Kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija

Specijalizovani kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija je namenjena osobama koje vode određenu, zatim stručnjacima koji su zaposleni u sektoru finansija, ali i svim menadžerima neke kompanije, te onim licima koja su u bankama zaposlena na menadžerskim pozicijama, a zaduženi su za korporativne klijente. Podrazumeva se, naravno da je u pitanju edukacija koju može da prati i svako ko želi da nauči na koji način se sprovodi proces adekvatnog izbora za finansiranje različitih investicija.

Obrazovni centar Akademije Oxford, a koji je i zvanični organizator ove edukacije, ima poslovnice na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji, tako da se i nastava u toku godine organizuje u okviru njih. A uz to je u ponudi i online tip edukacije, kojoj zainteresovana lica pristupaju preko sopstvenog računara, na koji imaju obavezu da instaliraju poseban tip softvera. O svim detaljima koji se odnose kako na sam postupak njegove instalacije, tako isto i na sprovođenje te vrste nastave će biti precizno obavešteni svi koji se budu opredelili da časove prate online.

Kako jedna, tako i druga vrsta nastave može da bude sprovedena na više načina, a od svakog prijavljenog se očekuje da prilikom zvaničnog upisa naglasi da li želi nastavu da prati potpuno samostalno, to jest putem individualne ili će se opredeliti za nastavu u paru (poluindividualna), odnosno grupnu, u okviru koje časove prati od 4 do 8 ljudi u isto vreme.


Način na koji se organizuje poluindividualni i individualni seminar - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija je, u principu je vrlo slobodan, uzevši u obzir da osobe koje se opredele da na taj način prate predavanja treba apsolutno sve segmente da definišu samostalno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Naime, od njih se očekuje da tom prilikom odrede tačan datum početka ili individualne ili poluindividualne edukacije, ali isto tako i da preciziraju koliko će ona da traje, to jest da odrede tačnu dinamiku prema kojoj će časovi da budu organizovani, kao i da se usaglase oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana.

Potpuno je drugačiji princip koji se primenjuje kada se organizuje grupna obuka i kurs - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija, a na prvom mestu zato što se upravo organizatoru omogućuje da definiše na koji način će ta vrsta nastave da se organizuje. Tačnije, koordinator za nastavu u onoj poslovnici u kojoj se bude najmanje 4 osobe prijavilo, će odmah nakon formiranja grupe da odredi kog datuma će nastava da počne, odnosno kojom dinamikom i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana. A kada to bude učinio, on će na tačno određen način da obavesti svakog pojedinačnog kandidata koji je izvršio prijavu za praćenje grupne nastave. Moramo da istaknemo vrlo važnu informaciju vezano za sprovođenje tog tipa edukacije, te da napomenemo da osobe koje izaberu tako da prate nastavu neće imati apsolutno nikakvo pravo da od organizatora zahtevaju niti izmenu termina, niti datuma početka, niti dinamike, tako da je svakako preporučljivo da pre zvaničnog upisa razmisle da li će moći da odgovore na te zahteve.

Očekuje se da svako koga zanima stručni seminar - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija da blagovremeno izvrši prijavu direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora, odnosno da pošaljem mail u kome će pored svog imena i prezimena, da navede i datum rođenja i broj telefona, a kako bi mogao u najkraćem roku da bude kontaktiran i obavešten o datumu upisa.

Neophodno je da svaki prijavljeni lično prisustvuje upisu, ali i da tom prilikom priloži svu dokumentaciju koja je obavezna, a sa čime će ga prethodno upoznati ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora.

Korporativna nastava je takođe u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u pitanju je nastava koju će pratiti radnici određene kompanije. Uzevši u obzir da se radi o specifičnoj vrsti edukacije, odnosno o posebnoj ciljnoj grupi, to se i naročita pažnja organizatora obraća na zahteve klijenta. Stoga je vrlo važno da ovlašćeno lice određene kompanije, predstavniku konkretne poslovnice organizatora jasno naglasi da li bi voleo da njegovi zaposleni nastavu prate u paru, u grupi ili individualno, odnosno da navede da li im više odgovara klasična ili onlina edukacija. A uz to je dozvoljeno i da oni zahtevaju izmenu mesta na kome će korporativn obuka da bude organizovana, te da eventualno polaznici edukaciju prate u okviru svoje kompanije. Da bi taj zahtev mogao adekvatno da bude ispunjen, zvanično ovlašćeno lice kompanije klijenta će biti informisano o zahtevima koje konkretni prostor mora da ispuni, a kako bi korporativna obuka i kurs - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija u njemu bila organizovana.
Plan i program stručnog seminara - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija

Koliko je finansiranje investicija važno za poslovanje, svestan je nadležni u svakoj kompaniji, odnosno privatni preduzetnik, tako da će pohađanjem ove obuke svi polaznici imati prilike da se upoznaju sa postupkom koji se mora primenjivati da bi bio izabran baš onaj izvor koji će u tom slučaju i biti smatran najboljim.

Primarno će na početku ove edukacije profesori govoriti o različitim izvorima za finansiranje investicija i njihovim osobenostima, a zatim će se specijalizovani kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija usmeriti na definisanje takozvanih bankarskih izvora finansiranja, ali i onih koji se tretiraju kao nebankarski.

Polaznici će posle toga imati priliku da se upoznaju i sa načinima kreditiranja, odnosno sa preciznim klasifikovanjem namenskih kredita, a u skladu sa zadatim kriterijumima. Takođe će im biti objašnjeno i zbog čega je važno da se pronađe baš adekvatan izvor za finansiranje konkretne investicije, odnosno koje se sve analize moraju preduzeti da bi nadležno lice u određenoj kompaniji ili, pak ona osoba koja je zadužena za vođenje odeljenja finansija, mogla da se opredeli na koji način će se određena investicija finansirati.

Trebalo bi, takođe da stručni seminar - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija prisutnima ponudi mogućnost da se upoznaju sa prednostima kako bankarskih načina finansiranja investicija, tako isto i nebankarskih, a svakako će prisutnima predavači detaljno objasniti i koji su svi nedostaci takvih oblika finansiranja.

Budući da je neophodno da prvo budu formirani ciljevi, a kako bi se definisao odgovarajući izvor za finansiranje investicija, to će predavači ukratko da se osvrnu i na način koji se tom prilikom mora primeniti da bi konkretni ciljevi bili pravilno kreirani.

Isto tako će tokom ove edukacije polaznici da budu upoznati i sa kreditiranjem koje se primenjuje ako se vrši izvoz, ali će im tom prilikom biti objašnjeno i na koji način se ti krediti osiguravaju, tako da će naučiti i po kom principu posluju takozvane agencije za osiguranje.

Predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija obuhvati i diskusiju, a u kojoj će učestvovati i polaznici i profesor, gde će se raspravljati o tome da li je uzimanje kredita dobra poslovna odluka ili ne, odnosno koji je izvor za finansiranje investicija u različitim sektorima najbolje iskoristiti.

Kako je na teritoriji naše zemlje primetna izrazito loša ekonomska situacija, sasvim je logično i da se mnoga pravna lica odlučuju upravo za uzimanje kredita kao načina finansiranja, tako da će i svaki polaznik ovog specijalizovanog seminara imati veliku korist od znanja koja tom prilikom stekne, a kada ih bude primenjivao u praksi, jer će sasvim sigurno da pronađe najbolji izvor finansiranja određene investicije, odnosno poslovnog projekta.

U kojim terminima se održava kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija i na kom mestu?

Izuzev mogućnosti da ovu obuku prate potpuno samostalno, a kojom prilikom se sprovodi individualna nastava, zainteresovanima je na raspolaganju kako grupna obuka i kurs - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija, koju pohađa četvoro da maksimalno osmoro ljudi, tako i onaj vid edukacije koji uključuje prisustvo dvoje polaznika u isto vreme (poluindividualna nastava).

Naravno da se ne razlikuje samo broj polaznika, već i način njihove organizacije, tako da svi prijavljeni dobijaju neophodne informacije o tome u trenutku upisa.

Specifičnost grupne edukacije jeste što se najpre mora kreirati jedna grupa, da bi bio ostvaren osnovni uslov za početak te vrste nastave. A nakon toga, predstavnik institucije organizatora treba da odredi kog datuma će grupni seminar - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija zvanično da počne, kao i takvom dinamikom bi časovi trebalo da budu organizovani, odnosno u kojim terminima. O svemu tome će naknadno informisati prijavljene, a od njih se svakako očekuje da se pridržavaju tih pravila, budući da nije dozvoljeno ništa od svega navedenog, na njihov zahtev izmeniti.

Sasvim je drugačiji način koji se primenjuje kada se organizuje ili individualna ili poluindividualna nastava, a onima koji se prijave za njihovo praćenje je, zapravo pružena velika sloboda u odlučivanju. Pored toga što će se sa zvanično ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora i sa profesorom koji će ovaj kurs da vodi, oni dogovoriti o datumu početka ili nastave za dvoje ili za jednog polaznika, isto tako će morati da preciziraju i termine u kojima će se časovi održavati, kao i dinamiku, to jest trajanje.

A za sva tri pomenuta vida nastave je predviđeno da prijavljeni biraju da li će je pratiti na uobičajen način, kada se specijalizovani kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija organizuje direktno u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili će to učiniti online. Svaki kandidat koji izabere drugu opciju, to jest koji se opredeli za pohađanje ove edukacije preko interneta će, naravno morati da ima sopstveni računar, koji če i da koristi kako bi mogao da prati predavanja. Njegova je obaveza i da se pobrine za instaliranje namenskog softvera na taj uređaj, pošto će isključivo na taj način i moći da prati online obuku.

Dobro je da pomenemo i to da možemo, a ako to bilo koja kompanija zahteva, da organizujemo i korporativni seminar - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija. Učesnici tog tipa edukacije su zaposleni u okviru određene firme, a nastava se odvija praktično rečeno, baš onako kako to njima odgovara. Zapravo, predstavnik institucije organizatora se tada mora dogovoriti o svim potrebnim detaljima sa licem koje je u zainteresovanoj firmi zvanično za to ovlašćeno, a napominjemo da se ovaj vid edukacije i to isključivo po želji klijenta može organizovati i na nekom drugom mestu.

Na koji način se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija?

Sasvim je jasno zbog čega se od prijavljenih zahteva da prvo odaberu da li će nastavu pratiti online ili u u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, a posle toga i da se opredele po kom principu će časove da prate, budući da je u ponudi individualni, poluindividualni i grupni kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija, pa će tek nakon toga saznati na koji način se konkretan vid edukacije organizuje.

Ali da krenemo od početka, te da navedemo da se od svakog kandidata koga interesuje online vid nastave, na prvom mestu zahteva da ima računar, a zatim i da specijalnu vrstu softvera na njega instalira. Zvanično ovlašćeno lice institucije organizatora će svakog zainteresovanog kandidata prethodno da obavesti o načinu na koji se taj tip softvera mora instalirati, te će mu svakako pružiti i potrebne informacije koje se odnose na način sprovođenja tog tipa edukacije.

Podrazumeva se da je klasična vrsta nastave ona koja uključuje organizaciju predavanja u prostorijama jedne od poslovnica organizatora.

Isto tako bi valjalo da naglasimo da se u našoj ponudi nalazi i korporativna obuka i kurs - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija, te da u tom slučaju nastava može da bude organizovana kao i za pojedinačne polaznike, to jest online ili na klasičan način, odnosno putem grupne, individualne ili poluindividualne, ali i na nekoj drugoj lokaciji, a koju će u tom slučaju da odredi zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane organizacije. Međutim, posebno je važno da prostor koji on bude izabrao za sprovođenje tog tipa nastave u potpunosti zadovolji tačno definisane kriterijume, o kojima će svakako prethodno biti obavešten.

Princip po kome se organizuje grupni vid nastave je sasvim drugačiji od onoga koji se poštuje prilikom sprovođenja poluindividualne ili individualne edukacije. A osnovna razlika između svih ponuđenih vrsta edukacije je prvenstveno vezana za broj kandidata kojima je dozvoljeno da joj prisustvuju, tako da poluindividualnu nastavu prati njih dvoje istovremeno, dok individualnoj pristupa samo po jedna osoba. Najmanje četvoro kandidata je potrebno za formiranje grupe, to jest za početak te vrste edukacije, te je definisano da ih u sklopu jedne grupe može biti prisutno maksimalno osmoro.

Predstavnik institucije organizatora u kojoj bude bila kreirana grupa, odnosno u kojoj se toliki broj osoba bude prijavio, će nakon toga da definiše po kom principu će grupni seminar - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija da bude organizovan. Tačnije, on će tom prilikom da odredi tačan datum početka, a potom i da navede kakvom dinamikom i u kojim terminima će se časovi odvijati, pa će zatim svakog prijavljenog pojedinačno da obavesti. A od svih njih se zahteva da se pridržavaju svega što organizator u tom slučaju bude navedo, pošto princip sprovođenja tog vida edukacije ne dozvoljava da budu izvršene nikakve izmene.

Oni kandidati koji ne budu smatrali da će moći da ispune zahteve koje nameće grupni kurs svakako imaju na raspolaganju mogućnost praćenja nastave u paru ili sasvim samostalno. A ta dva ipa edukacije se sprovode na potpuno istovetan način, čime se u velikoj meri pruža sloboda zainteresovanim kandidatima. Naime, predviđeno je da se oni sa profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora, precizno dogovore po kom principu će se ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija organizovati. A to znači da će se oni dogovoriti kog datuma će časovi da počnu, a zatim i u kojim terminima bi trebalo da budu organizovani, kao i prema kakvoj dinamici.

Koliko traje stručni kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija?

Sa informacijama koje se odnose na trajanje ova edukacija bivaju isključivo upoznati oni polaznici koji se opredele da prate grupni seminar - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija, budući da je tada definisanje dinamike prepušteno instituciji organizatora, s tim da njen ovlašćeni predstavnik određuje i datum početka i termine održavanja, ali isključivo nakon što se za to steknu uslovi, to jest pošto se oformi grupa.

Definisano je da grupni tip nastave traje ukupno 4 dana, s obzirom na to da je predviđeno 8 školskih časova nastave da bude pohađano dinamikom od po dva školska časa, to jest od po 90 minuta nastave u toku dana.

Svi kandidati koje interesuje ili individualna ili poluindividualna obuka i kurs - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija, odnosno pravna lica koja su zainteresovana za organizaciju korporativnog seminara, će informaciju o dinamici održavanja, to jest o tačnom trajanju da dobiju kada se o tome i o svemu ostalom vezano za organizaciju izabrane vrste edukacije, budu dogovorili se zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, ali i sa profesorom.

Spisak gradova za kurs i obuka "Kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje