Kurs i obuka - kako da poboljšate izvođenje prodaje

Svi koji žele da proniknu u tajne uspešnih prodavaca i saznaju šta je to što ih izdvaja od mnoštva drugih koji se bave istom profesijom označeni su kao osobe kojima je namanjen stručni seminar - kako da poboljšate izvođenje prodaje. Nije, naravno na odmet da ova predavanja pohađaju i menadžeri prodaje, kao i oni koji se u okviru svojih komapnija ili određenih agencija bave marketingom, budući da će čuti mnoge korisne informacije i proširiti svoje kompetencije. Dobrodošli su i pojedinci koji planiraju ili žele da se bave prodajom, kao i vlasnici i rukovodioci firmi čija je delatnost posredno ili neposredno povezana sa naznačenom oblašću.

Imajući u vidu da se na pomenutu edukaciju prijavljuju osobe različitih profesija, načina života, godina i ličnih osobina, organizator je ponudio nekoliko različitih modela za pohađanje nastave, kako bi svakom polazniku izašao u susret.

Pojedinačni kandidati tako imaju priliku da časove pohađaju preko interneta, za šta će upotrebljavati svoje računare. Upravo zbog toga su obavezni da na njih blagovremeno instaliraju specijalnu vrstu softvera, koja će im omogućiti da se edukuju na pomenuti način. Ako to ne budu mogli da urade samostalno, mada je u pitanju zaista jednostavan postupak mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima zaposlenim u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Oni koji budu odabrali klasičnu nastavu moraće da dolaze u utvrđeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo prate predavanja ovlašćenih stručnjaka u prostorijama opremljenim prema svim savremenim obrazovnim standardima.


Nakon što odluče da li im više odgovara online ili klasična nastava, ovi kandidati treba da navedu da li žele da predavanja prate pojedinačno, u grupi ili zajedno sa još jednom osobom. Ako njihov izbor bude individualni kurs i obuka - kako da poboljšate izvođenje prodaje, imaće priliku da tok edukacije u velikoj meri prilagode sebi, svojim sposobnostima i potrebama, budući da će se obučavati odvojeno od ostalih. Ovim osobama rad će biti olakšan i samom činjenicom da im je dozvoljeno da navedu kada žele da program počne da se sprovodi, te koji termini i tempo rada se najbolje uklapaju u njihov životni ritam i ostale obaveze koje moraju da ispune. Tako će moći da se bolje organizuju, naravno uz uslov da se sa njihovim predlogom saglase ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Grupna nastava odvija se na malo drugačiji način od individualne, a ta razlika se primarno ogleda u činjenici da kandidatima koji odaberu ovaj pristup nije omogućeno da na bilo koji način utiču na raspored po kome će se raditi. Oni moraju da poštuju termine sprovođenja časova i početka edukacije koje odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a takođe će imati obavezu da se prilagode dinamici koja je već definisana. Uz to, treba da im se napomene da će ponekad morati da strpljivo sačekaju početak, odnosno formiranje grupe jer je za to potrebno najmanje četvoro prijavljenih. Takođe je definisano da u grupi može biti maksimalno osam osoba, jer u suprotnom neće moći da se garantuje za individualni napredak pojedinaca i njihovo isticanje u nastavi.

Osobe koje budu želele da se za njih sprovodi poluindividualna obuka i kurs - kako da poboljšate izvođenje prodaje radiće zajedno sa još jednim polaznikom i praktično funkcionisati kao partneri u obrazovnom procesu. To znači da će se međusobno pomagati i podržavati i, kroz međusobnu i komunikaciju sa svojim predavačem proširivati i produbljivati svoja znanja. Takođe će im biti omogućeno da se sa profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima nastavnog procesa, te da zajednički definišu termine za početak edukacije, vreme i ritam održavanja časova.

Za osobe koje nastavu pohađaju u statusu radnika nekog preduzeća organizuje se korporativna nastava, koju je isto moguće pratiti uživo ili preko interneta. Oni koji se opredele za prvu varijantu moći će da se obučavaju u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajućeg predstavništva pomenute institucije, ali i u određenim prostorijama kompanije za koju rade, kao i na svakom drugom mestu na kome ima uslova za neometan obrazovni rad. O tome će se, naravno dogovoriti sa zvaničnim predstavnikom svoje firme i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, a ova dva službena lica imaće obavezu i da naprave raspored rada za dotične kandidate, to jest da definišu kada će njihova obuka da počne i kojim danima i u koliko sati će imati predavanja.

Svi koji smatraju da bi specijalizovani seminar - kako da poboljšate izvođenje prodaje bio koristan za njih su dobro došli na predavanja koja će ovlašćeni stručnjaci držati dok traje pomenuta edukacija. Oni su obavezni da se pre toga prijave nadležnom licu i navedu mu svoje podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. To mogu da urade lično, u najbližoj poslovnici organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Nakon toga, sprovodi se zvanični upis na obuku kome su svi prijavljeni dužni da prisustvuju i tada ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Na vreme će svakako biti obavešteni o tačnoj dokumentaciji koju treba da pribave, kao i o datumu, terminu i mestu sprovođenja pomenute procedure.Plan i program kursa - kako da poboljšate izvođenje prodaje

Vrlo je važno da se potencijalni kupci upoznaju sa proizvodima ili uslugama koje nudi određena kompanija mnogo pre nego što za njima budu imali potrebe. Zbog toga će nadležni stručnjaci na predavanjima kojima će početi obuka i kurs - kako da poboljšate izvođenje prodaje upoznati prisutne sa takozvanim „pravilom tri procenta“. Napomenuće da, kako istraživanja pokazuju, samo toliko od sto odsto mušterija predstavljaju one koji stalno kupuju konkretnu robu. To su takozvani aktivni kupci, a ostali su podeljeni u nekoliko grupa, pa će profesori istaći da 7 procenata odlazi na one koji imaju potrebe za proizvodima ili uslugama koje se nude, ali nisu u potrazi za načinima njihovog zadovoljenja, što odgovarajućim pristupom može da se promeni. Kandidati će saznati i da je preostalih 90 procenata podeljeno na klijente koji imaju potrebe, ali ne toliko izražene da bi preduzeli odgovarajuću aktivnost, na one koji nemaju potrebe za datom robom ili uslugama i one koji uopšte nisu zainteresovani za poslovanje konkretne kompanije. S tim u vezi ovlašćeni stručnjaci će ukazati polaznicima na načine privlačenja kupaca koji se nalaze u ove poslednje tri grupe, jer je potrebno kreirati takve relacije sa klijentima u kojima će oni, mnogo pre nego što se odluče za poslovanje sa datom firmom, znati za nju, delatnost koju obavlja i zadovoljavajuću saradnju koja se nudi.

Na predavanjima koja slede kandidati će biti upoznati sa načinima stvaranja megakredibiliteta, odnoso odnosa poverenja i međusobnog poštovanja između prodavca i klijenata. Profesori će objasniti da je upravo to odlučujuće za kreiranje dugoročnog partnerstva, što se u savremenim uslovima poslovanja nameće kao neophodnost, s obzirom na sve suroviju konkurenciju i vrlo složene proizvode i usluge koji su u ponudi. Polaznicima će biti naglašeno da takvu reputaciju prodavac stiče na osnovu sopstvenog i ugleda kompanije koju zastupa, ali i dobro osmišljenog nastupa u procesu prodaje i svedočanstava prethodnih klijenata o usluzi ili proizvodu koji se nude. Profesori će istaći i da strategija uspostavljanja ovakvog odnosa sa kupcem obuhvata sve segmente prodaje, počev od prvog kontakta sa mušterijom, preko prezentacije ponude, pružanja usluge, zaključenja prodaje, sve do postprodajnog kontakta.

Svi koji budu pohađali seminar - kako da poboljšate izvođenje prodaje saznaće i da je za uspeh u naznačenoj delatnosti veoma važna samomotivacija. To, zapravo znači da odlični prodavci pronalaze zadovoljstvo upravo u onome što rade i nisu im neophodni spoljni stimulansi, poput nagrada, pretnji, statusa, povećanja plate i sličnog da bi stupili u akciju. Predavači će objasniti da je ovo samodokazivanje najviši nivo zadovoljenja ljudskih potreba, kada oni zapravo obavljaju posao koji vole i koji za njih predstavlja pravi izazov u kreativnom smislu. Ukratko rečeno, ljubav prema poslu, izuzetna energija i volja za napredovanjem, želja da se uči i usavršava, kao i lojalnost prema komapaniji su odlike uspešnih prodavaca koji imaju visok stepen samomotivacije. Predavači će istaći još jednu njihovu bitnu osobinu, a to je da ostaju optimisti čak i kada se suoče sa teškoćama, a napomenuće da su ovakvi pojedinci značajni za svaku organizaciju, jer obično oko sebe okupljaju ljude sličnih profila. Zatim će objasniti prisutnima koji su najbolji načini za postizanje očekivanog nivoa samomotivacije, a samim tim i sticanja većeg uspeha u poslu i postizanja odgovarajućih prodajnih rezultata.

U nastavku programa ovlašćeni stručnjaci će uputiti prisutne kako da se izbore sa odbijanjem kupaca, što je vrlo važan segmenat uspešnog delovanja. S tim u vezi će im naglasiti da je veoma bitno kako se u toj prilici ponašaju jer to može da predstavlja prelomni trenutak u potpunom gubljenju mušterije ili stvaranju mogućnosti za saradnju u nekim drugim prilikama ili pod izmenjenim okolnostima. Predavači će takođe objasniti da prodavac treba klijentu da stavi do znanja da razume njegovu odluku, te da mu eventualno ponudi modifikaciju navedenih uslova ili zatraži objašnjenje za takav stav. Tako će dobiti na vremenu da izanalizira šta bi eventualno mogao da preduzme za nastvak pregovora i reši problem konstruktivno, te ne ošteti ni jednu stranu.

Tokom predavanja koja uključuje kurs i obuka - kako da poboljšate izvođenje prodaje biće reči i o pravilnom upravljanju energijom u pomenutom procesu, ali i o takozvanom zakonu reciprociteta, koji zapravo predstavlja načelo uzajamnosti. Dakle, uspešni prodavci uvek deluju po principu uzvraćanja istom merom, te tako u komunikaciji sa klijentom ističu koje će sve ustupke učiniti ukoliko on prihvati kupovinu. To svakako rade nenametljivo i izbalansirano tokom prodajnog razgovora, čineći da kupac stekne utisak da se njegovi zahtevi uvažavaju, te da može da istupa sa poverenjem. Polaznicima će biti naglašeno i da takva komunikacija i vođenje prodaje daje dugoročne rezultate, jer kreira odnos lojalnosti i dovodi do saradnje na obostrano zadovoljstvo.

Predavači će objasniti i na koji način je zakon o uzroku i posledici, to jest o setvi i žetvi primenjiv u procesu prodaje, te će tako uputiti prisutne u sve tehnike kojima se koriste prodavci sa natprosečnim rezultatima. Ukazaće im kako treba da proširuju svoja znanja, rade na sebi i dati im različite savete koji se odnose na empatiju, veštinu aktivnog slušanja, preduzimanje odgovornosti za sopstvene rezultate, potrebi da budu srdačni, ali ne ponizni, kao i o brojnim drugim segmentima prodaje koji će kandidate uvrstiti u sam vrh trgovačke profesije.

Gde i u kojim terminima se odvija obuka i kurs - kako da poboljšate izvođenje prodaje?

Lokacija na kojoj će se odvijati nastava za pojedinačne kandidate zavisiće od toga da li oni žele da predavanja prate uživo ili online. Ukoliko se opredele za klasični seminar - kako da poboljšate izvođenje prodaje, moraće da dolaze na časove prema definisanom rasporedu u određeno predstavništvo organizatora. Oni koji se odluče za rad preko interneta moći će, međutim da sami odaberu mesto na kome će se edukovati, budući da će za praćenje predavanja koristiti svoje računare. Zbog toga su dužni da, pre početka nastave na njih instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će verovatno uspeti da urade bez ičije pomoći. Ipak, ako se ne snađu baš najbolje ili im budu potrebna dodatna uputstva, svakako se mogu obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u svakom predstavništvu organizatora.

Ako kandidati budu želeli da se obučavaju u grupi, takođe će moći da sami odrede mesto na kome će pratiti predavanja u slučaju da rade preko interneta ili će zajedno sa ostalim polaznicima koji odaberu ovakav pristup na časove dolaziti u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Vreme i ritam održavanja njihovih časova, kao i termin za startovanje kompletnog programa odrediće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, polaznici će ponekad morati izvesno vreme da sačekaju dok se grupa ne formira, jer za to mora biti ispunjen uslov koji se odnosi na broj prijavljenih kandidata. Pravilima je, naime vrlo precizno definisano da grupa mora imati najmanje četiri, a maksimalno osam članova i taj broj se u svakom slučaju mora striktno poštovati.

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako da poboljšate izvođenje prodaje radiće zajedno sa još jednim kolegom i to na mestu koje smatraju najpogodnijim ukoliko se budu edukovali online ili u najbližoj poslovnici organizatora, u slučaju da odaberu klasičnu nastavu. Svakako će moći da zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u navedenoj instituciji odrede termine i učestalost sprovođenja predavanja koji im svima odgovaraju, a takođe će se usaglasiti i oko datuma za početak kompletnog programa.

Moguće je i da nadležni predavač drži časove samo jednom polazniku koji tada može da radi iz udobnosti vlastitog doma, sa radnog mesta ili na bilo kojoj drugoj lokaciji koju smatra pogodnom, ukoliko nastavu prati online. Ako, međutim odabere klasične časove, obučavaće se u određenoj poslovnici organizatora. Ovi kandidati moći će da u velikoj meri edukaciju prilagode sebi i svojim potrebama, s obzirom na to da će im biti pružena prilika da napomenu kada žele da edukacija počne, kao i koji termini i ritam rada se najbolje uklapaju u njihovu ustaljenu rutinu. Da bi takav raspored zaživeo, neophodno je da ga potvrde nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, jer se i oni tretiraju kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Kako klasično, tako i online nastavu mogu da prate kandidati koji se prijavljuju u statusu zaposlenih u nekoj kompaniji, od čega će zavisiti i mesto na kome će se obučavati. Ako budu želeli da se korporativna obuka i kurs - kako da poboljšate izvođenje prodaje sprovodi na uobičajen način, moći će da biraju između prostorija najbližeg predstavništva pomenute institucije, adekvatnog prostora u samoj kompaniji za koju rade, ali i svake druge lokacije na kojoj postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje nastave. Oni koji odaberu online rad, moći će naravno kao i u svim drugim slučajevima da se obučavaju tamo gde im najviše odgovara, jer će nastavu pratiti preko interneta. Vreme i ritam održavanja časova, kao i termine za početak obuke za ove kandidate zajednički će odrediti ovlašćeni predstavnik kompanije za koju rade i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Na koji način se sprovodi seminar - kako da poboljšate izvođenje prodaje?

Za osobe koje smatraju da najbolje rezultate postiže samostalnim radom može da se organizuje individualni kurs i obuka - kako da poboljšate izvođenje prodaje i da im se omogući da budu jedini koje će ovlašćeni predavač podučavati tokom izvođenja programa. Takođe će im biti data šansa da maksimalno utiču na raspored po kome će se raditi tako što će navesti kada bi im odgovaralo da edukacija počne i koji bi bili termini i tempo rada koji bi se najbolje uklopili u ispunjavanje njihovih ostalih dužnosti. Da bih takav plan delovanja postao zvaničan, potrebno je međutim da ga verifikuju nadležni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koji se opredele za poluindividualni pristup pratiće predavanja u društvu još jednog kandidata i biti takođe u prilici da se sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom navedene institucije dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju rada. Tako će zajednički da utvrde kada nastava počinje, kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Moguće je, naravno da se za polaznike organizuje i rad u društvu drugih osoba. U tom slučaju će, međutim koordinator za nastavu u instituciji organizatora unapred da definiše kada grupna obuka i kurs - kako da poboljšate izvođenje prodaje počinje, te kojim danima i u koje vreme će se održavati predavanja. Kandidati su obavezni da ovaj plan delovanja prihvate i striktno ga se pridržavaju do kraja edukacije, a nikakvi prigovor niti lični zahtevi u vezi sa tim se neće uvažavati. Treba napomenuti i da je veličina grupe vrlo precizno određena i da ona ne može početi da funkcioniše dok ne bude imala minimalno četiri člana, a takođe nastavu na ovaj način zajedno ne sme da prati više od osmoro prijavljenih.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, pojedinačni polaznici mogu predavanja da prate preko internet,a to jest da se odluče za online edukaciju. U tom slučaju su obavezni da, pre početka sprovođenja nastave na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, za šta im nisu potrebna posebna informatička znanja. Ukoliko se ne snađu najbolje, u svakom slučaju mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora i tako efikasno reše svoj problem. Na raspolaganju su im takođe i klasični časovi na koje će, međutim dolaziti u najbliže predstavništvo pomenute institucije u utvrđenim terminima.

Ako rukovodstvo neke kompanije smatra da je pomenuta edukacija korisna za njihove zaposlene, mogu tražiti da se organizuje korporativni seminar - kako da poboljšate izvođenje prodaje. Polaznicima je omogućeno da nastavu prate online ili uživo, kada ne moraju isključivo imati časove u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, već mogu da se obučavaju i u samoj firmi za koju rade ili na nekoj drugoj lokaciji koja im odgovara, ali ako tamo ima tehničkih uslova za neometano sprovođenje predavanja. U oba slučaja, raspored rada napraviće zajedno ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, što znači da će oni definisati termine i učestalost održavanja časova i datum kada će ovaj program početi da se sprovodi.

Koliko je planirano da traje kurs i obuka - kako da poboljšate izvođenje prodaje?

Predviđeno je da se navedeni obrazovni program odvija kroz 14 školskih časova, odnosno u trajanju od 630 minuta, te da se tokom 4 dana drže dvočasi u trajanju od po 90 minuta.

Ovakav tempo rada važi, međutim isključivo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da poboljšate izvođenje prodaje, koji nemaju nikakvog uticaja na raspored rada, jer tada termine i ritam delovanja određuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Osobe za koje se sprovodi korporativna nastava imaće takođe 14 časova, s tim što njihov raspored može biti i drugačiji. O tome zajednički odlučuju ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koji odaberu individualni seminar - kako da poboljšate izvođenje prodaje i kandidati koji se budu edukovali u paru imaće nastavu istog trajanja, ali će moći u dogovoru sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora da utvrde raspored delovanja koji će im najviše odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate izvođenje prodaje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje