Kurs i obuka - Kako da nastupate u medijima sa uspehom

Kada poslovni čovek ima tremu prilikom direktnog susreta sa svojim potencijalnim klijentima ili nadređenima, odnosno ako treba da komunicira sa određenim medijima, sasvim je jasno da će imati i problem u poslovanju, te je neophodno da ovlada adekvatnim veštinama, te da tako maksimalno poboljša taj segment komunikacije. A da bi mogao da učini, trebalo bi da pohađa specijalizovani seminar - kako da nastupate u medijima sa uspehom, jer će stručnjaci koji su za sprovođenje nastave zaduženi nastojati da svakom polazniku pruže mogućnost, na praktičnim primerima da poboljša kako svoj nastup u direktnom kontaktu sa klijentima, tako isto i komunikaciju sa medijima. Upravo iz tog razloga naglašavamo da bi ovu obuku trebalo prvenstveno da pohađaju PR menadžeri, kao i direktori kompanija, odnosno svi oni zaposleni koji sarađuju sa različitim medijima i sa njima imaju često kontakt, s tim što naravno kurs može da prati i bilo koji pojedinac koji želi da stekne najbolja moguća znanja iz te oblasti.

Najbitnije je da prvo svaki zainteresovani izvrši upis, što može da uradi tokom cele godine lično u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Naravno da ima mogućnost i sve zahtevane podatke, to jest ime i prezime, kao i datum rođenja, te obavezno kontakt informacije da navede ili prilikom telefonskog kontakta ili da ih, jednostavno na mejl pošalje.

Da bi upis mogao u skladu sa pravilima da bude izvršen, zahteva se da svaki prijavljeni kandidat lično bude prisutan u određenom predstavništvu ove institucije, a o dokumentima koje će morati da donese tom prilikom će ga na vreme obavestiti ovlašćeno lice organizatora.


Pre nego što objasnimo na koji način se kurs i obuka - kako da nastupate u medijima sa uspehom organizuje za pojedinačne polaznike, moramo navesti i informaciju da postoji mogućnost prilagođavanja edukacije zaposlenima. Naime, ako nadležni u nekoj firmi zahtevaju da bude sprovedena korporativna obuka, njima će organizator svakako izaći u susret i u najvećoj meri ispuniti sve iznete zahteve. Trebalo bi da se nadležno lice jedne od poslovnica organizatora o načinu sprovođenja predavanja za jednog, za dvoje ili za više radnika određenog preduzeća dogovori upravo sa direktorom te firme ili, pak sa njenim zvanično ovlašćenim predstavnikom. Čak i ukoliko bude bio iznet zahtev da se nastava za zaposlene organizuje direktno u njihovoj firmi, podrazumeva se da će i on biti ispunjen, ali samo ukoliko klijent taj prostor opremi onako kako navode pravila.

Pojedinačni polaznici, koje ova edukacija interesuje će imati na raspolaganju nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, tako da će izabrati sa jedne strane između online i klasične, a sa druge između grupne, poluindividualne i individualne.

Dakle, mesto održavanja časova zavisi isključivo od toga da li polazniku više odgovara da dolazi direktno u poslovnicu i prati ih ili to želi da učini preko svog računara.Druga opcija podrazumeva praćenje predavanja uz korišćenje specijalne vrste softvera, a koji će pojedinac prethodno instalirati na svoj računar. U svakom predstavništvu institucije organizatora funkcioniše i tim stručnjaka, specijalizovanih za pružanje tehničke podrške klijentima, tako da imaju apsolutno pravo njima da se obrate i ako budu imali neki problem tokom pristupa nastavi i u slučaju da ne uspeju pravilno da instaliraju namenski softver.

Na jedan od tri načina će polaznici pratiti predavanja, a moraju znati da se grupna obuka i kurs - kako da nastupate u medijima sa uspehom organizuje za tačno određeni broj ljudi, jedan polaznik pohađa individualnu, a poluindividualnu edukacije u isto vreme treba da prati njih dvoje.

Način njihovog sprovođenja se razlikuje u velikoj meri, a primarno zato što termine održavanja časova, dinamiku njihovog sprovođenja i uopšteno, datum početka kod grupne nastave određuje zvanično ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora, dok kod poluindividualne i individualne to čine polaznici, a u dogovoru sa nadležnim licem organizatora i sa nadređenim profesorom.

Obavezni smo da obavestimo sve kandidate, koji su zainteresovani za grupnu edukaciju da će morati nakon prijavljivanja da pričekaju, kako bi se ostvario propisani uslovi za njen početak. Radi se o tome, da je vrlo važno prvo formiranje jedne grupe, pa se zato i mora sačekati da toliko ljudi izvrše prijavu u određenom predstavništvu. Isto tako, svi polaznici koji odluče nastavu da prate u grupi moraju znati da ne bi trebalo da zahteve za izmenama ni termina, a ni dinamike, te svakako ni datuma početka oni da iznesu, pošto nije dozvoljeno njihovo izvršenje, jer je tako navedeno u aktuelnom pravilniku institucije organizatora, po čijim smernicama se i sprovodi navedeni tip edukacije.

Program stručne obuke - kako da nastupate u medijima sa uspehom

Akcenat ove edukacije će biti stavljen na vežbu, odnosno na simulaciju različitih situacija, a kako bi svaki polaznik naučio na koji način treba u konkretnom slučaju da se ponaša.

Programom je predviđeno da stručni seminar - kako da nastupate u medijima sa uspehom u toku uvodnog predavanja omogući prisutnima da saznaju zbog čega je vrlo važno za različite vrste javnih nastupa izvršiti adekvatnu pripremu, te na koji način je potrebno da to učine.

A odmah posle toga bi trebalo profesori da, korak po korak kandidatima objasne o čemu posebno treba da vode računa, odnosno šta je sve potrebno da preduzmu kako bi izvršili adekvatnu pripremu. U tom delu će fokus biti stavljen na pripremu za razgovor sa sagovornikom, a u smislu da će predavači ukazati polaznicima ove edukacije na koje informacije posebno treba da obrate pažnju, te kako da koriste internet u svrhu pribavljanja konkretnih podataka.

Budući da se radi o vrlo nepredvidivim situacijama, to će se i specijalizovani kurs i obuka - kako da nastupate u medijima sa uspehom pozabaviti i onim slučajevima, kada voditelj, odnosno jedan sagovodnik može da iznenadi drugoga, tako da će prisutnima ponuditi brojne metode pomoću kojih će biti u prilici da razgovor vrati na temu koja njemu odgovara. Naravno da će i u tom, kao i u mnogim drugim segmentima ove edukacije polaznici prisustvovati i kratkim vežbama, a kako bi određenu temu što bolje savladali.

Isto tako će biti govora i o usmenoj komunikaciji sa medijima, a kojom prilikom će profesori detaljno razjasniti i zbog čega je bitno da se poštuje propisana forma za medijske objave. Takođe će kandidati saznati i koje informacije bi trebalo tom prilikom da budu objavljene, te da li treba uvrstiti fotografiju ili ne, odnosno uopšteno kako jedna takva objava treba da izgleda da bi privukla pažnju potencijalnih klijenata.

Naravno da će predavači govoriti i o tremi, a polaznici će dobiti jasne smernice o tome na koji način mogu prevazići tu prilično neprijatnu situaciju, koja se često javlja pred neki javni nastup. A tom prilikom će im na primerima pokazati i kako funkcionišu metode, koje bi trebalo da primene ako dođe do treme.

Osnove neverbalne komunikacije će, isto tako prezentovati specijalizovana obuka i kurs - kako da nastupate u medijima sa uspehom, a trebalo bi predavači da objasne kandidatima i zašto je bitno odabrati adekvatnu odevnu kombinaciju za određeni nastup, te će ukratko da im objasne i važnost izbora i kombinacije pravih boja za konkretnu situaciju.

U svakoj vežbi koja je obuhvaćena ovom edukacijom će uzeti učešće polaznici, tako da će na licu mesta imati priliku da sve ono što, možda nisu u potpunosti razumeli u vezi sa ovom temom razjasne sa profesorima, jer će im biti dozvoljeno da postavljaju pitanja i tako razreše sve moguće nedoumice.

Biće ukazano svim polaznicima ove obuke i na to kako bi trebalo da izgleda uspešan javni nastup, a predavači će pokazati i primere onih ljudi, koji u tome nisu naročito uspešni. U tom segmentu će o propustima diskutovati svi učesnici navedene edukacije, te će imati zadatak da objasne i šta je sve potrebno promeniti da bi se nastup te osobe mogao smatrati uspešnim.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi specijalizovani seminar - kako da nastupate u medijima sa uspehom?

Uopšteno govoreći, od odluke svakog prijavljenog polaznika zavisi gde će tačno biti održan stručni kurs i obuka - kako da nastupate u medijima sa uspehom, jer postoji mogućnost da nastavu prati kako online, tako i na način koji važi za klasičan. Isto tako od njegove želje zavise i termini održavanja ove edukacije, budući da je potrebno da se opredeli između praćenja časova u grupi, individualno ili u paru.

U brojnim gradovima naše zemlje, a na više od 20 lokacija, to jest u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford se klasičan tip edukacije organizuje.

Suprotno od toga, polaznik koji izabere nastavu da prati onlajn, predavanjima može da pristupa sa različitih mesta, uz uslov da ima stabilnu internet konekciju i računar. U tom slučaju je obavezan da pre početka odabranog tipa obuke instalira softver na konkretni uređaj. Svu neophodnu pomoć u tehničkom smislu će onim polaznicima, koji budu imali potrebu za tim, pružiti članovi tima za tehničku podršku u određenom predstavništvu ove institucije, a koji imaju višegodišnje iskustvo u IT struci.

Rekli smo prethodno da se od svakog pojedinca očekuje da izabere da li mu više odgovara individualna obuka i kurs - kako da nastupate u medijima sa uspehom, kada nastavi pristupa samo jedan kandidat ili će se opredeliti za grupnu edukaciju, a postoji i mogućnost poluindividualne, odnosno takozvane nastave u paru.

Izuzev razlike u broju polaznika, kod sva tri tipa seminara je primetna i razlika u načinu organizacije, a primarno sa aspekta odlučivanja o principu organizacije. Naime, radi se o tome da detalje vezano za organizaciju individualne i poluindividualne nastave moraju da definišu zajedno, sa jedne strane prijavljeni polaznik, a sa druge predavač i koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica institucije organizatora. U tom slučaju je predviđeno da se oni svi zajedno usaglase, najpre oko datuma početka edukacije, a potom i oko njenog trajanja, odnosno termina u kojima bi časovi trebalo da budu održani.

Kako se drugačija pravila poštuju prilikom sprovođenja grupne obuke, to sa njima detaljno mora da bude svaki član određene grupe upoznat. Generalno rečeno, sve što se odnosi na sprovođenje časova će odrediti ovlašćeno lice organizatora, a isključivo u onom predstavništvu u kome osnovni uslov za početak te vrste edukacije bude bio ostvaren. Potrebno je da se prvo kreira grupa, nakon čega u relativno kratkom roku navedeni stručnjak odredjuje i dinamiku, odnosno termine, kao i tačan datum početka. Naročito će biti istaknuto svakom pojedincu, a prilikom dostavljanja podataka o sprovođenju grupne edukacije, da se zahtevi za izmenama tom prilikom ne smeju prihvatiti.

Za potrebe zaposlenih u određenom preduzeću se može organizovati korporativni seminar - kako da nastupate u medijima sa uspehom, a pravila su prilično fleksibilna u tom slučaju. Trebalo bi da se nadležno lice zainteresovanog preduzeća zajedno sa koordinatorom institucije organizatora usaglasi oko načina sprovođenja časova. Uz dogovor o terminima održavanja i dinamici, a po kojoj bi trebalo časovi da budu organizovani, neophodno je da se oni usaglase i oko datuma početka korporativna obuke. Važno je da definišu i na kom mestu će zaposleni pohađati predavanja, odnosno da li će to učiniti u jednoj od poslovnica organizatora, preko interneta ili u svojoj kompaniji. Ističemo da se samo korporativni kurs može organizovati na drugom mestu, a ako u određenoj firmi za to postoje propisani uslovi.

Prema kom principu se stručni kurs i obuka - kako da nastupate u medijima sa uspehom sprovodi?

Pravila po kojima se u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje specijalizovani seminar - kako da nastupate u medijima sa uspehom su specifična u tom smislu što se nastava sprovodi i u grupi, ali i kroz poluindividualnu, odnosno individualnu, te se predavanja mogu pohađati u okviru predstavništva ove institucije i onlajn.

Izuzev edukacije, koja je na prvom mestu namenjena pojedincima, u ponudi je i takozvana korporativna obuka, a kada predavanjima treba da pristupe samo one osobe, koje su radno angažovane u nekoj firmi.

Važno je da svaki prijavljeni kandidat donese odluku samostalno o tome koja od svih ponuđenih opcija mu najviše odgovara, jer će na osnovu toga i biti informisan o dodatnim detaljima.

Klasična edukacija podrazumeva sprovođenje nastave u učionicama, koje su smeštene u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Kome god odgovara da stručna obuka i kurs - kako da nastupate u medijima sa uspehom bude organizovan online, će zapravo predavanjima pristupati preko specijalne internet platforme, sa svog računara. Tačno definisanu vrstu softvera će kandidat tada instalirati na kompjuter, a biće iznet zahtev i da na mestu sa koga će pratiti predavanja na taj način, postoji što bolja internet konekcija. U apsolutno svakoj poslovnici institucije organizatora su, pored ostalih zaposleni i brojni IT stručnjaci, koji će svakako izaći u susret svakom polazniku, kome bude bila potrebna tehnička podrška.

Naveli smo da se i online i edukacija koja uključuje klasičan princip mogu pohađati kako u formi grupne nastave, tako i samostalno, odnosno u paru. Za zvanično formiranje grupne nastave potrebna je prijava minimalnog broja kandidata. A u okviru poluindividualne nastave časovima treba da prisustvuje dvoje kandidata, dok samo jedan polaznik pristupa takozvanoj individualnoj.

Generalno, osnovna razlika između svih njih se odnosi na broj polaznika, ali i na činjenicu da kod grupne nastave sve detalje (datum početka, trajanje kursa i termini održavanja časova) treba da odredi organizator, a kod individualne i poluindividualne edukacije to čine profesor, polaznik i zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica.

Moramo istaći i to da grupna nastava počinje tek pošto se dovoljno kandidata u određenom predstavništvu prijavi za njeno pohađanje. Nije predviđeno da budu vršene izmene kod tog tipa kursa, a u slučaju da prijavljeni to bude zahtevao.

Na isti način se organizuje i takozvani korporativni kurs i obuka - kako da nastupate u medijima sa uspehom, ali je jedina razlika u tome što nastavu prate samo zaposleni u nekoj kompaniji i što se ona može organizovati na drugoj lokaciji. Naime, radi se o tome da bi trebalo nadležna lica institucije organizatora i konkretnog preduzeća da se dogovore o svemu, a što se odnosi na način sprovođenja časova, ali i da preciziraju gde će oni biti organizovani. Jedino kada se predavanja mogu sprovesti i u samoj kompaniji, čiji nadležni su za konkretni tip edukacije zainteresovani, jeste kada odabrani prostor odgovara tačno definisanim karakteristikama.

Koliko će trajati ukupno obuka i kurs - kako da nastupate u medijima sa uspehom?

Na koliko tačno dana bi trebalo da bude raspoređen nastavni fond, prema kome se kurs i obuka - kako da nastupate u medijima sa uspehom organizuje, zavisi primarno od toga da li kandidat izabere nastavu da pohađa u grupi, individualno ili u paru.

Podatke o preciznom rasporedu predavanja će svakom prethodno prijavljenom polazniku dati ovlašćeno lice i to onog predstavništva, u kome se u skladu sa pravilima pre toga bude prijavilo dovoljno zainteresovanih, to jest u kome bude bila kreirana grupa.

A o tačnom načinu rasporeda navedenog broja časova kod individualne i poluindividualne nastave će se polaznik dogovarati kako sa nadležnim profesorom, tako i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom u odabranoj poslovnici ove specijalizovane institucije.

Uzevši u obzir da se po potrebi može organizovati i korporativna obuka i kurs - kako da nastupate u medijima sa uspehom, a da se princip sprovođenja nastave u velikoj meri prilagođava zaposlenima nekog preduzeća, jasno je da ne može biti unapred navedeno koliko će ta vrsta edukacije da traje. Zapravo će vlasnik tog preduzeća, odnosno osoba koja je zadužena za te poslove, da definiše kakvom dinamikom bi trebalo časovi da budu organizovani, a sa ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da nastupate u medijima sa uspehom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje