Kurs i obuka - Kako da brzo i kvalitetno učite

Najjednostavnije govoreći, znanja i veštine koje će steći svaki polaznik ove edukacije će u velikoj meri poboljšati kako kvalitet njegovog rada, tako isto će uticati pozitivno i na odnose koje ima sa kolegama, ali i na privatnu sferu života. Samo iz tog razloga smo slobodni da navedemo da je specijalizovana obuka i kurs - kako da brzo i kvalitetno učite praktično namenjena svakome, ko je zainteresovan za savladavanje novih tehnika, a uz čiju primenu će moći zatno brže i kvalitetnije da nauči željeno i tako proširi svoja znanja.

Prvo i osnovno što moramo napomenuti jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu sprovodi kako za fizička, tako isto i za pravna lica.

Što se tiče edukacije namenjene pojedincima, nju polaznici mogu da pohađaju ili online ili direktno u predstavništvu ove institucije, a organizator je omogućio svakom prijavljenom da isto tako izabere i hoće li nastavu pohađati individualno ili u paru, odnosno u grupi.


Dakle, obaveza je svakoga ko želi ovu edukaciju da pohađa, prilikom upisa lično da se opredeli između ponuđenih opcija. A pre nego što to učini, mora se upisati, odnosno prvo blagovremeno izvršiti prijavu za praćenje odabrane vrste kursa.

Zahteva se da osnovne informacije o sebi svaki zainteresovani pošalje ili na zvaničnu mejl adresu ove institucije ili da ih izdiktira kako preko telefona, tako i lično. Najvažnije je da osim svog imena i prezimena, odnosno datuma rođenja, on navede i broj telefona, a kako bi svakog prijavljenog ovlašćeno lice konkretnog predstavništva detaljno informisalo o načinu upisa.

Kada je u pitanju zvanično upisivanje prethodno prijavljenih kandidata, od njih se zahteva kako da dostave svu neophodnu dokumentaciju, tako isto i da u zakazano vreme lično budu prisutni u samoj poslovnici, jer se upis u pravo organizuje samo ukoliko je svako od njih prisutan.Svaki prijavljeni koji bude odabrao nastavu da pohađa na klasičan način će biti u obavezi da u prethodno zakazanim terminima bude prisutan u predstavništvu pomenute institucije, a dostupna je i opcija onlajn praćenja nastave.

Posedovanje računara je navedeno kao osnovni zahtev za svakog onog kandidata, koga interesuje online seminar - kako da brzo i kvalitetno učite, ali se svakako očekuje i da on tom uređaju omogući stabilnu internet vezu. Inače u svakoj poslovnici institucije organizatora postoji i specijalizovani tim za tehničku podršku, a u okviru koga su zaposleni vrhunski IT stručnjaci, spremni da pomognu svakom polazniku, bez obzira da li on naiđe na bilo kakav problem prilikom pristupa predavanjima online ili, pak da ima bilo kakvu poteškoću u momentu instalacije programa. Napominjemo da namenski softver ima obavezu svaki pojedinac, koji bude odlučio nastavu da prati online, da na svoj računar samostalno pre početka izabrane vrste obuke instalira.

Navedeno je prethodno da se kako klasična edukacija, tako i ona koja se organizuje preko interneta mogu pohađati ili u okviru grupne, odnosno takozvane poluindividualne ili putem individualne.

Naravno da postoji bitna razlika u načinu organizacije svih tih tipova edukacija, a osnovna je vezana za broj polaznika koji mogu da svakoj od njih prisustvuju.

Početak grupne natave je uslovljen upravo kreiranjem grupe i to od minimalnog broja članova. A što se tiče poluindividualne edukacije, samo dvoje polaznika imaju pravo tada predavanjima da prisustvuju, te jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu.

Način na koji se grupni kurs organizuje je specifičan u tom smislu što koordinator za nastavu, ali samo u okviru onog predstavništva, u kome je predviđeni broj polaznika prethodno prijavljen i upisan, ima dozvolu da definiše kako će se časovi odvijati. Zapravo će on odrediti kako tačan datum početka grupne obuke, tako isto i dinamiku održavanja časova, odnosno termine. Prethodno prijavljeni polaznici će na precizno definisani način biti o svemu tome obavešteni, a posebno će biti istaknuta činjenica da se njihovi zahtevi za izmenama niti jednog segmenta ne smeju uzimati u obzir kod grupnog seminara.

Stoga naglašavamo da svaki polaznik, kome tako strog princip organizacije nastave ne odgovara u potpunosti, može da se opredeli ili za individualnu ili za poluindividualnu edukaciju. Na istovetan način se one organizuju, a jedina i osnovna razlika između njih se odnosi na broj osoba koje prisustvuju časovima. Trebalo bi da se ili jedan prijavljeni ili njih dvoje u tom slučaju direktno sa predavačem, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu prethodno odabrane poslovnice dogovore kog datuma će početi individualni kurs i obuka - kako da brzo i kvalitetno učite, to jest poluindividualna nastava. Isto tako je neophodno da se usaglase i oko njenog trajanja, to jest oko toga prema kakvoj dinamici će predavanja biti organizovana, te će naravno zajedno da se usaglase i oko termina u kojima bi časovi trebalo da budu održani.

Izuzev edukacije namenjene fizičkim licima, odnosno pojedinačnim polaznicima, ova specijalizovana obrazovna institucija po zahtevu klijenata može da organizuje i takozvanu korporativnu obuku. Časovima će u tom slučaju prisustvovati jedan, dvoje ili više zaposlenih u određenom preduzeću. a da bi zahtevi njihovih nadležnih bili maksimalno ispoštovani, klijent će da se o načinu organizacije časova za zaposlene isključivo dogovara direktno sa ovlašćenim licem institucije organizatora. Uz to što će definisati kako termine održavanja nastave, odnosno datum početka i dinamiku, tako isto i mesto na kome će biti sprovedeni časovi. Radi se o tome da je samo kod korporativne obuke dozvoljena promena mesta održavanja nastave, a kojom prilikom će ona biti organizovana u okviru prostorija zainteresovane kompanije. Podrazumeva se da je obavezno svaki klijent, kome promena mesta sprovođenja predavanja odgovara, da ispoštuje u potpunosti zahteve institucije organizatora, a vezano za opremljenost samog prostora, u okviru koga bi radnici trebalo da prisustvuju časovima.

Nastavni program stručne obuke - kako da brzo i kvalitetno učite

Ukratko će profesori u toku uvodnog predavanja predstaviti prisutnima rad dvojice naučnika, Rodžera Sperija i Tonija Buzana. A tom prilikom će, pored ostalog saznati da su baš oni zaslužni za nastanak i primenu specijalnih metoda, koje se koriste sa ciljem poboljšanja memorije, a koje imaju izuzetno pozitivan uticaj i na smanjenje vremena, potrebnog za učenje određenog gradiva, ali i na kvalitet naučenog.

U nastavku će specijalizovani seminar - kako da brzo i kvalitetno učite biti usmeren upravo na prezentovanje tih tehnika, ali će neposredno pre toga svakom polazniku ove obuke biti objašnjeno i šta je potrebno da preduzme pre njihove primene, odnosno nakon toga, a da bi one bile maksimalno uspešne.

Budući da je jedan od pomenutih naučnika nagrađen za svoje otkriće o važnosti sinhronizacije leve i desne moždane hemisfere, to će prisutnima biti objašnjeno najpre kada dolazi do njihove razdvojenosti i šta je sve potrebno učiniti da bi i svaka od njih ponaosob, ali i zajedno funkcionisale besprekorno. Biće im objašnjeno i kako sve to ima uticja na kvalitet koncentracije, odnosno kako njihova usaglašenost utiče na brzinu sticanja znanja.

Vrlo je važno i da celokupan proces učenja bude usuglašen sa odgovarajućim emocijama, pa će upravo tome posvetiti pažnju stručna obuka i kurs - kako da brzo i kvalitetno učite u toku narednih predavanja. Tada će predavači objasniti i na koji način funkcioniše motivacija, odnosno na primerima će pokazati šta je potrebno učiniti da bi svako sebe samog motivisao na najbolji mogući način. Naravno da će biti govora i o motivaciji zaposlenih, a da bi primena specijalnih tehnika za brzo učenje imala što bolji i dugoročniji efekat.

Naučiće polaznici ove edukacije i koje su to emocije, koje bi valjalo negovati i razvijati, a kako bi učenje bilo što lakše i brže, te samim tim i znatno kvalitetnije. Ujedno će predavači objasniti prisutnima i koje emocije bi tokom tog procesa trebalo maksimalno izbegavati. Podrazumeva se da će im biti ponuđeni i brojni primeri iz kojih mogu jasno videti kako emocije imaju pozitivan, odnosno negativan uticaj na primenu metoda i tehnika, koje se koriste za poboljšanje kako brzine učenja, tako i pamćenja naučenog.

Šta podrazumeva pojam mape uma i od kada se ta tehnika koristi jeste još jedna tema, sa kojom će specijalizovani kurs i obuka - kako da brzo i kvalitetno učite upoznati polaznike.

A biće govora i ponavljanju stečenog znanja. U tom segmentu će predavači pojasniti prisutnima i zbog čega je važno da se naučeno gradivo ponavlja, te će im biti pokazane specijalne tehnike koje bi tada trebalo da budu primenjene.

Ne samo da će polaznicima ove edukacije biti objašnjeno i koji su to alati, koje bi trebalo da primenjuju da bi mnogo brže i kvalitetnije učili, nego će saznati i šta je potrebno da učine da ne bi zaboravili u kratkom roku naučeno.

U završnom delu seminara će se profesori osvrnuti i na tremu, te će objasniti prisutnima na koji način je mogu najlakše savladati.

Kada se organizuje specijalizovani seminar - kako da brzo i kvalitetno učite i gde?

Neophodno je najpre da se svako fizičko lice, to jest pojedinac koji odluči ovu edukaciju da pohađa, u trenutku prijave, odnosno upisa opredeli da li ga zanima poluindividualna obuka i kurs - kako da brzo i kvalitetno učite ili nastavu želi da pohađa u grupi, odnosno potpuno individualno.

Takođe je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da se svaki od tih tipova kurseva može pratiti kako online, tako i prema klasičnom principu, a što podrazumeva sprovođenje predavanja direktno u predstavništvu ove institucije.

Uopšteno govoreći, razlika između grupne, individualne i poluindividualne nastave je primarno vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo, iako postoji razlika i u principu koji se poštuje prilikom organizacije predavanja za svaku vrstu edukacije.

Grupnoj nastavi prisustvuje više osoba. Poluindividualna nastava je namenjena za dvoje kandidata istovremeno, budući da je poznata kao nastava u paru, dok samo jedno lice ima pravo da pristupa individualnom kursu.

Nakon što se minimalni broj polaznika prijavi u jednoj od poslovnica, biće stečen uslov za kreiranje grupe, pa će vrlo brzo posle toga ovlašćeni koordinator za nastavu tog predstavništva institucije organizatora odrediti kog datuma će grupni tip edukacije početi. A takođe je predviđeno da on definiše i termine u kojima će predavanja biti organizovana, kao i da odredi kako će nastavni fond biti raspoređen, to jest kakvom dinamikom će polaznici časove pohađati. Svakom prethodno prijavljenom polazniku će to biti saopšteno na predviđeni način, a naročito će biti istaknuto da se kod tog tipa nastave ne dozvoljavaju promene po zahtevu prijavljenih.

Mnogo je slobodniji način na koji se organizuje kako individualni kurs i obuka - kako da brzo i kvalitetno učite, tako isto i nastava u paru, a jedina razlika je u broju polaznika, kojima je omogućeno da prisustvuju predavanjima. Dakle, ili samo jedan kandidat ili njih dvoje treba da se zajedno sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore kako će se časovi odvijati u tom slučaju, a u smislu da će precizirati i dinamiku njihovog održavanja i termine, kao i datum početka bilo poluindividualne, bilo individualne obuke.

Budući da se nastava online odvija preko računara, to podrazumeva da polaznik koji se za tu varijantu opredeli mora da ga poseduje. U obavezi je kako da na njega instalira specijalnu vrstu programa za praćenje predavanja onlajn, tako isto i da osigura odličnu konekciju sa internetom. Sve informacije o postupku instalacije softvera će biti na raspolaganju prijavljenima blagovremeno, a u slučaju da se pojavi bilo kakav problem, mogu se obratiti nekom od IT stručnjaka konkretne poslovnice.

Ako vlasnik bilo koje kompanije smatra da njegovi zaposleni treba da pohađaju specijalizovani seminar - kako da brzo i kvalitetno učite, može se obratiti nadležnima u bilo kom predstavništvu ove specijalizovane institucije sa zahtevom da bude organizovana takozvana korporativna obuka. Nadležni u konkretnoj poslovnici će zajedno sa direktorom te firme definisati kako će predavanja biti organizovana, to jest usaglasiće se kako oko termina njihovog održavanja i datuma početka korporativnog kursa, tako isto i oko dinamike po kojoj će biti organizovani časovi. U tom slučaju se nastava može organizovati i u samom preduzeću, ali samo ako postoje predviđeni uslovi za to, odnosno ako vlasnik te kompanije opremi izabrani prostor u skladu sa pravilima.

Na koji način se sprovodi stručna obuka i kurs - kako da brzo i kvalitetno učite?

Institucija koja organizuje ovu specijalizovanu edukaciju to čini kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u kompanijama, tako da stručni kurs i obuka - kako da brzo i kvalitetno učite može da bude sproveden upravo u skladu sa njihovim zahtevima.

A što se tiče pojedinaca, njima je ponuđena opcija da nastavu prate i u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxsford, a u kom slučaju se ona sprovodi na klasičan način, ali i online, odnosno preko specijalne internet platforme.

Za oba tipa edukacije je ponuđena opcija organizacije nastave u grupi, u paru ili individualno, te se očekuje od svakog pojedinačnog kandidata da u trenutku zvaničnog upisa naglasi koju vrstu nastave želi da pohađa.

Polaznik koji se opredeli časove da prati onlajn, mora na sopstveni računar prvo da instalira poseban tip softvera, a podrazumeva se da će stabilnu internet vezu tom uređaju omogućiti, kako bi mogao bez ikakvih smetnji da pohađa predavanja na taj način. U principu, postupak instalacije softvera je prilično jednostavan, ali je svakom kandidatu omogućena i tehnička podrška, koju u okviru svake poslovnice navedene institucije pružaju stručnjaci, specijalizovani za to i sa dovoljno radnog iskustva da mogu bilo koju poteškoću da reše.

Budući da je poznata kao nastava jedan na jedan, individualna edukacija podrazumeva prisustvo samo jednog kandidata predavanjima. Svakome ko se opredeli za tu opciju je omogućeno da definiše kako će časovi biti organizovani i to direktno sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva institucije organizatora, kao i sa predavačem koji će individualnu obuku voditi. Zapravo će se oni usaglasiti kako oko tačnog datuma početka, tako isto i oko termina održavanja časova, ali i oko trajanja, budući da je njihova obaveza da se dogovore i oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja u okviru individualne nastave biti organizovana. Naglašavamo da se i poluindividualni seminar - kako da brzo i kvalitetno učite na isti takav način sprovodi, ali u tom slučaju časovima prisustvuje dvoje polaznika istovremeno.

Kod grupne edukacije su pravila mnogo strožija, budući da o svemu prethodno navedenom odlučuje isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu. Definisan je minimalni i maksimalni broj polaznika, a njihovi zahtevi vezano za promene bilo kog definisanog segmenta se ne uzimaju u obzir.

Ponudom ove institucije je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - kako da brzo i kvalitetno učite, kada radnici neke kompanije treba da prisustvuju predavanjima. Maksimalno se izlazi u susret zahtevima klijenta u tom slučaju, tako da se upravo direktor ili vlasnik tog preduzeća, to jest njegov zvanično ovlašćeni predstavnik dogovaraju sa nadležnima u jednoj od poslovnica organizatora oko načina organizacije časova. A to znači da oni zajedno preciziraju kako termine sprovođenja predavanja i dinamiku, tako isto i datum početka, ali i mesto na kome će taj broj zaposlenih pratiti predavanja. Stvar je u tome da samo korporativni seminar može da bude održan i na drugoj lokaciji, a prvenstveno se misli na prostorije same firme. Prethodno će nadležni u kompaniji klijenta biti informisani o tome šta mora sadržati taj prostor, da bi nastava zaposlene u njemu mogla da bude organizovana.

Koliko traje specijalizovani seminar - kako da brzo i kvalitetno učite ?

Jedino kod grupne obuke može prethodno biti definisano trajanje, s tim da će svakom prijavljenom posle kreiranja grupe biti dostupni podaci o preciznom rasporedu časova, budući da to definiše koordinator za nastavu posle formiranja grupe od minimalnog broja članova.

Trajanje kako individualne, tako isto i poluindividualne obuke isključivo zavisi od dogovora koji će imati profesor i polaznik, odnosno njih dvoje kod poluindividualne edukacije, kao i ovlašćeno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. A uz to što će se oni zajedno dogovoriti o dinamici sprovođenja časova, moraće da preciziraju i datum početka konkretnog tipa kursa, ali i termine u kojima će biti organizovani časovi.

S obzirom na to da su pravila po kojima se sprovodi korporativna obuka i kurs - kako da brzo i kvalitetno učite izuzrtno fleksibilna, to znači da trajanje tog tipa edukacije takođe zavisi isključivo od dogovora koji će imati nadležno lice institucije organizatora i onog preduzeća, čiji zaposleni treba da pohađaju ovaj kurs.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da brzo i kvalitetno učite"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje