Kurs i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu

Praktično govoreći, specijalizovana obuka i kurs - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu se organizuje, najpre za sva ona lica koja se bave uvozom i to kako telekomunikacione opreme, tako i radio i terminalne, ali nastavu ima pravo da prati i svako ko sa ovom oblašću treba detaljno da se upozna zbog prirode svog posla.

Zahteva se od svakoga ko ima interesovanje da pomenuti seminar prati, prvo da izvrši zvanično prijavljivanje, u skladu sa pravilima, a da posle toga lično dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxord i upiše se. Takođe će biti obavezan svaki prijavljeni kandidat u trenutku upisa da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, a tačne podatke o tome šta je u nju uključeno će mu dati ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora.

Omogućeno je zainteresovanima da prijavljivanje izvrše ličnim dolaskom u prostorije onog predstavništva pomenute institucije, koje budu odabrali, ali isto tako imaju pravo i da pošalju mejl, te da prijavu izvrše telefonskim putem. Trebalo bi da svaki zainteresovani kandidat, koji se opredeli za prijavljivanje elektronskim putem, svakako napiše u poruci osnovne informacije o sebi, odnosno datum rođenja, ime i prezime, ali je obavezan i da svoje kontakt podatke takođe navede, jer će ga ovlašćeni predstavnik određene poslovnice ubrzo posle prijave i kontaktirati.


Inače se nastava organizuje u skladu sa pravilima klasične, koja podrazumeva sprovođenje predavanja u okviru prostorija konkretne poslovnice.

Naglasićemo i to da je online edukacija dostupna, takođe, a da svaki kandidat koji odabere po tom principu predavanja da pohađa, svakako mora da koristi i svoj računar, ali i da namenski softver prethodno na njega instalira. Kandidati koji ne budu uspeli da ga samostalno instaliraju, treba da kontaktiraju najbliže predstavništvo ove institucije, da bi im bila pružena profesionalna pomoć.

Potrebno je istaći i to da se i online i edukacija koja se sprovodi na klasičan način, mogu organizovati prema pravilima kako poluindividualne, tako isto i grupne i individualne nastave. Razlika u broju polaznika je osnovna, a postoje isto tako i bitne razlike u principima organizacije svake od njih. Podrazumeva se da će prijavljeni kandidati prethodno dobiti sve smernice vezano za princip organizacije, pa će u skladu sa tim podacima i imati mogućnost da odluče koji tačno tip edukacije će pohađati.

Vrlo stroga pravila se poštuju kada se organizuje grupni kurs i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu, jer praktično govoreći, sve u tom slučaju određuje koordinator za nastavu u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora. Naime, na prvom mestu se mora kreirati jedna grupa, a tek posle toga koordinator definiše kako trajanje i datum početka, isto tako i termine u kojima će polaznici predavanja da pohađaju. Naglašavamo da od 4 do 8 kandidata tom tipu edukacije prisustvuje, a da se najmanji broj njih mora prijaviti, kako bi u konkretnoj poslovnici mogla da bude oformljena grupa, što se svakako odnosi i na online i na klasičan vid edukacije. Svi prijavljeni će detaljno biti obavešteni o načinu organizacije, a ako neko od njih uputi zahtev za bilo kakvom promenom, mora znati da se aktuelnim pravilnikom to ne dozvoljava kod grupne nastave.

Isto tako je u ponudi kako poluindividualni, tako i individualni seminar - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu, a potpuno drugačija pravila se primenjuju u tom slučaju. Kandidati koji žele časove da prate ili samostalno ili u društvu sa još jednom osobom, imaju obavezu da odrede kako će se konkretni tip nastave odvijati. Zapravo, oni zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu, te sa profesorom, koji bi trebalo tu obuku da vodi, određuju kog datuma će ili poluindividualna nastava ili individualna da počne, ali definišu i termine održavanja časova i trajanje, s obzirom na to da preciziraju i dinamiku.

Nama je preostalo da istaknemo i to da se korporativni seminar - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu isto može sprovesti, a ako vlasnik bilo koje firme ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik to bude zahtevao. Naročito je važno da svako koga baš taj tip edukacije interesuje navede sve zahteve, a sigurno će predstavnik konkretne poslovnice da se potrudi i da na sve njih odgovori na najbolji mogući način da ostvari. Takođe će biti dozvoljena i opcija da se korporativna obuka organizuje na nekom drugom mestu, kao što su recimo prostorije te firme, uz uslov da budu svi predviđeni zahtevi u potpunosti ispunjeni, a vezano primarno za opremljenost prostora. Potrebno je da se osoba koja je u toj kompaniji ovlašćena, kao i koordinator za nastavu jedne od poslovnica institucije organizatora, dogovore i u kojim terminima bi radnici te firme časove trebalo da prate i u skladu sa kakvom tačno dinamikom, te je svakako neophodno da preciziraju i kog datuma bi nastava trebalo da počne.Program specijalizovane obuke - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu

Sa svim segmentima koje uključuje Pravilnik o RiTT opremi će biti upoznati svi polaznici ovog kursa i to u toku uvodnog predavanja, a svakako će se profesori osvrnuti i na takozvanu RiTT direktivu.

Zatim će sručni kurs i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu da se posveti temi koja je, uopšteno vezana za sva ona dokumenta koja se zahtevaju prilikom pribavljanja pomenute vrste dozvole za ovu opremu. Podrazumeva se da će prisutnima biti pokazano i kako bi koji dokument trebalo da izgleda, to jest šta sve mora u njemu da bude navedeno.

Između ostalog će biti govora o takozvanoj Potvrdi o usaglašenosti, te o Izvodu iz registra izdatih potvrda, odnosno izvoda, kao i o Mišljenju, a koje bi trebalo da izda Ministarstavo za trgovinu, turizam i telekomunikacije Republike Srbije. Svakako će polaznici pomenute obuke da se upoznaju i sa celokupnim procesom koji se odnosi na pribavljanje tih dokumenata, a profesori će objasniti i šta je to, odnosno kako se može izvaditi tehnička dozvola, odnosno sertifikat.

Naročito će se predavači osvrnuti na svu onu dokumentaciju koju podnosilac, to jest pravno lice koje opremu ove vrste želi da uveze, ima obevzu da priloži, a kako bi dobio pomenutu Potvrdu o usaglašenosti. Tom prilikom će svaki polaznik, takođe precizno da bude upoznat i sa takozvanom Deklaracijom o usaglašenosti proizvoda, a koja bi morala da bude takođe predata, ali se od konkretnog pravnog lica zahtevaju i mnoga druga dokumenta. Izuzev njegove obaveze da priloži i specijalizovani Izveštaj o ispitivanjima proizvoda, a koji neizostavno mora da izda upravo ona laboratorija koja je nadležna i za to propisno akreditovana od strane nadležnih državnih institucija, potrebno je predati i opis određenog proizvoda i to tehnički, ali on mora biti na engleskom jeziku. Svako ko bude pratio stručni seminar - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu će saznati i koja se još dokumenta moraju predati, odnosno na kom jeziku ona moraju biti, a da bi određeno pravno lice bilo u prilici da preda zahtev za izdavanje Potvrde o usaglašenosti.

Podrazumeva se da će predavači objasniti svima koji budu želeli pomenuti kurs da prate, zbog čega je pomenuta potvrda naročito važna, to jest kako se celokupna zahtevana dokumentacija mora pravilno pripremiti, ali i kojoj tačno instituciji klijent mora da je preda.

Završni segment ove specijalizovane obuke će, najpre biti usmeren na onaj zahtev, koji se mora podneti da bi bila izdata profesionalna ocena konkretne RiTT opreme.

Kako će polaznici ovog kursa imati mogućnost i da kroz primere upoznaju celokupan proces, koji se odnosi na pribavljanje tehničke dozvole i to kako za telekomunikacionu, tako i za radio i terminalnu opremu, očekivano je da oni steknu sasvim zadovoljavajući nivo znanja, što će im svakako pomoći kada ovom procesu budu pristupili i u okviru kompanije koja se nalazi u njihovom vlasništvu ili su u njoj zaposleni.

Na kom mestu se organizuje kurs i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu i u kojim terminima?

Pošto svaki prijavljeni kandidat bude odlučio na koji način će predavanja da pohađa, biće mu pružene informacije koje se odnose i na mesto održavanja, ali i na termine u kojima se sprovodi stručna obuka i kurs - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu.

Svakako prijavljeni mora imati na umu da postoji mogućnost izbora između praćenja predavanja online i u prostorijama poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, koju će izabrati za prijavljivanje i upis.

Podrazumeva se da online edukacija može da bude praćena sa bilo koje lokacije, uzevši u obzir da kandidat treba časove da pohađa preko računara. Potrebno je zato i da tačno određenu vrstu softvera na njega instalira, a što će učiniti samostalno, te ako ne bude u tome u potpunosti uspeo, treba da zna da u svakoj poslovnici institucije organizatora postoji i tim stručnjaka, koji su specijalno usmereni upravo na pružanje tehničke podrške.

Izuzev te odluke, svaki prijavljeni treba da donese i onu koja je vezana za tip nastave, koji će pratiti, budući da se uz grupni, organizuje i individualni, ali i poluindividualni kurs i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu.

Informacije o trajanju nastave koju polaznik odluči samostalno da pohađa će zainteresovanima biti dostupne kada ih budu precizirali sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora, te sa nadležnim profesorom. A pored toga, oni bi zajedno trebalo da se usaglase i oko trajanja individualne edukacije, ali i oko datuma njenog početka. Potpuno ista pravila se primenjuju kada ovaj kurs treba da pohađaju 2 kandidata, to jest kada se takozvana poluindividualna obuka organizuje.

Drugačija su pravila koja se primenjuju kada je potrebno organizovati grupnu nastavu, a prvenstveno je potrebno da se 4 kandidata minimum zvanično prijave, te da navedu i da li im više odgovara da grupnu nastavu prate na klasičan način ili preko sopstvenog kompjutera. Zarad održanja visokog kvaliteta edukacije se predviđa prisustvo od najviše 8 ljudi u određenoj grupi, a nakon što se najmanji broj polaznika u konkretnom predstavništvu organizatora bude prijavio, koordinator će definisati kako dinamiku održavanja i termine, tako i datum početka. Zatim će precizne informacije o tome biti pružene svakom prijavljenom, a naročito će biti istaknuto da se ne uzimaju u obzir zahtevi za promenom nijednog segmenta.

U okviru pomenute institucije je otvorena mogućnost da bude organizovan i takozvani korporativni seminar - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu, a kako bi se zaposlenima u određenoj kompaniji pružila mogućnost da se upoznaju sa celokupnim procesom dobijanja tehničke dozvole za navedenu opremu. Zvanično ovlašćeni predstavnik firme, koja je za korporativnu obuku zainteresovana će sve segmente sprovođenja nastave odrediti zajedno sa onom osobom, koja je u konkretnom predstavništvu institucije organizatora za takve poslove i ovlašćena. A izuzev definisanja datuma početka te edukacije, odnosno termina i dinamike, koja će se poštovati prilikom njene organizacije, oni će odrediti isto tako i gde će zaposleni predavanja da prate. Isključivo u tom slučaju organizator dozvoljava da polaznici nastavu pohađaju, recimo u svojoj firmi, ali to svakako može biti i neka druga lokacija, koju bi klijent trebalo da odredi. Svi zahtevi koji se odnose na opremljenost prostora u tom slučaju moraju da budu u potpunosti ispunjeni, a podrazumeva se da će organizator detaljno informisati svakog klijenta o tome. Naravno da uvek postoji mogućnost da radnici određene firme ovu obuku prate i u izabranom predstavništvu institucije organizatora, ali i online, a što sve zavisi od odluke nadležnih lica te firme.

Prema kakvom principu se organizuje obuka i kurs - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu?

Najjednostavnije rečeno, svaki pojedinačni polaznik će podatke o načinu na koji se specijalizovani kurs i i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu organizuje imati priliku da dobije od strane ovlašćenog lica konkretne poslovnice, u kojoj se bude upisao, jer postoji nekoliko vidova edukacije, pa je neophodno da se on potpuno samostalno opredeli koji od svih njih mu najviše i odgovara.

Ppored individualne nastave, može se pohađati i ona koja uključuje prisustvo dve osobe (poluindividualna), ali se takođe predavanja mogu organizovati i za grupu polaznika, a koju čini od četvoro do najviše osmoro kandidata.

Istovetan je princip koji se primenjuje kada se sprovodi kako individualni, tako i poluindividualni seminar - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu, a radi se zapravo o vrlo jednostavnim pravilima. Svaki kandidat koji bude želeo nastavu da pohađa na jedan ili drugi način, određuje zajedno sa nadležnim profesorom, odnosno sa kordinatorom za nastavu koji je nadležni u konkretnoj poslovnici organizatora, kako će se nastava odvijati. A uz preciziranje detalja koji se odnose na datum početka, potrebno je da se oni usaglase i oko tačnih termina, te da svakako preciziraju i trajanje, to jest da odrede u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo predavanja u okviru individualne ili poluindividualne edukacije da budu organizovana.

U slučaju da se prijavljeni odluči nastavu da pohađa u grupi, on najpre mora znati da su pravila potpuno drugačija, a primarno zato što koordinator za nastavu određuje na koji način će se predavanja organizovati. Tačnije, tek kada se najmanje 4 ljudi, koji žele nastavu da prate u grupi, bude u određenoj poslovnici organizatora prijavilo, biće ostvaren i osnovni uslov za njen početak, jer će biti kreirana grupa. A tek onda će koordinator za nastavu treba da odredi kog dana će grupna obuka i kurs - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu da počne, ali i u kojim će se terminima predavanja organizovati, te u skladu sa kakvom će to dinamikom da bude. Svaki prijavljeni će dobiti i detaljno obaveštenje, a obavezan je da se pridržava svega, jer ako neko bude izrazio želju da se promeni ili datum početka ili, recimo termini, mora imati na umu da organizator to u ovom slučaju neće moći da mu ispuni, pošto se ne dozvoljavaju promene važećim pravilnikom.

Pored edukacije koja je namenjena fizičkim licima, Obrazovni centar Akademije Oxford može adekvatno da odgovori i na zahtev nadležnih u bilo kojoj kompaniji, čiji zaposleni sa ovom oblašću treba da se upoznaju, tako da će organizovati i korporativnu obuku. Princip koji se u tom slučaju primenjuje podrazumeva da predstavnik zainteresovane firme sa onom osobom, koja je u određenom predstavništvu ovlašćeno, dogovara kako će zaposleni nastavu da pohađaju. Postoji vrlo važan izuzetak u tom slučaju, a tiče se lokacije, to jest mesta na kome će zaposleni časove da prate. A tada je najvažnije da klijent ispoštuje sva pravila koja se odnose upravo na izabrani prostor, jer će ih prethodno, ovlašćeni predstavnik institucije organizatora svakako upoznati sa pravilima kojih se neizostavno moraju pridržavati.

Koliko traje stručni kurs i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu?

Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome se ispuni uslov za kreiranje jedne grupe, to jest u kojoj se najmanje 4 osobe prijave, će između ostalog da odredi i koliko će trajati grupna obuka i kurs - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu.

S obzirom na to da ukupno 8 školskih časova uključuje nastavni program, a da je uopšteno govoreći predviđeno da članovi formirane grupe imaju predavanja na dnevnom nivou u trajanju od po 2 školska časa, jasno je da ta vrsta edukacije treba da traje 4 dana. Svakako se podrazumeva da će nakon formiranja svake pojedinačne grupe, koordinator odrediti i trajanje, ali i datum početka i termine, pa će precizno o tome da obavesti i svakog polaznika pojedinačno.

Nešto drugačija pravila se primenjuju prilikom organizacije i poluindividualne i individualne nastave, tako da zainteresovani za ma koju od njih imaju obavezu da u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice i sa nadležnim profesorom, definišu pored ostalog i koliko bi nastava trebalo da traje.

Budući da je u ponudi i korporativni seminar - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu, moramo naglasiti da se tada dozvoljava klijentu da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice, odredi i termine i trajanje nastave, ali i zvaničan datum njenog početka.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje