Kurs i obuka - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije

U cilju podrške privrednim subjektima, koji planiraju da započnu neke poslove u izvozu na tržište Ruske Federacije organizuje se stručni kurs i obuka – kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije. Usled embarga koje je ova država uvela zemljama Evropske Unije, stvorena je mogućnost da proizvođači iz Srbije plasiraju svoju robu na njenoj teritoriji, što svakako dovodi i do povoljnih prilika za uspešno poslovanje. Navedena edukacije može, takođe da koristi i predstavnicima firmi ili privatnim preduzetnicima koji su već ušli u poslove vezane za izvoz na rusko tržište, ali su se susreli sa određenim problemina i teškoćama. Ciljna grupa ovog seminara uključuje, naravno i sve nadležne i zaposlene u kompanijama koje se bave posredničkim ili uslužnim poslovima, a koji su na neki način povezani sa postupkom izvoza u Rusku Federaciju.

Prijavljivanje za pomenutu obuku vrši se svakog radnog dana, u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, gde zainteresovani mogu da dođu i ostave nadležnom službeniku svoje podatke, koji osim onih uobičajenih, kao što je ime i prezime, uključuju i datum rođenja i broj telefona na koji mogu da budu kontaktirani. Ukoliko nekome, iz određenog razloga, nije zgodno da se lično prijavi, može da to učini putem mejla ili telefona. Pošto se ovaj postupak završi, kandidati će biti blagovremeno obavešteni o tačnom datumu upisa, ali i o dokumentima koja je potrebno da u tom cilju pribave. Naglašava se zahtev da prijavljeni lično prisustvuju upisnom postupku i da tada obavezno donesu navedene službene spise.

Pre početka nastave, polaznici će morati da se izjasne na koji način žele da pohađaju časove, budući da se seminar - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije sprovodi na više načina. Osim klasičnih predavanja, organizovanih u prostorijama predstavništava navedene obrazovne institucije, kandidati na raspolaganju imaju i rad preko interneta, za šta će morati da se pripreme na vreme. Trebalo bi, naime da pre početka nastave, na svoj računar samostalno instaliraju tačno određeni tip softvera, ali im je omogućeno i da zatraže savet ili pomoć u bilo kojoj poslovnici organizatora, gde se mogu obratiti ekipi tehničke podrške.


Na isti način, odnosno online ili klasično, može da se prati i korporativna edukacija, namenjena osobama koje su zaposlene u nekoj kompaniji. Specifičnost ovakvog načina rada ogleda se, međutim u tome što se standardni tip predavanja može organizovati na bilo kom mestu, a ne samo u predstavništvima pomenute institucije, uz uslov da su ispunjeni neophodni tehnički uslovi za kvalitetan i neometan rad. Zvanični predstavnik firme, koja svoje radnike želi da pošalje na seminar i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora će se dogovoriti oko datuma kada edukacija startuje, a utvrdiće i termine časova, kao i njihov ritam.

Pojedinačni polaznici, bez obzira da li predavanja pohađaju uživo ili online, imaju mogućnost da se opredele za individualni ili poluindividualni rad, a takođe im se nudi i grupna obuka i kurs - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije. Prva dva modela podrazumevaju časove kojima prisustvuje vrlo mali broj polaznika, tačnije jedan kod individualne i 2 kod poluindividualne nastave, što stvara priliku da se raspored časova organizuje na način koji odgovara svim učesnicima obrazovnog procesa. Tako će se kandidati sa svojim predavačem, ali i sa koordinatorom u datoj poslovnici organizatora usaglasiti oko vremena održavanja časova i njihove učestalosti, kao i oko tačnog datuma kada će predavanja početi.

Kompletan program i plan rada kod grupne edukacije napraviće, međutim ovlašćeni službenik u određenoj poslovnici date obrazovne institucije, a svi članovi grupe će morati da ga poštuju. Budući da u ovom slučaju nastavu treba zajedno da prati minimum četvoro, a najviše osmoro ljudi, ne može se očekivati da se ritam edukacije posebno prilagodi svakome od njih. Ukoliko nema dovoljno prijavljenih polaznika za opisani način rada, kandidati moraju da sačekaju da se grupa kretira i tek tada će biti obavešteni o terminima održavanja časova, njihovom tempu, kao i o vremenu kada će nastava da startuje.Šta tačno proučava kurs i obuka - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije?

Rusko tržište u poslednje vreme predstavlja veliki izazov za privrednike i kompanije koje se bave izvozom na našim prostorima i nudi značajne mogućnosti za uspešno i dugoročno poslovanje. Stoga je seminar - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije zamišljen kao edukativni proces koji će zainteresovanima omogućiti da, uz stručnjake za ovu oblast, razrade ne samo potencijalne biznis ideje, već i da sagledaju sve aspekte njihove realizacije.

Polaznici će, najpre biti upoznati sa običajima i pravilima u Ruskoj Federaciji, koja se odnose na međunarodno poslovanje. U okviru pomenute oblasti, detaljno će se govoriti o tome šta zapravo predstavlja carinska unija, čije su se države članice sporazumele o međusobnom ukidanju carine. Predavači će zatim objasniti pravnu regulativu, odnosno zakone, podzakone, pravilnike i akta koji se na pomenuti sporazum odnose, a biće reči i o informacionim izvorima, distrubuterskoj mreži i učesnicima koji predstavljaju Rusku Federaciju.

Posebno predavanje biće posvećeno onima koji tek treba da započnu poslovanje na ruskom tržištu, te će im biti objašnjeno kojim sve postupcima treba da pribegnu kako bi se adekvatno pripremili za dati spoljnotrgovinski posao. Dobiće savete stručnjaka u vezi sa pronalaženjem korektnih partnera, a biće im predstavljeni i različiti tipovi partnerstva, koja mogu da sklope prilikom ugovaranja biznisa. Specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije omogućiće polaznicima da, teorijski i praktično, prisupe pripremi ugovora u određenom spoljnotrgovinskom poslu, ali i da saznaju sve što je potrebno o robnoj nomenklaturi i INCOTERMS – u, skupu pravila, izdatih od strane Međunarodne trgovinske komore u Parizu, radi pojednostavljivanja prometa u spoljnoj trgovini.

Kandidati će dobiti potrebna obaveštenja o pojedinostima Sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama koje pripadaju Evroazijskoj carinskoj uniji, a saznaće takođe i šta podrazumevaju izuzeća iz ovog zvaničnog dokumenta. Biće im vrlo pažljivo objašnjeno koja se pravila o poreklu i direktnoj isporuci primenjuju, ali i kako da pribave sertifikat o poreklu robe, na obrascu Form CT - 2, koji se izdaje u štampanom obliku, na engleskom ili na ruskom jeziku.

Predavači će, takođe vrlo postupno navoditi svu dokumentaciju koja se zahteva kod uvoza, odnosno izvoza robe, a dok traje stručni kurs i obuka - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije predstaviće polaznicima načine sertifikacije proizvoda i govoriti o pojedinim merama ograničenja. Upoznaće ih sa pravnim osnovima, procesom sertifikacije i načinima regulacionih aktivnosti u navedenom postupku.

Pred kraj edukacije, nadležni stručnjaci će predstaviti i načine transporta robe koji mogu da se koriste prilikom poslovanja sa Ruskom Federacijom i upoznaće kandidate sa postupkom uvoza robe u ovu državu. Objasniće im sistem ruske carinske službe, njen režim rada i carinski postupak koji je predviđen na datom odredištu, a govoriće i o deklarisanju i skladištenju proizvoda za vreme trajanja postupka carinjenja.

Pre nego što zaključe teorijski deo obuke, predavači će polaznike uputiti u sve tipove izdataka sa kojima mogu da se susretnu u ovom tipu međunarodnog poslovanja, a onda će ponuditi svoje odgovore na eventualna pitanja kandidata. Na kraju nastave, sprovešće se praktičan rad, kada će prijavljeni imati zadatak da samostalno urade projekat izvoznog posla koji su zamislili, naravo uz određenu pomoć i sugestije stručnjaka.

Kada i na kom mestu se odvija seminar - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije?

Termini održavanja predavanja koja su obuhvaćena ovom edukacijim zavise, pre svega od modela rada za koji se kandidat opredeli. Naime, najviše fleksibilnosti u rasporedu časova nudi individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije. One su organizovane tako da, u prvom slučaju predavač radi sa jednim, a u drugom sa dva kandidata, što kvalitet učenja i predviđene prakse svakako podiže na vrlo visok nivo. Polaznici koji odaberu ovakav tip nastave mogu da časove rasporede na način koji najviše pogoduje njihovoj svakodnevnoj rutini, ukoliko se naravno sa tim saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici institucije organizatora.

Ne manje kvalitetan, ali prilično drugačiji način rada donosi grupno praćenje predavanja, te će kandidat koji se za njega bude opredelio nastavu pohađati zajedno sa još najmanje 3, a maksimalno još 7 osoba, koliko je predviđeno da ih se prijavi u cilju formiranja grupe. Kako je sasvim za očekivati da svaki polaznik ima drugačije privatne i poslovne obaveze, pa se ne može svakome od njih izaći u susret kada je reč o rasporedu časova, to će članovi grupe imati obavezu da se striktno pridržavaju utvrđenog plana i programa. Njega će osmisliti službenik odgovarajuće poslovnice nadležan za organizaciju obrazovnog procesa, a zatim termine časova, njihov ritam, kao i datum početka edukacije saopštiti kandidatima.

Bilo koji od pomenuta tri načina rada može da bude organizovan prema klasičnom principu, putem predavanja koja se, u određenim terminima, održavaju u namenskim prostorijama nekog od predstavništava date obrazovne institucije. No, stručni kurs i obuka - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije može da se pohađa i online, preko interneta. U tu svrhu će biti potrebno da dotični kandidat na svoj računar instalira odgovarajući softver, što je predviđeno da uradi potpuno samostalno. Ukoliko to ne bude uspeo ili se pojave neki problemi, u svakom trenutku može da se obrati za pomoć stručnjacima u timu tehničke podrške, koji postoji u svakoj poslovnici organizatora.

Za radnike određene firme, koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju organizuje se korporativna nastava, posebna po tome što ju je moguće pratiti kako online, tako i uživo i to na bilo kom mestu. To zapravo znači da se časovi, prema klasičnom principu mogu održavati ne samo u odgovarajućim prostorijama predstavništva pomenute obrazovne institucije, već i u okviru konkretne firme ili na nakoj drugoj lokaciji, uz uslov da je konkretni prostor pogodan za sprovođenje nastave. Predviđeno je da vreme početka predavanja, termine časova i njihovu učestalost odrede zajedno zvanični predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Kako je organizovana obuka i kurs - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije?

U slučaju da rukovodstvo određene firme želi da njihovi zaposleni pohađaju navedenu edukaciju, moguće je organizovati korporativni seminar - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije. Nastava se, u okviru ovog modela može pratiti online ili klasično, kada je predviđeno da se predavanja sprovode kako u adekvatnim prostorijama poslovnica naznačene obrazovne institucije, tako i na ma kom drugom mestu, ukoliko su zadovoljeni neophodni uslovi za kvalitetno održavanje časova i praćenje nastave. Raspored rada, što će reći vreme održavanja predavanja, tempo edukacije i datum početka obrazovnog procesa, odrediće osoba koju je zvanično ovlastila konkretna kompanija i službeni predstavnik organizatora.

Svi oni kandidati koji se za nastavu prijavljuju kao pojedinci, mogu takođe da prate predavanja preko svojih računara, ali su obavezni da, pre toga na njih instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Budući da ovaj postupak ne zahteva posebno informatičko znanje niti veštine, predviđeno je da polaznici mogu sami da ga obave, ali uvek mogu da se obrate za pomoć stručnjacima koji su zaposleni u svim poslovnicama organizatora. Osobe koje nisu zainteresovane za online rad, imaju mogućnost da časove pohađaju uživo, u odgovarajućim prostorijama date obrazovne institucije i to prema utvrđenom rasporedu.

Takođe se, bez obzira da li nastavu pohađaju klasično ili za to koriste svoje kompjutere, mogu opredeliti za rad u grupi. Da bi grupni kurs i obuka - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije. Da bi grupa počela sa radom, neophodno je da se minimum 4, a najviše 8 polaznika prijavi za ovakav način praćenja časova. Za raspored predavanja i sve ostale detalje nastavnog procesa zadužen je koordinator za nastavu u datom predstavništvu, koji će čitav tok obrazovnog rada osmisliti i kandidatima saopštiti kada počinje edukacija, kao i kojim će danima i u koliko sati imati predavanja. Napominjemo da je predviđeno da ovaj plan bude definitivan i neće se menjati niti prilagođavati potrebama ni zahtevima pojedinačnih polaznika.

Isto tako, kandidati imaju mogućnost da časove pohađaju samostalno, prema principima individualne edukacije ili u paru, kroz poluindividualnu nastavu. Kod ovakvih načina organizacije rada imaće mnogo veću mogućnost da definišu termine za održavanje časova, njihovu učestalost, ali i vreme startovanja nastave, budući da se o svemu tome mogu dogovoriti sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom određene poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije?

Prema planu organizatora, predviđeno je da se kroz 8 školskih časova, odnosno kroz 360 minuta, polaznicima prezentuju oblasti koje obuhvata seminar - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije. Predavanja će biti raspoređena u 4 dana, što bi značilo da će kandidati biti angažovani 4 puta po 90 minuta, tačnije po 2 školska časa.

Treba, međutim naglasiti da pomenuti raspored važi samo za grupnu nastavu, budući da se tada termini ne mogu prilagođavati pojedinačnim polaznicima. Koordinator u konkretnoj poslovnici će biti, naime taj koji će odrediti ne samo datum početka edukacije, već i tačno vreme održavanja predavanja i, uopšte njihov ritam.

Ukoliko se za zaposlene u nekoj firmi organizuje korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije, zvanični predstavnik određene poslovnice institucije organizatora i lice koje je ovlastila firma, čiji će zaposleni pohađati nastavu mogu da se dogovore da predviđenih 8 časova rasporede kao što je pomenuto, ali i znatno drugačije.

Broj časova, svakako ostaje isti i kod poluindividualnog i individualnog rada, ali će konačni tempo odvijanja edukacije i termini predavanja zavisiti od dogovora polaznika sa predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje