Kurs i obuka - kako da negujete i zadržite ključne kupce

Za kompanije koje se bave prodajom je od izuzetnog značaja da nauče da čuvaju svoje klijente, odnosno kupce, tako da je ova edukacija posebno interesantna za vlasnike takvih firmi, odnosno za lica koja su zadužena za vođenje njihovog poslovanja na opštem nivou. Isto tako bi stručni seminar - kako da negujete i zadržite ključne kupce trebalo da pohađaju menadžeri u odeljenjima nabavke i prodaje, odnosno svi oni koji su u okviru konkretnog preduzeća zaduženi za negovanje poslovnih veza, a sa ciljem unapređenja celokupnog poslovanja.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji ovu edukaciju u velikoj meri da prilagodi zahtevima polaznika, to je njima omogućeno da izaberu i gde će časove pohađati (u poslovnicama organizatora ili online) i na koji način (individualno, u paru ili u grupi).

U slučaju da neko odabere nastavu da pohađa online, moraće na sopstveni kompjuter da instalira tačno definisani tip softvera, jer se u tom slučaju časovi sprovode preko virtuelne platforme. Detalje koji se odnose na način njegove instalacije će im dati zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a ukoliko budu naišli na bilo kakvu prepreku tom prilikom, biće im ponuđena adekvatna tehnička podrška. Moramo napomenuti da se online kurs i obuka - kako da negujete i zadržite ključne kupce, praktično rečeno može pohađati sa bilo kog mesta, uz uslov da uređaj koji polaznik tom prilikom koristi ima odličnu internet konekciju.


Pod pojmom klasičan princip organizacije nastave se smatra onaj koji uključuje praćenje časova u prostorijama onog predstavništva institucije organizatora, koje je najbliže polazniku i u okviru koga je on pre toga izvršio upisivanje prema pravilima.

Budući da se i nastava online i ona koja se sprovodi na klasičan način mogu pohađati ili u grupi ili u paru, ali i sasvim samostalno, očekivano je da svako izabere baš onaj princip, čije karakteristike mu najviše odgovaraju.

Napominjemo da su vrlo precizno određena pravila prema kojima se sprovodi grupna obuka, a njih definiše lice, zvanično ovlašćeno od strane institucije organizatora, tako da ih polaznici moraju ispoštovati u potpunosti. Svakako će prvo morati da bude kreirana grupa, da bi moglo da bude određeno kog datuma će nastava početi, te kakvom brzinom će biti organizovana predavanja i u kojim terminima će ih članovi te grupe pohađati. Iako ne postoji razlika između načina njihove organizacije, predviđeno je da se pojedinačni polaznici ili njih dvoje, o svemu što se odnosi na sprovođenje časova usaglašavaju kako sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica navedene institucije, tako i sa onim stručnim licem, u čijoj nadležnosti jeste vođenje poluindividualne ili individualne edukacije.

Moramo reći i to da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - kako da negujete i zadržite ključne kupce, a što je specifičan vid edukacije, kome imaju pravo da pristupe isključivo lica koja su u nekom preduzeću zaposlena. Budući da je u pitanju posebna grupa polaznika, institucija organizatora stoga maksimalno izlazi u susret njihovim zahtevima, tako da bi trebalo predstavnik zainteresovane firme sve detalje koji se tiču organizacije da precizira u dogovoru sa zaposlenima, koji su za to ovlašćeni. Svakako će se oni usaglasiti i oko dinamike održavanja časova za zaposlene i uopšteno, oko datuma početka nastave i termina, a ako bude bilo potrebno predavanja mogu da budu organizovana i na nekoj drugoj lokaciji. Zapravo, moguće je da korporativna obuka bude sprovedena i direktno u prostorijama firme zainteresovanog klijenta, s tim što moraju biti ispunjeni osnovni zahtevi, a kako bi edukacija bila sprovedena prema pravilima.Nakon što pojedinačni polaznik bude izvršio prijavu za praćenje ove edukacije, u poslovnici institucije organizatora će biti sprovedeno upisivanje, a tom prilikom važe određena pravila. Primarno je najbitnije da svako, ko pre toga bude izvršio prema pravilima prijavu, dođe u predstavništvo te institucije i donese zahtevana dokumenta, o čemu će svakako biti obavešten, jer je obavezno lično prisustvo svakog kandidata tom prilikom.

Zahteva se od kandidata da prijavu izvrše blagovremeno, a ponuđene su im tri mogućnosti da to učine. Najpre imaju pravo da zahtevane informacije, odnosno broj telefona, zatim ime i prezime, kao i datum rođenja dostave na mejl adresu institucije organizatora, a omogućena je i opcija ličnog ili telefonskog prijavljivanja.

Plan i program stručne obuke - kako da negujete i zadržite ključne kupce

Koje je precizna definicija pojma ključni kupac, odnosno na koji način oni utiču na poslovanje određene kompanije je upravo tema, koju će stručni kurs i obuka - kako da negujete i zadržite ključne kupce predstaviti prisutnima na samom početku. A tom prilikom će oni saznati i zbog čega je naročito važna briga o takvim kupcima, te kako bi trebalo sa njima komunicirati, odnosno kako bi trebalo da oni budu tretirani, a da bi i dalje imali uticaja na kvalitet poslovanja, posebno sa finansijskog aspekta.

Biće objašnjena i osnovna razlika između njih i onih kupaca, koji se ne mogu smatrati ključnim, a prisutni će saznati i koji se parametri moraju uzeti u obzir, da bi bilo precizno definisano da je određeni kupac važan.

Trebalo bi profesori i da pomoću primera objasne prisutnima kako se različite vrste alata koriste, primarno sa ciljem zadržavanja kupaca ove vrste, te će saznati i šta je takozvani plan za razvoj poverenja. Takođe će im biti objašnjeno i na koji način se on razvija, ali i kakav uticaj ima dobro odabrana strategija poslovanja.

Koje poslove treba da obavlja osoba, koja je zaposlena na radnoj poziciji menadžer ključnih kupaca u kompaniji je isto tema koju će obraditi stručna obuka i kurs - kako da negujete i zadržite ključne kupce. Naravno da će kandidatima biti ponuđeni i primeri dobre i loše poslovne prakse u tom slučaju.

Sem toga, biće reči i o tome kako se određeni ključni kupac analizira, a u smislu da mu se može ponuditi još bolji vid poslovne saradnje, kako bi on i dalje sa određenom firmom poslovao.

Naravno da će fokus biti stavljen na razvoj komunikacijskih i marketinških veština kod svih polaznika, a ovaj seminar će prisutnima omogućiti da se detaljno upoznaju sa primenom brojnih strategija, čiji je osnovni cilj uspostavljanje i negovanje poštenog poslovnog odnosa, a kako bi upravo ključnim kupcima bilo omogućeno da steknu i zadrže poverenje u firmu koju su odabrali.

S obzirom na to da ovaj edukacija može biti organizovana i isključivo za radnike neke firme, a koji po prirodi svog posla treba da budu upoznati sa konkretnom temom, to će klijentima biti u tom slučaju ponuđeno da praktični primeri budu u skladu sa poslovanjem kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Na taj način će korporativni seminar - kako da negujete i zadržite ključne kupce pružiti radnicima nekog preduzeća priliku da mnogo bolje ovu temu shvate.

Budući da se radi o interaktivnoj nastavi, prisutnima će biti dozvoljeno i da u određenom trenutku uzmu učešće, odnosno da u direktnom kontaktu sa profesorima razreše bilo kakvu nepoznanicu, koja se pomenute tematike riče, a kako bi mnogo bolje kasnije implementirali stečena znanja.

Na kojoj lokaciji se održava obuka i kurs - kako da negujete i zadržite ključne kupce i u kojim terminima?

Isključivo od želje, odnosno od odluke svakog prijavljenog kandidata će zavisiti kako mesto sprovođenja ove edukacije, tako i trajanje, odnosno termini u kojima se specijalizovani kurs i obuka - kako da negujete i zadržite ključne kupce organizuje. Pod tim mislimo na činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi, sa jedne strane opciju praćenja nastave online i u nekoj od poslovnica, a sa druge mogućnost da predavanja budu organizovana za grupu polaznika, odnosno za njih dvoje istovremeno ili samo za jednu osobu.

Dakle, zato se i zahteva od svakoga ko izvrši najpre prijavu, a posle toga i upis da izabere među ponuđenim opcijama najpogodniju, nakon čega dobija i precizne informacije o principu organizacije.

Prilikom sprovođenja onog tipa nastave, koju treba da pohađa više polaznika se primenjuju izuzetno stroga pravila, koja definiše koordinator za nastavu, a svaki prijavljeni je obavezan da ih se maksimalno pridržava. Svakako će pomenuti stručnjaci nedugo nakon toga odrediti i kog datuma će grupni seminar - kako da negujete i zadržite ključne kupce da počne, te će precizirati i dinamiku održavanja časova, kao i tačne termine.

Još je u ponudi ove institucije i mogućnost praćenja individualne nastave i one, koja uključuje prisustvo dve osobe, a poznata je kao poluindividualna. Od apsolutno svakoga, ko je za jednu od njih zainteresovan se zahteva da se usaglasi oko svih navedenih detalja sa onim stručnjakom, koji će konkretni tip nastave voditi. Naglašavamo da tom dogovoru mora prisustvovati i ovlašćeno lice predstavništva u kome je kandidat izvršio upis.

Pomenuli smo ranije da se sva tri tipa edukacija mogu pratiti kako u prostorijama odabrane poslovnice, tako i onlajn. U slučaju da nekome više odgovara druga ponuđena varijanta, moraće da poseduje kompjuter, te da na njega u skladu sa pravilima instalira podrazumevani softver. S obzirom na to da se može dogoditi da prijavljeni naiđe na neku teškoću u toku postupka instalacije, njemu će biti ponuđena mogućnost da kontaktira članove tima jedne od poslovnica organizatora, a čija specijalnost je upravo vezana za pružanje tehničke podrške klijentima.

Ako se javi potreba, odnosno ukoliko ovlašćeno lice nekog preduzeća iznese zahtev da edukuje određeni broj svojih zaposlenih, biće organizovana korporativna obuka i kurs - kako da negujete i zadržite ključne kupce. Posebno se obraća pažnju na zahteve klijenata u tom slučaju, tako da bi trebalo sa ovlašćenim licem određenog predstavništva pomenute institucije da se nadležni u toj firmi dogovore oko svega. Ističemo da je ovo jedini tip obuke, koji može biti organizovan i po drugom principu, odnosno klijent može zahtevati da njegovi radnici časove pohađaju u okviru svoje matične kompanije. Naravno, uslovi u konkretnom prostoru moraju biti adekvatni, a detaljno će sa njima svaki klijent biti upoznat, kako bi mogao da ih ispuni.

Kako je predviđeno da stručni seminar - kako da negujete i zadržite ključne kupce bude organizovan?

U skladu sa važećim pravilnikom ove institucije, postoji mogućnost da ovu edukaciju pohađaju kako fizička lica, to jest pojedinačni polaznici, tako i one osobe, koje su zvanično zaposlene u određenoj kompaniji, a kada se sprovodi korporativni kurs i obuka - kako da negujete i zadržite ključne kupce.

Najjednostavnije rečeno, edukacija koja je namenjena isključivo zaposlenima se sprovodi na isti način kao i ona, koju pojedinci treba da pohađaju. Zapravo je jedini izuzetak vezan za mogućnost promene mesta održavanja, a ako postoji potreba da se u toj firmi predavanja organizuju. Svakako će se nadležna lica i konkretne kompanije i institucije organizatora o svim detaljima dogovoriti na vreme.

Inače se nastava može pohađati ili sasvim samostalno ili u paru, a u zvaničnoj ponudi ove institucije je i grupni seminar - kako da negujete i zadržite ključne kupce, kada predavanjima treba da prisustvuje osmoro kandidata najviše. S obzirom na to da je organizator definisao i minimalni broj polaznika u jednoj grupi, upravo se prijavljivanje toliko osoba i smatra osnovnim zahtevom za početak te vrste nastave. U principu će se prvo sačekati kreiranje grupe, a nakon toga će zvanično ovlašćeno lice tog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford odrediti kako će se predavanja odvijati. Ne samo da će precizirati termine održavanja i datum početka, nego i način na koji će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, odnosno definisaće dinamiku po kojoj će časovi biti održavani. Da ne bi bilo zabune, moramo istaći da su pravila vrlo stroga prilikom organizacije nastave u grupi, te svega navedenog polaznici moraju maksimalno da se pridržavaju.

Međutim, ova institucija organizuje i individualnu nastavu, ali i onu koju bi trebalo dvoje ljudi da pohađaju, a u tom slučaju je predviđen nešto jednostavniji princip održavanja časova. Dakle, potrebno je da se dvoje polaznika kod poluindividualne, odnosno jedan kod individualne o načinu organizacije samostalno dogovore kako sa nadležnim stručnjakom, koji će i voditi tu vrstu seminara, tako i sa onim koji je za organizaciju nastave u konkretnoj poslovnici zadužen. Na prvom mestu je važno da definišu kog datuma će početi poluindividualna ili individualna edukacija, a posle toga da odrede i dinamiku po kojoj će se časovi odvijati i termine.

Svakako je dozvoljeno pojedincima da nastavu pohađaju na jedan od dostupnih načina, a pod tim mislimo da se časovi mogu pratiti kako onlajn, tako isto i prema uobičajenom principu.

Da naglasimo i to da se preko računara, koji polaznik mora da poseduje može pratiti online obuka i kurs - kako da negujete i zadržite ključne kupce, ali samo ako on pravilno pre toga bude izvršio instalaciju predviđene internet platforme. Svakako će mu biti pružena profesionalna tehnička podrška, ukoliko bude bilo potrebno razrešiti neki problem, koji može da se javi tokom tog procesa, a posebno će biti istaknuto da je stabilna internet konekcija poželjna, kako bi bez poteškoća predavanja mogla da budu praćena.

U poslovnicama institucije organizatora, koje se izuzev na nekoliko beogradskih opština, nalaze i u Jagodini, Kragujevcu i Nišu, odnosno u Subotici, Mladenovcu, Novom Sadu i Vranju, te u Kragujevcu, Valjevu, Ćupriji i u brojnim drugim gradovima se organizuje klasičan tip edukacije.

Koliko je određeno da ukupno traje kurs i obuka - kako da negujete i zadržite ključne kupce?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može da organizuje ili za grupu polaznika ili za pojedinca ili za njih dvoje u isto vreme, a da se tom prilikom primenjuje drugačiji princip organizacije, to se trajanje definiše isključivo za grupnu nastavu.

Naime, o tome koliko će tačno da traje grupna obuka će odluku doneti ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica navedene institucije, kao što će definisati i dinamiku njenog održavanja i tačne termine, a sve to će učiniti u kratkom roku posle kreiranja grupe. Svakako će polaznici detaljne informacije o tome dobiti nakon njihovog definisanja od strane pomenutog stručnjaka i ostvarenja osnovnog uslova za početak te vrste nastave.

Kako se prema drugačijim pravilima organizuje i individualna obuka i kurs - kako da negujete i zadržite ključne kupce i poluindividualna nastava, to znači da informaciju o trajanju, odnosno o tome na koliko dana će predviđeni broj časova biti raspoređen, svaki polaznik dobija prilikom dogovora sa zvanično ovlašćenim licima konkretnog predstavništva organizatora.

Što se tiče korporativnog kursa, predviđen je vrlo sličan princip organizacije kao kod poluindividualne ili individualne edukacije, što znači da ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije definiše i te, kao i sve ostale detalje sa onim licem, koje je od strane organizatora ovlašćeno za te poslove.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da negujete i zadržite ključne kupce"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje