Kurs i obuka - kako da unapredite veštine pregovaranja

Menadžeri različitih nivoa, nezavisno od sektora u kome deluju navedeni su kao osobe kojima je pre svih namenjena obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja. Teme koje obuhvata naznačeni seminar mogu da budu veoma korisne i za osobe koje u organizacijama za koje rade zauzimaju određene rukovodeće pozicije, kao i svima koji se na svojim radnim mestima susreću sa potrebom da o nečemu pregovaraju sa drugim ljudima.

Ako su za navedeni program zainteresovani radnici neke kompanije, sprovešće se korporativna nastava i to na standardni način ili preko interneta. Osobe koje odluče da uživo prate predavanja mogu u tu svrhu da dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, da se obučavaju u okviru firme za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje pogoduje kvalitetnom sprovođenju i praćenju obrazovnog programa. Datum početka njihovog seminara, termine i učestalost održavanja časova zajednički će da odrede zvanični reprezent preduzeća u kome su zaposleni i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Pojedinačni kandidati mogu da časove pohađaju nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi, a polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da unapredite veštine pregovaranja imaće tu privilegiju da budu jedini koje će ovlašćeni profesor podučavati tokom sprovođenja programa. U takvoj atmosferi vodi se računa o ličnim karakteristikama prijavljenog i nastava se maksimalno tome prilagođava. Stoga on može da napreduje u skladu sa svojim sposobnostima, prethodno usvojenim znanjima i brzinom kojom je kadar da usvaja nove informacije. Omogućena je, takođe i veća sistematičnost u radu, budući da predavač dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve. Polaznik će moći da stekne i jasnu sliku o sopstvenom napretku, a dobiće i priliku da u znatnoj meri utiče na organizaciju rada. Biće, naime zamoljen da naznači kada bi mu odgovaralo da obuka počne, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najpogodnije da se sprovode predavanja. Ukoliko sa tim predlogom budu saglasni ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, on će se zvanično usvojiti i to će omogućiti kandidatu da radi u skladu sa planom koji je sam naveo.


Poluindividualna edukacija predstavlja rad ovlašćenog predavača sa dvoje polaznika. U takvoj situaciji oboje prijavljenih dolaze podjednako do izražaja u obrazovnom procesu, mogu jedno sa drugim da komuniciraju, razmenjuju ideje i iskustva, te da i na taj način ostvaruju napredak. Oni će takođe imati i aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom, a kod ovog modela zastupljena je i visoka fleksibilnost po pitanju organizacije nastave, te je moguće da se znatno izađe u susret željama kandidata koje se odnose na vreme i učestalost održavanja časova i datum početka kompletne edukacije. Oni će, naravno u vezi sa tim morati da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije, ali će u svakom slučaju da se nastoji da zvanični raspored što je više moguće odgovara potrebama i zahtevima prijavljenih.

Osobe koje preferiraju aktivan komunikacijski proces tokom usvajanja novih informacija mogu da pohađaju grupni seminar - kako da unapredite veštine pregovaranja. Tada se radi u vrlo dinamičnoj atmosferi i kroz kontinuiranu aktivnost, te i oni povučeniji pojedinci bivaju ohrabreni da javno ispolje svoje vrednosti i iskažu mišljenje o konkretnoj temi. Grupa zajedno ostvaruje ciljeve i zadatke, a jedan od važnijih preduslova za njeno uspešno funkcionisanje jeste upravo broj osoba koje zajednički prate predavanja. Tako ovaj model edukacije može da startuje tek kada se prijavi najmanje četvoro polaznika, jer bi u prisustvu manjeg broja ljudi bilo nemoguće uspostaviti kvalitetnu interakciju i dovoljno raznovrsnu i bogatu aktivnost. Takođe, u sastavu jedne grupe ne sme biti ni više od osmoro polaznika, kako bi se svakome od njih mogao garantovati adekvatan napredak. Niko od članova grupe, međutim neće moći da utiče na raspored po kome će se odvijati nastava, jer će vreme i učestalost održavanja časova, te termin za početak kompletnog programa unapred da odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Od prijavljenih se, dakle očekuje da se planu delovanja koji bude saopšten u potpunosti prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa, budući da on neće biti podložan ma kakvim izmenama.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, kandidati koji seminar pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da prate predavanja uživo, te da na časove prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Takođe imaju na raspolaganju online obuku, kada nastavu prate preko interneta koristeći svoje računare. Iz tog razloga obavezni su da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver, a taj postupak nije posebno komplikovan i većina kandidata može da ga obavi samostalno. Ipak, organizator za one koji se ne snađu ili budu imali nekih pitanja obezbedio mogućnost kontaktiranja IT stručnjaka u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Oni koje zanima specijalizovana obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja treba najpre da se za to prijave ovlašćenom službeniku i navedu mu svoje lične podatke, to jest prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da obave u najbližoj poslovnici organizatora, telefonskim pozivom nekog od brojeva navedene obrazovne institucije ili, pak slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu. Nakon toga, organizovaće se upis na edukaciju kome prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da tom prilikom nadležnom licu predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno blagovremeno biti tačno navedena, kako bi mogli da se pripreme, a saznaće i tačno vreme i mesto sprovođenja pomenute procedure.Čime se tačno bavi kurs i obuka - kako da unapredite veštine pregovaranja?

U poslovnom svetu veoma je važno razviti komunikacijske veštine koje će doprineti postizanju predviđenih ciljeva. Stoga će specijalizovani seminar - kako da unapredite veštine pregovaranja početi pričom o ovoj nasušnoj ljudskoj potrebi. Predavači će istaći da je pregovaranje zapravo jedan od osnovnih vidova komunikacije, te da se na neki način rađamo sa tom sklonošću. Kandidatima će biti objašnjeno da poslovno pregovaranje podrazumeva interakciju dve ili više strana koje zastupaju različite stavove i imaju različite interese. Odgovarajućim postupcima potrebno je, dakle pronaći opciju koja će svima biti prihvatljiva, te će se tako rešiti konflikt ili problem. Profesori će objasniti da se pregovaračkim postupkom zapravo kreira situacija koju nijedan učesnik ne bi mogao samostalno da stvori, a napomenuće da on može biti saradnički, kada obe strane dobijaju ono što žele ili, pak suparnički, u kome se one nadmeću za veću dobit. Istaći će, takođe da se u kooperativnom pregovaranju obe starne usredsređuju na sopstvene ciljeve, ali i interese druge strane, te da se radi na pronalaženju zajedničke baze za stvaranje međusobno prihvatljivog dogovora.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja govoriće se i o pravilima prema kojima se odvija kompetitivno pregovaranje, a polaznici će biti upoznati i sa razlikom između interesa i pozicije, što je u navedenom procesu vrlo bitno razdvojiti. Predavači će zatim uputiti kandidate u postupak pripremanja pregovora, te istaći da je to ujedno i najvažniji segment ovog procesa. Naznačiće da je za planiranje odgovarajuće startegije vrlo važno definisati sopstvene i upoznati se sa interesima druge strane, a zatim odrediti prioritete i odlučiti koji ustupci eventualno mogu da budu učinjeni u cilju postizanja sporazuma. Polaznici će saznati i da je veoma važno razmotriti da li postoji zona zajedničkog interesa, takozvana ZOPA (Zone Of Possible Agreement), to jest da li je uopšte u konkretnoj situaciji moguće uspostaviti pregovore. Potrebno je takođe utvrditi novčani iznos iznad i ispod koga se dogovor ne može postići, definisati koji se ustupci mogu učiniti, ali i napraviti rezervni plan, za slučaj da pregovori ne uspeju. Ovlašćeni stručnjaci će navesti prisutnima i pravila za davanje ustupaka kojih bi trebalo da se pridržavaju, a predstaviće im i određene pregovaračke taktike. Tako će biti reči o saradničkim taktikama, koje karakteriše određivanje autoriteta, balansiranje, brejnstorming, odnosno zajedničko kreativno razmišljanje, obostrani interesi i objektivni kriterijumi. Profesori će takođe objasniti da su takozvane „prljave“ taktike fokusirane na prikrivanje istine, davanje ultimatuma i da je tada često prisutno otvoreno iznošenje neistina.

Dok traje kurs i obuka - kako da unapredite veštine pregovaranja govoriće se i o ubeđivanju, kao važnom segmentu pomenutog procesa. Kandidatima će tako biti predstavljene najčešće tehnike ubeđivanja, kao što je iznošenje logičkih argumenata, izazivanje jakih emocija kod slušaoca, naglašavanje moći, traženje kompromisa i nuđenje ustupaka. Profesori će najzad predstaviti načine za zaključivanje sporazuma i obezbeđivanje uslova za sprovođenje donetih odluka. Tokom edukacije prisutni će biti upoznati i sa internim pregovaranjem, uticajem koji odgovarajuća kultura može da ima na naznačeni postupak, a saznaće i koje su navike uspešnih pregovarača. U vezi sa tim će im predavači naglasiti neophodnost dobre pripreme, određivanja strukture pregovora, potrebu definisanja najbolje alternative koja se može postići, te spremnosti da se pregovori u određenom trenutku napuste. Istaći će polaznicima da je važno voditi računa o emocijama i stavovima, kako sopstvenim, tako i druge strane, a objasniće im i koliko mogu biti važne koalicije u pregovaranju. Polaznicima će biti naglašeno da je neophodno uvek biti fokusiran na svoje ciljeve i učiti iz sopstvenog i iskustava drugih. Predavači će govoriti i o lošim postupcima u pregovaranju, te će uputiti kandiadte u razvijanje sopstvenog pregovaračkog stila i unapređivanje postojećeg. Predstaviće im i odgovarajuće reakcije, čak i u situacijama kada pregovaranje izgleda potpuno bezuspešno i naučiti ih da otklone blokade koje se mogu pojaviti tokom navedenog procesa.

Na kojoj lokaciji i kada se održava seminar - kako da unapredite veštine pregovaranja?

Polaznici koji nastavu prate kao radnici neke firme pratiće predavanja na lokaciji koja im najviše odgovara, ukoliko se odluče za edukaciju preko interneta. Njima je takođe na raspolaganju i korporativna obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja, koja se prati uživo i tada će moći da biraju između moderno opremljenih prostorija najbližeg predstavništva naznačene institucije, adekvatnog prostora u kompaniji za koju rade ili, pak neke treći lokacije koju smatraju odgovarajućom, a na kojoj moraju postojati valjani tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. U svakom slučaju, vreme i ritam sprovođenja nastave, kao i datum početka kompletnog seminara sporazumno će odrediti osoba koju je za to imenovala konkretna kompanija i koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da prate klasičnu nastavu i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u prostorije najbližeg predstavništva organizatora. Takođe mogu da pomoću svojih kompjutera prate predavanja preko interneta, ali za to moraju da se na odgovarajući način pripreme i da na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera. Za to će, naravno dobiti i sva potrebna uputstva i, pretpostavlja se, moći da postupak instaliranja obave samostalno. Ako, pak budu imali nekih teškoća, svakog dana tokom radnog vremena mogu se obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Bilo da se edukuju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati mogu da rade sa još jednim kolegom, odnosno da traže da se za njih sprovede poluindividualni kurs i obuka - kako da unapredite veštine pregovaranja. Tada među partnerima svakako mora da postoji spremnost za saradnju, budući da se između njih podstiče kvalitetna dvosmerna komunikacija i dopunjavanje kako bi i na taj način proširivali svoje kompetencije vezane za konkretnu oblast. Ovi polaznici će, dakle na časove dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora, ako se opredele za klasičnu nastavu ili će, pak moći da odaberu lokaciju na koji će se edukovati u slučaju da se odluče za online seminar. Svakako će dobiti priliku da navedu kada bi želeli da počnu sa nastavom, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Taj njihov predlog će morati da prihvate ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, kako bi on postao zvanično prihvaćen.

Osobe koje žele da rade u društvu više ljudi imaju na raspolaganju grupnu edukaciju, koju takođe mogu da prate na standardni način ili online. Od toga će zavisiti i mesto na kome će raditi, pa će u prvom slučaju dolaziti na nastavu u određenu poslovnicu pomenute institucije, dok će u drugoj varijanti moći da se obučavaju na bilo kom mestu koje smatraju pogodnim, pošto će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. Svi koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će u nekim situacijama morati da strpljivo sačekaju početak obuke, odnosno prijavljivanje najmanje četvoro polaznika. Grupa, s druge strane može da ima najviše osam članova, jer bi u prisustvu većeg broja prijavljenih bilo nemoguće garantovati za kvalitetnu edukaciju svakog od njih pojedinačno. Niko od njih, međutim neće moći da iznosi svoje zahteve vezane za termine i ritam održavanja časova, kao ni za vreme početka sprovođenja programa, jer će sve pomenute pojedinosti da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Polaznici koji žele da dobiju potpunu posvećenost nadležnog predavača mogu da pohađaju individualni seminar - kako da unapredite veštine pregovaranja i da nastavu prate u udobnosti svoga doma, na radnom mestu ili u nekom drugom prostoru koji smatraju pogodnim, ukoliko budu radili online. Takođe mogu da odaberu klasičnu edukaciju i da na časove dolaze u moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije. U svakom slučaju dobiće priliku da naznače kada bi želeli da kurs počne, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života i ustaljenu dnevnu rutinu. Da bi traženi raspored postao validan moraju ga, međutim odobriti profesor koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, budući da se i oni tretiraju kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka - kako da unapredite veštine pregovaranja. Tada će u određenim terminima morati da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, a mogu da odaberu i online edukaciju i da predavanja prate preko interneta. U tu svrhu, međutim na svoje kompjutere moraju da instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da obave bez ičije pomoći jer je u pitanju relativno lak informatički zadatak. Ako budu imali bilo kakvih problema mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Nezavisno od toga za koju se od pomenutih opcija opredele, polaznici mogu da samostalno savlađuju sadržaje uz uputstva i savete nadležnog predavača, odnosno da odaberu individualnu obuku. Tada mogu aktivno da komuniciraju sa svojim profesorom, pitaju sve što nije jasno, te da od njega traže dodatna objašnjenja i uputstva, ukoliko je to potrebno. Predavač prati rad kandidata, nakon svake etape komentariše postignuto, ohrabruje ga i upućuje u dalje usavršavanje. Imajući u vidu da prijavljeni nema kome da se prilagođava tokom praćenja predavanja, on može da traži da se njegovi časovi održavaju određenim danima i u vreme koje njemu odgovara i da navede kada bi želeo da počne sa obukom. U vezi sa tim će svakako morati da se konsultuje sa stručnjakom koji vodi seminar i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, pre no što taj raspored posatne zvaničan.

Osobe koje žele da rade u društvu, ali samo jednog kandidata mogu da pohađaju poluindividualni seminar - kako da unapredite veštine pregovaranja. Kod takvog modela ovlašćeni profesor podučava dvoje polaznika, podstiče njihovu međusobnu komunikaciju, sučeljavanje stavova i razmenu mišljenja, a svaki član ovog tandema tokom nastave podjednako dolazi do izražaja i dobija priliku da ostvari predviđeni napredak. Ovi polaznici mogu da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim reprezentom pomenute obrazovne institucije dogovore u vezi sa svim detaljima koji se tiču nastavnog procesa, te da tako odrede datum startovanja programa, termine i ritam održavanja časova koji će svima da odgovaraju.

Grupna nastava sprovodi se, međutim prema malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih. To je organizacija rada takva da polaznici imaju obavezu da ispoštuju termine održavanja časova koje odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Oni takođe moraju da se priklone i dinamici koja je unapred određena, te da prihvate datum za početak edukacije koji bude naznačen. To pravilo primenjuje se iz jednostavnog razloga što nije moguće napraviti raspored rada koji će svim članovima grupe istovremeno da odgovara, pa je to način da svi oni budu stavljeni u ravnopravni položaj i da niko ne bude povlašćen. Veličina grupe je vrlo precizno definisana i mora se strogo poštovati kako bi se garantovalo kvalitetno funkcionisanje tokom sprovođenja programa. Tako ona ne može početi sa radom dok ne bude prijavljeno minimalno četvoro polaznika, a takođe zajedno nastavu na ovaj način ne može da prati ni više od njih osmoro.

Kada je potrebno organizovati edukaciju za zaposlene u nekoj kompaniji sprovodi se korporativna obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja. Časovi tada mogu da se prate uživo ili online, a svi koji se odluče za klasičnu edukaciju mogu da, po sopstvenom izboru na predavanja dolaze u prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, da se obučavaju u prostoru kompanije za koju rade ili, pak da sami odrede neku lokaciju na kojoj će pratiti časove, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za održavanje nastavnog procesa. Vreme početka njihovog kursa, termine i učestalost održavanja časova u dogovoru će definisati ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.

Koliko traje kurs i obuka - kako da unapredite veštine pregovaranja?

Prema planu organizatora, naznačena edukacija ukupno traje 8 školskih časova, što znači da će kandidati imati nastavu tokom 360 minuta. Takođe je precizirano da će se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavati u toku 4 dana.

Ovaj tempo delovanja važi samo za polaznike koji budu pratili grupni seminar - kako da unapredite veštine pregovaranja, s obzirom na to da tada sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Oni koji budu pratili korporativnu edukaciju imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, pošto će se o tome dogovarati zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja, kao i kandidati koji nastavu budu pratili u paru takođe će imati ukupno 8 časova, ali će moći da se u vezi sa rasporedom rada dogovore sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da unapredite veštine pregovaranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje