Kurs i obuka - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu

Svako ko je u nekoj banci zaposleni na rukovodećim pozicijama, ali i onaj čiji zadaci radnog mesta navode da je potrebno da se upozna sa ovom oblašću, je svakako pozvan da pohađa stručni seminar - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu.

A prvo što svaki zainteresovani mora da uradi, jeste da izvrši prijavu, te je neophodno, takođe da posle toga dostavi obaveznu dokumentaciju i da lično dođe u izabrano predstavništvo institucije organizatora.

Uz mogućnost da se lično prijavi u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, zainteresovani isto tako može da pošalje mail sa svojim podacima (prezime, ime, broj telefona i datum rođenja), kao i da se telefonskim putem prijavi. A podrazumeva se da će svaki kandidat, od strane organizatora biti informisan o načinu na koji se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, a kako bi mogao da izabere gde će pratiti nastavu, u kojim terminima i kakvom dinamikom.


Da budemo malo precizniji, prvo svaki prijavljeni odlučuje da li će da dolazi u prostorije konkretnog predstavništva organizatora i tako da prati predavanja ili će da im pristupa preko sopstvenog računara, a online. Ukoliko je njegova odluka vezana za online edukaciju, on će imati dužnost da instalira softver na svoj računar, uzevši u obzir da će upravo na taj način i moći nesmetano da prati predavanja online. Biće pružena neophodna podrška svakome ko, eventualno bude imao problem prilikom instalacije ovog softvera.

A kada prijavljeni budu izabrali gde će nastavu da prate, pred njih je stavljen zahtev da odluče da li će edukaciju da pohađaju individualno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da je u ponudi kako individualna, tako i grupna, ali i poluindividualna obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu.

Oni kandidati koji budu izabrali da časove prate u okviru grupne nastave će, na prvom mestu morati da sačekaju ispunjenje osnovnog uslova za to, odnosno prijavljivanje najmanje 4 polaznika u jednoj od poslovnica. Zapravo je definisano da ih najviše u jednoj grupi može biti prisutno 8, a da svi oni imaju obavezu da prihvate datum početka, dinamiku održavanja i termine, što će u tom slučaju sve da prethodno definiše ovlašćeno lice u onoj poslovnici organizatora u kojoj bude bio ispunjen osnovni zahtev za početak.

Ako nekome ne bude odgovarao takav princip sprovođenja edukacije, može da se opredeli za poluindividualni seminar - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu ili za individualnu nastavu, a koje se organizuju na isti način. Radi se o prilično slobodnom principu organizacije, uzevši u obzir da u tom slučaju prijavljeni treba da odredi kako datum početka, tako i termine održavanja, ali i dinamiku sa nadležnim predavačem i sa predstavnikom određene poslovnice organizatora.

Pomenućemo i to da se, a u skladu sa potrebama organizuje i korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, a što je zapravo poseban tip edukacije, u tom smislu što su polaznici isključivo radnici neke firme. Takođe je slobodan način na koji se ta vrsta nastave organizuje, uzevši u obzir da je gotovo sve prepušteno dogovoru između direktora te firme, odnosno njenog ovlašćenog predstavnika i koordinatora za nastavu jedne od poslovnica organizatora. Ukoliko klijent bude zahtevao da se korporativna nastava organizuje u njegovoj kompaniji ili na bilo kom drugom mestu, on će svakako morati i da ispuni tačno određene zahteve, a sa kojima će prethodno precizno da bude upoznat.Nastavni program stručnog kursa - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu

Šta se podrazumeva pod pojmom restruktuiranja je prva tema sa kojom će se upoznati svaka osoba koja bude odlučila da pohađa specijalizovani seminar - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu. A nastavnim programom je predviđeno da profesori posle toga objasne prisutnima i koje su karakteristike privrednog društva, koje se u tom procesu nađe, s tim da će posebna pažnja biti obraćena na različite oblike restrukturiranja, koji su vezani za privredna društva. Na brojnim primerima iz prakse će im biti objašnjeno i kako se ti oblici razlikuju, a kako bi polaznici bili u mogućnosti da po završetku praćenja nastave jasno definišu sve te aspekte i dobro procene koji tačno oblik restruktuiranja je prisutan.

Uzevši u obzir da su mere za restruktuiranje vrlo važne u toj situaciji, to je i neophodno da svaki polaznik sa njima bude upoznat, to jest da zna kada se šta primenjuje. Nakon toga će, takođe obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu da obradi onu temu koja je vezano za različite bankarske usluge i aktivnosti, a koje se sprovode tokom samog procesa restruktuiranja, kako bi se on što više ublažio. Tom prilikom je vrlo važno da bude izvršena pravilna analiza i to najpre oblika restruktuiranja koji je prisutno, a zatim i odabere upravo onaj proces koji će se pokazati i kao najbolji za konkretno pravno lice.

Podrazumeva se, naravno da će svaki polaznik tokom ove edukacije da nauči i na koji način banka vrši procenu sposobnosti konkretnog dužnika, a vezano za otplatu kredita i to u periodu restruktuiranja, ali će biti govora i o planu dužnika za ovaj proces ili, pak za proces reorganizacije, te o takozvanoj oceni dužnika, koju je dužna da izvrši banka.

Uz to će predavači detaljno da objasne polaznicima ovog kursa i na koji način banka vrši adekvatnu procenu vrednosti svakog dužnika, odnosno kako se definišu novčani tokovi u tom slučaju, ali i šta je sve potrebno preduzeti da bi se proverilo da li određeni dužnik ispunjava plan koji je predviđen za reorganizaciju ili restrukturiranje.

Uzeti u obzir da su za vođenje ove edukacije zaduženi vrhunski stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, svaki polaznik bi trebalo da bude siguran da će mu znanja, koja će tom prilikom steći omogućiti da poboljša kvalitet posla koji obavlja, a što će se sigurno vrlo pozitivno odraziti i na poslovanje banke u kojoj je zaposlen.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu?

Apsolutno svakoga ko je zainteresovan za pohađanje ove edukacije je na prvom mestu u obavezi da se opredeli za jednu od ponuđenih vrsta nastave, pa će posle toga i da dobije informacije gde se organizuje obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu i u kojim terminima.

Stvar je u tome da osim mogućnosti za praćenje nastave na uobičajen način, a u poslovnicama organizatora, isto tako je predviđeno i da časovi budu organizovani online. A tada se od prijavljenih zahteva da nastavu prate preko sopstvenog računara, te će svakako biti dužni i da specijalnu vrstu softvera na njega instaliraju i to prema tačno definisanim pravilima. Bude li se desilo da neki kandidat ima bilo kakvu teškoću prilikom instalacije, on bi trebalo da zatraži podršku direktno u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Zatim će svaki prijavljeni odlučiti da li će predavanja da prati u paru (poluindividualni kurs) ili mu, ipak više odgovara da to učini kroz individualnu, te grupnu nastavu.

Jasno je pa se razlikuje broj polaznika za svaku od njih, tako da je određeno prisustvo od 4 do 8 ljudi u okviru grupne edukacije, a poluindividualni kurs i obuka - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu predviđa prisustvo 2 kandidata, te je individualna nastava namenjena samo jednoj osobi.

Izuzetno je strog način na koji se organizuje grupni vid edukacije, a osnovni razlog za to jeste što je iznet zahtev za formiranjem grupe, a kako bi edukacija počela, što znači da se minimum 4 osobe svakako moraju prijaviti ili za praćenje nastave na klasičan način ili online. Zvanično ovlašćeno lice predstavništva organizatora u kome bude napravljena jedna grupa, će nakon toga da odredi ne samo tačan datum početka te vrste edukacije, nego će takođe da precizira i u kojim terminima će grupni seminar - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu da bude sproveden i kakvom dinamiku. A ukoliko nekome ne bude odgovaralo bilo šta od pomenutog, te ako eventualno zahteva promenu, treba da zna da je način organizacije takav da se ne može omogućiti izmena nijednog dela.

Dakle, kome god ne bude odgovarao takav princip organizacije ima pravo da se opredeli ili za praćenje nastave u paru ili samostalno, jer je on mnogo slobodniji od prethodno navedenog. Svako ko bude izvršio prijavu i upisao se za praćenje individualne ili poluindividualne edukacije će imati dogovor sa kordinatorom za nastavu određene poslovnice i sa stručnjakom, nadležnim za vođenje edukacije, o načinu na koji će se ona organizovati, a u tom smislu što će odrediti tačne termine i datum početka, ali i trajanje, to jest definisaće dinamiku.

Trebalo bi da naglasimo i to da se i korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, takođe nalazi u ponudi ove institucije, a kada časovima prisustvuju samo ona lica koja su u nekoj firmi zaposlena. Princip organizacije je u tom slučaju takav da se maksimalno korektno ostvaruju zahtevi svakog klijenta, tako da zaposleni imaju mogućnost ili da nastavu prate na bilo koji od prethodno navedenih načina ili da iznesu zahtev za promenom mesta na kome će ona biti održana. A ukoliko dođe do toga, svakako je potrebno da klijent prvo bude informisan o zahtevima, koje mora da ispuni konkretni prostor, kako bi nesmetano mogla da bude organizovana nastava.

Prema kom principu se organizuje obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford teži da ostvari zahtev svakom kandidatu, to je u ponudi kako poluindividualni i individualni vid edukacije, tako i grupni kurs i obuka - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, što znači da će se svaki prijavljeni u trenutku upisa opredeliti kako će nastavu da prati.

Predviđeno je za sve tri vrste edukacije da se organizuju na dva načina, to jest ili online ili u predstavništvu institucije organizatora. Sve one osobe koje budu izabrale na predavanja pohađaju online, će to učiniti preko ličnog računa, s tim da će na njega pre početka i da instaliraju softver, a kako bi im bilo omogućeno da prate predavanja online. Naravno, u slučaju da se neki kandidat odluči za grupni seminar, potrebno je prvo da bude napravljena grupa, s tim da je tačno određeno da minimum četvoro kandidata tom prilikom treba da bude prisutno. Isto tako je predviđeno da osmoro ljudi najviše pohađa grupni vid edukacije, a odmah nakon što bude bila formirana jedna grupa, predstavnik te poslovnice će odlučiti kada će tačno nastava da počne, ali i u kojim će to da bude terminima i prema kakvoj dinamici. A uzevši u obzir da se radi o prilično strogom konceptu organizacije, to naglašavamo da čak i ako neki kandidat bude izneo zahtev za izmenu bilo kog segmenta, svakako mu to neće biti dozvoljeno.

Kada je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, jedina razlika između njih se odnosi na broj polaznika, pošto njih dvoje treba da pohađa poluindividualnu, a jedna osoba individualnu nastavu. Inače, tom prilikom se radi o prilično slobodnom načinu sprovođenja nastave, najpre zato što svaki pojedinačni polaznik ima pravo da definiše ne samo datum početka sa predstavnikom konkretne poslovnice i sa profesorom, nego i termine održavanja i dinamiku.

Navedena institucija, onda kada to klijent zahteva, može da ponudi i organizaciju specijalne vrste nastave, a kada joj prisustvuju isključivo zaposleni u nekoj kompaniji. A i tom prilikom je prisutna prilično slobodan način na koji se organizuje korporativni seminar - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, koji uključuje sve do sada opisane načine, te se dopušta i da bude izvršena izmena lokacije, a ako to bude zahtevao neki klijent. Izuzetno je važno u tom slučaju da budu ispoštovana pravila vezana za sam prostor, to jest njegove osobenosti, te se podrazumeva da će predstavnik organizatora o tome precizno da obavesti svakog zainteresovanog klijenta.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu?

Samo u onom slučaju polaznik odluči da pohađa grupni seminar - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, on i dobija prethodno informaciju o trajanju nastave, ali i o datumu početka, te svakako o dinamici sprovođenja predavanja, s tim da se prvo zahteva prijavljivanje minimum četvoro polaznika.

Ukupno osam školskih časova je obuhvaćeno nastavnim planom, a organizator je definisao da kandidati imaju nastavu u trajanju od po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa i to na dnevnom nivou, tako da grupni vid edukacije treba da traje 4 dana ukupno.

Zato informacije o trajanju, a kada nekoga zanima individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, odnosno kada postoji potreba da bude organizovan takozvani korporativni seminar, dobijaju prilikom dogovora koji će biti postignut između tog kandidata, odnosno predstavnika zainteresovane kompanije i ovlašćenog lica organizatora, ali i profesora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje