Kurs i obuka - Kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga)

Sa ciljem da svima koji imaju potrebu da uspešno realizuju bilo kakav projekat omogući da se bliže upoznaju sa najboljim načinom za finansiranje, se i organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga). Praktično govoreći nastavu treba da pohađa svako ko je u bilo kojoj firmi ili organizaciji zadužen za obezbeđivanje finansijskih sredstava i to kako za realizaciju nekog projekta, tako isto i za organizaciju nekog događaja.

Najvažnije je da svako zainteresovano fizičko lice najpre izvrši prijavu za praćenje ove edukacije, a nakon toga će dobiti sve potrebne informacije o upisu, kome mora lično da prisustvuje, kao i o dokumentima, koja ima obavezu tom prilikom da priloži.

Kako preko telefona ili lično u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako prijava može biti izvršena i elektronski (kandidat šalje osnovne podatke o sebi na mejl). Potrebno je da navede kako ime i prezime, tako isto i tačan datum rođenja, a zahteva se i da obavesti zaposlene na jedan od opisanih načina o broju svog telefona, kako bi ga kontaktirali i detaljno informisali o dokumentima, koja će doneti prilikom upisa i o sa mnom procesu upisivanja.


S obzirom na to da se organizuje i za radnike kompanija, to je pravilnikom predviđeno da korporativni seminar - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) bude organizovan upravo onako kako njima, odnosno njihovim direktorima odgovara. Naime, o načinu sprovođenja te vrste edukacije, to jest o svim detaljima vezano za održavanje časova se dogovaraju nadležna lica određenog preduzeća i institucije organizatora. Uz to što će precizirati kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka, oni će se usaglasiti i oko dinamike održavanja časova, kao i oko termina. Napominjemo da je to ujedno i jedina vrsta edukacije, koja može biti organizovana na drugoj lokaciji, a primarno direktno u samoj kompaniji. Neophodno je da u tom slučaju budu obezbeđeni uslovi za rad, a sa svim detaljima o tome šta konkretna prostorija neizostavno mora da sadrži će biti detaljno upoznat vlasnik ili nadležni predstavnik tog preduzeća.

Pojedinci koji odluče da pohađaju ovu edukaciju će prilikom prijavljivanja, odnosno upisa da odaberu da li im odgovara da nastavu prate u grupi, individualno ili u paru, ali isto tako treba da odluče i da li će to učiniti direktno u poslovnici organizatora, a na klasičan način ili putem interneta.

Svakako da se nastava u grupi organizuje za veći broj polaznika, individualnu pohađa samo jedan polaznik, a njih dvoje treba da prate poluindividualnu obuku.Organizacija grupne nastave je specifična u tom smislu što sve detalje definiše ovlašćeno lice konkretnog predstavništva organizatora, počev od datuma početka, pa do termina održavanja časova i trajanja kursa. Uslov za organizaciju grupne nastave jeste prijava minimalnog broja polaznika u određenoj poslovnici, ali i poštovanje svega onoga što odredi koordinator, jer se ne dopuštaju promene na zahtev kandidata.

U velikoj meri su jednostavnija pravila, koja se poštuju prilikom sprovođenja individualne i poluindividualne edukacije. Zapravo se podrazumeva da će jedan ili dvoje kandidata u tom slučaju precizirati način organizacije časova direktno sa nadležnim licem poslovnice organizatora, a u kojoj su izvršili prijavu i sa nadležnim predavačem. Osim odluke o tome kog datuma će početi odabrani tip nastave, oni će se dogovoriti i o dinamici održavanja časova, te će naravno precizirati i termine.

Budući da je u ponudi i online kurs i obuka - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) i klasična edukacija, to znači da svaki prijavljeni odlučiti koji tip nastave im više odgovara.

Obavezan je dolazak direktno u prostorije odabranog predstavništva ukoliko se polaznik odluči da nastavu prati na klasičan način, a isto tako se zahteva posedovanje računara, ako se opredeli za pohađanje edukacije online.

Vrlo je važno i da neposredno pre početka online nastave kandidat instalira program na svoj kompjuter, a takođe je poželjno da postoji stabilna internet konekcija u prostoriji iz koje odluči nastavu na taj način da pohađa. Istakli bismo i to da tim IT stručnjaka postoji u predstavništvu ove institucije u svakom gradu, a upravo njihovi saveti i usluge su na raspolaganju onim kandidatima, koji namenski program ne budu mogli samostalno da instaliraju ili kojima bude bila neophodna pomoć stručnjaka vezano za pristup predavanjima na taj način.

Šta izučava seminar - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga)?

S obzirom na to da je osnovni cilj, koji ima specijalizovana obuka i kurs - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) da sve zainteresovane upozna sa različitim načinima, koje je potrebno u praksi primeniti, a da bi mogao bilo koji događaj ili projekat da bude realizovan sa finansijskog aspekta, to će tokom uvodnog predavanja prvo biti govora o važnosti pravilnog obračuna troškova. Na primerima će profesori pokazati koje su to greške, koje se u praksi često događaju, a zbog čega neretko dolazi do raskoraka između realnih i nerealnih troškova.

Osnove prikupljanja finansijskih sredstava sa ciljem realizacije konkretnog projekta, odnosno takozvani Fundraising je tema kojoj će biti posvećena posebna pažnja. Predavači će govoriti o načinu kreiranja strategija, a kada je potrebno pribaviti određena finansijska sredstva, te će tom prilikom na odabranim primerima pojasniti polaznicima koji se sve parametri moraju uzeti u obzir, da bi bila odabrana najbolja moguća strategija, koja će gotovo sigurno doneti željene rezultate.

Nakon toga je predviđeno da stručni kurs i obuka - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) bude posvećen upoznavanju prisutnih sa svim onim tehnikama i alatima, a koji se najčešće u praksi koriste kada je potrebno obezbediti određena finansijska sredstva. A naučiće prisutni i šta je potrebno da preduzmu, kako bi pronašli donatore, odnosno sponzore.

Budući da je vrlo važno kakve pregovaračke veštine poseduje osoba, angažovana na prikupljanju finansijskih sredstava i vođenju poslovnih pregovora sa potencijalnim sponzorima, bitno je i da bude odabran najbolji kandidat. Zato je i predviđeno nastavnim programom da profesori detaljno objasne polaznicima ove edukacije kako se vode poslovni pregovori u tom slučaju, odnosno o čemu je neophodno da posebno povedu računa, a kako bi na što brži i lakši način obezbedili željena sredstva.

Završni deo predavanja će biti usmeren na razgovor o prethodno obrađenim temama, a očekuje se da svako ko pohađa specijalizovani seminar - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) uzme učešće u tom segmentu. Predviđeno je da polaznici postavljaju pitanja profesoru, te da konstruktivno razgovaraju sa ostalim učesnicima edukacije, a kako bi što bolje navedenu oblast savladali i mogli da stečena znanja u svom radu uspešno primenjuju.

Kada i gde se održava specijalizovana obuka i kurs - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga)?

Svaki pojedinačni polaznik može da izabere da li želi nastavu da pohađa onlajn ili mu više odgovara ukoliko se specijalizovani kurs i obuka - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) organizuje na klasičan način, a što podrazumeva da predavanja pohađa direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Bude li njegova odluka bila vezana za prvu opciju, to znači da mora imati lični računar, a zahtevana je i stabilna internet konekcija. Nastava tog tipa se prati preko specijalizovanog programa, koji će polaznik instalirati na svoj kompjuter samostalno. Kako u svakoj poslovnici ove institucije postoji i tim stručnjaka, koji su specijalizovani za pružanje tehničke podrške korisnicima, odnosno koji će im pomoći bez obzira kakav problem da imaju u vezi sa tom vrstom edukacije, njima bi klijent trebalo da se obrati za savet ukoliko naiđe na poteškoće prilikom pristupa predavanjima ili instalacije softvera.

Pravilnikom organizatora je definisano da se oba pomenuta tipa edukacije mogu pohađati kako u grupi, tako isto i kroz poluindividualnu, odnosno individualnu nastavu.

Iako je osnovna razlika između njih vezana upravo za broj prisutnih kandidata, činjenica je i da postoji bitna razlika u principu organizacije, a sa svim tim detaljima će biti prijavljeni detaljno upoznati.

Prilikom sprovođenja nastave u grupi će ovlašćeno lice određene poslovnice imati obavezu da definiše kako datum početka, odnosno termine održavanja časova, tako isto i dinamiku. Prethodno je pomenuto da postoji uslov za početak te vrste edukacije, pošto se zahteva da grupa prvo bude oformljena, a što znači da mora četvoro kandidata najmanje da bude prijavljeno. Princip organizacije nastave u grupi je takav da se ne dopušta vršenje izmena apsolutno niti jednog prethodno definisanog segmenta, a ukoliko to bilo koji polaznik bude izneo kao zvaničan zahtev.

Međutim, kada je u pitanju individualna ili poluindividualna edukacija, poštuju se drugačija pravila. Tačnije, u pitanju je takav princip organizacije gde se dozvoljava svakom prijavljenom da zajedno sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica ove institucije, definiše ne samo datum početka izabranog tipa edukacije, nego i termine u kojima bi časovi trebalo da budu održani, kao i dinamiku, što zapravo znači da on prilagođava način održavanja predavanja svojim potrebama.

Bitno je napomenuti i to da izuzev nastave, koju bi trebalo da prate pojedinačni polaznici, ponuda ove institucije obuhvata i drugačiji tip edukacije. U pitanju je korporativna obuka i kurs - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga), a u kom slučaju časove prate osobe, koje su zaposlene u okviru zainteresovane kompanije. Takođe je vrlo jednostavan princip organizacije, jer se klijentu, to jest ovlašćenom licu konkretne firme dozvoljava da precizira detalje direktno sa zvaničnim predstavnikom institucije organizatora. U odnosu na edukaciju namenjenu pojedincima, korporativna se razlikuje po tome što može da bude organizovana i u okviru prostorija samog preduzeća, čiji bi zaposleni trebalo časove da prate. Naravno da se tada zahteva ispunjenje optimalnih uslova, a nadležno lice određene kompanije će prethodno da dobije sve smernice o tome šta bi taj prostor trebalo da sadrži, kako bi u njemu nastava mogla da bude organizovana.

Na koji način se stručni kurs i obuka - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) organizuje?

S obzirom na to da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena i organizacija nastave za fizička i za pravna lica, to se svaka od njih maksimalno prilagođava zahtevima polaznika.

Da budemo precizni, specijalizovani seminar - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga) namenjen pojedinačnim polaznicima se sprovodi baš onako kako njima odgovara, uzevši u obzir da im je data mogućnost da izaberu da li će časove pohađati kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu nastavu, odnosno da li će to učiniti na klasičan način ili preko interneta.

Dakle, ko god se opredeli za individualnu nastavu, odnosno za praćenje predavanja u okviru poluindividualne edukacije će to učiniti ili samostalno ili u društvu još jedne osobe. Oba tipa obuke se organizuju na vrlo jednostavan način, uzevši u obzir da svako ko je zainteresovan tako predavanjima da pristupa, treba o principu njihove organizacije da se samostalno dogovori kako sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, tako isto i sa osobom koja će voditi bilo individualni, bilo poluindividualni tip edukacije. A to znači da će oni precizirati kako dinamiku održavanja časova i termine, tako isto i datum početka izabrane vrste obuke.

Međutim, ukoliko se sprovodi grupna obuka i kurs - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga), zahteva se da svi prijavljeni najpre pričekaju kreiranje grupe, a potom i da prihvate apsolutno sve ono što u tom slučaju ima obavezu da definiše ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora. Jednostavnije rečeno, pošto se najmanji broj polaznika bude prijavio, koordinator će odrediti kako datum početka nastave u grupi, tako isto i termine u kojima bi trebalo predavanja da budu održana, te svakako i dinamiku. Ne prihvataju se apsolutno nikakvi zahtevi vezano za izmene kako termina i dinamike održavanja nastave u grupi, tako isto i datuma njenog početka.

Prethodno smo naveli da se sva tri tipa edukacije koja su u ponudi, mogu pratiti na klasičan način, odnosno u prostorijama odabranog predstavništva pomenute institucije ili online, to jest preko interneta.

Podrazumeva se da će svako, kome odgovara da časove pohađa onlajn biti u obavezi kako da obezbedi sopstveni računar, tako isto i da na njega blagovremeno instalira posebnu vrstu programa, a svakako i da obezbedi korišćenje stabilne internet konekcije. Inače u svakoj poslovnici ove institucije postoji i tim, sačinjen od brojnih IT stručnjaka, koji će pomoći apsolutno svakom polazniku i prilikom postupka instalacije namenskog softvera i prilikom pristupanja predavanjima online, a ukoliko za tim bude postojala potreba.

Ako bude bio iznet zahtev da se organizuje korporativni kurs i obuka - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga), klijent će biti upoznat sa činjenicom da je to ujedno i jedini tip edukacije koji polaznici mogu da prate i u samoj kompaniji. Naravno da vlasnik, odnosno ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća ima obavezu da ispuni sve zahteve vezano za opremljenost prostora. Svakako će se o detaljima, koji se odnose na organizaciju časova za određeni broj zaposlenih dogovarati nadležno lice institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme. A oni će zajedno precizirati ne samo kog datuma bi trebalo da počne korporativni seminar, nego i koliko će ukupno edukacija trajati, to jest kakvom dinamikom će nastavni fond biti raspoređen i u kojim terminima će taj broj radnika časove da prati.

Koliko će ukupno da traje seminar - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga)?

Naravno da će tačan raspored časova biti dostupan članovima određene grupe odmah nakon ispunjenja osnovnog zahteva za početak te vrste edukacije, to jest posle zvaničnog prijavljivanja minimalnog broja polaznika.

O tome koliko će tačno trajati bilo poluindividualni kurs, bilo individualni će se usaglasiti kako koordinator za nastavu, odnosno profesor, tako isto i jedan, to jest dvoje polaznika, a sve u zavisnosti od toga da li se organizuje individualna ili nastava u paru.

A o detaljima vezano za trajanje edukacije namenjene zaposlenima će se, prethodno dogovoriti nadležna lica institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća. Tom prilikom će biti precizirano i kog datuma će početi korporativni kurs i obuka - kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga), ali i u kojim će terminima taj broj radnika predavanja da prate.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da prikupite finansijska sredstva (osnove Fundraisinga)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje