Kurs i obuka - Kako upravljati potraživanjima

Svi koji su zaposleni kao direktori ili, pak menadžeri prodaje, odnosno finansijski direktori, te eventualno neko ko je u određenoj kompaniji zadužen za izvršenje poslova planiranja proizvodnog ili poslovnog procesa ili za segment analitike u okviru konkretne organizacije, bi trebalo da pristupe praćenju ove specijalno osmišljene obuke. Takođe je bitno naglasiti da se kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima usmerava primarno na upoznavanje prisutnih sa poboljšanjem vođenja poslovanja, kao i sa pravilnim funkcionisanjem oblasti potraživanja, a što je direktno povezano.

Naglašavamo i to da su zaduženi vrhunski menadžeri i iskusni stručnjaci da vode ovu obuku, a ko god želi da je prati ima pravo tokom cele kalendarske godine da se za to prijavi. Podrazumeva se da svi koji imaju interesovanje, mogu prijavu da izvrše ili preko telefona ili preko našeg maila, te im je omogućeno i da dođu u prostorije jedne od naših poslovnica, a kako bi se prijavili. Obavezujuće je da lično budu prisutni prilikom upisa, te da nam svakako dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Napominjemo da je u ponudi kako klasična obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima, a kada se predavanja organizuju u okviru naših poslovnica, tako i nastava preko interneta. Uz to, svako ko izvrši prijavu treba da izabere i da li će predavanjima da pristupa u grupi, individualno ili u paru.


Ističemo da se kao osnovni uslov za praćenje predavanja preko interneta navodi, naravno posedovanje računara, a u tom slučaju je apsolutno svaki polaznik obavezan da koristi specijalno dizajniran softver, te da predavanjima pristupa putem takozvanih virtuelnih učionica. O svim tim detaljima će precizno da bude obavešten apsolutno svako ko bude vršio prijavljivanje.

Bitno je i da se prilikom upisa svako od prijavljeni opredeli između grupne, individualne i poluindividualne nastave. Napominjemo da se grupni kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima sprovodi isključivo za najmanje 4, te za najviše 8 osoba, dok je dvoje polaznika prisutno prilikom organizovanja poluindividualne, a naravno jedna osoba prati individualnu nastavu.

Predviđeno je, takođe i da se individualna i poluindividualna obuka organizuju po sasvim istom principu, a koji podrazumeva da se polaznici tada moraju dogovoriti o svim segmentima organizacije direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa svojim profesorom.

Sve osobe, kojima iz bilo kog razloga više odgovara da nastavu prate sa određenim brojem polaznika bi trebalo da se opredele za grupni tip edukacije. Naglašavamo da su vrlo stroga pravila po kojima se organizuje grupni kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima, a najvažnije je da prvo bude napravljena grupa, koja mora da broji minimalan broj članova, odnosno četvoro njih. Termine održavanja i datum početka, te dinamiku, odnosno trajanje u tom slučaju, definiše zvanično ovlašćeno lice institucije organizatora.

Obrazovni centar Akademije Oxford u svakom trenutku može da organizuje i nastavu koju će pratiti isključivo zaposleni u okviru neke firme, a naglašavamo i da se tada maksimalno poštuju zahtevi klijenata, tako da korporativni kurs može da bude organizovan ne samo na sve pomenute načine, nego isto tako i u prostorijama zainteresovane organizacije.Čime se kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima bavi?

Mada gotovo svako zna šta se podrazumeva pod pojmom potraživanja, naglašavamo da će specijalizovana obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima upravo od toga da počne, jer je predviđeno da za vreme trajanja uvodnog predavanja profesori, sa teorijskog aspekta objasne šta su zapravo potraživanja i koji su to faktori koji dovode do njih. A zatim će prisutnima da ukažu i na činjenicu da se u praksi često mogu sresti i oni preduzetnici, to jest pravna lica koja se neprofesionalno ponašaju prema potraživanjima, pa samim tim možemo reći i da se ne tako dobro odnose prema sopstvenoj imovini. Upravo u tome i leži cilj ove edukacije, jer je predviđeno da prisutni nauče ne samo da se pravilno odnose prema potraživanjima, već i da maksimalno korektno komuniciraju sa svojim kupcima, a kako bi na taj način i izvršili pozitivan uticaj na kvalitet sopstvenog poslovanja.

Biće reči i o tome na koji način pravilno upravljanje potraživanjima može da utiče ne samo na poboljšanje uspešnosti poslovanja bilo kog pravnog lica ili preduzetnika, već i generalno na finansijski aspekt poslovanja, to jest na likvidnost. Vrlo je važno naglasiti i to da će posebna pažnja da bude posvećena odnosima sa kupcima, a što znači da će prisutni da se upoznaju prvo sa najčešće primenjivanim principom klasifikacije kupaca, a zatim i sa postupkom koji je vezan za njihovu kategorizaciju. A tada će isto tako profesori polaznicima ovog kursa da prezentuju i brojne kriterijume kojih je neophodno i se oni pridržavaju, a ukoliko žele da na pravilan način izvrše upravljanje ovim segmentom poslovanja, to jest da uspostave što bolji poslovni odnos sa svojim kupcima.

Samim tim što se na zahtev određene firme može organizovati i korporativna obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima, važno je naglasiti da se samo u tom slučaju nastavni program i to isključivo do određene granice, može prilagoditi potrebama klijenta. Stvar je zapravo u tome da profesor prilikom sprovođenja ovakve vrste edukacije ima mogućnost, da ne samo praktičan deo, a koji je takođe zastupljen, već i brojne primere, sa kojima će upoznati prisutne, prilagodi oblasti poslovanja kompanije koja želi da ovu obuku njeni zaposleni prate. A time će im, naravno biti olakšano i savladavanje predviđenog gradiva, tako da će u vrlo katkom roku svi oni steći dovoljan nivo znanja da mogu korektnoi i samostalno da obavljaju ovaj posao.


Prisutni će se upoznati i sa kratkoročnim, odnosno sa takozvanim dugoročnim potraživanjima, to jest sa njihovim osnovnim karakteristikama. A zatim će biti govora i o trgovinskim, to jest o netrgovinskim potraživanjima, te će tom prilikom polaznici da se upoznaju i sa preciznom deifnicijom i jednog i drugog tipa potraživanja, to jest sa svim razlikama koje između njih postoje.

Takođe je predviđeno da svi koji prisustvuju nastavi nauče i koliko se rek za naplatu mora navesti u određenim situacijama, a kako bi se izbegle brojne neprijatnosti do kojih može da dođe u koliko taj roku ne bude bio ispoštovan od strane kupca.

Osim toga će se obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima, takođe osvrnuti i na različite tipove kredita, a kada će da bude objašnjeno prisutnima zbog čega je dobro ili loše prihvatati potencijalno rizične situacije, koje se odnose na podizanje kredita, te će im biti kroz primere sve to precizno objašnjeno.

Naravno, nadležni profesori će takođe biti u obavezi i da gotovo svaku oblast koju ovaj kurs obuhvata prezentuju uz pomoć različitih primeria iz prakse, tako će polaznici upravo zahvaljujući tome mnogo lakše i brže da prihvate znanja koja im ova obuka omogućuje. A uz sve što je pomenuto do sada, prisutni će da nauče i koje su to metode koje je potrebno primeniti, a kada se vrše potraživanja od kupaca. Upravo u tom delu će predavači ukratko uputiti i u tajne takozvane verbalne, to jest neverbalne komunikacije, a trebalo bi da oni prilikom upravljanja, odnosno naplate potraživanja svakako te smernice i primenjuju, a kako bi bili što uspešniji, što će svakako imati i izuzetno pozitivan učinak na poslovanje one institucije u kojoj su angažovani.

Kada i gde se organizuje kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima?

Nakon prijavljivanja, svako ko je zainteresovan treba i da se zvanično upiše, a tom prilikom se zahteva da dostavi svu potrebnu dokumentaciju. Svakako će u trenutku upisa, svako od njih pojedinačno, a od strane ovlašćenog lica poslovnice organizatora, da dobije sve potrebne informacije koje se odnose kako na mesto održavanja edukacije, tako i na tačne termine.

Zapravo je predviđeno da se organizuje online obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima, kao i ona koja uključuje praćenje predavanja u jednoj od naših poslovnica. A svako pojedinačno će tom prilikom da odluči da li će nastavu da pohađa potpuno samostalno, to jest putem individualne ili mu odgovara da to bude u paru, to jest u grupi. Napominjemo da u jednoj grupi može da bude prisutno maksimalno osmoro polaznika, te da je uslov za formiranje grupe i za početak takvog tipa edukacije upravo prijavljivanje najmanje 4 polaznika. Organizator u ovom slučaju treba da definiše posle toga i datum početka, kao i termine održavanja, odnosno da odredi i po kojoj dinamici će se grupni kurs i organizovati. Vrlo je važno da svako ko se opredeljuje za praćenje nastave na ovaj način, u potpunosti poštuje sve što je unapred navedeno, jer je princip organizovanja takav da se to ne može izmeniti, ako neko bude zahtevao.

Kome god to ne odgovara treba da zna da je svakako u našoj ponudi i nastava za dvoje polaznika, to jest poluindividualni kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima, a bitno je naglasiti da se ona sprovodi potpuno isto kao i onaj tip nastave koji je namenjen pojedinačnom polazniku, to jest individualna. U tom slučaju je vrlo fleksibilan način sprovođenja, a najpre zato što je pojedinačnom polazniku omogućeno i da način organizacije maksimalno prilagodi sopstvenim potrebama, jer se on i njegov profesor moraju dogovoriti oko apsolutno svakog detalja. Važno je da oni tada definišu i datum kada će jedna od tih vrsta nastave da počne i termine održavanja, odnosno dinamiku, a sve to će morati da preciziraju uz prisustvo koordinatora za nastavu jedne od naših poslovnica.

Po zahtevu klijenta se sprovodi i korporativna obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima za zaposlene u okviru zainteresovane kompanije, a taj tip edukacije mogu da prate i na nekom drugom mestu ukoliko im bude odgovaralo. Samim tim što je princip organizacije takav da klijent bira i kada će početi nastava i kojom dinamikom će se ona odvijati, to jest u kojim terminima će se organizovati, njemu je dozvoljeno i da odluči da li će to biti u našoj poslovnici ili u prostorijama te firme, a svakako ovaj tip edukacije može da bude sproveden i preko interneta, ukoliko konkretni klijent to bude zvanično zahtevao.

Na koji način se održava obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima?

Izuzev mogućnosti da nastavu prate u našim poslovnicama, zainteresovanima omogućujemo i praćenje ove obuće preko interneta, a od svakog prijavljenog pojedinačno se zahteva da poseduje sopstveni računar, kako bi mu bilo omogućeno nesmetano praćenje predavanja u tom slučaju.

Takođe je potrebno i da svaki pojedinačni polaznik odluči da li ga zanima poluindividualni kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima, a koji uključuje prisustvo dve osobe, odnosno nastava u grupi, koju će da prate od njih četvoro najmanje, do najviše osmoro. A postoji mogućnost i da se odluče za individualni tip edukacije, koji podrazumeva isključivo prisustvo samo jednog polaznika. Zapravo, tek kada se bude opredelio, polaznik će moći i da dobije precizne informacije o načinu organizacije, pošto se sa jedne strane poluindividualna i individualna nastava organizuju na sasvim drugačiji način od onoga koji uključuje rad u grupi.

Tačnije, neophodno je da svako ko odluči ili samostalno ili u paru da prati ovu edukaciju, detalje koji se odnose na organizaciju, a poput datuma početka, odnosno termina održavanja, ali isto tako i dinamike, to jest tačnog trajanja, definišu sa nadležnim licem naše poslovnice, kao i sa profesorom koji će voditi ovaj kurs.

A oni polaznici koji se zainteresuju za rad u grupi bi trebalo da znaju prvo da je tada prisutno od najmanje 4 polaznika, pa do maksimalno 8, te da grupna obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima počinje nakon prijavljivanja minimalnog broja njih. U principu se zahteva da se prvo minimum 4 osobe koje žele da prate ovu edukaciju zvanično prijave, pa posle toga institucija organizatora, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik odlučuje o svim segmentima. Tačnije, on precizira prvo datum kada će rad u grupi početi, a posle toga definiše i termine održavanja, a na kraju odlučuje i po kojoj dinamici će se taj tip nastave sprovoditi. Baš zato što je isključivo instituciji organizatora prepušteno da sve ovo definiše, preporučuje se da u grupnu obuku prate samo ona lica koja mogu to da prihvate, a zato što svi pomenuti detalji ne mogu da budu promenjeni.

Ako to neki klijent bude zahtevao, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i specijalizovanu vrstu obuke, a koje je prvenstveno namenjena kompanijama, to jest njihovim zaposlenima. U principu, korporativni kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima se sprovodi na najjednostavniji mogući način, to jest baš onako kako to zahteva pojedinačni klijent. Zapravo je predviđeno da predstavnik određene kompanije, to je sst član njenog menadžmenta, ima obavezu da sve detalje vezano za organizaciju precizira direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora.

Koliko treba da traje kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima?

Ukupno nedelju dana će da traje obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima, a ukoliko neko bude odlučio da nastavu prati u grupi. Tačnije, 15 časova nastavnog fonda bi trebalo da bude pohađano tako da svaki pojedinačni polaznik po dva do tri časa dnevno ima nastavu, stim da organizator precizira dinamiku tek kada se oformi grupa koja broji minimum četiri člana. Svakako navedeno trajanje treba uzeti, ipak sa određenom dozom rezerve, pošto će svaki pojedinačni polaznik biti precizno informisan o ovim detaljima i to tek kada bude bila kreirana grupa.

A ukoliko nekoga interesuje poluindividualni ili individualni kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima, tada informaciju o trajanju može da dobije tek pošto se sa nadležnim licem u našoj poslovnici o tome bude dogovorio, budući da polaznik sa njim i sa profesorom koji će ovaj kurs i da vodi, treba sve detalje da precizira, pa samim tim i trajanje.

Kako je princip organizacije korporativne nastave takođe specifičan i vrlo fleksibilan, to informaciju o tome koliko će da traje korporativna obuka i kurs - kako upravljati potraživanjima zainteresovani polaznici, to jest njihovi nadležni dobijaju tek nakon što postignu dogovor sa predstavnikom naše institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako upravljati potraživanjima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje