Obuka i kurs - kako upravljati obrtnim kapitalom

Institucija organizatora je predvidela da specijalizovani seminar - kako upravljati obrtnim kapitalom pohađaju lica zaposlena na višim pozicijama u odeljenju finansija određene kompanije, ali i ovlašćene računovođe, te sve one osobe koje imaju potrebu zbog zadataka radnog mesta koje obavljaju da se u pomenutoj oblasti edukuju.

Obaveza je svakoga ko ima želju u navedenoj oblasti da stekne znanja da izvrši prijavu, a posle toga bi trebalo da dostavi neophodnu dokumentaciju i lično dođe u prostorije poslovnice organizatora da bi se upisao.

Postoji ukupno tri načina za prijavljivanje, a svaki pojedinačni polaznik će imati mogućnost da odabere onaj koji mu tom prilikom najviše odgovara. Najpre je dozvoljeno da predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford zainteresovani kontaktira preko telefona, a takođe može da lično dođe i tako se prijavi, te je dozvoljeno i da pošaljem mail sa svim potrebnim informacijama (datum rođenja, ime, prezime i kontakt podaci).


Očekuje se da svako ko bude izvršio upis navede kako će nastavu da pohađa, uzevši u obzir da je u ponudi online i klasična Obuka i kurs - kako upravljati obrtnim kapitalom, a da polaznik treba da izabere da li će časove pratiti u paru (poluindividualna nastava) ili samostalno (individualni kurs), a podrazumeva se da se održava i grupni tip edukacije, kada je prisutno između četvoro i osmoro kandidata.

Naglašavamo da možemo, a po zahtevu bilo koje kompanije da organizujemo i specijalnu vrstu edukacije, to jest korporativni seminar - kako upravljati obrtnim kapitalom. A tom prilikom zaposleni u određenoj kompaniji edukaciju prate onako kako definišu predstavnici institucije organizatora i te firme, a dozvoljeno je da nastava bude organizovana i na nekoj drugoj lokaciji, ukoliko ona zadovoljava predviđene zahteve i ako bude bilo procenjeno da je to najbolje za zaposlene.

Da se vratimo na nastavu za pojedinačne polaznike, te da kažemo da se online edukacija organizuje uz korišćenje računara zainteresovanog kandidata, a njegova je dužnost u tom slučaju da se pridržava pravila vezano za korišćenje namenskog softvera, koji će tada i da instalira. Budući da je potrebno da on bude pravilno instaliran, to moramo napomenuti i da svaki polaznik koji bude naišao na neku poteškoću u tom slučaju, svakako ima pravo da se obrati ovlašćenom licu određene poslovnice, kako bi mu izašao u susret i pružio neophodnu pomoć.Od svakoga koga interesuje klasični kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom se zahteva da u tačno određeno vreme bude prisutan u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a kako bi nastavu koju odabere pohađao.

Za rad u grupi je predviđeno da koordinator za nastavu poslovnice organizatora u kojoj se budu za to stekli uslovi, to jest u kojoj najmanje 4 osobe bude prijavu izvršilo, odredi na koji način će se ona odvijati. A uz to što će definisati datum početka grupnog tipa edukacije, on će da odredi i termine u kojima će polaznici pratiti predavanja, te će svakako da definiše i kojom će to biti dinamikom. Svi prijavljeni su u obavezi da se pridržavaju apsolutno svakog segmenta koji organizator tada bude definisao, uzevši u obzir da se radi o strogom načinu organizacije.

Isto tako je u ponudi i individualni kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom, a kada časove pohađa jedna osoba, kao i poluindividualna edukacija, koju pohađaju dva polaznika istovremeno. A svima njima je dozvoljeno da svaki segment organizacije jednog ili drugog vida edukacije definišu sa onom osobom koja je u predstavništvu organizatora u kome su se upisali za to nadležna, ali i sa profesorom. Očekuje se da se oni usaglase prvo oko toga kog datuma će nastava za jednu ili za dve osobe da počne, ali i kakvom bi dinamikom časovi trebalo da budu organizovani, te u kojim terminima će ih kandidati pohađati.


Šta izučava kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom?

Prva tema sa kojom će specijalizovana Obuka i kurs - kako upravljati obrtnim kapitalom prisutne detaljno da upozna jeste šta je to, po definiciji obrtni kapital i koje su njegove osnovne karakteristike.

A predviđeno je da posle toga, profesori govore o finansijskim racijima kao sredstvima koja se primenjuju prilikom upravljanja njime, te je posle toga nastavnim programom definisano da bude obrađena tema koja je vezana za cikluse i to kako za gotovinski, tako i za poslovni. Uz to će biti reči i o aktivnostima zaštite obrtnog kapitala, a primarno će biti obrađen princip zaštite koji se smatra konzervativnim, ali i onaj koji važi za agresivan. Primeri iz prakse će biti omogućeni polaznicima u tom delu, jer je uočeno da se na taj način mnogo lakše usvajaju predviđena znanja.

Isto tako će se polaznici upoznati i sa definisanjem neto novčanog toka, kao i sa određivanjem neto dobitka i njihovim uticajem na poslovnu aktivnost. A određeno je i da specijalizovani seminar - kako upravljati obrtnim kapitalom obradi temu koja se odnosi na postupak upravljanja gotovinom, ali će biti reči i o procesu upravljanja dobavljačima i potraživanjima, kao i o načinu na koji bi trebalo pristupati upravljati zalihama.

Uz sve pomenuto, polaznicima će biti predstavljeni i različiti alati koji se tokom ovog procesa primenjuju, a kako bi se on podigao na znatno viši nivo, te da bi bio ostvaren pozitivan uticaj na profitabilnost konkretne kompanije, to jest na maksimalno smanjenje potencijalnih rizika u poslovanju.

Biće govora i o kratkoročnom finansiranju, te o svim njegovim prednostima i o nedostacima, a svakako će profesori govoriti i o principima vezanim za dugoročno finansiranje.

Nakon što budu završili sa pohađanjem ovog seminara, trebalo bi da svi polaznici u onoj kompaniji u kojoj su zaposleni, mogu da primene različite alate i da samostalno izvrše sve potrebne analize, a kako bi proces upravljanja obrtnim kapitalom bio maksimalno uspešan, te da bi se na taj način osigurao i celokupan poslovni proces.

Gde se održava stručni kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom i kada?

Zainteresovani kandidati imaju opciju da nastavu prate na klasičan način, to jest da dolaze u određeno predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford da bi prisustvovali časovima, ali je predviđeno da bude organizovana i online Obuka i kurs - kako upravljati obrtnim kapitalom. Osobe koje se opredele da po tom principu prate časove, to čine uz korišćenje ličnog kompjutera, to jest uz primenu specijalizovanog softvera. Naravno, pre početka odabranog tipa edukacije će taj softver na svoj računar instalirati, a u skladu sa smernicama koje će da dobiju od predstavnika institucije organizatora.

Budući da ova institucija organizuje nastavu za po jednog polaznika, to jest individualnu, zatim za više njih, odnosno grupnu i za dve osobe u isto vreme, kojom prilikom se sprovodi poluindividualni kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom, to je i neophodno da svaki prijavljeni donese odluku i saopšti je organizatoru, a vezano za tip nastave koji želi da pohađa.

Za individualnu i poluindividualnu edukaciju je predviđen potpuno isti način provođenja, a on podrazumeva veliku fleksibilnost. Tačnije, prepušteno je u tom slučaju svakom prijavljenom kandidatu da sve detalje koji se odnose na način održavanja konkretnog tipa edukacije, odredi u dogovoru sa ovlašćenim profesorom i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj se bude prethodno zvanično i upisao.

Mnogo je rigorozniji način koji se primenjuje kada se organizuje nastava u grupi, a tada ne postoji mogućnost da dođe do promene ničega što institucija organizatora bude definisala. Tačnije, prvo četvoro ljudi minimum mora zvanično da se prijavi u nekom predstavništvu, jer je to osnovni uslov za nastanak grupe, to jest za početak te vrste nastave. Zapravo, onog trenutka kada bude bila napravljena konkretna grupa će koordinator za nastavu da odluči, na prvom mestu kog datuma će grupni seminar - kako upravljati obrtnim kapitalom početi, a posle toga će definisati i po kom principu će se predavanja organizovati, u smislu određivanja termina održavanja i dinamike.

S obzirom na to da se radi o vrlo interesantnoj temi za zaposlene, to se vrlo često organizuje i korporativna Obuka i kurs - kako upravljati obrtnim kapitalom, a što se čini po zahtevu nadležnih u nekoj kompaniji. Nastava se tada organizuje, najpre onako kako klijentu bude odgovaralo, a izuzev svih načina koji su do sada navedeni, naglašavamo da se može promeniti i lokacija na kojoj će ta vrsta nastave da bude održana. Posebno je bitno da u tom slučaju ovlašćeno lice u instituciji klijenta bude upoznato sa karakteristikama koje određeni prostor mora da ima, a kako bi tu mogla da bude organizovana edukacija za zaposlene.

Po kom principu se Obuka i kurs - kako upravljati obrtnim kapitalom održava?

Zapravo je način na koji se organizuje specijalizovani kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom prilično jednostavan, jer gotovo sve u tom slučaju zavisi od potreba prijavljenih, pošto oni biraju koju vrstu nastave od ponuđenih će da prate.

Uz nastavu koja uključuje klasičan princip organizacije, to jest podrazumeva održavanje predavanja u poslovnici organizatora, u ponudi se nalazi i online seminar. A takvu vrstu nastave polaznici pohađaju odakle god žele i to čine preko sopstvenog kompjutera, s tim da na njega treba i da instaliraju specijalni tip softvera. A kako u toj situaciji može da se dogodi da kandidat ima određene poteškoće, njih će svakako otkloniti uz pomoć stručnjaka konkretne poslovnice institucije organizatora.

Uzevši u obzir da se i online i klasična nastava organizuju za različit broj polaznika, podrazumeva se svakako da će svi prijavljeni biti obavezni da odluče sa koliko osoba će časove da prate, to jest da preciziraju li će to učiniti putem poluindividualne, grupne ili individualne nastave.

Grupni kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom je vrsta edukacije koju pohađa od četvoro do osmoro ljudi, a upravo je zvanično formiranje grupe navedeno kao glavni zahtev za njen početak. Kako institucija organizatora treba da definiše na koji način će se ta vrsta edukacije organizovati, to jest da odredi termine, ali i dinamiku održavanja časova, kao i tačan datum njenog početka, to se prvo mora sačekati kreiranje jedne grupe, da bi mogla da bude doneta odluka o načinu sprovođenja. A sve što koordinator za nastavu poslovnice u kojoj bude bila oformljena grupa, u tom slučaju bude definisao se neće na zahtev bilo kog kandidata moći promeniti, tako da naglašavamo da je u pitanju strog način edukacije, te bi trebalo nastavu, na prvom mestu da prate upravo ona lica koja imaju više slobodnog vremena na raspolaganju.

Dve osobe bi trebalo da prate poluindividualnu nastavu, a predviđeno je da se individualni kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom isključivo organizuje za po jednog polaznika. Način na koji se one sprovode je isti, te se podrazumeva dogovor između pojedinačnog polaznika, profesora i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora o svemu, to jest kako o terminima u kojima će predavanja da budu sprovedena, tako i o dinamici njihovog održavanja, te o datumu početka.

Korporativni seminar se isto nalazi u ponudi ove institucije, a radi se o edukaciji koju treba radnici određene kompanije da pohađaju. Način njene organizacije je takođe prilično fleksibilan, a na zahtev klijenta može čak da bude promenjeno i mesto njenog održavanja. Međutim, da bi predavanja za zaposlene mogla da budu organizovana, recimo u njihovoj firmi, neophodno je da osnovni zahtevi vezano za karakteristike tog prostora u potpunosti budu ispunjeni.

Koliko traje kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom?

Isključivo u slučaju da nekoga zanima grupna Obuka i kurs - kako upravljati obrtnim kapitalom, on će da dobije tačne informacije o tome koliko je definisano da nastava traje, pošto o tom segmentu organizacije brine koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se stvorio uslov za formiranje grupe od najmanjeg broja članova.

Dakle, grupni tip nastave će trajati ukupno 4 dana, s tim da će svakoga od njih polaznici prisustvovati predavanjima u trajanju od po 2 školska časa, to jest po 90 minuta. Napominjemo da se u nastavnom programu za ovu edukaciju nalazi ukupno 8 školskih časova.

Uzevši u obzir da se individualni i poluindividualni seminar - kako upravljati obrtnim kapitalom, kao i korporativna vrsta nastave organizuju na sasvim drugačiji način, jer organizator i nadležni profesor treba sa pojedinačnim kandidatom, to jest sa predstavnikom konkretne firme, da dogovore između ostalog i dinamiku, iz tog razloga će svi oni informaciju o trajanju da dobiju kada budu taj dogovor postigli.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako upravljati obrtnim kapitalom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje