Kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu

Naročito je važno da neposredno pre obezbeđivanja sredstava, koja se na nivou Evropske Unije dodeljuju za oblast poljoprivrede i uopšteno, za ruralni razvoj, ona osoba koja je zadužena za njihovo pribavljanje, bude upoznata sa načinom na koji funkcionišu takozvani IPARD fondovi za teritoriju naše zemlje. Zato i naglašavamo da je specijalizovani kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu namenjen upravo onim licima, koja su zadužena za oblast finansija u firmama ili se bave samostalnom poljoprivrednom proizvodnjom, s tim da naravno nastavu može da pohađa i svako ko je za navedenu temu zainteresovan iz nekog razloga.

Pored mogućnosti da obuku prate pojedinačni polaznici, Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju može organizovati i isključivo za članove tima određene firme, a kojom prilikom se sprovodi korporativni kurs.

Generalno rečeno, nadležni u okviru zainteresovane kompanije treba da iznesu svoje zahteve ovlašćenom licu institucije organizatora, te da se usaglase da li žele da nastava bude organizovana prema pravilima grupne, individualne ili poluindividualne, ali i da preciziraju da li će njihovi zaposleni da je pohađaju po klasičnom principu ili onlajn. Takođe mora biti istaknuto da pomenuta institucija samo kod korporativne obuke može da dopusti promenu lokacije, tako da radnici tog preduzeća mogu časove da pohađaju u prostorijama svog preduzeća. Tom prilikom, naravno moraju da budu ispunjeni određeni uslovi koji se odnose na karakteristike prostora, tako da će klijenti za tu opciju zainteresovani, prethodno sa svim potrebnim detaljima da budu upoznati na propisan način.


Pre nego što objasnimo po kom principu pojedinačni polaznici mogu da pohađaju ovu edukaciju, moramo naglasiti da se od njih zahteva prvo da zvanično izvrše prijavu, a odmah prema pravilima posle toga i da se upišu.

Neophodno je da informacije o sebi, odnosno datum rođenja, ime i prezime, kao i broj telefona polaznik dostavi na mejl, ukoliko mu takav princip najviše odgovara. Naravno, dozvoljeno je i prijavu lično izvršiti i to u bilo kom predstavništvu ove institucije u zemlji, a otvorena je mogućnost i telefonskog prijavljivanja.

Isključivo uz prisustvo prethodno prijavljenih se sme izvršiti zvaničan upis za pohađanje ove edukacije, a neposredno pre toga će svako od njih dobiti informacije o dokumentima, koja tom prilikom mora da donese.Izuzev korporativne nastave, ova institucija organizuje specijalizovani seminar - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu i za pojedinačne polaznike. Svaki prijavljeni bira gde će nastavu pohađati, uzevši u obzir da je u ponudi klasična i online, a takođe ima mogućnost izbora između tri tipa edukacije, odnosno grupne, poluindividualne i individualne.

Dakle, onlajn edukacija podrazumeva pohađanje časova preko namenske internet platforme, a svakako je neophodno da polaznik, koji je za tu opciju zainteresovan, koristi lični kompjuter, s tim što se u svakom slučaju preporučuje i da to bude sa mesta na kom postoji stabilna internet konekcija. Ističemo da će svaki kandidat dobiti neophodne informacije, koje se odnose na rad konkretne platforme blagovremeno dobiti, s tim da će svakako biti uopšteno informisan i o načinu funkcionisanja tog tipa edukacije.

Ako se neko opredeli za klasičnu vrstu nastave, znači da je obavezan u tačno određenim terminima časove da prati direktno u predstavništvu ove institucije, a koje prethodno bude on lično odabrao.

S obzirom na to da se i klasična i online nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, jasno je da pojedinac treba da izabere između individualne, poluindividualne i grupne nastave.

Svakako je bitna razlika u broju osoba, koje bi trebalo te edukacije da pohađaju, s tim što se naravno razlikuje i princip njihove organizacije, te se podrazumeva da bi apsolutno svako ko izvrši prijavu, odnosno ko se zvanično upiše trebalo da se opredeli za onu varijantu, koja može u potpunosti njegove zahteve da ispuni.

Između četvoro i maksimalno osmoro ljudi može da bude u okviru konkretne grupe prisutno, a prema tačno utvrđenim pravilima, koja definiše organizator se sprovodi grupna obuka i kurs - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu. Zapravo, tek posle prijavljivanja četiri osobe najmanje u jednoj poslovnici, njen ovlašćeni predstavnik ima pravo da precizira kako datum početka, tako isto i termine održavanja, odnosno dinamiku. Svaki prijavljeni će posle toga da dobije detaljna obaveštenja o ovome, a očekuje se maksimalno poštovanje od strane polaznika, zato što se njihovi zahtevi za izmenama ne smeju prihvatiti.

Poluindividualnu edukaciju treba da prati dvoje kandidata, dok individualnoj pristupa samo jedna osoba, a karakteriše ih isti princip organizacije. Prosto rečeno, svaki prijavljeni će kako sa profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu, da definiše kako će se jedna ili druga vrsta edukacije odvijati. Svakako će se oni usaglasiti oko dinamike održavanja i datuma početka, te oko termina u kojima će pratiti nastavu.

Šta tačno proučava kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu?

Sam početak ove edukacije će biti usmeren na upoznavanje polaznika sa pojmom IPARD fondova, tako da će tom prilikom između ostalog saznati i koliki je ukupan budžet IPARD donacija, a koje se dodeljuju na nivou Evropske Unije za konkretne oblasti, planiran za naredni period.

Nakon toga će specijalizovana obuka i kurs - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu pažnju posvetiti takozvanim IPARD merama, koje se primenjuju na teritoriji naše zemlje. Pored toga što će polaznici saznati koje su karakteristike svake od njih, biće im omogućeno i da dobiju informacije o tome kada se otvaraju konkursi za korišćenje konkretne mere.

Biće predstavljena mera 1, koja je namenjena primarno održavanju investicija poljoprivrednih proizvođača, a vezano kako za nabavku opreme, tako i za izgradnju poljoprivrednih gazdinstava, ali i za rekonstrukciju. Podrazumeva se da će predavači naglasiti i koji je predviđeni ukupni budžet za ovu meru, ali i na koji način se za nju može konkurisati. Svakako će polaznici saznati i šta se od njih zahteva da pripreme od dokumentacije, a ukoliko budu odlučili da konkurišu, a predavači će im naravno objasniti i ko ima pravo da se javi na konkurs za dobijanje ovih sredstava.

Drugi deo, koji uključuje specijalizovani seminar - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu će biti usmeren na prezentovanje osnovnih karakteristika IPARD - mera 3, a koja se odnose na dodeljivanje bespovratnih finansijskih sredstava u određenom iznosu za oblast prehrambene proizvodnje. Svakako će kandidati dobiti informaciju o tome da se celokupan planirani budžet za ovu meru dodeljuje zainteresovanima za investicije vezano kako za izgradnju same proizvodnje, tako isto i za njenu rekonstrukciju, a pokrivena je i oblast koja se odnosi na nabavku propisane opreme za ovu vrstu proizvodnje. Kao i u prethodnom segmentu, i ovom prilikom će predavači objasniti koliki je predviđeni budžet i kako se navedena sredstva mogu dobiti, odnosno po kom osnovu se može za njih konkurisati.

Takozvana IPARD mera 7 je predmet narednog dela ove edukacije, a prisutni će dobiti informacije, pored ostalog i o ukupnom budžetu i o oblasti za koju se dodeljuje. Pored mogućnosti da za ova bespovratna sredstva konkurišu lica koja su zainteresovana isključivo za razvoj seoskog, odnosno takozvanog ruralnog turizma, postoji mogućnost da bespovratna sredstva na nivou Evropske Unije u okviru ove mere budu dodeljena i svima koji ostvare zahteve konkursa, a bave se brojnim pratećim uslugama u ovoj oblasti.

Specijalizovani kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu će u završnom delu omogućiti zainteresovanima da postave pitanja predavačima, a u slučaju da im nešto od prethodno prezentovanog nije u potpunosti jasno.

Gde i u kojim terminima se sprovodi kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu?

Napominjemo da informacije ne samo o mestu održavanja ove edukacije, nego i o tačnim terminima, svaki prijavljeni dobija nakon donošenja odluke o tome da li želi da specijalizovani seminar - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu pohađa onlajn ili po klasičnom principu, to jest da li ga interesuje poluindividualna, grupna ili individualna nastava.

Da naglasimo najpre da se pod pojmom klasične edukacije smatra ona koju Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje širom Srbije, a direktno u svojim poslovnicama.

Posedovanje kompjutera, odnosno stabilne veze sa internetom je uslov za praćenje nastave online, a koja se preko namenske platforme odvija. Polaznik koji izabere tu opciju, od organizatora dobija apsolutno sve informacije, koje se odnose na korišćenje te platforme i uopšteno, na način funkcionisanja edukacije preko interneta.

Podrazumeva se da i online i klasična nastava mogu da budu pohađane na jedan od tri načina, to jest u grupi, u paru ili individualno.

Najviše osmoro polaznika ima pravo da bude prisutno u okviru jedne grupe, dok je četvoro ljudi minimum neophodno za početak te vrste edukacije. Dakle, grupna obuka i kurs - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu može da počne po formiranju grupe i to koja broji najmanje članova, a koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se minimum 4 osobe prijave određuje kako će se ona odvijati. Pod tim mislimo, najpre da on određuje kog datuma polaznici počinju da prate predavanja, zatim u kojim terminima se ona organizuju i naravno, koliko nastava traje, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom se sprovode časovi. Nikakve izmene kod ovog tipa edukacije, a na osnovu zahteva polaznika, ne smeju da budu izvršene.

Predviđeno je da kandidati koji ne mogu da se uklope u tačno određene termine i dinamiku, odnosno kojima iz nekog razloga ne odgovara prethodno definisan datum početka kod grupne nastave, mogu da izaberu između individualne i poluindividualne, a koje može da pohađa jedna ili dve osobe. U pitanju je vrlo slobodan način organizacije, tako da je prepušteno polazniku i predavaču i koordinatoru za nastavu da definišu način sprovođenja, to jest da odrede kako tačan datum početka individualne ili poluindividualne nastave, tako i termine održavanja svake od njih, odnosno trajanje, budući da treba da se usaglase i oko dinamike.

Preostalo je da istaknemo i informaciju da ova institucija izuzev edukacije namenjene pojedinačnim polaznicima, organizuje i onu koju će pohađati zaposleni u okviru bilo koje kompanije. Princip koji se primenjuje kada se organizuje korporativni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu je naročito fleksibilan, jer svaki vlasnik preduzeća, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik ima pravo od koordinatora za nastavu u okviru poslovnice organizatora da zahteva da njegovi zaposleni nastavu pohađaju u terminima i dinamikom koju će lično izabrati. Podrazumeva se da će se oni usaglasiti i oko tačnog datuma kada će korporativna obuka početi, a otvorena je mogućnost i da nastava za zaposlene bude direktno u njihovoj firmi organizovana. Međutim, da bi taj zahtev klijenta mogao da bude ostvaren, te da bi edukacija mogla da bude sprovedena na visokom nivou, neophodno je da izabrani prostor ima tačno definisane karakteristike, a o tome će ovlašćeno lice institucije organizatora obavestiti svakako klijenta.

Na koji način je organizovan stručni seminar - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu?

Razlikuje se princip koji se sprovodi prilikom organizacije nastave za pojedinačne polaznike i za zaposlene, tako da će svi oni biti detaljno informisani o tome.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu, poštuju se svi zahtevi direktora zainteresovane firme ili, pak njenog ovlašćenog predstavnika o tome kako bi radnici trebalo da prate nastavu. Oni će se o datumu njenog početka dogovoriti sa nadležnima u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a takođe će definisati i termine održavanja časova i trajanje, to jest usaglasiće se oko dinamike njihovog sprovođenja. Upravo je korporativna obuka jedina kod koje je dozvoljeno da bude promenjeno mesto održavanja, tako da radnici mogu časove pohađati i u okviru kompanije, koja ih zapošljava. Ako klijent to bude zahtevao, moraće i da izabrani prostor opremi prema pravilima, a sa njima će ga organizator naravno upoznati.

Za pojedinačne polaznike važi pravilo da im je ponuđena opcija pohađanja nastave u paru, individualno ili u grupi, tako da oni prilikom upisivanja biraju hoće li pratiti poluindividualnu, individualnu ili grupnu edukaciju.

Gotovo na istovetan način se organizuju individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu, a broj polaznika je jedino što ih razlikuje. Svaki prijavljeni treba zajedno sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu, u kome se bude upisao, da precizira kog datuma će izabrana vrsta nastave da počne, potom u kojim terminima će se organizovati i koliko bi uopšteno trebalo da traje, što znači da će definisati i dinamiku.

A sve te detalje određuje organizator prilikom sprovođenja nastave u grupi. Postoji vrlo važan podatak koji je vezan za grupnu edukaciju, odnosno za njen početak, jer je on nastankom grupe i uslovljen. Zapravo se mora četvoro polaznika i to najmanje, prvo prijaviti za pohađanje časova u konkretnoj poslovnici, a odmah posle toga će koordinator za nastavu da oformi grupu, u kojoj maksimalno može biti 8 ljudi prisutno i definisaće kako će se kurs odvijati. Na za to tačno određen način će posle toga obavestiti prijavljene, a ukoliko neko od njih bude izneo zahtev za izmenu ma kog segmenta, treba da ima na umu da ova vrsta edukacije to ne dozvoljava.

Nakon što se budu opredelili između ovih opcija, polaznici će odlučiti i da li će specijalizovani seminar - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu pohađati onlajn ili na klasičan način.

Uz korišćenje specijalne internet platforme se nastava može pratiti online, a u tom slučaju je vrlo važno da zainteresovani kandidat poseduje kompjuter, te se preporučuje i da bude obezbeđena odlična veza sa internetom, da bi bez ikakvih poteškoća nastava na taj način mogla da bude organizovana. Neposredno pre početka će ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu organizatora detaljno informisati svakog kandidata o načinu funkcionisanja te vrste nastave.

Kod klasične obuke se primenjuje princip, koji uključuje organizaciju predavanja u poslovnici organizatora, a koju prethodno polaznik izabere za prijavljivanje i upis.

Koliko bi trebalo da obuka i kurs - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu?

Sama činjenica da korporativni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu podrazumeva princip organizacije, koji u najvećoj mogućoj meri odgovara zaposlenima, odnosno njihovim nadređenima, sasvim jasno pokazuje da nije moguće unapred navesti koliko će ta vrsta nastave trajati.

Preciznije rečeno, organizator je predvideo planom i programom određen broj sati odnosno treba da traju predavanja, a o dinamici njihovog sprovođenja kod korporativne edukacije, kao i o tačnim terminima će se zajedno dogovoriti predstavnik poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i zainteresovane firme, pa će nakon toga i biti dostupne informacije o tačnom trajanju.

Gotovo da je potpuno isti princip koji se primenjuje prilikom sprovođenja individualne i poluindividualne nastave namenjene pojedinačnim polaznicima, tako da se svako od njih u tom slučaju o dinamici i o terminima organizacije direktno mora dogovoriti sa koordinatorom za nastavu, a u okviru onog predstavništva u kome bude pristupio upisu.

Jedino kada se održava grupni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu, organizator predviđa tačno trajanje edukacije unapred. Ali tom prilikom, o terminima i o datumu početka, ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica pomenute institucije, daje informacije prijavljenima tek nakon kreiranja grupe od najmanjeg broja članova, odnosno njih četvoro. U skladu sa pravilnikom, grupna nastava bi trebalo da traje četiri dana, a neophodne informacije o dinamici njenog sprovođenja će biti dostupne prijavljenima, tek pošto prethodno navedeni uslov bude bio i zvanično ostvaren.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da dobijete sredstva EU za ruralni razvoj i poljoprivredu"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje