Kurs i obuka - Kako da efikasno nastupite na sajmu

U savremenom poslovanju sajmovi su postali gotovo svakodnevica, a tom prilikom se mnogobrojnim kompanijama nudi mogućnost da prezentuju svoje usluge ili proizvode širem krugu ljudi. Upravo iz tog razloga bi trebalo posebnu pažnju obratiti na efikasan sajamski nastup, pa je tome i posvećena ova specijalizovana obuka, koja se sprovodi širom naše zemlje, to jest u svakom gradu u kome postoji poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Naravno da pojedinačni polaznici mogu da se opredele i da nastavu prate preko interneta, odnosno u jednoj od poslovnica organizatora, ali isto tako se podrazumeva da je u ponudi i korporativna obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu. Naša institucija će tom prilikom maksimalno ispuniti zahteve zainteresovane kompanije, tako da izuzev mogućnosti da njeni zaposleni prate edukaciju preko interneta ili u našim poslovnicama, mi im omogućujemo i da korporativni kurs bude organizovan u njihovim prostorijama, a o svemu tome će se dogovoriti predstavnik institucije klijenta i institucije organizatora.

Trebalo bi da naglasimo i to da je u principu ova vrsta edukacije namenjena upravo onim osobama koje su u okviru neke kompanije zadužene za predstavljanje firme na sajmu, a trebalo bi da joj prisustvuju komercijalisti, to jest lica koja su zadužena za vođenje celokupnog odeljenja komercijale. Naravno, kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu može da bude pohađana i od strane bilo koga ko želi da nauči na koji način treba pristupiti osmišljavanju sajamskog nastupa.


Očekuje se da svako ko bude završio ovu kratku obuku stekne dovoljno znanja da već sledeći put može kompaniji u kojoj je zaposlen da obezbedi vrlo uspešan sajamski nastup, a čime će svakako uticati i na poboljšanje poslovanja te organizacije u celini.

Moramo informisati sve zainteresovane da bi trebalo da se opredele ne samo da li će nastavu pohađati u našim poslovnicama ili preko interneta, nego da isto tako treba da se odluče i da li će to učiniti u paru, to jest putem poluindividualne, u grupi (u kojoj je uvek prisutno najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika) ili, pak individualno, a kada su samo jedan polaznik i njegov profesor prisutni.

Podrazumeva se da se sva tri tipa nastavlje razlikuju i to ne samo po broju osoba kojima je dozvoljeno prisustvo, već i generalno prema principu organizacije. Kada je u pitanju grupna obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu, a budući da je predviđeno prisustvo više osoba, najpre je neophodno da se kreira jedna grupa, koja mora da broji najmanje 4 člana. A onog trenutka kada se taj zahtev bude ispunio, organizator pristupa definisanju datuma početka, zatim termina održavanja časova, kao i dinamike, a ubrzo nakon toga svakog prijavljenog pojedinačno obaveštava o detaljima. Bitno je da istaknemo činjenicu da ne postoji mogućnost promene nijednog segmenta, te se svakom pojedinačnom polazniku savetuje da dobro razmisli da li mu takav princip organizacije nastave odgovara.Uvek postoji mogućnost da se pohađa ili nastava u paru ili individualna, a ukoliko nekome ne odgovara rad u grupi i pomenuti način organizovanja. Zapravo, kada je u pitanju kako individualni kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu, tako i nastava u paru, podrazumeva se da će zainteresovani polaznik imati mogućnost da sve detalje koji se odnose na organizaciju definiše u direktnom kontaktu sa svojim profesorom, to jest sa nadležnim kordinatorom za nastavu u konkretnoj poslanici. Preciznije rečeno, oni tada definišu ne samo kada će tačno početi izabrana vrsta nastave, nego i koliko će trajati, to jest po kakvoj dinamici će se predavanja odvijati i u kojim tačno terminima.

Ističemo da svi zainteresovani imaju pravo bilo kog dana tokom godine da izvrše prijavu za praćenje ove edukacije, što mogu da učine na nekoliko načina. Sem mogućnosti da nam se jave telefonom i tako se prijave, dozvoljeno im je i da na našu zvaničnu mail adresu pošalju svoje podatke, kao i da lično dođu u bilo koju našu poslovnicu i tom prilikom izvrše prijavu. A obavezni su da u trenutku upisa lično dođu i donesu svu potrebnu dokumentaciju, o čemu će biti detaljno obavešteni prilikom upisa. Isto tako je neophodno i da svaki prijavljeni navede da li će ovu obuku da prati putem interneta ili direktno u prostorijama jedne od poslovnica, odnosno da li će to učiniti putem grupne, individualne ili poluindividualne nastave.

Šta izučava kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu?

Iako je obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu primarno fokusirana na sajamski nastup, činjenica je da je nastavnim programom obuhvaćena i priprema određene kompanije za ovakvu vrstu prezentacije, a kako bi sve proteklo u najboljem redu.

Da bi prezentovanje određene kompanije na bilo kojoj vrsti sajma moglo da bude smatrano uspešnim, neophodno je na prvom mestu da se odabere upravo ona manifestacija koja je za njeno predstavljanje i najbolja. Iz tog razloga će predavači govoriti prisutnima i o tome po kom principu se vrši odabir između brojnih sajamskih manifestacija. Svakako će im detaljno biti predstavljeno i zbog čega se upravo sajmovi smatraju za najbolje rešenje kada je u pitanju prezentacija određenih usluga ili proizvoda koje neka firma želi da plasira, kao i njenog celokupnog poslovanja.

Svaka kompanija i lica koja su u njoj nadležna moraju imati na umu koliko je ovakva vrsta prezentovanja važna, ali isto tako i koliko je priprema aktivnosti bitna, o čemu će se isto tako govoriti tokom ovog kursa. A u tom delu će biti prisutan i praktičan rad, to jest prisutnima će na brojnim primerima biti pokazano kako funkcionišu sve aktivnosti koje su vezane za pripremu sajamskog nastupa, stim da će im tom prilikom precizno biti objašnjeno i kako se pravi plan promotivnih, odnosno prodajnih sajamskih aktivnosti.

Isto tako će biti govora i o brojnim greškama koje različite kompanije čine kada žele da predstave svoje poslovanje na nekom sajmu. A osnovna greška je svakako usmerenost samo na manifestaciju, bez razmišljanja o svim onim aktivnostima koje je neophodno izvršiti pre, odnosno o onima koje dolaze po završetku sajma. Biće prikazani i primeri iz prakse, a na osnovu kojih će prisutni moći da mnogo lakše shvate kako se pomenute, ali i mnoge druge greške mogu izbeći.

Glavni cilj prezentovanja neke kompanije na određenom sajmu jeste da veći broj osoba sazna čime se određena kompanija bavi, to jest koje sve proizvode plasira, te koje sve usluge može da ponudi klijentima. A da bi taj cilj mogao da bude ostvaren, svakako je neophodno da se napravi dobar plan sajamskog predstavljanja i da se on u potpunosti ispoštuje. Sa svim detaljima izrade takve vrste plana će takođe biti upoznati prisutni, a naučiće i kako bi trebalo da bude pripremljen i pozicioniran štand, odnosno šta sve treba na njemu da se nalazi, te kako treba lica koja će tu biti prisutna da se ponašaju prema posetiocima. Osvrnuće se predavači i na reklamne materijale, odnosno na njihov pravilan odabir.

Zatim će obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu biti usmerena i na sve one detalje koji se smatraju tehničkim, tako da će prisutni imati prilike da se upoznaju i sa postupkom prijavljivanja na različite vrste sajmova, odnosno sa obavezama svih učesnika.

Za uspešnost ovakve vrste prezentovanja je potrebno izvršiti i analizu po završetku sajma, a kako bi se došlo do podataka da li je plan ispoštovan u potpunosti, odnosno da li je ostvaren željeni rezultat.

Poslednji segment ove obuke je usmeren isključivo na praktičan rad, a tom prilikom će prisutni imati zadatak da izrade plan za nastup na sajmu i to na osnovu podataka koje će im dati predavači. Budući da se u našoj ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu spremni smo da u tom slučaju ovaj zadatak prilagodimo potrebama klijenta, to jest da omogućimo zaposlenima da tom prilikom izrađuju plan sajamskog nastupa za konkretnu kompaniju, jer će tako moći mnogo lakše i brže da primene znanja koja su u toku ovog kursa stekli.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu?

Uzevši u obzir da je u ponudi i klasična obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu, kao i ona vrsta edukacije koja se odvija on line, to jest uz korišćenje specijalnog softvera, te da za oba tipa nastave važi mogućnost izbora između rada u grupi, individualno i u paru, jasno je da svaki prijavljeni polaznik dobija tačne informacije o terminima, odnosno o mestu održavanja, kao i o dinamici datumu početka, kada izvršiti prijavu i upis.

U svakom slučaju je posebno važno naglasiti i to da pojedinačni polaznik koji se bude opredelio da predavanja prati u grupi, osim što mora da prihvati dinamiku održavanja te vrste nastave i termine, budući da to određuje institucija organizatora, takođe mora i da pričeka da se stvore uslovi za početak ove vrste nastave. Reč je o tome da grupa broji najmanje 4, a najviše 8 osoba, pa se stoga i najpre zahteva formiranje jedne grupe i to one koja mora da broji minimalno četvoro polaznika. A tek posle toga organizator određuje sve što je prethodno navedeno i svakako o tome detaljno obaveštava svakoga koje izvršio prijavu za praćenje te vrste nastave.

Princip prema kome se organizuje kako individualni, tako isto i poluindividualni kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu je potpuno drugačiji, to jest u velikoj meri je usmeren na ispunjenje zahteva svakog polaznika. Naime, njima je tada dozvoljeno da se sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom dogovore prvo kada će izabrani tip nastave da počne, a zatim i da definišu koliko će da traje, odnosno po kakvoj dinamici će se predavanja organizovati i u kojim će to terminima biti.

Gotovo je isti način na koji se sprovodi korporativna obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu, stim što u tom slučaju predstavnik zainteresovane firme treba detalje da definiše sa ovlašćenim licem poslovnice organizatora. Ovde je važno da pomenemo i to da klijent može da izabere varijantu da se nastava sprovodi na mestu koje on bude odredio.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu?

Na samom početku je najvažnije da svi koje interesuje kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu znaju da imaju mogućnost izbora između praćenja predavanja preko interneta i u poslovnicama organizatora, a uz to je u ponudi za oba ta vida edukacije kako nastava u paru, tako i ona koju će pratiti samostalno (individualna), odnosno u grupi.

Glavna razlika između ove tri vrste nastave je vezana za broj osoba kojima je omogućeno prisustvo, te tako kod poluindividualne biva prisutno dvoje polaznika u isto vreme, a u grupama ih ima od četvoro do maksimalno osmoro, dok je individualni tip edukacije je namenjen za po jednog polaznika.

Uz to je prisutna i razlika u načinu organizacije, a prvenstveno je to vidljivo kod nastave u grupi, uzevši u obzir da u tom slučaju institucija organizatora jedina ima zvanično pravo da donese odluku u kojim terminima će se grupna obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu organizovati, odnosno kog datuma će početi i kojom dinamikom će se održavati predavanja. Ali svi oni koji su za nju zainteresovani svakako moraju da znaju i da se datum početka ne može definisati prilikom upisa pojedinačnih polaznika, zato što se mora prvo napraviti jedna grupa i to od najmanje 4 polaznika da bi se stekao uslov za početak nastave u grupi, to jest da bi organizator mogao da odredi datum kada će početi, odnosno da bi precizirao dinamiku njenog održavanja, kao i termine.

Više je pojedinačnom polazniku prilagođen individualni kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu, to jest nastava koju treba da prati njih dvoje (poluindividualna), jer im je tada dozvoljeno da u potpunosti odrede sve detalje koji su vezani za organizaciju. Preciznije, oni se dogovaraju sa svojim profesorom, odnosno sa onom osobom koja je u konkretnoj poslovnici organizatora za to zadužena ne samo o terminima, nego i o datumu početka, ali i o trajanju, budući da treba tom prilikom da definišu i tačnu dinamiku.

Kako se organizuje i korporativna obuka, a što je specifična vrsta nastave koju bi trebalo da prate zaposlena lica u okviru jedne firme, nastoji se da budu ispunjeni maksimalno zahtevi klijenata. Sa tim u vezi naglašavamo da se korporativna obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu može sprovoditi i na sve prethodno opisane načine, ali i da isto tako možemo klijentu da pružimo mogućnost da ovu vrstu edukacije njegovi zaposleni prate na nekom drugom mestu, to jest upravo tamo gde on bude želeo.

Koliko traje kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu?

Ukupno tri dana će da traje obuka i kurs - kako da efikasno nastupite na sajmu, ali isključivo ukoliko se neko opredeli da je pohađa u grupi, pošto tada Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje o svim detaljima koji se odnose na organizaciju. Preciznije rečeno, svakoga od ta tri dana polaznici treba da pohađaju predavanja u trajanju od po 3 školska časa, budući da je prema nastavnom programu definisano ukupno 9 školskih časova nastavnog fonda.

Kada je u pitanju trajanje edukacije koju pohađa polaznik samostalno ili u paru, to jest individualne ili poluindividualne nastave, tu će se o trajanju, to jest o tačnoj dinamici, profesori direktno dogovarati sa prijavljenima, tako da mi ne možemo sa sigurnošću da kažemo koliko će da traje poluindividualni ili individualni kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu.

Predviđeno je i da se korporativna obuka sprovodi prema dogovoru koji će imati predstavnik naše institucije sa predstavnikom kompanije koja je zainteresovana, pa samim tim će tada i biti određeno koliko će da traje takva vrsta edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da efikasno nastupite na sajmu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje