Kurs i obuka - Kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou

Najvažnije je da svako koga interesuje obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou zna da je praćenje nastave najpre namenjeno svim onim osobama koje su zaposlene u okviru kompanija različite vrste, a koje svoje poslovanje obavljaju i van granica naše zemlje. Podrazumeva se svakako da bi nastavu mogli da prate i svi oni ljudi koji su angažovani u stranim kompanijama, a koje posluju na teritoriji naše zemlje, to jest u njihovim predstavništvima, te naravno ko god želi da se upozna sa smernicama koje se odnose na poboljšanje poslovne saradnje sa kompanijama koje posluju van Srbije.

Takođe je bitno da napomenemo i to da se ovaj kurs sprovodi u predstavništvima Obrazovnog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu, stim da je ponuđena opcija i da zainteresovani nastavu prate online. Ističemo da je tada potrebno da imaju lični računar, te da on naravno poseduje konekciju sa internetom, a predavanja se tada prate preko posebne vrste softvera, o čemu će svaki zainteresovani detaljno da bude informisan kada bude vršio upisivanje.

Kada bude izvršio prijavu, svaki polaznik je u obavezi da dođe lično u prostorije određene poslovnice naše institucije, a kako bi mogao zvanično da bude upisan. Podrazumeva se da tada takođe treba da donese i svu neophodnu dokumentaciju, a informacije o tome će dobiti od ovlašćenog lica u instituciji organizatora u trenutku upisa. Osim što postoji mogućnost prijavljivanje putem telefona, odnosno lično u prostorijama izabranog predstavništva naše institucije, isto tako je dopušteno u svakom trenutku da osobe koje kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou zanima pošalju sve potrebne podatke preko mejla.


Sobzirom na to da se i online i klasična edukacija sprovode kako putem grupne, tako i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu, neophodno je i da svaki polaznik u trenutku prijavljivanja, te zvaničnog upisivanja kaže za praćenje koje vrste nastave je zainteresovan.

Lako je uočljivo da je primarna razlika između ovih tipova edukacije vezana najpre za broj polaznika koji bi trebalo da joj prisustvuju, ali svakako postoji razlika u samom principu organizovanja. Najpre da naglasimo da samo jedna osoba prati individualnu nastavu, njih od četvoro do osmoro najviše pohađa grupnu vrstu edukacije, dok je predviđeno da dvoje polaznika prati poluindividualnu obuku.

Ne samo individualna obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou, nego isto i nastava u paru, podrazumevaju vrlo jednostavan princip organizacije, jer svaki polaznik u potpunosti ima pravo da definiše svaki detalj koji se odnosi na njeno sprovođenje. Da budemo jasniji, njima je tada dozvoljeno da navedu kada bi voleli da izabrana vrsta edukacije počne, to jest kog tačno datuma, ali treba i da definišu dinamiku njenog održavanja, kao i tačne termine.Mada nije gotovo ni malo fleksibilan način na koji se sprovodi edukacija za više polaznika, to jest grupna, on je prilično jednostavan, ali se pred prijavljene stavlja zahtev da se u potpunosti pridržavaju svega navedenog. Zapravo, organizator donosi zvaničnu odluku kada će grupni kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou da počne, kao i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, ali i po kakvoj dinamici. Ipak, postoji jedno ograničenje, a ono je vezano za tačan početak ove vrste nastave, budući da se prvo mora minimalan broj polaznika prijaviti, kako bi uopšte mogla da bude napravljena grupa, pa tek posle toga ovlašćeno lice u poslovnici organizatora donosi odluku o svim pomenutim segmentima i obaveštava svakog prijavljenog pojedinačno.

Isto tako je u ponudi naše institucije i korporativni kurs, a što se smatra svakako specijalnom vrstom edukacije. Sobzirom na to da bi zaposleni u nekoj kompaniji trebalo da je prate, predviđeno je da se ova vrsta nastave organizuje upravo na način koji će definisati predstavnik institucije organizatora sa osobom koja je u okviru određene firme za to nadležna.

Šta izučava kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou?

U toku uvodnog predavanja će profesori najpre da istaknu koliko je poštovanje pravila poslovnog bontona važno za uspešnu poslovnu saradnju, ali će se odmah posle toga osvrnuti i na pravila koja su prisutna kada se ta saradnja ostvaruje van granica zemlje.

Preciznije rečeno, obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou će se baviti svim aspektima poslovnog bontona, a koji se odnose upravo na taj tip saradnje. Da bi polaznici mogli vrlo lako da steknu potrebna znanja, koja će primenjivati kasnije kada budu ostvarili saradnju sa različitim kompanijama iz inostranstva, predavači će se pobrinuti i da im omoguće brojne radionice, to jest da na osnovu realnih situacija predstave prisutnima sva potrebna zanja.

Najvažnije je da neko ko treba da prisustvuje poslovnom sastanku sa strancima bude dovoljno upoznat sa običajima u konkretnoj zemlji, tako da će prisutnima posebno biti ukazano na važnost pripreme za konkretni sastanak, a najpre sa kulturološkog aspekta. Isto tako će biti pomenuti i zanimljivi primeri iz prakse, kako bi polaznici mogli da shvate zbog čega je bitno tačno znati šta je u određenoj zemlji prihvatljivo, a šta se smatra neprihvatljivim ponašanjem.

Uzevši u obzir da se u ponudi naše institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou, to je dozvoljeno da tada primeri iz prakse, odnosno da tema konkretne radionice bude usko vezana za oblast poslovanja kompanije u kojoj su polaznici zaposleni. Zapravo, menadžment te firme ima pravo da zahteva od organizatora da se predavanja maksimalno prilagode polju poslovanja klijenta, a kako bi prisutni brzo i lako usvojili predviđena znanja, koja će kasnije praktično i primeniti i na taj način ostvariti i vrlo pozitivan uticaj na poslovne partnere iz inostranstva.

Biće govora i o razlikama u kulturi Evrope i Istoka, na primer, odnosno polaznicima će biti ukazano i na pravila poslovnog bontona koja su primenljiva na području Amerike i to i Severne i Južne, ali i mnogih drugih zemalja. A tom prilikom će polaznici imati uvid u najzastupljenije običaje, ali i one koji se smatraju specifičnim za konkretnu zemlju. Svakako će svi prisutni imati obavezu da uzmu aktivno učešće u simulaciji konkretnih situacija, počev od prvog susreta sa poslovnim partnerima, pa kroz čitav sastanak, ali i nakon njega. Na taj način će im biti znatno bliža znanja koja obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou ima da ponudi, te će biti i sigurniji kada po završetku edukacije budu imali potrebu da ih primenjuju u praksi.

Osim sa osnovnim pravilima poslovnog bontona, prisutni će se upoznati i sa onim što je jako bitno za poslovnu saradnju, a vezano je za darivanje poslovnog partnera iz određene zemlje, odnosno za oblačenje u konkretnim prilikama. Podrazumeva se da će tada predavači da im objasne i zbog čega se poslovnom partneru iz određene zemlje ne sme nešto pokloniti, a kako ne bi doživeli različite vrste neprijatnosti.

Pretpostavlja se da svako ko bude pohađao ovakvu vrstu edukacije ima mogućnost da poslovanje sa inostranim partnerima u velikoj meri poboljša i to tako da posredno ostvari pozitivan učinak i na poslovanje celokupne firme u kojoj je zaposlen.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou?

Sve informacije koje se odnose na tačne termine, odnosno mesto održavanja ovog kursa će zainteresovani da dobiju kada budu vršili prijavu, to jest onda kada se zvanično budu upisivali. Važno je da naglasimo da su oni svakako dužni da prilože potrebnu dokumentaciju prilikom upisa i da lično tada budu prisutni.

U principu i termini održavanja, kao i mesto se definišu tek pošto pojedinačni polaznik bude izneo odluku da li želi da nastavu prati od svoje kuće i to preko interneta ili će to da učini u izabranoj poslovnici institucije organizatora. A posle toga on treba, takođe da se odluči i između grupne, poluindividualne i individualne nastave, pa će tada i biti informisan o terminima, ali i o svim ostalim segmentima koji se odnose na pomenute tipove kurseva.

Grupna obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou je namenjen za minimum 4 do najviše 8 polaznika, dok individualnu može da prati samo jedna osoba, a njih dvoje moraju biti prisutni kada se organizuje takozvana poluindividualna nastava.

Tek kada se bude kreirala grupa, a u kojoj mora da se nađe minimalan broj članova, to jest njih četvoro, organizator ima pravo da pristupi definisanju datuma početka grupne nastave, odnosno termina u kojima će se sprovoditi predavanja, kao i tačne dinamike njihovog održavanja. Najvažnije je da naglasimo i to da se ništa od navedenog neće moći izmeniti, a u slučaju da to neki polaznik bude zahtevao, pa se iz tog razloga i iznosi opšta preporuka da se za grupnu vrstu nastave odluči isključivo osoba kojoj takav način sprovođenja odgovara.

A kada je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou, ističemo da je u velikoj meri slobodan princip njihove organizacije. Ustvari, to znači da svaki pojedinačni polaznik ima potpuno pravo da svaki segment koji se odnosi na sprovođenje nastave definiše sa nadležnim predavačem, kao i sa svojim profesorom. Preciznije govoreći, oni će se usaglasiti ne samo oko toga kog datuma će ili nastava za jednu ili za dve osobe početi, nego će isto tako morati i da se dogovore oko termina održavanja, te oko dinamike.

Dogovorom se takođe definiše i kada će se korporativna obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou organizovati, to jest predstavnik određene firme treba da iznese svoje zahteve koji se odnose i na termine u kojima bi njegovi zaposleni trebalo da prate nastavu, ali i da navede kojom dinamikom mu najviše odgovara da to bude.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou?

Izuzev mogućnosti da nastavu prate u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, zainteresovani isto tako mogu da se opredele i za opciju pohađanja predavanja preko interneta. Ali da bi online kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou mogla da bude sprovedena prema pravilima, potrebno je da prijavljeni imaju u posedu sopstveni računar, a nastavu će pratiti putem virtuelnih učionica.

Isto tako se od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da izabere između nastave u grupi, odnosno one koju prate dve osobe (poluindividualna) ili takozvane individualne, a kada će predavanjima on samostalno da prisustvuje.

Naglašavamo da se za formiranje grupe zahteva prijava najmanje 4 osobe, ali i da je definisano da ih maksimalno može biti osmoro u sklopu jedne grupe, tako da se prvo mora prijaviti naveden broj ljudi, a kako bi edukacija uopšte mogla da bude realizovana. Dakle, praktično odmah nakon toga, zvanični predstavnik institucije organizatora treba da odredi, na prvom mestu kada će da počne, a zatim i da navede u kojim terminima i kojom dinamikom će se grupna obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou organizovati. Kada sve to bude bilo zvanično određeno, pojedinačni polaznici će o tome biti detaljno informisani i to na tačno određen način.

Što se tiče organizacije preostala dva tipa nastave, to jest individualne i poluindividualne, moramo istaći da je on u velikoj meri fleksibilan, uzevši u obzir da je dopušteno svakome ko se bude odlučio na taj način da pristupa predavanjima, da odredi u kojim terminima će se nastava odvijati, ali i kada će početi, te kakvom dinamikom će se to odigravati. Naglašeno je da polaznici o svemu tome treba da imaju dogovor direktno sa profesorom, kao i sa predsstavnikom određene poslovnice organizatora.

Ukoliko bilo koja firma ima potrebu i želju da svojim zaposlenima omogući da savladaju znanja koja kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou nudi, na raspolaganju im je takozvani korporativni vid edukacije. A uzevši u obzir da se nastoji maksimalno ostvarenje zahteva svih klijenata, to se ova vrsta edukacije može sprovoditi i u prostorijama zainteresovane kompanije, kao i na bilo koji način od svih koji su do sada pomenuti. Podrazumeva se da će se predstavnik određene poslovnice organizatora o svemu tome detaljno dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem zainteresovane firme.

Koliko traje kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou?

Tri dana će da traje obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou, ali samo ako se neko bude odlučio da nastavu prati u grupi, jer tada organizator definiše i dinamiku održavanja, odnosno termine, kao što određuje i tačan datum početka. Za sada je planirano da polaznici pohađaju predavanja svakoga dana u trajanju od po 3 školska časa, ali naglašavamo da se navedena informacija može izmeniti u svakom trenutku, tako da će svi prijavljeni imati precizne podatke o tome kada konkretna grupa bude bila formirana.

Kako je način na koji se sprovodi i poluindividualni kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou i individualna vrsta nastave, ali i takozvana korporativna, gotovo istovetan, to nije moguće navesti njihovo trajanje pre nego što se polaznici, to jest predstavnici određene firme o tome dogovore sa nadležnim licem u okviru izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje