Kurs i obuka - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi

Svima koji, direktno ili indirektno učestvuju u prekograničnom prometu robe se najtoplije preporučuje da pohađaju predavanja koja obuhvata obuka i kurs – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi. Pomenuta edukacija je posebno korisna za neposredne nosioce spoljotrgovinskih poslova, a to su svi pojedinci ili predstavnici kompanija koje se bave uvozom ili izvozom robe. Podrazumeva se da je poznavanje aktuelnog načina određivanja tarifnog stava za konkretne proizvode i te kako potrebno svima koji imaju neku ulogu u međunarodnom poslovanju. S obzirom na to da se ova oblast primarno obrađuje tokom navedenog seminara, njegovu ciljnu grupu, pored ostalih čine i zaposleni u špediterskim firmama, osiguravajućim kompanijama, transportnim preduzećima i ostalim privrednim subjektima važnim za poslovanje sa inostranstvom.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje ove nastave moraju prvo da se prijave nadležnom službeniku i daju mu svoje lične podatke, koji obuhvataju ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave na više načina, odnosno slanjem mejla na odgovarajuću adresu, dolaskom u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili jednostavno putem telefonskog poziva. Kada se završi prijavljivanje zainteresovanih kandidata, sprovešće se procedura zvaničnog upisa koja se uvek vrši u nekom od predstavništava organizatora, smeštenih ne samo u Beogradu, već i u mnogim gradovima širom naše zemlje. Polaznici će biti na vreme obavešteni o tačnom datumu i vremenu održavanja ove zvanične procedure, kojoj moraju lično da prisustvuju, a biće im naznačena i dokumenta koja se tom prilikom podnose.

Institucija nadležna za seminar - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi predvidela je mogućnost da kandidati, pre početka obrazovnog procesa odluče na koji će način da pohađaju predavanja. Pre svega mogu da odaberu između klasičnog i online rada, to jest između dolaženja na časove organizovane u konkretnoj poslovnici i praćenja predavanja putem interneta. Svi koji se budu odlučili za drugu opciju imaće obavezu da, pre početka nastave na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno. No, ukoliko se tokom ovog postupka pojave neki problemi, polaznici mogu u toku radnog vremena da se obrate informatičkim stručnjacima koji čine tim tehničke podrške u bilo kom predstavništvu organizatora.


Oni kandidati kojima prija da rade samostalno i žele da znanja usvajaju sopstvenim ritmom, mogu da se opredele za individualnu nastavu, kada će im ovlašćeni predavač biti maksimalno posvećen. U ponudi je takođe i poluindividualni način rada, koji predviđa da dva polaznika zajedno pohađaju predavanja. U oba pomenuta slučaja prijavljeni imaju privilegiju da sami odrede datum kada će edukacija početi, kao i termine u kojima će se održavati časovi, ali i tempo celokupnog obrazovnog procesa. Neophodno je samo da se sa njihovim predlogom saglasi nadležni profesor, kao i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije. Tako ovim polaznicima kurs i obuka - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi neće predstavljati preveliko opterećenje i proći će ga bez značajnijih odricanja.

Budući da je mnogo onih koji preferiraju dinamičan rad u neprestanoj komunikaciji sa drugim osobama, organizator je predvideo i opciju sprovođenja grupne nastave. Kandidati opredeljeni za ovakav način rada treba da znaju da je ponekad potrebno da budu strpljivi i sačekaju da se grupa formira, jer je za to neophodno da se najmanje četvoro ljudi prijavi za opisano praćenje predavanja. Takođe je istaknuto da u jednoj grupi ne može da bude više od osmoro polaznika, jer bi tada kvalitet sprovođenja edukacije mogao da bude doveden u pitanje. Kako bi se ostvarili jednaki tretmani svih članova grupe, termine održavanja časova, njihovu učestalost, kao i vreme startovanja celokupnog programa odrediće isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije. Naglašen je i zahtev da svi polaznici imaju obavezu da se do kraja seminara striktno pridržavaju rasporeda koji budu dobili i ne pokušavaju da ulažu prigovore i menjaju termine prema svojim potrebama.

Osobe koje su zaposlene u nekim kompanijama, a žele da pohađaju predavanja koja uključuje stručna obuka i kurs - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi mogu da rade u skladu sa pravilima korporativne nastave. To, zapravo znači da će imati priliku da časove prate online ili klasično, uz napomenu da standardni tip predavanja može da bude održan na bilo kom mestu, koje zadovoljava kriterijume za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. Stoga se kandidatima nudi mogućnost da odaberu između prostorija određene poslovnice organizatora, onih u okviru firme za koju rade ili, pak nekog trećeg prostora, koji smatraju pogodnim. Raspored rada, što će reći vreme i ritam održavanja časova, te datum početka edukacije odrediće u dogovoru osoba, zvanično ovlašćena od strane preduzeća u kome rade polaznici i ovlašćeni predstavnik institucije koja organizuje nastavu.Čime se tačno bavi kurs i obuka – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi?

Svi učesnici u spoljnotrgovinskim poslovima moraju biti upoznati sa predviđenim načinima za svrstavanje robe, radi plaćanja adekvatnog iznosa za carinjenje, ali i ostalih propisanih dažbina. Stoga će profesori na predavanju kojim će početi specijalizovani seminar – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi kandidatima da govore o značaju ovog postupka. Posebno će se osvrnuti na uverenja o robi i ostala zvanična dokumenta, koja je potrebno prikupiti u cilju određivanja visine uvoznih davanja, s obzirom na to da je za pravilno svrstavanje određenih proizvoda neophodno sprovesti njihovu identifikaciju. Za to je potrebno izvršiti uvid u nekoliko parametara, koji obuhvataju sastav konkretne robe, vrstu pakovanja, način proizvodnje, oblast za koju je namenjena i slično.

Na daljim predavanjima kandidati će dobiti detaljna objašnjenja pravila koja se odnose na Glavu 22 u okviru Carinske tarife, a biće im navedeni i primeri posebnih proizvoda koje ova oblast ne obuhvata. Zatim će se govoriti o načinima svrstavanja bezalkoholnih pića, koja su obuhvaćena brojevima 2201 i 2202, a u koja pored ostalog ulaze i vode, kako obične, tako i mineralne i gazirane, sa ili bez dodatka šećera.

Svi koji budu pohađali časove koje obuhvata stručna obuka i kurs – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi saznaće bitne detalje ovog postupka, kao i odgovarajuće tarifne brojeve kojima su pomenuti napici obuhvaćeni. Zatim će ih osvedočeni stručnjaci upoznati sa proizvodima koji su u važećoj Carinskoj tarifi obeleženi brojevima od 2207 do 2209, ali i sa posebnim odredbama koje se na njih odnose. Na kraju edukacije kandidatima će biti omogućeno da dublje proniknu u principe svrstavanja proizvoda, budući da je pomenutom zakonskom regulativom sprovedena njihova vrlo detaljna klasifikacija.

Da bi predavači bili sigurni da će polaznici biti kadri da identifikuju robu na koju se konkretni tarifni brojevi odnose, sprovešće i odgovarajući praktični rad. Kandidati će, zapravo pre nego što se kurs i obuka – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi privede kraju dobiti konkretne primere proizvoda, koje će imati obavezu da klasifikuju u skladu sa propisima, te će na taj način moći u budućnosti tačno da predvide visinu troškova koja ih očekuje u prekograničnom prometu za konkretni tip robe. Uz to će biti osposobljeni da izbegnu nepotrebna finansijska davanja i eventualno pokretanje upravnog postupka, te će na taj način da ostvare veću dobit i produktivnost.

Kada i na kom mestu se održava obuka i kurs – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi?

U situaciji kada navedenu edukaciju žele da pohađaju radnici neke kompanije, časovi se sprovode prema rasporedu koji odredi zvanični predstavnik te firme i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Treba istaći i da korporativni seminar - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi ima i određene posebnosti, koje se odnose na mesto održavanja predavanja. Naime, kandidati koji na ovakav način prate edukaciju mogu da rade online, ali i klasično pohađajući predavanja koja se mogu održavati svuda gde postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetan obrazovni rad. To znači da se frontalna predavanja mogu sprovoditi u prostorijama određenog predstavništva navedene institucije, ali i u okviru radnog mesta polaznika ili na nekoj trećoj lokaciji koju kandidati odaberu.

Rad preko interneta omogućen je i pojedinačnim polaznicima, pod uslovom da su pre početka edukacije na svoj računar instalirali tačno određenu vrstu softvera, bez koje neće moći da prate predavanja. Ovaj informatički zadatak svakako nije previše težak, te se pretpostavlja da će svi kandidati bez problema uspeti u navedenom poduhvatu. Svi ostali, koji se susretnu sa nekim problemima mogu da se slobodno obrate za pomoć informatičkim stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora.

Osim online rada, polaznicima je na raspolaganju i standardni vid držanja predavanja, koji podrazumeva da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije.

Svi kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi mogu da računaju na maksimalnu posvećenost predavača i opuštenu atmosferu, u kojoj će brzo i lako usvajati nova znanja. Sličan način rada podrazumeva i poluindividualna edukacija, gde je predviđeno da časovima istovremeno prisustvuju dvoje polaznika. Bilo da se odluče da časove pohađaju pojedinačno ili u paru, prijavljeni imaju priliku da predlože tempo rada koji im najviše odgovara, odnosno da preciziraju datum kada će nastava da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja. Ovaj raspored će biti usvojen samo ukoliko ga prihvati nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, pa će u tom slučaju kandidati imati privilegiju da seminar pohađaju bez prevelikog remećenja dotadašnje dnevne rutine.

Sa druge strane, izuzetno dinamično okruženje i neprestana razmena informacija i iskustava između polaznika takođe za mnoge predstavlja podsticaj za obrazovni rad, pa se u ponudi organizatora nalazi i grupna obuka i kurs - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi. Da bi se grupa formirala, neophodno je da najmanje 4 kandidata bude prijavljeno za ovakav vid obuke, a opet ih ne sme biti više od osmoro u okviru jedne grupe. Kako bi se svim polaznicima obezbedio jednak tretman, nijednom od njih neće biti dozvoljeno da utiče na ritam rada ili zahteva promene u rasporedu sprovođenja predavanja, koji će utvrditi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu date obrazovne institucije.

Na koji način će da se sprovodi stručni seminar – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi?

Uzevši u obzir činjenicu da su u današnje vreme mnogi poslovni ljudi toliko zauzeti da ne uspevaju da u svoj, inače pretrpan raspored ubace još koju obavezu, u ponudi organizatora navedene edukacije nalazi se i online kurs i obuka - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi. Polaznici koji se za nju opredele, časove će pohađati preko interneta uz uslov da su blagovremeno na svoj kompjuter instalirali namenski softver. To je prilično jednostavan postupak, koji najveći broj kandidata uspeva samostalno da obavi, ali je za one kojima je potreban savet ili pomoć obezbeđena i tehnička podrška u svakom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Polaznici takođe imaju mogućnost da rade u skladu sa principima klasične nastave, odnosno da dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji budu dobili.

Osim pomenute dve mogućnosti, prijavljeni mogu da odaberu i broj osoba sa kojima će zajedno pratiti edukaciju, pa se tako oni koji uživaju u dinamičnoj atmosferi mogu opredeliti za grupnu nastavu. Ovaj model obrazovnog rada podrazumeva skup od najmanje 4, a maksimalno 8 osoba koje zajedno pohađaju predavanja i uče ne samo od predavača, već i u stalnoj međusobnoj interakciji. Treba naglasiti, međutim da polaznicima čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi neće biti omogućeno da odaberu termine za sprovođenje časova, niti da utiču na njihov ritam ili datum početka edukacije. Predviđeno je, zapravo da će sve pomenute pojedinosti da precizira isključivo ovlašćeni koordinator u okviru institucije organizatora.

Mnogo više slobode i fleksibilnosti polaznicima obezbeđuje individualni i poluindividualni vid praćenja nastave, kada je precizirano da profesor u prvom slučaju radi samo sa jednim, a u drugom sa dva kandidata. Osim izuzetno dobre komunikacije sa predavačem i usvajanja znanja prema sopstvenim mogućnostima, osobe koje se odluče za ovakav pristup imaju priliku i da odrede datum kada će nastava da počne, ali i vreme i učestalost održavanja časova. Neophodno je samo da se sa time saglasi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i, naravno profesor koji vodi edukaciju. Na taj način će prijavljeni, uz manje stresa i dodatnog opterećenja proći ovu obuku, a njihov dnevni ritam neće biti mnogo poremećen.

Ukoliko se organizatoru obrati rukovodstvo neke kompanije sa željom da zaposleni pohađaju nastavu, sprovešće se korporativni seminar - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi, koji ima određenih specifičnosti. Pre svega, takođe ga je moguće pratiti preko interneta ali i uživo i to kako u prostoru neke poslovnice organizatora, tako i u okviru firme čiji radnici pohađaju predavanja, ali i na svakom drugom mestu koje zadovoljava uslove za kvalitetno održavanje časova i praćenje nastave. Kompanija koja upućuje zaposlene na ovaj obrazovni program ovlastiće i svog zvaničnog predstavnika, čiji će zadatak biti da zajedno sa koordinatorom za nastavu u okviru institucija organizatora precizira vreme održavanja predavanja, datum kada će obrazovni proces da startuje i, uopšte tempo kojim će se raditi.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka – kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi?

Detaljnim planom organizatora nastave planirano je da sve teme, koje obuhvata specijalizovana obuka i kurs - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi mogu da se obrade za 6 školskih časova, odnosno za 270 minuta. Usvojen je i raspored, koji precizira da će nastava trajati 3 dana po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa.

Ovaj tempo rada je, međutim validan isključivo kada je reč o grupnoj nastavi, s obzirom na to da je tada zvanični predstavnik institucije organizatora isključivo ovlašćen da odredi termine održavanja predavanja i njihov ritam. Naglašeno je, takođe da nijedan član grupe ne može zahtevati da se vreme održavanja časova prilagodi njegovim potrebama, već mora da ga se striktno pridržava sve do kraja edukacije.

Polaznici koji se opredele za individualni ili poluindividualni način rada će isto imati obavezu da nastavu pohađaju u toku 6 školskih časova, ali oni mogu biti raspoređeni potpuno drugačije nego što je navedeno. Radi se o tome da je kod ova dva modela praćenja predavanja kandidatima omogućeno da sami, shodno svojim potrebama i željama odrede datum kada će dati obrazovni proces da počne, kao i termine časova i njihovu učestalost, uz uslov da to prihvati nadležni predavač i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Za zaposlene u određenoj firmi sprovodi se korporativni seminar - kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi, koji će imati istu dužinu kao prethodno pomenuti, ali ne nužno i ritam rada. Naime, u ovom slučaju raspored časova i sve ostale detalje vezane za tok edukacije zajedno određuju osoba, koju je zvanično ovlastila kompanija u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu imenovan od strane organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se svrstavaju alkoholna pića po Carinskoj tarifi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje