijavu za pohađanje ove edukacije.

Prijava se vrši u toku cele godine i to ili ličnim dolaskom zainteresovanog ili slanjem zahtevanih podataka na mejl, s tim da se može i putem telefona prijava izvršiti. Od podataka je neophodno da svaki kandidat navede kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona, odnosno datum rođenja.

Predviđeno je pravilnikom da će svako od njih ubrzo biti kontaktiran, a kako bi dobio sve potrebne informacije o samom postupku upisa. Naime, bitno je da lično svaki prijavljeni tom prilikom bude prisutan, s tim da je neophodno i da tačno definisana dokumenta tada donese.


Takođe je važno da napomenemo i to da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - kako da bezbedno obavljate svoj posao, što je tip edukacije specijalno osmišljen za one polaznike, koji su zaposleni u okviru određene kompanije. Tom prilikom se poštuju gotovo istovetna pravila, kao kada nastavu treba da pohađaju pojedinci, to jest fizička lica. Pod tim se misli na mogućnost organizacije časova u grupi, u paru ili pojedinačno, a oni mogu biti praćeni ili online ili u samoj poslovnici. Ipak, samo kod tog tipa edukacije se može dopustiti promena mesta održavanja, a ako nadležni konkretne firme budu izneli zvaničan zahtev daj njihovi zaposleni predavanja pohađaju u prostorijama samog preduzeća. Tada će naravno morati da budu obezbeđeni adekvatni uslovi, a sa svim neophodnim detaljima će zainteresovani klijent biti upoznati. Svakako će se nadležno lice institucije organizatora i te kompanije dogovoriti kog datuma će korporativna obuka početi, u kojim terminima će taj broj zaposlenih nastavu da prati, ali i kakvom dinamikom će se časovi odvijati.

Kada je u pitanju ona vrsta nastave, koju treba da pohađaju pojedinačni polaznici, vrlo je jednostavan princip organizacije, zato što svaki prijavljeni bira i na kom mestu će pratiti časove i na koji način. Dakle, ponuda obuhvata klasičnu i online edukaciju, s tim što svaka od njih može biti organizovana u formi grupne, individualne ili poluindividualne.

Svako ko se opredeli za mogućnost da predavanja pohađa na klasičan način bi trebalo da u precizno definisanim terminima dolazi u predstavništvo institucije organizatora, jer se časovi upravo tu i organizuju.Suprotno od toga, online edukacija se može pohađati preko računara, odnosno uz korišćenje namenske platforme, a sa ma koje lokacije. Potrebno je da zainteresovani pojedinac izvrši instalaciju softvera na svoj računar i to da učini samostalno, a po potrebi može da koristi usluge tehničke podrške, koje su dostupne u svakom gradu u kome institucija organizatora posluje.

Nakon što izabere između te dve varijante, polaznik treba da odluči i da li će specijalizovani seminar - kako da bezbedno obavljate svoj posao pohađati kroz grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu.

Način na koji se svaka od njih organizuje je posve drugačiji, a u smislu da su znatno fleksibilnija pravila prilikom sprovođenja individualne ili poluindividualni edukacije, jer o načinu organizacije časova zajedno odlučuju jedan, odnosno dvoje polaznika, zatim predavač i koordinator za nastavu. Važno je da oni preciziraju kako tačan datum početka ili individualne ili, pak poluindividualne edukacije, tako isto i termine održavanja časova, odnosno dinamiku.

Prilikom sprovođenja nastave za grupu polaznika se poštuju drugačija pravila, a koja su ujedno i mnogo strožija. Ustvari će sve vezano za organizaciju časova u tom slučaju imati pravo jedino koordinator za nastavu da definiše. Naime, prvo je neophodno da se prijavi minimalni broj polaznika i to u jednoj od poslovnica, a nakon toga će biti pristupljeno definisanju datuma početka, dinamike sprovođenja časova i tačnih termina. Sve to će biti saopšteno na propisan način prijavljenima, uz posebnu napomenu da neće biti dozvoljene promene niti jednog definisanog segmenta, a u slučaju da to zahteva neko od njih.

Plan i program stručne obuke - kako da bezbedno obavljate svoj posao

Sa osnovama trenutno aktuelnog Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu Republike Srbije će biti upoznat svaki polaznik ove edukacije, s tim da će se specijalizovani kurs i obuka - kako da bezbedno obavljate svoj posao fokusirati na njegovo polje primene u određenim delatnostima, a koje su primarno usklađene sa oblašću rada polaznika.

Prisutni će biti upoznati prvo sa osnovnim odredbama ovog zakona i sa tim šta se tačno njime uređuje.

Podrazumeva se da će profesori detaljno objasniti polaznicima šta se smatra sredstvima za rad, a šta su sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu.

Svakako će im biti predočeno i koje su to kategorije lica, o kojima brine ovaj zakon, odnosno saznaće ko zapravo ima pravo na bezbednost na radu. A biće reči i o preventivnim merama, koje sa stanovišta ovog zakona moraju biti preduzete, da bi bezbednost zaposlenih u određenoj instituciji bila na visokom nivou. Tom prilikom će prisutni biti kroz primere upoznati sa time koje su to sve mere, čija primena utiče na umanjenje rizika od povreda na radu, ali i od posledica koje može zaposleni osetiti kada je u pitanju njegovo zdravlje.

Isto tako će specijalizovana obuka i kurs - kako da bezbedno obavljate svoj posao biti usmerena i na prikazivanje primera iz prakse, a kako bi prisutnima bilo lakše da shvate zbog čega je važno da se preventivne mere sprovode. Takođe će profesori pokazati i na primerima šta se događa kada se ne umanji rizik po bezbednost, ali i zdravlje zaposlenih, te koje posledice to ima na poslovanje cele firme.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i korporativnu obuku, a u kom slučaju radnici nekog preduzeća pristupaju predavanjima, to je omogućeno i prilagođavanje primera u okviru ove edukacije upravo oblasti njihovog poslovanja, a da bi polaznici na što bolji način predviđena znanja savladali.

Naravno da će profesori govoriti i o obavezama koje poslodavac ima, a sa aspekta ovog zakona, ali i o tome koje su dužnosti radnika, da bi mogao maksimalno bezbedno svoje radne zadatke da izvršava.

Prisutnima će biti ukazano i na to kako se pravila ovog zakona primenjuju u slučaju kada je potrebno tokom radnog procesa koristiti opasne materije, a saznaće kandidati i šta je to Akt o proceni rizika i kako, odnosno kada on mora biti kreiran.

Takođe će polaznici ovog stručnog seminara dobiti sve potrebne informacije o tome zbog čega je važno da poslodavac neprekidno edukuje svoje zaposlene, a saznaće i na koji način funkcioniše provera osposobljenosti kandidata za bezbedan rad. A isto tako će profesor, koji bude vodio specijalizovani seminar - kako da bezbedno obavljate svoj posao da se potrudi sve informacije o organizaciji ovog segmenta poslovanja na najbolji mogući način da prenese prisutnima, kako bi oni u budućnosti mogli u svojoj firmi da organizuju poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Zato će im na primerima pokazati koji se sve aspekti uzimaju u obzir prilikom njihove organizacije, te će saznati i koja ovlašćenja ima lice, nadležno za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe će polaznicima biti objašnjeno i koje su njegove odgovornosti, ali i prava u preduzećima različite organizacione strukture.

Tokom završnog predavanja je predviđeno da prisutni postavljaju pitanja predavačima, tako da će imati priliku da razreše odmah sve nejasnoće u vezi sa osnovnom temom kojom se ova edukacija bavi, odnosno sa svime što im je pre toga i teoretski i kroz primere bilo prezentovano.

Kada i gde se stručni kurs i obuka - kako da bezbedno obavljate svoj posao organizuje?

Precizne informacije kako o terminima, tako i o mestu, na kome će biti organizovan specijalizovani seminar - kako da bezbedno obavljate svoj posao su dostupne svakom pojedinačnom polazniku odmah pošto se opredeli između ponuđenih opcija.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju sprovodi prema pravilima individualne, poluindividualne i grupne, a da je aktuelnim pravilnikom definisano da časovi mogu biti organizovani online i direktno u izabranoj poslovnici pomenute institucije, u kom slučaju se oni sprovode na uobičajen način.

Dakle, ko god se bude opredelio za praćenje nastave u paru ili takozvane poluindividualne, odnosno kome najviše odgovara princip poznat kao jedan na jedan, to jest individualna edukacija, ima pravo da se sa organizatorom dogovori o tome u kojim terminima će predavanja biti organizovana. Isto tako bi oni trebalo da sa predavačem, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica pomenute institucije preciziraju i kog datuma će početi individualna ili poluindividualna edukacija, odnosno koliko će nastava ukupno trajati, što znači da moraju da definišu i kakvom dinamikom bi predavanja trebalo da budu organizovana.

Ali zato ako nekoga interesuje grupna obuka i kurs - kako da bezbedno obavljate svoj posao, to znači da prihvata uslove, koje u tom slučaju ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora definiše. Stvar je u tome da koordinator za nastavu određuje ne samo tačan datum početka grupne edukacije, nego i termine u kojima će biti organizovani časovi, ali isto tako on mora da definiše i dinamiku njihovog sprovođenja. Postoji samo jedno ograničenje vezano za početak nastave u grupi, a odnosi se na prijavu dovoljnog broja zainteresovanih. Apsolutno sve ono što koordinator bude prethodno odredio će članovi te grupe biti u obavezi da prihvate, zato što se izmene ne dopuštaju.

Kako na klasičan način, to jest u poslovnicama ove institucije, tako isto se ova edukacija može pohađati i onlajn, odnosno preko računara. Podrazumeva se da će lice, zainteresovano za takav pristup predavanjima morati da ima kompjuter, odnosno da na njega pravilno instalira tačno određeni program i svakako da koristi stabilnu vezu sa internetom. Članovi tima za pružanje tehničke podrške će pomoći svakom pojedincu, koji bude imao ma kakav problem ili kada bude pristupao nastavi ili kada bude vršio instalaciju softvera, koji će koristiti za praćenje časova online.

Zvanična ponuda ove obrazovne institucije uključuje i mogućnost prilagođavanja ove edukacije potrebama radnika određene kompanije, a kojom prilikom se organizuje korporativni kurs i obuka - kako da bezbedno obavljate svoj posao. Nadležno lice zainteresovane firme bi trebalo da precizira sa predstavnikom institucije organizatora kako će njegovi zaposleni časove da prate, a u smislu da će oni zajedno definisati i dinamiku njihovog sprovođenja i termine, ali i tačan datum početka nastave, s tim što samo ovaj tip edukacije može biti održan i na drugoj lokaciji. Radi se o tome da postoje klijenti, kojima više odgovara da njihovi radnici časove direktno u svojoj kompaniji pohađaju, ali se tada nadležni obavezuju da obezbede sve potrebne uslove, kako bi nastava bila održana u skladu sa pravilima.

Na koji način se specijalizovani seminar - kako da bezbedno obavljate svoj posao sprovodi?

Pravilnik ove obrazovne institucije je specifičan u tom smislu što se specijalizovana obuka i kurs - kako da bezbedno obavljate svoj posao za pojedinačne polaznike organizuje na nekoliko načina, tako da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između više vrsta edukacija.

Zapravo se nastava organizuje putem grupne, poluindividualne i individualne, a svaki polaznik bira kako će časovima da pristupa, u smislu da se opredeljuje između online i klasične edukacije.

U slučaju da se odluči predavanja da pohađa u grupi, mora imati strpljenja, zato što taj tip kursa ne može početi sve dok osnovni uslov ne bude bio ostvaren. A to je vezano za broj prijavljenih polaznika, pa se shodno tome i zahteva kreiranje grupe od minimalnog broja polaznika. Jednostavnije govoreći, nakon što se prijave dovoljnog broja polaznika, koordinator za nastavu te poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford će kreirati grupu i odlučiti kog datuma će nastava početi, te u kojim terminima će biti organizovani časovi i u skladu sa kakvom dinamikom. Prethodno prijavljeni će dobiti precizna obaveštenja o svemu tome, a njihova osnovna obaveza će biti da se toga i pridržavaju, prvenstveno zato što se ne vrše promene, u slučaju da pojedinac to zvanično zahteva.

Drugačija i mnogo slobodnija pravila se primenjuju kada se sprovodi bilo individualni, bilo poluindividualni kurs i obuka - kako da bezbedno obavljate svoj posao, a kada časovima pristupaju istovremeno dvoje prijavljenih, odnosno samo jedna osoba. Stvar je u tome da se kordinator za nastavu mora precizno dogovoriti kako sa polaznicima, tako i sa profesorom oko toga kog datuma će ili individualna ili poluindividualna edukacija startovati, te u kojim tačno terminima će časovi biti održani, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom.

Posle svega toga se očekuje da se pojedinačni polaznici opredele na kojoj lokaciji žele da pohađaju nastavu, to jest da li će časove da prate u učionicama, a koje su smeštene u okviru svake poslovnice navedene institucije ili će to učiniti preko specijalne internet platforme.

Svi oni prijavljeni koji budu odabrali drugu ponuđenu varijantu, te odluče da predavanja pohađaju online su obavezni ne samo da poseduju računar, nego i da namenski softver na njega instaliraju, a takođe je vrlo važno i da najbolja moguća internet konekcija bude dostupna u prostoru, iz koga odluče da prate predavanja.

S obzirom na to da je u ponudi i korporativni seminar - kako da bezbedno obavljate svoj posao, očekuje se svakako da se vlasnik zainteresovanog preduzeća o svakom detalju, koji se odnosi na sprovođenje časova, direktno dogovori sa ovlašćenim licem institucije organizatora. Pored toga što bi trebalo da se usaglase oko datuma početka te vrste edukacije i termina, odnosno dinamike održavanja predavanja, oni će precizirati i na kom mestu će zaposleni časove da prate. Ako u okviru te kompanije postoje adekvatne prostorije, predavanja mogu biti i tamo organizovana, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako da bezbedno obavljate svoj posao?

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka - kako da bezbedno obavljate svoj posao, koordinator za nastavu onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se bude ostvario uslov za sprovođenje grupne nastave, to jest u kome se dovoljan broj polaznika bude prijavio, će odrediti kakvom tačno dinamikom će biti raspoređen ukupni fond časova.

Polaznici koji se budu opredelili za praćenje poluindividualne ili individualne edukacije bi trebalo da definišu tačno dinamiku održavanja časova direktno sa nadležnim profesorom, a uz obavezno prisustvo ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora, to jest koordinatora za nastavu.

U okviru ove institucije se organizuje i korporativni seminar - kako da bezbedno obavljate svoj posao, odnosno nastava namenjena zaposlenima u nekoj kompaniji, tako da će klijent, odnosno ovlašćeno lice konkretnog preduzeća definisati sve sa nadležnim licem izabrane poslovnice organizatora, a što obuhvata kako preciziranje dinamike održavanja časova, tako isto i termine i datum početka tog tipa nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da bezbedno obavljate svoj posao"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje