Kurs i obuka - kako da poboljšate elektronsko poslovanje

Svako ko u svom poslovanju primarno koristi elektronski potpis ili se bavi radom preko interneta bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - kako da poboljšate elektronsko poslovanje. Takođe ova edukacija je namenjena i zaposlenima u ma kom preduzeću, koje se bavi elektronskom trgovinom, a bez obzira da li su oni zaduženi za vođenje te kompanije ili se bave poslovima u oblasti knjigovodstva i računovodstva, odnosno finansija, s tim da nastavu može da prati i svaki pojedinac koji je zainteresovan da unapredi ovaj segment poslovanja.

Ova edukacija se organizuje i za pojedince i za kompanije, a princip je takav da je dostupno nekoliko opcija.

Najpre napominjemo da se navedena obuka može pohađati onlajn i na klasičan način, što znači da zainteresovana lica u tom slučaju imaju obavezu časove da prate direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.


Ukoliko postoji interesovanje da se stručna obuka i kurs - kako da poboljšate elektronsko poslovanje pohađa online, podrazumevano je da polaznik mora obezbediti računar sa stabilnom internet konekcijom, a prema pravilima će na njega instalirati i tačno određenu vrstu softvera. Profesionalna tehnička podrška je na raspolaganju zainteresovanima, te se podrazumeva da će svako ko bude imao nekakvih problema tokom postupka instalacije, na propisan način moći da im se obrati, a kako bi ta poteškoće bila otklonjena i softver na pravilan način instaliran.

Svakako je organizator predvideo da se i klasična nastava i ona koju polaznici prate preko interneta mogu pohađati ili kroz grupnu, odnosno individualnu ili putem takozvane poluindividualne, a koja uključuje prisustvo dve osobe istovremeno. Svako ko bude izvršio prijavu će imati obavezu i da se opredeli na koji način će predavanjima pristupati.

Organizator, odnosno ovlašćeni predstavnik pomenute institucije ima dužnost da odredi kako će se predavanja odvijati. Neposredno nakon što se minimalan broj polaznika bude prijavio, a nevezano za to da li želi časove u grupi da prati online i na klasičan način, obavezan je koordinator za nastavu da navede u kojim terminima će predavanja da budu sprovedena, zatim prema kakvoj dinamici i kada bi trebalo grupni kurs da počne. Vrlo brzo će sve te informacije biti na raspolaganju prijavljenima, a njihova dužnost jeste da se u potpunosti toga pridržavaju, uzevši u obzir da se ne vrše nikakve izmene po zahtevu učesnika grupne nastave.Takođe se edukacija može pratiti i u okviru poluindividualne, odnosno individualne, a pravila koja se tada primenjuju su mnogo slobodnija. Naime, tada se specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate elektronsko poslovanje organizuje upravo onako kako to definišu zajedničkim dogovorom nadležni profesor, prijavljeni i koordinator za nastavu. A pored toga što će se usaglasiti oko termina i dinamike sprovođenja predavanja, oni će definisati i kog datuma će početi individualna ili nastava u paru.

Izuzev kursa koji mogu pohađati pojedinačni polaznici, ova institucija organizuje i namensku nastavu za zaposlena lica, a korporativna obuka podrazumeva prilično fleksibilan princip sprovođenja. Preciznije govoreći, pravilnikom je predviđeno da se o apsolutno svakom detalju vezano za organizaciju tog tipa edukacije zajedno dogovaraju ovlašćeni predstavnik kompanije, koja je zainteresovana i institucije, u čijoj nadležnosti je organizacija obuke. Ovde je dostupna i jedna promena, a koja ne važi za nastavu namenjenu fizičkim licima i tiče se lokacije na kojoj se časovi održavaju. Naime, želeći da klijentima, odnosno njihovim zaposlenima omogući da pohađaju edukaciju na što jednostavniji način, organizator može da je održi i u prostorijama njihovog preduzeća. Jedino što je važno tada jeste da se željeni prostor opremi u skladu sa važećim pravilima, a podrazumeva se da će zainteresovani klijent blagovremeno dobiti sva obaveštenja o tome šta se u njemu mora nalaziti, da bi nastava mogla tu da bude sprovedena.

Što se tiče pojedinačnih polaznika, od njih se zahteva prvo da propisno izvrše prijavu za praćenje ove obuke, što znači da moraju osnovne informacije o sebi, odnosno ime i prezime, broj telefona i datum rođenja da dostave nadležnima u konkretnoj poslovnici. A ne samo da to mogu učiniti elektronskim putem, već isto tako imaju mogućnost da zvaničnu prijavu izvrše lično ili da telefonom kontaktiraju odabrano predstavništvo, te konkretne informacije daju zaposlenima.

Posle prijavljivanja se mora izvršiti zvaničan upis polaznika, a neophodno je tada da oni prilože i određenu dokumentaciju. Isto tako je važno istaći da je svaki prijavljeni u obavezi upisu lično da prisustvuje, a informacije o zahtevanoj dokumentaciji će mu biti date na vreme.

Šta izučava stručni kurs i obuka - kako da poboljšate elektronsko poslovanje?

Sa osnovnim pravilima, koja konkretna vrsta poslovanja uključuje će polaznike upoznati predavači na samom početku ove specijalizovane edukacije. A odmah nakon toga će stručna obuka i kurs - kako da poboljšate elektronsko poslovanje omogućiti prisutnima da nauče na koji način je pravno, odnosno zakonski regulisan ovakav vid poslovanja.

Fokus će biti stavljen na odredbe aktuelnog Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Profesori će detaljno objasniti šta se tim zakonom reguliše, a zatim i kako se vrši obrada konkretnih podataka, te njihova identifikacija i autentikacija. Biće govora i o zaštiti tih podataka, ali i o tome u kojoj meri je neki elektronski dokument važeći pred zakonom.

Bitno je napomenuti i to da će polaznici naučiti i šta je to digitalizovani akt, te kako se on overava, kao i na koji način uopšteno funkcioniše overa ma kog elektronskog dokumenta koji se odštampa.

Nastavnim programom prema kome se stručni seminar organizuje je predviđeno da polaznici saznaju i šta je to elektronska identifikacija, te koji uslovi sve po slovu zakona moraju da budu ispunjeni da bi ona mogla da funkcioniše. Naravno da će im objasniti i u kojoj meri je takozvana šema elektronske identifikacije pouzdana, a svakako će saznati i na koji način se ona primenjuje u ovoj vrsti poslovanja. Govoriće predavači i o svim onim koracima, koji moraju biti preduzeti da bi šema elektronske identifikacije bila maksimalno bezbedna od, odnosno da bi ona mogla da bude primenjivana bez ikakvog straha po bezbednost.

Takođe će saznati polaznici ove edukacije i šta su to kvalifikovane usluge od poverenja, te će im kroz primere biti objašnjeno i kako većina njih funkcioniše, a akcenat će biti stavljen na elektronski pečat i potpis, kao i na elektronske dostave, te na čuvanje elektronskih dokumenata i druge. U tom delu će biti objašnjeno i kako se karakterišu kvalifikovane usluge od poverenja, te koje se mogu najčešće sresti u praksi i koje su njihove osnovne osobenosti.

Uz sve pomenuto, specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate elektronsko poslovanje će se baviti i temom koja je vezana za elektronske sertifikate, tako da će polaznici saznati i šta je to kvalifikovani elektronski sertifikat, potom kako se on može opozvati, te na koji način se čuva.

Očekivano je da svako ko bude ovu edukaciju pohađao, a kome eventualno bilo koja tema od obrađenih ne bude u potpunosti jasna, nastoji da dobije dodatne informacije od predavača, tako da može da mu postavlja pitanja u delovima obuke, koji su u tome i namenjeni.

Kada i na kom mestu se održava obuka i kurs - kako da poboljšate elektronsko poslovanje?

Prijavljenim polaznicima će biti najpre navedene informacije o načinu na koji se specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate elektronsko poslovanje organizuje, a od njih se svakako očekuje da se opredele između ponuđenih opcija.

Prvo napominjemo da oni treba da izaberu hoće li nastavu pohađati u paru, odnosno sa još jednim polaznikom ili im više odgovara princip koji podrazumeva grupna, odnosno poluindividualna obuka.

Za sprovođenje poluindividualne i individualne nastave je predviđeno poštovanje istih pravila, a slobodno možemo reći da ona idu maksimalno na ruku svakom polazniku. Reč je o tome da je predviđeno definisanje načina organizacije časova između prijavljenog ili njih dvoje, potom nadležnog predavača i zvaničnog koordinatora za nastavu poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Svakako će se oni usaglasiti prvo oko toga kog datuma će početi individualni ili poluindividualni seminar - kako da poboljšate elektronsko poslovanje, a posle toga će precizirati i detalje vezano za termine održavanja časova i za dinamiku, što znači da će se dogovoriti i oko toga koliko ukupno će edukacija da traje.

S obzirom na to da se nešto drugačija pravila primenjuju kada se sprovodi grupni kurs, to znači da svaki polaznik ima obavezu da prihvati ono što će organizator u tom slučaju da odredi.

Sva tri navedena tipa edukacije se mogu pratiti na dva načina, što znači da pojedinci biraju da li će u određenu poslovnicu dolaziti i časove pohađati na onaj način koji je uobičajen ili će im pristupati preko sopstvenog računara.

Osnovni je zahtev za praćenje onlajn edukacije da zainteresovano lice ima sopstveni kompjuter, stabilnu internet konekciju na mestu sa koga će pratiti nastavu, a neophodno je da neposredno pre njenog početka pravilno instalira tačno definisanu vrstu softvera. Postoji mogućnost da neko ne uspe u potpunosti da izvrši instalaciju, a tada je neophodno da kontaktira stručnjake, čije zaduženje jeste da pružaju propisnu tehničku podršku, kako bi prijavljenima omogućili da bez ikakvih poteškoća nastavu prate na taj način.

Pomenuta institucija ne organizuje samo edukaciju za pojedince, već se u njenoj ponudi nalazi i korporativna obuka i kurs - kako da poboljšate elektronsko poslovanje. Radi se o namenskoj nastavi, koju imaju pravo da prate osobe zaposlene u nekoj kompaniji. Princip organizacije je takav da se nadležnom licu te firme, odnosno direktoru ili pak, vlasniku dozvoljava velika sloboda, u smislu da ima pravo sa ovlašćenim licem institucije organizatora da definiše princip sprovođenja te vrste kursa. Pored usaglašavanja o datumu početka, trajanju i o terminima u kojima će biti časovi održavani, neophodno je da bude precizirano i na kom tačno mestu će radnici da ih pohađaju. Zapravo se samo u tom slučaju može dozvoliti sprovođenje edukacije na nekoj drugoj lokaciji, a samo pod uslovom da prostor u određenoj firmi zadovoljava jasno definisane zahteve, sa kojima će naravno klijenti vrlo detaljno pre toga da budu upoznati.

Po kom principu se stručni seminar - kako da poboljšate elektronsko poslovanje organizuje?

Da bi prijavljeni mogao da odluči koji vid edukacije od ponuđenih mu odgovara, neophodno je da od nadležnih u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford zatraži informacije o tome na koji način se stručni kurs i obuka - kako da poboljšate elektronsko poslovanje organizuje za privatna lica.

Zapravo se radi o tome da je vrlo obimna ponuda ove institucije, tako da je pred sve zainteresovane stavljena i odluka o tome da li žele nastavu da prate online ili klasično, odnosno da li im više odgovara princip koji se primenjuje tokom sprovođenja grupne nastave ili onaj koji uključuje poluindividualna, odnosno individualna.

Potrebno je da dolazi u prostorije poslovnice ove institucije svako ko želi časove da na uobičajen način prati, a detalje vezano za termine i dinamiku održavanja će imati na raspolaganju kada bude zvanično doneo odluku o tipu kursa koje želi da prati.

Način na koji se sprovodi grupni tip edukacije je u tom smislu specifičan, što je pred sve prijavljene stavljen zahtev da ispoštuju smernice, koje će u tom slučaju navesti ovlašćeni koordinator za nastavu. Formiranje grupe koja broji minimalan broj polaznika je glavni uslov za početak tog tipa edukacije, a pošto on bude bio ostvaren, pomenuto lice će definisati kog tačno datuma bi trebalo nastava da startuje, te u kojim terminima će biti organizovana i koliko će trajati, odnosno kakva će dinamika biti primenjivana. Polaznici koji odluče časove da prate u grupi moraju imati na umu vrlo važnu informaciju, a to je da njihovi zahtevi vezano za promenu organizacije neće biti uzeti u obzir, zato što to aktuelni pravilnik ni u kom slučaju ne predviđa.

Drugačija su pravila koja se primenjuju kako kod poluindividualne, tako i kod individualne obuke, a tom prilikom prijavljeni ima pravo da direktno sa koordinatorom za nastavu i sa onim profesorom, koji bi trebalo izabrani tip edukacije da vodi, definiše kako će se ona odvijati. Pod tim mislimo primarno da će se oni usaglasiti kako oko datuma početka bilo individualne ili nastave za dvoje polaznika, tako i oko termina u kojima će biti organizovani časovi i oko tačnog trajanja, to jest oko dinamike njihovog održavanja.

Vrlo je važno da naglasimo i to da ova institucija u ponudi ima i specijalizovani, takozvani korporativni seminar - kako da poboljšate elektronsko poslovanje, što je zapravo tip nastave primarno namenjen članovima kolektiva određene firme. A po naročito slobodnom principu se taj tip nastave organizuje, u smislu da se zainteresovanom klijentu, odnosno vlasniku ili nadležnom licu te firme dozvoljava da iznese sve zahteve pred ovlašćeno predstavnika jedne od poslovnica konkretne institucije, te da se upravo sa njim i dogovori kako bi radnici trebalo predavanja da prate. Izuzev onih detalja koji su uobičajeni, a tiču se datuma početka primarno, zatim dinamike održavanja i termine, biće potrebno da se oni dogovore i oko lokacije, na koji će časovi biti organizovani za zaposlene. Tačnije, oni nastavu mogu pratiti u poslovnicama organizatora ili preko interneta, a ako bude bilo neophodno organizator će ih održati i u namenskim prostorijama u okviru njihove matične firme. Glavni zahtev koji tada mora biti ispunjen je vezan za opremljenost prostora, tako da će klijent dobiti jasna smernice od organizatora o svemu onome što mora obezbediti učesnicima edukacije.

Koliko će dana da traje kurs i obuka - kako da poboljšate elektronsko poslovanje?

Sve informacije o preciznoj dinamici održavanja grupne nastave će biti na raspolaganju prijavljenima onog trenutka kada bude bio ispunjen uslov za početak, to jest kada grupa od najmanjeg broja članova bude bila formirana u jednoj od poslovnica te institucije.

A što se tiče poluindividualne i individualne obuke namenjene pojedincima, trajanje se definiše međusobnim dogovorom polaznika, predavača i nadležnog lica konkretnog predstavništva. Svakako će oni definisati kakvom dinamikom bi trebalo da se određeni tip edukacije organizuje, pa će samim tim dobiti i podatke o tačnom trajanju.

Ukoliko bude iznet zahtev da se organizuje korporativna obuka i kurs - kako da poboljšate elektronsko poslovanje, takođe će detaljne informacije o dinamici nastave, odnosno o trajanju, klijent dobiti nakon dogovora sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate elektronsko poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje