Kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete

Tema kojom se bavi navedena edukacija je naročito važna za sve poslovne ljude, jer će tokom njenog pohađanja imati prilike da, između ostalog nauče i šta je potrebno učiniti da bi poslovni proces u okviru svoje firme maksimalno zaštitili i to i online, ali i kada se posluje na klasičan način.

Inače se kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete sprovodi prema tačno utvrđenom planu, koji je dostupan u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, a zainteresovani mogu nastavu da prate u svakom gradu u kome ta institucija posluje.

Najvažnije je naglasiti da je njihova obaveza da dostave svu potrebnu dokumentaciju i da u predstavništvo ove institucije dođu, kako bi se upisali, a pre toga je neophodno da izvrše prijavljivanje.


Dostupne su tri mogućnosti za prijavu, tako da će svaki pojedinačni polaznik odabrati upravo onu varijantu koja mu u datom trenutku najviše odgovara. Najjednostavnije je da ili pošalju mejl sa svojim podacima, odnosno da u njemu navedu ime, prezime i datum rođenja, kao i kontakt informacije, a takođe imaju opciju i da prijavu izvrše kako telefonskim putem, tako i ličnim dolaskom u prostorije bilo kog predstavništva navedene institucije.

U trenutku prijavljivanja ili upisa bi trebalo svaki pojedinačni polaznik i da se opredeli između mogućnosti da specijalizovani seminar - kako da bezbedno poslujete pohađa kroz individualnu, odnosno grupnu ili poluindividualnu nastavu, te da odluči da li će u prostorije poslovnice dolaziti lično, kako bi pratio predavanja ili će to učiniti online.

Nastava za pojedinačne polaznike koja se sprovodi prema pravilima individualne, odnosno poluindividualne, podrazumeva prisustvo jednog ili dvoje kandidata, a princip organizacije je potpuno isti. Svako od njih bi trebalo direktno sa koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj se prijavljuje, ali i sa predavačem, čija je nadležnost vođenje izabrane edukacije, da precizira datum početka, zatim dinamiku održavanja i termine.

Posve je drugačiji princip koji se poštuje kada se organizuje grupna obuka i kurs - kako da bezbedno poslujete, a nastavi prisustvuje od minimum četvoro kandidata do najviše njih osmoro. Tom prilikom organizator definiše kako dinamiku održavanja, tako i termine, a datum ima pravo da odredi tek nakon što se najmanji broj polaznika u toj poslovnici bude prijavio. Iznet je zahtev da se sve ono što koordinator za nastavu bude prethodno odredio, neizostavno mora poštovati, budući da se zahtevi prijavljenih za promenama ne smeju prihvatiti.

Potrebno je naglasiti da je klasična edukacija ona, koju ova institucija organizuje u svakom svom predstavništvu, tako da kandidat za nju zainteresovan jednostavno dolazi u zakazano vreme i u prostorijama odabrane poslovnice pohađa predavanja.

Uslov za praćenje nastave online jeste ne samo posedovanje računara, već i pravilno instaliranje određenog programa, a omogućena je i profesionalna pomoć IT stručnjaka svakom onom polazniku koji ne bude sa uspehom instalirao konkretni program.

Neophodno je napomenuti i to da je u ponudi korporativni kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete, s tim da se primenjuje takav vid organizacije, gde ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme definiše način sprovođenja časova direktno sa koordinatorom za nastavu i to onog predstavništva organizatora koje bude lično izabrao.Šta izučava stručni seminar - kako da bezbedno poslujete?

Mada je osnovna tema ove edukacije usmerena na primenu pravila bezbednosti u poslovanju na klasičan način, činjenica je da sve više kompanija posluje online, tako da će se i specijalizovana obuka i kurs - kako da bezbedno poslujete u jednom segmentu usmeriti i na sva ona pravila, koja se moraju poštovati prilikom poslovanja na taj način.

Predviđeno je da na samom početku svi prisutni budu upoznati sa različitim situacijama, koje mogu da na neki način ugroze poslovanje. A u tom delu će polaznicima biti dostupan i veliki broj primera, kako bi što bolje shvatili i naučili u praksi da te situacije prepoznaju, ali i da reaguju na najbolji mogući način, da ne bi došlo ni do kakvog ometanja poslovnog procesa.

Podrazumeva se da će profesori akcenat staviti na različite sisteme zaštite, koji se moraju primeniti u praksi, a svakako će govoriti prisutnima i o važnosti kontrolisanja brojnih slučajeva, koji bi eventualno i mogli da dovedu do ometanja poslovnog procesa određene kompanije.

Naročito će biti govora o rizicima, koji najčešće ugrožavaju poslovanje, te o važnosti njihovog prepoznavanja, a polaznici će naučiti i zbog čega je važno da se određena kompanija fokusira na kontinuitet poslovanja.

Svakako će kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete obraditi i temu o bezbednosti online poslovanja, a predviđeno je da profesori ukažu prisutnima na važnost korišćenja specijalizovanih softvera i alata, koji upravo služe da bi se poslovanje određene firme na najbolji mogući način zaštitilo.

Biće im omogućeno i da nauče kako da internet prezentaciju konkretne kompanije zaštite od različitih zlonamernih programa, ali će naučiti i kako se štiti sanduče elektronske pošte svakog pojedinačnog zaposlenog.

Važno je da svaki polaznik zna i kako bi trebalo da komunicira sa klijentima, koji nisu dobronamerni, te da nauči na najbolji mogući način da zaštiti sve poslovne informacije, koje eventualno mogu da dospeju na internet.

Po završetku ove edukacije, svaki će polaznik biti osposobljen da u potpunosti primenjuje pravila bezbednosti i to ne samo u klasičnom, nego i u online poslovanju, tako da će ova edukacija ostvariti svoju osnovnu svrhu, jer će polaznik moći na najbolji mogući način da utiče na zaštitu poslovnog procesa u okviru one kompanije u kojoj je zaposlen.

Gde i u kojim terminima se održava obuka i kurs - kako da bezbedno poslujete?

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima online edukaciju, ali i klasičnu, to podrazumeva da svaki prijavljeni ima mogućnost da lično izabere na koji način će pratiti nastavu. A budući da se oba tipa edukacije sprovode prema pravilima individualne i grupne, te da je dostupan i poluindividualni kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete, to će podaci o terminima održavanja biti na raspolaganju prijavljenima kada oni budu doneli odluku koju od tih vrsta edukacije će pohađati.

Naglašavamo da je klasična nastava, ona koju organizator sprovodi u svojim poslovnicama, dok online edukaciju polaznici mogu pratiti sa apsolutno bilo koje lokacije, gde im je dostupna veza sa internetom. A tom prilikom će morati da koriste svoj računar, te je neophodno i da program preko koga će pratiti časove, na njega instaliraju. Mada sam postupak instalacije nije naročito zahtevan, može se dogoditi da kandidat ne uspe samostalno da instalira taj program, pa će mu biti omogućena i pomoć od strane IT stručnjaka ove institucije.

Kada se organizuje individualni i poluindividualni seminar - kako da bezbedno poslujete, poštuju se ista pravila, a osnovna razlika je u broju polaznika, budući da jedna osoba prati individualnu, a poluindividualnoj nastavi pristupa dvoje kandidata. U pitanju je fleksibilan način organizacije, jer prijavljeni stiču pravo da se usaglase oko datuma početka sa ovlašćenim predstavnikom poslovnice u kojoj su se upisali, ali i sa nadležnim predavačem, te je svakako neophodno da oni definišu i tačne termine u kojima će se časovi održavati, kao i dinamiku.

Prilikom organizacije one edukacije, koju treba da prati više osoba se primenjuju potpuno drugačija pravila, a istaknuto je da je grupna obuka i kurs - kako da bezbedno poslujete namenjena za 4 do maksimum 8 polaznika. Dakle, tek onog trenutka kada bude bila zvanično napravljena grupa, to jest kada se u jednom predstavništvu prijavi 4 osobe minimalno, koordinator za nastavu određuje kako će se predavanja odvijati. Zapravo, on tada definiše brzinu njihovog sprovođenja, zatim termine, kao i datum početka. Obaveštavaju se posle toga svi prijavljeni, uz naznaku da se očekuje poštovanje ovih pravila, budući da se ona ne mogu promeniti.

U ponudi je i korporativni kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete, a taj tip edukacije se organizuje isključivo onako kako klijent bude precizirao sa kordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva ove institucije.

Na koji način se organizuje kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete?

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi nekoliko tipova edukacije, to je i omogućeno svakom prijavljenom da izabere na koji način će da pohađa predavanja. Stvar je u tome da se organizuje kako klasična i online obuka i kurs - kako da bezbedno poslujete, tako isto i poluindividualna, grupna i individualna edukacija, s tim da je i korporativni seminar takođe u zvaničnoj ponudi.

Svi oni polaznici koji se odluče da predavanja pohađaju preko interneta, neizostavno moraju da imaju računar kako bi mogli predavanjima da pristupaju, ali isto tako imaju dužnost i da program, za tu svrhu namenjen na njega instaliraju. Na osnovu zahteva će im biti dostupna i specijalizovana tehnička podrška, kako bi kroz postupak instalacije što jednostavnije i brže prošli.

Predviđeno je da se tradicionalni kurs sprovodi u svakom gradu u kome Obrazovni centar Akademije Oxford posluje, jer se u tom slučaju časovi organizuju u okviru poslovnice.

Svakako je moguće da i klasična i online edukacija budu pohađane od strane samo jedne osobe (individualna nastava), zatim od njih dvoje istovremeno (poluindividualna) ili da nastavi prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi (grupna edukacija).

Način njihove organizacije se razlikuje, pa je tako recimo predviđeno da ovlašćeno lice predstavništva organizatora, u okviru koga bude bio ostvaren uslov za organizaciju grupne nastave, definiše kako će se ona odvijati. Vrlo brzo pošto se četiri osobe najmanje bude prijavilo, on će odrediti kog datuma će grupni seminar - kako da bezbedno poslujete da počne, ali i u kojim terminima će članovi te grupe da pohađaju časove i kakvom dinamikom će se nastava odvijati. Uzevši u obzir da se radi o naročito rigoroznom principu organizacije, sve odluke koordinatora za nastavu se moraju u potpunosti poštovati, budući da se izmene ne vrše, ako nekom polazniku ne odgovara bilo šta od definisanog.

Mnogo je slobodniji način sprovođenja poluindividualne i individualne edukacije, najpre zato što se kandidatima tom prilikom dozvoljava da zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom definišu kako će se predavanja odvijati, to jest da odrede dinamiku njihovog sprovođenja i termine, kao i datum početka individualne ili poluindividualne nastave.

Da bi korporativni kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete mogao da bude sproveden, potrebno je da se direktor određene kompanije, to jest lice koje je zvanično ovlašćeno, o načinu organizacije dogovori sa koordinatorom za nastavu onog predstavništva institucije organizatora, koje bude i kontaktirao.

Koliko će da traje seminar - kako da bezbedno poslujete?

Način na koji se organizuje edukacija za više polaznika je takav da isključivo predstavnik određene poslovnice organizatora ima pravo da definiše kako će se ona odvijati, pa samim tim određuje i koliko će da traje grupni kurs i obuka - kako da bezbedno poslujete. Kako je 8 školskih časova u nastavnom fondu, a predviđeno je da se oni organizuju dinamikom od po dva školska časa tokom jednog dana, to znači da nastava u grupi traje ukupno 4 dana.

Kod individualne, odnosno poluindividualne nastave se sprovodi drugačiji princip organizacije, pa tada ukupan nastavni fond raspoređuju polaznici i njihov profesor onako kako njima najviše odgovara, tako da nastava može trajati duže ili kraće nego grupna.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - kako da bezbedno poslujete, trajanje se isto definiše na osnovu dogovora između zvanično ovlašćenog predstavnika firme, koja je za nastavu zainteresovana i ovlašćenog lica u jednoj od poslovnica organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da bezbedno poslujete"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje