Kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim

Bili mi svesni činjenice da je internet prisutan u skoro svakom segmentu našeg života ili ne, ona se svakako ne može opovrgnuti, pa zato i ne treba da čudi da postoji kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim, čiji je osnovni cilj da osobe koje to žele upozna sa načinom funkcionisanja, odnosno stvaranja takozvanih virtuelnih timova.

Napominjemo da Obrazovni centar Akademije Oxford, uz nastavu koja se organizuje preko interneta, takođe nudi i obuku koja uključuje praćenje predavanja u našoj izabranoj poslovnici, a polaznici to mogu učiniti u grupi, u paru ili samostalno. Da malo pojasnimo - u našoj ponudi je grupni kurs, ali i takozvana poluindividualna, kao i individualna nastava, te svaka od njih se sprovodi po tačno definisanim pravilima. Upravo sa njima će koordinator za nastavu, odnosno nadležno lice u našoj poslovnici u kojoj se upisuje, detaljno da vas i upozna.

Moramo naglasiti da je osnovna razlika između svih tipova nastave vezana za broj polaznika, budući da je od 4 do 8 njih najviše prisutno u okviru grupne nastave, dvoje kod poluindividualne i, naravno jedna osoba koja pohađa takozvanu individualnu nastavu. Potom se svakako razlikuje i princip organizacije, stim da se poluindividualna obuka i individualni kurs organizuju na potpuno isti način - polaznik se dogovara sa profesorom oko svega (termini, datum početka i dinamika).


Zato će ona osoba koju interesuje grupna obuka i kurs - kako stvoriti virtuelni tim morati da prihvati unapred određenu dinamiku i termine, jer je za to isključivo zadužena naša institucija u tom slučaju. Isto tako se od svakoga, koga ova vrsta nastave zanima zahteva da bude strpljiv, pošto grupni kurs ne počinje odmah po vašem prijavljivanju, već isključivo onog trenutka kada se najmanje četvoro ljudi prijavi za pohađanje, to jest kada bude bila napravljena grupa koja broji najmanji broj članova.

Ako je potrebno, možemo da ponudimo organizaciju i specijalizovanog korporativnog kursa, a o svim detaljima koji se odnose na njegovo sprovođenje ćemo se dogovoriti sa predstavnikom te kompanije.

Kako u našim poslovnicama lično, tako isto svi zainteresovani mogu prijavu da upute ili telefonskim putem ili preko mejla, ali je njihova dužnost da lično budu prisutni onog trenutka kada bude bilo vršeno zvanično upisivanje.Šta izučava kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim?

Na koji način funkcioniše virtuelni tim i šta se uopšte smatra pod ovim pojmom su prve teme sa kojima se susreće obuka i kurs - kako stvoriti virtuelni tim, tako da će svi prisutni stvoriti jasnu sliku o principu rada u ovako specifičnoj organizacionoj jedinici u modernom poslovanju. Ipak, da bi neko mogao da pohađa ovaj kurs, podrazumeva se da je upoznat sa korišćenjem računara i to makar na osnovnom nivou, a posebno da zna da koristi moderna sredstva komunikacije.

Takođe će polaznicima predavači govoriti o samoj strukturi koju virtualni tim treba da ima, a u zavisnosti od konkretnih ciljeva, a prethodno će upoznati sve prisutne i sa postupkom kreiranja poslovnih ciljeva koji moraju da budu ostvareni u određenom slučaju.

Naglašavamo i da tokom korporativne obuke, naši profesori mogu da iskoriste i primere iz prakse zaposlenih u određenoj firmi, a kako bi i na taj način maksimalno poboljšali učinak koji znanja stečena tokom ove obuke njima nude.

Isto tako je nastavnim programom određeno da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da pristupa i vežbama, to jest praktičnom radu. Preciznije, njegova je obaveza da u završnom delu ove obuke pokaže da je zaista savladao predviđena znanja, a pod tim se podrazumeva vežba koja je vezana za postupak kreiranja virtuelnog tima, stim da će im profesori prethodno da im daju informacije koje su potrebne i svakako će im maksimalno pomoći da što bolje primene znanja koje su tokom nastave stekli.

Da bi takozvani virtuelni tim zaista mogao ne samo da bude formiran, nego i da ostvari sve postavljene ciljeve, posebna pažnja se mora usmeriti na pravilan odabir kadrova, to jest osoba koje će činiti konkretni tim. Baš iz tog razloga će predavači da ih upoznaju sa postupkom izrade strategije koja se u ovu svrhu koristi, a kako bi formirani tim što bolje funkcionisao.

Takođe je važno da osobe koje su zadužene da kreiraju virtuelni tim znaju koje sve parametre moraju da sagledaju, kako bi omogućili njegovo kvalitetno i svakako profesionalno funkcionisanje. A pod tim mislimo na činjenicu da se uvek mora imati na umu da osobe koje čine ovakvu vrstu tima obično žive na različitim krajevima sveta, a što dalje znači i da žive u različitim vremenskim zonama, pa se posebna pažnja obraća i na te detalje. Kako je za kvalitetan tim, bez obzira da li je on stvaran ili virtuelan, važno izbegavanje konflikata, to će biti posvećena pažnja i ovom segmentu, a sa najvažnijim ciljem da konkretni tim bude što uspešniji.

Trebalo bi da sve osobe koje se opredele da pohađaju ovu kratkotrajnu obuku, tokom njenog trajanja steknu sasvim dovoljno i znanja i veština, tako da bi trebalo da mogu nesmetano u praksi da stvore virtuelni tim, a koji će maksimalno da zadovolji potrebe određene organizacije.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim?

Sobzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi, pored online nastave i mogućnost da se obuka i kurs - kako stvoriti virtuelni tim pohađa direktno u poslovnicama, a da je za oba tipa nastave koja su u ponudi definisano da se sprovode kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu, mi svakako očekujemo od osoba koje vrše prijavu da navedu prvo koju vrstu obuke će pohađati, to jest da li će to učiniti u našim poslovnicama ili preko interneta, te zatim i da li će da se opredele za samostalno praćenje nastave, u grupi ili u paru.

Na osnovu svih tih informacija, mi ćemo svakom pojedinačnom polazniku dati sve potrebne podatke, kako bi znali u kojim terminima se konkretni kurs organizuje, to jest kada počinje i kojom dinamikom je predviđeno da budu organizovana predavanja.

Moramo da istaknemo činjenicu da je organizacija grupnog kursa svakako specifična, upravo zato što se zahteva formiranje grupe, to jest prijavljivanje minimum četiri osobe koje žele da pohađaju baš tu vrstu nastave, kao i da u tom slučaju organizator jedini ima pravo da definiše i termine i dinamiku održavanja. Dakle, kada se bude prijavilo najmanje 4 polaznika i pošto bude bila kreirana grupa, ovlašćeno lice u jednoj od naših poslovnica ima obavezu da detaljno informiše sve prijavljene o datumu početka i terminima, ali i o dinamici održavanja grupne vrste nastave.

Organizacija individualne i poluindividualne obuke je potpuno drugačija, tako da svako koga zanima bilo kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim u paru, bilo da želi da je samostalno pohađa, treba da nadležnom licu u našoj poslovnici naglasi kada mu odgovara da ta vrsta nastave počne, kao i kojom dinamikom želi da je pohađa, to jest u kojim terminima.

Moramo da istaknemo i informaciju da naša institucija može da organizuje i takozvani korporativni kurs, a koji se uvek sprovodi za lica koja su zaposlena u okviru neke kompanije. Svakako se tom prilikom način organizacije u velikoj meri prilagođava njihovim zahtevima, tako da je svakako neophodno da ovlašćeno lice određene firme jasno iznese sve potrebni zahteve koji se odnose na način sprovođenja korporativne obuke, a kako bismo bili u mogućnosti da ih ispunimo na što bolji način.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - kako stvoriti virtuelni tim?

Kako se kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim sprovodi preko interneta, tako je isto svim onim polaznicima koji su zainteresovani omogućeno i da pristupe praćenju nastave u okviru one poslovnice organizatora koju će oni lično da izaberu. A uz to je izuzetno važno da svaki pojedinačni polaznik precizno definiše da li mu više odgovara da izabranu vrstu nastave prati u okviru grupe ili je zainteresovan da to učini kroz poluindividualne, a kada je prisutno njih dvoje, te može da se opredeli i da potpuno samostalno pohađa ovu obuku, što znači da se organizuje takozvana individualna nastava.

Grupni kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro polaznika, te se nakon formiranja grupe, odnosno prijavljivanja najmanje njih 4 određuje u kojim terminima i po kojoj dinamici će nastava da bude organizovana. O svemu tome se svakako moraju obavestiti svi prijavljeni i to na onaj način koji je za tu svrhu i definisan.

Princip po kome se individualna ili poluindividualna obuka i kurs - kako stvoriti virtuelni tim organizuje je, ustvari potpuno drugačiji od pomenutog i podrazumeva da će polaznici koji se za bilo koju od njih budu opredelili imati pravo i da se o svim segmentima organizacije dogovore direktno sa licem koje je za to ovlašćeno u našoj poslovnici, kao i sa svojim profesorom. Radi se tom de je predviđeno da oni tada preciziraju kako datum početka poluindividualne ili individualne nastave, tako isto i da odrede u kojim terminima će da budu organizovana predavanja, ali i da precizno definišu po kojoj dinamici će se konkretna obuka i organizovati, a što se odnosi i na onlajn nastavu i na onu koju polaznici prate u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Vrlo je sličan princip prema kome se korporativni kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim organizuje, jer je osnovni cilj da se tada u potpunosti odgovori na zahteve zaposlenih u okviru kompanije koja i zahteva da bude organizovana korporativna obuka.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim?

Grupna obuka i kurs - kako stvoriti virtuelni tim traje ukupno dva dana, a polaznici u tom periodu prate ukupno 8 časova, koliko je definisano predviđenim nastavnim fondom. Naglasili smo da je to određeno za grupnu nastavu, pošto tada i o dinamici i o tačnim terminima odluku donosi isključivo naša institucija, ali obaveštava prijavljene polaznike o tim detaljima tek pošto se osnovni uslov za njen početa ostvari, to jest pošto se bude kreirala grupa koja mora da broji najmanje 4 polaznika.

A budući da je princip organizovanja poluindividualne i individualne nastave drugačiji, nevezano za to da li se ona sprovodi preko interneta ili u našoj poslovni, predviđeni ukupan nastavni fond može biti raspoređen na drugačiji način, pa samim tim nemamo mogućnost da kažemo koliko ove vrste kursa traju, jer se polaznici dogovaraju o svim detaljima koji se odnose na način sprovođenja direktno sa profesorom ili koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka- kako stvoriti virtuelni tim, napominjemo da se tada izlazi u susret zahtevima zainteresovane kompanije, takođe ne navodimo koliko traje, jer se predviđenih osam časova raspoređuje onako kako to odgovara polaznicima.

Spisak gradova za kurs i obuka "Kako stvoriti virtuelni tim"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje