Kurs i obuka - Kako do oznake geografskog porekla proizvoda

Ko god je zaposlen u kompanijama, koje se bave proizvodnjom, a koje žele da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda se smatra pripadnikom ciljne grupe, budući da je baš takvim licima primarno specijalizovana obuka i kurs - kako do oznake geografskog porekla proizvoda namenjena. Isto tako, slobodno možemo reći da će ova edukacija biti vrlo korisna privatnim preduzetnicima, ali i članovima udruženja proizvođača, to jest svima onima koji žele svoj proizvod da zaštite na najbolji mogući način.

Pored toga što nastavu mogu da pohađaju pojedinci, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i obuku, koja se prilagođava zaposlenima u nekoj firmi. U skladu sa potrebama, korporativna edukacija može da bude sprovedeno na istovetan način kao i ona, koju će fizička lica pohađati, s tim što postoji samo jedan izuzetak. Naime, zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne firme bi trebalo tom prilikom da se sa nadležnima u okviru institucije organizatora dogovori oko toga kog datuma će korporativni kurs početi, te u kojim bi terminima trebalo da bude nastava organizovana i kojom dinamikom, ali i oko toga na kom mestu će radnici časove da pohađaju. U slučaju da oni tako odluče, nastava može biti organizovana i u sklopu njihove kompanije, ali isključivo ako prostor, koji je za tu svrhu odabran, u potpunosti ispunjava jasno definisane uslove.

Važno je da fizička lica izvrše prvo zvaničnu prijavu i to ili direktno u odabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije ili da osnovne podatke o sebi dostave preko telefona (ime, prezime, datum rođenja i kontakt informacije), a postoji mogućnost i prijavljivanja elektronskim putem, kojom prilikom zahtevani podaci moraju poslati na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora.


Pošto kandidat bude izvršio prijavu na jedan od opisanih načina, biće kontaktiran i detaljno obavešten o postupku upisa, odnosno o dokumentima koja će tada morati da pripremi. Svakako će biti posebno istaknuto da je njegovo prisustvo u tom momentu obavezno.

Trebalo bi da se svako od njih odluči na kom mestu će pohađati specijalizovani seminar - kako do oznake geografskog porekla proizvoda, odnosno po kom principu, budući da ponuda ove obrazovne institucije obuhvata nekoliko tipova edukacija.

Izuzev mogućnosti da časove pohađaju onlajn, prijavljenima se nudi i ona, koja uključuje njihovu organizaciju direktno u poslovnici, a prema klasičnom principu.Predviđeno je za svaka od njih može biti organizovana ili za grupu prijavljenih ili samo za jednog kandidata, ali i za njih dvoje istovremeno.

Potrebno je da na svoj računar instalira poseban softver svaki polaznik, koji bude odlučio da časove prati online. Trebalo bi da on taj softver instalira samostalno, ali je svakako svima, koji se opredele za tu vrstu edukacije, dostupna i usluga tehničke podrške i to u okviru svakog predstavništva.

Kada se nastava organizuje samo za jednog polaznika, tada se od njega očekuje da sve što je vezano za način sprovođenja časova, on lično definiše sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u odabranom predstavništvu institucije organizatora. Trebalo bi da se oni zajedno dogovore oko toga kog datuma tačno će početi individualna i kurs i obuka - kako do oznake geografskog porekla proizvoda, a zatim i da usaglase termine u kojima će časovi biti održani i svakako, da definišu kakvom će to da bude tačno dinamikom. U slučaju da prijavljeni odluči predavanja da prati u formi poluindividualne nastave, važe ista pravila, ali se tom prilikom njih dvoje moraju o svemu dogovarati sa pomenutim stručnjacima.

Međutim, ako časove treba da pohađa veći broj polaznika, biće primenjena drugačija, a ujedno i znatno strožija pravila. Koordinator za nastavu će tom prilikom definisati kog datuma počinje grupni kurs, ali to ima pravo da uradi tek nakon što grupa, koja broji minimalno članova bude bila kreirana. Isto tako će odrediti i termine, u kojima će članovi konkretne grupe predavanja da prate, odnosno preciziraće u skladu sa kakvom dinamikom će oni biti organizovani, to jest koliko bi trebalo nastava tog tipa da traje. S obzirom na to da su strogo definisana pravila po kojima se taj tip edukacije organizuje, to se ona ne menjaju, čak ni ako zahteva bilo koji prijavljeni.

Kojim temama se bavi obuka i kurs - kako do oznake geografskog porekla proizvoda?

U skladu sa nastavnim planom i programom, a po kome se specijalizovani seminar - kako do oznake geografskog porekla proizvoda organizuje je predviđeno da u toku uvodnog predavanja polaznici saznaju šta se tačno smatra pod ovom vrstom oznake, te zbog čega je vrlo važno da određeni proizvod poseduje i oznaku porekla.

Svakako će profesori prisutnima i to vrlo detaljno objasniti kako funkcioniše svaki korak celokupnog postupka, koji se mora primeniti kada neko želi i ima mogućnost da dobije oznaku geografskog porekla za određeni proizvod.

Biće govora i o načinu funkcionisanja specijalne državne institucije, koja je zadužena za izdavanje tih oznaka. A isto tako se podrazumeva da će predavači omogućiti prisutnima i da kroz pažljivo izabrane primere saznaju kako se podnosi zahtev za dobijanje ove oznake i to Zavodu za intelektualnu svojinu. Naravno da će ih okvirno informisati i o svim taksama, koje tom prilikom moraju biti uplaćene, a biće reči i o dokumentima koja moraju biti prethodno pripremljena.

Često se u praksi događa da pojedinci ne znaju šta se tačno smatra pod oznakom geografskog porekla, a šta je zaštita žiga sa pravnog aspekta, tako da će specijalizovani kurs i obuka - kako do oznake geografskog porekla proizvoda obraditi detaljno i tu temu.

Vrlo je značajno da svi polaznici ove edukacije saznaju i zbog čega je važno da određeni proizvod konkretnu oznaku ima, a uz adekvatne primere će saznati i kako njeno pribavljanje ima uticaja na poboljšanje prodaje.

Naravno da će biti objašnjeno i kako je zakonom regulisano pribavljanje ove oznake, odnosno koje su pravne posledice njene zloupotrebe.

Šta uključuje status ovlašćenog korisnika te oznake i koje sve vrste oznaka geografskog porekla u praksi postoje, odnosno koje su osnovne razlike među njima su isto teme, koje će kandidatima biti detaljno prezentovane.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - kako do oznake geografskog porekla proizvoda u završnom delu biti fokusirana na predstavljanje najznačajnijih primera iz prakse, a u kom slučaju će polaznici saznati, pored ostalog i kako se poboljšala prodaja konkretnih proizvoda nedugo nakon pribavljanja ove oznake.

Svakako će im u tom segmentu seminara profesori ukazati i na to koji najpoznatiji proizvodi poseduju ovu oznaku, a biće im dozvoljeno i da sva pitanja koja imaju u vezi sa temom edukacije postave predavačima, kako bi praktično odmah sve moguće nejasnoće razrešili.

Gde i u kojim terminima će specijalizovani seminar - kako do oznake geografskog porekla proizvoda biti organizovan?

Lokacija održavanja ove edukacije podrazumeva da svaki pojedinac bira između opcija da je prati online ili da to učini na klasičan način, a kojom prilikom se specijalizovani kurs i obuka - kako do oznake geografskog porekla proizvoda organizuje u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Kod odabira praćenja nastave onlajn je predviđeno posedovanje računara, a obavezan je svaki prijavljeni i da instalaciju konkretnog softvera na njega izvrši neposredno pre početka. Ukoliko ne bude samostalno uspeo da instalira namenski softver ili, pak ima određenu poteškoću prilikom pristupanja časovima na taj način, trebalo bi da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije i zatraži pomoć profesionalaca, odnosno stručnjaka angažovanih u timu za tehničku podršku.

Svakako je važno napomenuti i to da je organizator predvideo sprovođenje časova u paru, u grupi i individualno, tako da se očekuje od svakog pojedinca da izabere koji tip edukacije od ponuđenih mu prema karakteristikama najviše odgovara.

Ako se neko opredeli za opciju praćenja nastave u paru, odnosno individualne, trebalo bi da zna da je u pitanju vrlo slobodan princip organizacije. Radi se o tome da tačni termini u kojima se sprovodi individualna obuka i kurs - kako do oznake geografskog porekla proizvoda, odnosno poluindividualna nastava bivaju definisani između pojedinačnog polaznika ili njih dvoje, profesora i ovlašćenog lica u izabranom predstavništvu ove institucije. Sem toga, njihova je obaveza da se usaglase i oko toga kog datuma će izabrani tip edukacije početi, ali i oko dinamike održavanja časova.

Međutim, kod nastave u grupi su potpuno drugačija pravila organizacije, a primarno zato što se organizator, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica pita o svemu tome. Naime, potrebno je prvo da se četvoro kandidata najmanje prijave i tako oformi grupa, a da bi posle toga koordinator za nastavu mogao da definiše na koji način tačno će se časovi odvijati. Preciznije rečeno, neophodno je na prvom mestu da se oformi grupa i to od minimalnog broja članova. Nakon što bude precizno odredio kog datuma je grupna edukacija početi, zatim u kojim terminima će časovi biti organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom, koordinator će o tome da obavesti sve prijavljene, a svakako će napomenuti i da se izmene neće izvršiti prema zahtevima prijavljenih.

Pored nastave, koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, to jest fizičkim licima, ova institucija u ponudi ima i takozvani korporativni seminar - kako do oznake geografskog porekla proizvoda. U tom slučaju časove treba da pohađaju zaposleni u određenoj firmi, a biće prepušteno njihovim direktorima, to jest licima ovlašćenim za te poslove, da preciziraju na koji način će se časovi u tom slučaju odvijati. Izuzev mogućnosti da nastavu zaposleni prate online ili direktno u poslovnici ove institucije, kod korporativnog kursa je dozvoljena i opcija održavanja predavanja i u njihovoj firmi. Podrazumeva se da će svi predviđeni uslovi u tom slučaju morati da budu ispunjeni, a primarno vezano za opremljenost određenog prostora.

U skladu sa kojim principima se održava stručni kurs i obuka - kako do oznake geografskog porekla proizvoda?

Na nivou svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford je otvorena mogućnost da se specijalizovana obuka i kurs - kako do oznake geografskog porekla proizvoda organizuje i za pojedince i isključivo za radnike, koji su angažovani u okviru određene kompanije.

Napominjemo da svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora između praćenja časova online i direktno u predstavništvu ove institucije, odnosno kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu.

Svako ko se opredeli za varijantu klasične edukacije, zapravo prihvata činjenicu da u dogovorenim terminima dolazi u izabranu poslovnicu organizatora, te da u namenskim prostorijama prati predavanja.

Druga opcija uključuje mogućnost da se časovi pohađaju onlajn, a to iziskuje obavezu posedovanja računara. Svakako se u tom slučaju nastava organizuje uz korišćenje specijalne vrste softvera, a njega će svaki pojedinačni polaznik na svoj računar instalirati i to potpuno samostalno, neposredno pre početka nastave. Podrazumeva se da će tehnička podrška, a za čije pružanje su zaduženi IT stručnjaci ove institucije, po zahtevu biti pružena svakom pojedincu.

Svaka od pomenutih edukacija se može pratiti na jedan od tri načina, tako da prijavljeni bira da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni seminar - kako do oznake geografskog porekla proizvoda ili onaj koji će pratiti u društvu još jednog polaznika, odnosno samostalno.

Moraju biti informisani svi prijavljeni o tome da se grupna nastava sprovodi prema najstrožijim pravilima, a samo zato što organizator, to jest koordinator za nastavu u određenom predstavništvu definiše sve (datum početka, termini održavanja časova, trajanje, odnosno dinamika sprovođenja predavanja). Sve te informacije će biti prosleđene pojedincima, nakon formiranja grupe. Inače se ništa od svega toga ne menja, a ako neko od prijavljenih to bude zahtevao, te će svakako to biti posebno istaknuto prilikom obaveštavanja.

Ne samo da je drugačiji broj polaznika kod poluindividualne i individualne edukacije, već se tom prilikom primenjuju i drugačija pravila. A ona podrazumevaju dogovor između koordinatora za nastavu i profesora, sa jedne, odnosno dvoje ili jednog polaznika sa druge strane. Uz to što će definisati datum početka poluindividualne ili individualne edukacije, oni će se isto tako dogovoriti i oko trajanja, kao i oko tačnih termina u kojima će časovi biti održani.

A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako do oznake geografskog porekla proizvoda, pravila su isto uglavnom fleksibilna, te se prepušta nadležnim licima u određenom preduzeću da se o načinu organizacije časova za zaposlene dogovaraju samostalno sa predstavnikom institucije organizatora. Uz to što će definisati termine održavanja i dinamiku, odnosno datum početka, oni će morati da preciziraju i na kom mestu će definisani broj radnika pratiti časove. Radi se o tome da samo korporativna obuka može da bude sprovedena na drugačiji način, odnosno u okviru prostorija zainteresovane kompanije, ali se tom prilikom iziskuje propisana opremljenost konkretnog prostora.

Koliko će obuka i kurs - kako do oznake geografskog porekla proizvodadana da traje?

Nakon što se u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford bude ostvario uslov za početak grupnog tipa edukacije, koordinator će definisati tačnu dinamiku, kao i termine i datum početka.

S obzirom na to da se nastava za dvoje, odnosno jednog polaznika, to jest poluindividualna i individualna sprovode po fleksibilnijem principu, te da se kandidati o svemu dogovaraju sa ovlašćenim licima konkretne poslovnice, odnosno sa koordinatorom i sa profesorom, to znači da će njima informacije o trajanju biti naknadno dostupne.

Navedena institucija u ponudi ima edukaciju namenjenu zaposlenima, a nakon što se predstavnik zainteresovane firme dogovori sa ovlašćenim licem institucije organizatora, biće dostupne i tačne informacije o tome koliko će korporativni kurs i obuka - kako do oznake geografskog porekla proizvoda ukupno da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako do oznake geografskog porekla proizvoda"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje