Kurs i obuka - Kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki

Svako ko je zaposlen u okviru kompanija, koje uzimaju učešće u postupcima javnih nabavki bi trebalo sa temom ove specijalizovane edukacije da bude upoznat.

Sasvim sigurno će informacije, koje zainteresovanima omogućuje stručni kurs i obuka - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki biti od koristi u budućem radu, a na taj način će izvršiti vrlo pozitivan uticaj i na poslovanje celokupnog preduzeća.

Inače Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima kako edukaciju, namenjenu fizičkim licima, tako i onu, koju primarno treba da pohađaju osobe, zaposlene u nekoj kompaniji. Pravila po kojima se sprovodi takozvana korporativna obuka su, samo donekle slična onima, koja se primenjuju prilikom održavanja nastave za pojedinačne polaznike. Da budemo precizni, radi se o fleksibilnim pravilima, a u smislu da se dozvoljava vlasnicima preduzeća, to jest nadležnima, da se sa predstavnikom institucije organizatora dogovore kako o datumu početka korporativnog kursa, tako isto i o njegovom trajanju, ali i o terminima u kojima će određeni broj radnika te firme predavanja da pohađa. Isto tako se samo kod ove edukacije dozvoljava mogućnost promene lokacije održavanja, tako da se korporativna obuka i kurs - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki može sprovesti i u samoj firmi. Naravno da tada moraju biti ostvareni tačno propisani zahtevi, koji se odnose na sam prostor i njegovu opremljenost, a svakako će predstavnik konkretne poslovnice organizatora informisati detaljno nadležne tog preduzeća o svemu što moraju da ispune, a ako žele da svojim zaposlenima omoguće organizaciju nastave u samoj kompaniji.


Zvanična prijava je obavezna za sve pojedince, što oni mogu tokom cele godine da učine. Dovoljno je da u radno vreme bilo kog predstavništva ove institucije dođu lično i daju zaposlenima osnovne informacije, a koje izuzev prezimena i imena, moraju uključivati i podatke o datumu rođenja zainteresovanog, kao i broj telefona. Naravno da se prijava može izvršiti i elektronski, kada se navedene informacije dostavljaju na mejl adresu institucije organizatora, a svakako kandidat može i da ih preko telefona najbliže poslovnice ove institucije izdiktira.

Postupak zvaničnog upisa je usklađen sa pravilnikom organizatora i podrazumeva lično prisustvo apsolutno svakog prethodno prijavljeno kandidata. Isto tako moraju biti dostavljena i određena dokumenta, a nedugo nakon prijave će svaki kandidat o tome koja su dokumenta u pitanju precizno da bude obavešten.

Nastava namenjena pojedincima se može pratiti kako u poslovnicama ove institucije, tako isto i preko interneta, a za oba tipa edukacije je predviđeno da polaznik bira da li će pratiti predavanja u okviru grupne ili individualne, te poluindividualne nastave, u kom slučaju dvoje njih treba da prisustvuje predavanjima.Bitno je napomenuti da se online seminar - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki organizuje uz korišćenje kako računara prijavljenog, tako i specijalnog softvera, koji on mora samostalno pre početka odabranog tipa edukacije da instalira. Zahtev je i da se tom prilikom koristi stabilna internet konekcija, a članovi tima za tehničku podršku, koji će pružiti pomoć i savet svakome vezano i za instalaciju softvera i za način praćenja predavanja onlajn, su zaposleni u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Druga opcija jeste praćenje nastave po klasičnom principu, u kom slučaju se u poslovnicama navedene institucije ona organizuje.

Prijavljeni koji se opredeli da nastavu pohađa u grupi mora biti svestan činjenice da se ona sprovodi tek nakon što se dovoljan broj polaznika u jednoj od poslovnica prijavi. Tek posle prijave minimalnog broja kandidata i formiranja grupe u određenom predstavništvu, koordinator za nastavu pristupa određivanju termina sprovođenja časova, kao i datuma početka, a zatim on definiše i kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, odnosno koliko časova će polaznici imati na dnevnom nivou. Sve to se ne sme izmeniti ni u kom slučaju, što znači da se ne uzimaju u obzir zahtevi pojedinaca, koji se odnose bilo na promenu termina održavanja časova ili dinamike, bilo na datum početka.

Posve je drugačiji princip koji se u okviru poslovnica ove institucije primenjuje kada se sprovodi i individualni kurs i obuka - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki i poluindividualna edukacija, samo što se razlikuje broj predviđenih polaznika u tom slučaju. Naime, samo jedna osoba ima pravo da pristupi individualnoj obuci, a dvoje njih će pohađati poluindividualnu. Vrlo je važno da se sa predavačem, koji će jednu ili drugu edukaciju da vodi i sa zvanično ovlašćenim licem u poslovnici organizatora, u kojoj su izvršili upis, prijavljeni tada dogovore kako će se kurs organizovati. A na prvom mestu pod tim mislimo da će oni zajedno definisati datum početka, dinamiku sprovođenja predavanja i termine u kojima će oni biti održani.

Šta izučava stručni kurs i obuka - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki?

Iako je donekle očekivano da svako ko odluči ovu specijalizovanu edukaciju da pohađa ima dovoljno znanja vezano za celokupan postupak javnih nabavki, predviđeno je nastavnim programom da stručna obuka i kurs - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki  počne upravo odatle. Naime, profesori će u toku uvodnog predavanja, korak po korak da objasne prisutnima na koji način bi trebalo prema pravilima da postupak javnih nabavki bude sproveden.

Potom će im objasniti zbog čega je izuzetno značajno da se u datoj situaciji odabere upravo ona ponuda, koja je primarno sa ekonomskog aspekta najpovoljnija, tako da će predavači objasniti na osnovu kojih parametara se takva ponuda bira. Naravno da će prisutni imati priliku da kroz primere, koje će im profesori predstaviti saznaju u kojoj situaciji je određena ponuda ekonomski najisplativija, a u kojoj nije.

U okviru ove specijalizovane institucije može da bude organizovan i korporativni seminar - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki, a ukoliko nadležni u određenom preduzeću budu tako zahtevali, profesori će se potruditi da zaposlenima u tom slučaju navedu primere iz oblasti delovanja njihove firme, što će im sigurno značiti za bolje razumevanje konkretne tematike.

Uz to što će predvači objasniti koji se parametri uzimaju u obzir prilikom procene prispelih ponuda, oni će kandidatima govoriti i o različitim vrstama rizika, odnosno o načinu njihove identifikacije i procene. Tom prilikom će im ukazati i na to koje su osnovne smernice navedene u aktuelnom Zakonu o javnim nabavkama Republike Srbije i kako se one moraju implementirati u praksi.

Svakako će biti reči i o načinu odabira, a ukoliko se dogodi da se pojave dve gotovo istovetne ponude. Na primerima će profesori objasniti polaznicima ove edukacije i koji su to dodatni parametri, koji moraju biti sagledani da bi zaista bila izabrana ona ponuda, koja će sa ekonomskog stanovišta biti najisplativija.

Završni deo koji podrazumeva specijalizovani kurs i obuka - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki će biti usmeren na diskusiju o obrađenim temama, a kojom prilikom bi trebalo svi polaznici da uzmu učešće. Naravno da će im biti dopušteno i da profesore pitaju o svemu što ih u vezi sa ovom tematikom zanima.

Kada i na kom mestu se održava obuka i kurs - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki?

Sve podatke koji se odnose kako na lokaciju sprovođenja ove specijalizovane edukacije, tako isto i na termine u kojima će biti održan stručni seminar - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki  će pojedinačni polaznici dobiti od nadležnih u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford već prilikom prijave, odnosno upisa.

Zapravo je prvo potrebno da oni budu upoznati sa tim da ova specijalizovana institucija nudi mogućnost praćenja časova preko interneta i na uobičajen način, a da se i jedan i drugi tip edukacije mogu pohađati u paru, individualno i u grupi. Naravno da će svaki prijavljeni polaznik morati samostalno da odluči gde će pohađati predavanja, odnosno sa kog mesta i na koji od navedenih načina.

Ukoliko se bude opredelio za klasičan tip nastave, to ustvari znači da će on u zakazanim terminima dolaziti u predstavništvo pomenute institucije i tamo pratiti časove.

A druga varijanta se odnosi na online edukaciju i ona se može pohađati sa bilo kog mesta, uzevši u obzir da polaznik časove u tom slučaju pohađa preko svog računara. Da bi to mogao bez ikakvih smetnji da učini, biće potrebno da instalira softver, pomoću koga će moći predavanjima da pristupa. Stabilna internet konekcija mora da postoji, da bi nastavu ovog tipa polaznik bez ikakvih smetnji pohađa. Naravno da će biti omogućena i pomoć profesionalaca, ukoliko zainteresovani za onlajn edukaciju ne uspe da instalira softver, odnosno ako bilo kakvu poteškoću prilikom pristupa časovima bude imao.

Budući da se obe vrste obuke mogu pohađati kroz individualnu, grupnu i u paru, od svakog prijavljenog se očekuje da lično donese odluku kako će predavanja pratiti, to jest sa koliko polaznika.

Za više kandidata se organizuje grupni kurs i obuka - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki, dok jedna osoba treba da pristupi individualnoj, a njih dvoje poluindividualnoj nastavi.

Naravno da nije jedina razlika vezana za broj polaznika, već i za sam princip sprovođenja pomenutih vrsta edukacija. Preciznije govoreći, kod poluindividualne i individualne edukacije se o svemu dogovaraju polaznici, odnosno samo jedan prijavljeni sa nadležnima u odabranom predstavništvu organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i profesorom, a kod grupne će odluku o tome imati pravo da donese ovlašćeno lice odabrane poslovnice organizatora.

Pored toga što će zainteresovani za praćenje individualne ili poluindividualne edukacije sa pomenutim stručnjacima da se dogovore o tačnom datumu početka nastave, moraće da preciziraju i u kojim će terminima časovi da budu sprovedeni i prema kakvoj bi to trebalo da bude dinamici, pa će samim tim definisati i trajanje onog kursa, koji prethodno budu odlučili da pohađaju.

A kako odluku o svemu tome prilikom sprovođenja grupne obuke donosi kordinator za nastavu, podrazumeva se da će prijavljeni biti dužni da se njegovih smernica u potpunosti pridržavaju. Ono što moraju polaznici znati je vezano za definisanje datuma početka grupne edukacije, a što je uslovljeno formiranjem grupe u tom predstavništvu institucije organizatora. Samim tim što je precizno određeno koliko ljudi može da bude prisutno u jednoj grupi, podrazumeva se prijavljivanje minimalnog broja polaznika, posle čega će biti formirana grupa u toj poslovnici i definisano sve što je vezano za organizaciju.

Da bi bili ostvareni zahtevi svih zainteresovanih za praćenje ovog specijalizovanog seminara, u ponudi institucije organizatora se nalazi i korporativna obuka i kurs - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki. Kako tom prilikom nastavu treba samo zaposleni u određenoj kompaniji da pohađaju, to se organizator trudi da zahteve nadležnih, odnosno polaznika ispoštuje što god može više. A to se odnosi na činjenicu da se prepušta direktoru te firme, to jest zvanično ovlašćenom predstavniku da sa onim stručnim licem, koje je zaduženo za organizaciju nastave za zaposlene i to u bilo kojoj poslovnici ove institucije, definiše u kojim terminima će časovi biti organizovani, prema kakvoj dinamici i kog datuma će, uopšteno korporativni kurs početi. Samo kod ovog tipa edukacije može da dođe do promene mesta održavanja, tako da će zahtev klijenta da njegovi radnici časove pohađaju u svom preduzeću svakako biti ispunjen, ali samo ako je u pitanju propisno opremljena prostorija. Naravno da se podrazumeva da će svaki klijent, zainteresovan za promenu mesta održavanja korporativne obuke biti informisan o svim detaljima, koji se odnose na sam prostor, to jest na njegovu opremljenost.

U skladu sa kakvim principima se sprovodi seminar - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki?

Prema pravilima koja se poštuju u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki bude održan kako za zaposlene u nekom preduzeću, tako isto i za fizička lica.

U principu, pojedinačni polaznici biraju da li će nastavu pratiti kroz individualnu, grupnu ili u paru, odnosno da li će predavanjima pristupati direktno u poslovnici ove institucije ili preko sopstvenog kompjutera.

A što se tiče korporativne edukacije, odnosno one koju će pohađati zaposleni neke kompanije, ona se može pratiti na bilo koji od navedenih načina, ali nastava može biti organizovana i u samoj firmi. Predviđeno je da svaki detalj, koji se odnosi na sprovođenje obuke za zaposlene, zajedno definišu zvanično ovlašćeni predstavnik tog preduzeća i ono lice, koje je nadležno u bilo kom predstavništvu institucije organizatora. Ako bude bilo potrebno da časovi za zaposlene budu organizovani u njihovoj kompaniji, podrazumeva se da će ovlašćeno lice tog preduzeća dobiti sve potrebne informacije o tome kako bi morao prostor da bude opremljen, to jest šta sve treba da sadrži, a kako bi radnici imali mogućnost da nastavu prate u skladu sa pravilima.

Pojedinačni polaznici koji se odluče da predavanja pohađaju na klasičan način će biti u obavezi da im prisustvuju direktno u izabranom predstavništvu ove institucije.

Ukoliko nekome više odgovara online obuka i kurs - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki, on će koristiti sopstveni računar za pristup predavanjima, a potrebno je da na njega instalira i poseban tip softvera. Svakako se podrazumeva da je stabilna veza sa internetom u tom slučaju obavezna, a sve savete i pitanja, koje pojedinci imaju vezano za pristup nastavi ove vrste ili, pak za instalaciju softvera, mogu da upute članovima tima, koji su u okviru svakog predstavništva ove institucije isključivo zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima.

Prethodno je objašnjeno da se i klasična i onlajn edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da pojedinci biraju između opcije da časove pohađaju u paru, a kroz poluindividualnu nastavu, odnosno u grupi, s tim što je u ponudi i individualna obuka, u kom slučaju samo jedan kandidat prati časove.

Kako je precizno određen broj osoba, koje učestvuju u okviru grupne nastave, to znači da se ona održava tek pošto se minimalan broj njih prijavi. U principu, pravila po kojima se ovaj tip edukacije organizuje su izuzetno strogo definisana, te se podrazumeva da ovlašćeno lice određenog predstavništva institucije organizatora određuje kako termine održavanja časova, odnosno datum početka, tako i definiše kojom dinamikom će se oni odvijati. Inače je, isto tako pravilima utvrđeno da se zahtevi članova te grupe, a vezano za promene bilo kog segmenta ne uzimaju u obzir.

Za samo jednu osobu se organizuje individualni seminar - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki, a pravila koja se tom prilikom poštuju su potpuno ista kao i kada se sprovodi nastava u paru, odnosno poluindividualna, kojoj treba da pristupe dve osobe istovremeno. Uopšteno govoreći, ili samostalno jedan kandidat ili njih dvoje zajedno u tom slučaju treba sa nadležnima u izabranoj poslovnici institucije organizatora, to jest sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu, da odrede kako će se predavanja odvijati. Zapravo će zajedno definisati u kojim terminima će časovi biti sprovedeni i koliko bi trebalo poluindividualna ili individualna obuka da traje, to jest u skladu sa kakvom bi dinamikom trebalo nastavni fond da se rasporedi, a naravno da će odrediti i datum početka konkretnog tipa kursa.

Koliko bi trebalo specijalizovani kurs i obuka - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki da traje?

Informacija o trajanju može da bude unapred dostupna isključivo onim kandidatima, koje interesuje grupna obuka i kurs - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki, jer koordinator za nastavu određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford to ima obavezu i da definiše.

Vrlo brzo nakon kreiranja grupe u određenom predstavništvu će, između ostalog biti definisano i po kakvoj dinamici će predavanja biti organizovana, tako da će prethodno prijavljeni kandidati dobiti o tome precizno obaveštenje.

Kada se pojedinci opredele da nastavu prate kroz individualnu ili poluindividualnu, to automatski znači da prihvataju činjenicu da će se oni sa koordinatorom konkretne poslovnice, kao i sa profesorom dogovoriti ne samo o trajanju, to jest o dinamici održavanja časova, nego i o tačnom datumu početka, odnosno o terminima.

Ukoliko se bude javila potreba da bude organizovan korporativni seminar - kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki, važno je da se nadležno lice u tom preduzeću dogovori sa ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije kako o dinamici organizacije, a samim tim i o trajanju konkretnog tipa obuke, tako isto i o terminima u kojima će predavanja biti organizovana i o datumu početka, ali u ovom slučaju i o tome na kom mestu će radnici te firme predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako odabrati najbolju ponudu u postupku javnih nabavki"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje