Kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu

Kako je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, jasno je da je njegovo praćenje predviđeno, na prvom mestu za bankarske službenike, ali i za sva ona lica koja su u nekoj kompaniji zaposlena u sektoru finansija, te za osobe koje imaju želju da se informišu o načinu zaštite u ovom slučaju.

Svakako će bilo ko ko želi da pohađa ovaj kurs primarno biti obavezan da na vreme izvrši prijavu za pohađanje, a nakon toga se zahteva da on dođe u jednu od poslovnica organizatora, te da se tom prilikom upiše, s tim da je potrebno i da donese obavezna dokumenta.

Postoje tri načina za prijavu, a svaki kandidat će da odluči u datom trenutku koji mu najviše odgovara, tako da može telefonom da kontaktira najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i da tako izvrši prijavu, a zatim ima mogućnost da to učini preko mejla ili može lično da dođe u prostorije poslovnice organizatora da bi se zvanično prijavio. U mejlu koji će zainteresovani poslati prilikom elektronskog prijavljivanja je potrebno da bude navedeno njegovo ime i prezime, kao i datum rođenja i broj telefona.


Napominjemo da se nastava može pohađati ili individualno ili kroz takozvanu poluindividualnu, kada je prisutno dvoje kandidata ili, naravno u grupi, a tada edukaciju prati najmanje 4 ljudi, te ih maksimalno može biti 8 prisutno u okviru konkretne grupe. Način organizacije svake od njih je precizno određen, a kandidati će biti detaljno upoznati sa tim prilikom upisivanja.

Takođe je u ponudi i korporativni seminar - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, a koji se organizuje potpuno isto kao i nastava za pojedinačne polaznike, ali se može održati i u firmi koja želi zaposlene da obuči u navedenoj oblasti, pod uslovom da taj prostor zadovoljava tačno određene zahteve.

Grupni kurs se sprovodi po vrlo strogim pravilima, uzevši u obzir da tada koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora i to u onoj u kojoj bude bila kreirana grupa od minimalnog broja članova, definiše ne samo kog datuma će časovi da počnu, nego i kojom brzinom će da bude nastava organizovana, to jest u kojim terminima. A pošto to sve bude određeno, biće obavešteni svi prijavljeni, te se od svakoga ko je zainteresovan da nastavu prati u grupi i da se potpuno prilagodi navedenim principima organizacije, uzevši u obzir da nije predviđeno apsolutno nikakve izmene vršiti.

Kako je u ponudi i nastava za jednog, odnosno za dvoje polaznika, to jest individualni i poluindividualni kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, to najpre naglašavamo da se one organizuju prema istom principu. Zapravo je u tom slučaju dozvoljeno svakom kandidatu koji izvrši prijavu i zvanično se upiše, da termine u kojima će se jedna ili druga vrsta nastave organizovati, odnosno dinamiku odvijanja časova, kao i datum početka definiše u dogovoru sa predstavnikom one poslovnice organizatora u kojoj se upisao, ali i sa profesorom koji će voditi nastavu.Plan i program stručne obuke - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu

Sa osnovnom definicijom pojma prevarne radnje će predavači polaznike da upoznaju već u toku uvodnog predavanja, a zatim će im objasniti i na koji način se one mogu utvrditi. Posle toga je predviđeno specijalizovana obuka i kurs - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu bude usmeren upravo na one prevarne radnje, koje se u praksi najčešće sreću, a kako bi pri kandidati mogli da reaguju na najbolji mogući način i to čim ih budu uočili.

Nakon toga će predavači detaljno da objasne prisutnima i koje su to mere, koje bi morale da budu preduzete, a kako bi se izvršila adekvatno zaštita od takvih radnji. Na detaljnim primerima iz prakse će biti potvrđen ovaj segment, čine će polaznicima biti omogućeno da mnogo bolje shvate na koji način se određene mere moraju primenjivati u praksi.

U sledećem segmentu će im biti predstavljena posebna vrsta ugovora, koji je vezan kako za bankarske usluge, tako i za lizing, a predavači će detaljno govoriti o onim odredbama tih ugovora, na koje svaki klijent mora da obrati posebnu pažnju.

Zatim će kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu obraditi temu koja se odnosi na zaštitu svakog korisnika usluga banke i to sa pravnog aspekta, te će im biti objašnjeno i koja su to posebna prava koja oni imaju.

Isto tako će prisutnima na primerima biti pokazano kako izgleda ugovor koji sadrži one delove koji su sa pravnog aspekta apsolutno nevalidni, ali će im svakako biti detaljno objašnjeno i kako izgleda kada je poslovna praksa nepoštena, odnosno šta je sve u tim situacijama neophodno preduzeti, a kako bi se njihov negativan uticaj sveo na minimum.

Takođe će biti govora i o najvažnijim odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Republike Srbije, kako bi se uz njihovu pravilnu primenu, ona kompanija u kojoj je polaznik zaposlen, ali i on lično na najbolji mogući način zaštitili od takvih prevara.

Gde se i u kojim terminima održava kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu?

Kada se uzme u obzir informacija da je u ponudi klasična i online obuka i kurs - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, kao i da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svim zainteresovanima da nastavu prate u paru, u grupi ili individualno, potpuno je jasno da termini i mesto održavanja zavise, najpre od volje svakog prijavljenog.

Tačnije, potrebno je prvo da on definiše da li će nastavu da prati preko sopstvenog računara ili u poslovnici institucije organizatora, pa ukoliko se opredeli za prvu opciju, onda će na svoj kompjuter morati da instalira određenu vrstu softvera. A sve potrebne informacije koje se odnose na proces instaliranja konkretnog softvera, prijavljeni kandidat će da dobije na vreme, a od strane predstavnika određene poslovnice organizatora. Naravno, ako mu u toj situaciji bude bila potrebna pomoć, neophodno je da se ovlašćenom licu jedne od poslovnica organizatora i obrati na jedan od propisanih načina.

Kada je u pitanju klasična nastava, misli se na onaj tip nastave koji se sprovodi direktno u predstavništvo ove institucije, a u zavisnosti od zahteva kandidata, to može biti u bilo kom gradu u zemlji.

Takođe se zahteva da svaki prijavljeni navede organizatoru i da li će nastavu da prati sam ili će to da učini u društvu sa još jednom osobom (poluindividualna nastava) ili, pak sa više njih, a kada je predviđeno da bude organizovana edukacija u grupi.

Tačno je definisan princip organizacije grupne nastave, a prvenstveno je određen broj osoba koje tada treba da budu prisutne, tako da se grupni kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu odvija isključivo na onaj način koji određuje organizator. Tada on definiše termine u kojima će predavanja da budu održana, kao i datum početka grupne edukacije i dinamiku. U jednoj grupi može da bude prisutno najviše 8 polaznika, a jedini uslov koji mora biti ispunjen za početak tog tipa edukacije jeste da se prijavi minimum četvoro kandidata, kako bi bila kreirana jedna grupa. Podrazumeva se da, nakon definisanja svih segmenata, ovlašćeno lice određenog predstavništva organizatora obaveštava svakog prijavljenog na propisan način, a od njega se zahteva da ispoštuje sve to, uzevši u obzir da se po zahtevu pojedinačnih kandidata ne dopuštaju izmene.

Nastava koju bi trebalo da pohađa dvoje ili samo jedan polaznik se organizuje po potpuno istom principu, te naglašavamo da je on u velikoj meri slobodan. A pod tim mislimo na činjenicu da će onaj kandidat koga zanima ili poluindividualna obuka ili individualna termine njenog održavanja, ali i dinamiku i datum početka, da odredi tokom dogovora sa zvanično ovlašćenim licem upravo one poslovnice u kojoj se bude upisao i sa onim stručnim licem koji će biti zaduženo da edukaciju vodi.

Predviđeno je da se organizuje i specijalna vrsta edukacije, to jest korporativni seminar - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, a to se čini kada nadležna lica neke kompanije budu zahtevala. Da bi se u potpunosti ostvarili svi zahtevi klijenta, samo u toj situaciji se dozvoljava čak i mogućnost promene mesta na kome će ona da bude održana, ali se isto tako zahteva da zainteresovani klijent obezbedi uslove koji su potrebni za njeno sprovođenje na tom mestu. Naravno da se taj tip nastave može organizovati i na bilo koji od načina koji važi i za pojedinačne kandidate.

Kako se kom principu se organizuje obuka i kurs - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu?

Što se tiče načina na koji se sprovodi stručni kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, on je definisan tako da se zainteresovanima nudi veliki izbor mogućnosti, te praktično govoreći sami biraju gde će nastavu pohađati, u kojim terminima, kakvom dinamikom i kog datuma će da počne.

Ali da krenemo od početka, te da naglasimo da je najpre ponuđena opcija praćenja nastave direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i online, a od svih koji su za online vid edukacije zainteresovani se zahteva da obezbede za tu svrhu kompjuter, ali i da obavezno pre početka one vrste nastave koju izaberu da pohađaju, izvrše proces instalacije softvera, uz čije korišćenje će i biti u prilici da časove prate.

Onog trenutka kada da budu odlučili između ta dva vida edukacije, oni će se opredeliti i između mogućnosti da predavanja prate u grupi ili samostalno, odnosno u paru. Sve tri vrste edukacije se organizuju prema tačno utvrđenim principima, sa kojima će svi zainteresovani da budu precizno upoznati.

Bitno je da naglasimo da se poluindividualni kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu organizuje na isti način kao i ona vrsta edukacije koju bi trebalo da prati samo jedna osoba, to jest individualna. A njima je tada dopušteno da precizno definišu kako dinamiku održavanja i datum početka, tako i termine u kojima će časovi da budu organizovani, što čine zajedno sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa predavačem, koji je nadležan.

Budući da postoji mogućnost da se održi i korporativna obuka i kurs - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, napominjemo da je to nastava koju treba da prate samo radnici zaposleni u nekoj firmi. Princip njenog sprovođenja je vrlo jednostavan, zato što organizator izlazi u susret svim zahtevima klijenta vezano za termine i dinamiku održavanja, kao i datum početka, ali i za izmenu mesta održavanja nastave, a ako bude bilo ocenjeno da je to najbolje rešenje.

Koliko traje stručni kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu?

Kako je nastavnim programom, prema čijim smernicama se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu definisano da polaznici treba da pohađaju ukupno osam školskih časova, to je i određeno da grupni vid edukacije traje ukupno četiri dana, jer svakoga od njih polaznici prate predavanja u trajanju od po 90 minuta. Preciznije govoreći, institucija organizatora određuje tom prilikom kako termine i dinamiku održavanja, tako isto i datum početka, ali isključivo nakon što bude bila formirana grupa.

S obzirom na to da je u ponudi i korporativni seminar - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu, ali i edukacija koju bi trebalo da pohađaju dvoje ili samo jedan kandidat pojedinačno (poluindividualna i individualna nastava), a da se one organizuje po potpuno drugačijem principu od grupne, to ne postoji mogućnost da zainteresovani dobiju informacije o tačnom trajanju. Zapravo, svako ko želi na jedan od navedenih načina da pohađa predavanja će sve neophodne informacije da dobije kada ih bude precizirao sa svojim profesorom i sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje