Kurs i obuka - Kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima

Činjenica je da oblast elektronske trgovine u našoj zemlji nije naročito dobro razvijena, a primarno zato što mnogi koji se njome bave nisu upoznati sa zakonskim okvirima, koji bi morali u toj oblasti da se primenjuju.

Zato i naglašavamo da je specijalizovani kurs i obuka - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima na prvom mestu namenjen licima, koja se ovim vidom trgovine bave, ali i onim stručnjacima koji su zaduženi za savetovanje u oblasti finansija i poreza. Podrazumeva se da bi edukaciji trebalo da prisustvuje i svako, ko se bavi poslovima knjigovodstva i računovodstva, te ima dodira sa klijentima, koji posluju u ovoj oblasti. Isto tako naglašavamo da je slobodan svaki pojedinac, koga jednostavno interesuje način funkcionisanja elektronske kupovine i trgovine, odnosno njena usklađenost sa zakonom, da se prijavi za praćenje pomenute edukacije.

Inače se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze kako u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu, tako isto i u Jagodini, Subotici, Kragujevcu i Ćupriji, ali i u Mladenovcu, Valjevu, Kraljevu i u drugim gradovima Srbije, pa se nastava u njima organizuje na klasičan način.


Na raspolaganju je zainteresovanima i opcija da se prijave za praćenje časova online, a tada moraju imati lični računar. Da bi bez ikakvih smetnji mogli da pohađaju predavanja na taj način, zahteva se kako da instaliraju posebnu vrstu softvera na kompjuter, tako i da omoguće konkretnom uređaju stabilnu vezu sa internetom. Sva neophodna pomoć u vezi sa instalacijom softvera i pristupom nastavi onlajn je na raspolaganju prijavljenima, s obzirom na to da specijalizovani tim za pružanje tehničke podrške postoji u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Pre nego što objasnimo kako se stručni seminar - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima, zapravo odvija, moramo naglasiti da fizička lica imaju obavezu prvo da se prijave, a onda i da u prostorije konkretne poslovnice dođu lično, te donesu sva potrebna dokumenta i upišu se.

Od podataka prilikom prijave se zahteva ime i prezime svakog kandidata, zatim datum rođenja i naravno, njegov broj telefona, kako bi ga zaposleni kontaktirali u najkraćem roku i obavestili o postupku upisa i o svim dokumentima, koja će tada doneti. Ako želi, svaki kandidat može navedene informacije da pošalje na mejl ili da ih izdiktira direktno u predstavništvu, odnosno putem telefona.Kada se prijavljeni odluči da li će nastavu pohađati online ili na klasičan način, mora odabrati i između poluindividualne, odnosno nastave u paru, grupne ili individualne.

Grupnoj nastavi prisustvuje više ljudi, a pod individualnom edukacijom se smatra ona, koju samo jedno lice pohađa, te je okarakterisana kao nastava jedan na jedan.

Podrazumeva se da će koordinator za nastavu odrediti u kojim terminima će časovi u okviru grupne edukacije biti održani, ali će definisati i dinamiku njihovog sprovođenja, a datum početka određuje nakon što se najmanji broj polaznika prijavi. Dakle, posle ostvarenja osnovnog zahteva i kreiranja grupe, koordinator definiše sve navedene detalje i obaveštava polaznike, uz napomenu da se promene po njihovim zahtevima ne vrše, te se očekuje maksimalno poštovanje svega navedenog.

Ako prijavljenom više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima, to znači da će se ili on samostalno ili sa još jednom osobom, odnosno sa koordinatorom za nastavu i profesorom, zajedno dogovoriti kako će se časovi odvijati. Tačnije, oni preciziraju i kog datuma počinje individualna, odnosno poluindividualna obuka, ali i u kojim terminima će se predavanja odvijati i koliko će nastava trajati, budući da je neophodno da odrede i kakvom dinamikom bi celokupan nastavni fond trebalo da bude raspoređen.

Još nam je ostalo da naglasimo i to da pomenuta obrazovna institucija u ponudi ima i korporativni kurs, a kojom prilikom se nastava organizuje za radnike bilo koje firme. Princip sprovođenja časova je takav da se definisanje detalja prepušta nadležnima u tom preduzeću i nadležnima u instituciji organizatora, a jedina razlika u odnosu na edukaciju namenjenu pojedincima jeste što se korporativna obuka može održati i u prostorijama te kompanije. Naravno da se moraju obezbediti optimalni uslovi za rad, a sa čime će svakako nadležno lice konkretnog preduzeća detaljno biti upoznato.

Čime se bavi kurs i obuka - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima?

Koje su osnove elektronske trgovine, ali i šta je to što je razlikuje od klasične prodaje, odnosno kupovine je prva tema koju će specijalizovani seminar - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima obraditi.

Odmah posle toga će predavači ukratko predstaviti istorijski razvoj, odnosno koncepte te vrste trgovine, te ponuditi prisutnima podatke o njenoj zastupljenosti i na teritoriji naše zemlje i zemalja regiona, ali i celog sveta.

Uzevši u obzir da je izuzetno važno da se elektronska kupovina, odnosno trgovina u skladu sa odredbama važećeg zakona sprovodi, to znači da će prisutnima biti prezentovane osnovne smernice trenutno važećeg Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije. Naučiće, pored ostalog i koje su to oblasti koje su izuzete od primene ovog zakona, ali i zbog čega je važno da se takozvana daljinska trgovina sprovodi isključivo u skladu sa odredbama pomenutog zakona.

Posle toga će predavači govoriti i o obavezama koje pružalac usluga ima, odnosno o informacijama koje on neizostavno mora da prosledi nadležnim državnim organima, ali i potencijalnim korisnicima.

Trebalo bi da stručna obuka i kurs - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima obradi i temu koja se odnosi na sve one ugovore koji moraju, odnosno ne moraju biti izrađeni u skladu sa odredbama ovog zakona. Takođe će biti reči i o svim onim podacima koje pružalac usluga ima obavezu da dostavi potencijalnom korisniku, kao i o obaveštenjima koja neizostavno mora da navede.

Biće govora i o periodu zaključenja ugovora, zatim o potvrdi prijema, ali i o primeni zakonskih odredbi vezano za privremeno skladištenje podataka, odnosno za njihovo trajno skladištenje.

U okviru Zakona o elektronskoj trgovini je posebna pažnja posvećena isključenju odgovornosti pružaoca usluga, ali i kaznenim odredbama. U tom delu edukacije će prisutni saznati koliko su propisane novčane kazne za kršenje odredbi pomenutog zakona, a predavači će im predstaviti i osnove aktuelnog Zakona o porezu Republike Srbije, vezano upravo za ovu vrstu trgovine.

Svakako će specijalizovani kurs i obuka - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima obraditi i temu, koja je vezana za obračun poreza prilikom sprovođenja trgovinskih transakcija na ovaj način, a biće govora i o poreskim rizicima, te o svim koracima koji bi morali da budu preduzeti, kako bi oni bili svedeni na minimum.

Naravno da će profesori detaljno objasniti i na primerima pokazati prisutnima koja sve kršenja Zakona o elektronskoj trgovini i zakona o porezu Republike Srbije postoje u praksi. A svakako će im ukazati i na to kako se te greške moraju izbeći u praksi, da bi poslovanje bilo u potpunosti usklađeno sa odredbama pomenutih zakona.

Svi prisutni će u završnom delu ove edukacije imati dozvolu da profesorima postave pitanja, a ako im nešto od prethodno prezentovanog ne bude bilo u potpunosti jasno.

Gde se organizuje seminar - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima i kada?

Pored mogućnosti da nastavu pohađaju u skladu sa klasičnim principom, a kojom prilikom se ona sprovodi direktno u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, zainteresovanima se nudi i mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima bude organizovana online.

U tom slučaju je vrlo važno i da oni imaju računar, ali i da konkretni uređaj koristi stabilnu internet konekciju. Podrazumeva se da će svaki kandidat imati obavezu namenski softver da pre početka nastave instalira, a biće mu pružena mogućnost da zatraži pomoć od IT stručnjaka, koje isto tako svako predstavništvo navedene institucije zapošljava.

Potpuno je svejedno za koju od pomenutih vrsta edukacija se polaznik odluči, jer se svaka od njih može organizovati kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu. Zato i jeste naglašeno da bi svaki prijavljeni trebalo prilikom prijave i upisa, ovlašćenom licu konkretne poslovnice da navede i na koji način će pohađati nastavu, a kako bi sve detalje o njenoj organizaciji mogao da dobije.

Za tačno određeni broj lica se organizuje grupni tip edukacije, a predviđeno je da ih sme biti četvoro najmanje, odnosno osmoro najviše prisutno tokom predavanja. Istaknuta je obaveza kreiranja grupe, odnosno prijave minimalnog broja polaznika u konkretnom predstavništvu, posle čega će kordinator za nastavu definisati na koji način će predavanja da budu sprovedena. Svakako će grupni seminar - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima biti organizovan isključivo prema smernicama, a koje će vezano za datum početka, dinamiku i termine održavanja časova navesti ovlašćeno lice u određenoj poslovnici. Svega toga će prijavljeni morati da se pridržavaju i to u potpunosti, zato što nije dozvoljeno vršiti promene, a ukoliko to neko od njih zahteva.

Pojedinačni polaznici nastavu mogu pratiti i putem poluindividualne. A tada se primenjuju drugačija pravila, koja su takva da se zahtevi pojedinaca u potpunosti ispunjavaju. Stvar je u tome da će časovi biti organizovani u onim terminima i onakvom dinamikom, kako budu zajedno odredili jedan ili dvoje polaznika, profesor koji će tu vrstu edukacije da vodi, te koordinator za nastavu. Podrazumeva se da će se oni dogovoriti tom prilikom i oko datuma početka kako jedne, tako i druge vrste obuke.

Moramo još reći i to da ova institucija ima u ponudi i namensku edukaciju za zaposlene, a korporativni kurs i obuka - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima se sprovodi onako kako odrede njihovi nadležni i to u dogovoru sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Potrebno je da oni preciziraju ne samo kog datuma će predavanja početi i u kojim terminima će se odvijati, već i koliko će nastava trajati, to jest prema kakvoj dinamici će časovi biti sprovedeni, ali i gde. Napominjemo da je korporativna obuka jedina, kod koje je dozvoljeno izvršiti odstupanja vezano za mesto održavanja, a u smislu da predavanja mogu biti organizovana i u kompaniji u kojoj su polaznici zaposleni. Bitno je da tada budu u potpunosti ostvareni svi neophodni zahtevi, koji se odnose na propisanu opremljenost prostorija, u kojima će časovi u tom slučaju da budu održani.

Na koji način se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima?

Postoji nekoliko opcija koje su dostupne polaznicima ove stručne edukacije, a trebalo bi da se između njih opredele, kako bi doznali gde će pohađati stručni seminar - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima, ali i kako će se nastava odvijati.

Što se tiče lokacije održavanja, postoje dve mogućnosti, tako da se svaki prijavljeni odlučuje između praćenja časova onlajn i u učionicama, koje se u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze.

Uz korišćenje ličnog računara će kandidati koji se opredele za drugu opciju predavanja da pohađaju, ali je poželjno da što bolju konekciju sa internetom tom uređaju obezbede. Važno je i da poseban tip softvera na njega instaliraju, a u čemu im po potrebi mogu pomoći članovi specijalizovanog tima za pružanje tehničke podrške institucije organizatora. Svakako su im usluge IT stručnjaka ove institucije dostupne i ako budu imali bilo kakav problem prilikom pristupanja nastavi.

Kako klasična tako i online edukacija mogu da budu pohađane na jedan od dostupnih načina, uzevši u obzir da se u ponudi pomenute institucije nalazi i grupni kurs i obuka - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima, ali i individualna, odnosno poluindividualna nastava.

Razlika između njih je u osnovi vezana za broj prisutnih, tako da dvoje njih pohađaju poluindividualnu, jedan kandidat individualnu i od četvoro do najviše osmoro njih grupnu. Isto se razlikuje i princip organizacije, odnosno to ko donosi odluku kako će se časovi odvijati.

Da budemo precizni, kod individualne i poluindividualne obuke će se o svemu tome (termini održavanja, datum početka i dinamika po kojoj će časovi da budu sprovedeni) dogovoriti predavač, jedan ili dvoje kandidata, kao i koordinator za nastavu.

Međutim, drugačija je situacija kod grupne nastave, jer o tome brine ovlašćeno lice određenog predstavništva, ali to čini nakon što se minimalan broj osoba neophodnih za formiranje grupe prijavi. Pošto bude sve definisano, koordinator za nastavu obaveštava prethodno prijavljene i obavezuje ih da to poštuju, odnosno napominje da se ne dozvoljavaju promene na zahtev članova konkretne grupe.

Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da se specijalizovana obuka i kurs - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima može organizovati i u formi korporativne, odnosno za radnike bilo koje kompanije. Sve što je navedeno za princip organizacije nastave namenjene pojedincima, važi i za korporativnu, s tim što se u tom slučaju nadležni u firmi klijenta i u instituciji organizatora dogovaraju kako će tačno određeni broj radnika predavanja da pohađa. Jedini izuzetak se odnosi na lokaciju sprovođenja časova, pošto to može biti i u okviru samog preduzeća, uz uslov da budu u potpunosti ostvareni uslovi koji se odnose na opremljenost odabranog prostora.

Koliko dana će da traje stručni kurs i obuka - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima?

S obzirom na to da se na više načina organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima, trajanje, odnosno raspored predviđenog nastavnog fonda, zavisi od toga da li polaznik želi da pohađa individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu.

Pravila prema kojima se sprovode poluindividualni i individualni kurs podrazumevaju da će se o dinamici dogovarati zajedno profesor, koordinator za nastavu i jedan, odnosno dvoje polaznika. A to znači da će oni i definisati koliko bi ukupno trebalo da traje ili poluindividualna ili individualna edukacija.

Nasuprot tome, kod grupne nastave će to odrediti ovlašćeno lice poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kojoj se neposredno pre toga ostvari glavni uslov za početak, to jest oformi grupa. Polaznici informacije o rasporedu dobiti odmah nakon kreiranja grupe.

U zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije se nalazi i takozvani korporativni seminar - kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima, a što je specifični tip edukacije, jer se sprovodi isključivo po zahtevu nadležnih u nekoj kompaniji, a za njene zaposlene. O dinamici održavanja časova, kao i o svim ostalim detaljima vezano za organizaciju te vrste nastave će se usaglasiti predstavnik te firme i institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da uskladite e-kupovinu sa aktuelnim zakonima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje