Kurs i obuka - Kako upravljati zamorom zaposlenih

Moramo napomenuti da se obuka i kurs - kako upravljati zamorom zaposlenih organizuje ne samo na uobičajen način, a kada polaznici predavanja treba da prate direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, nego isto tako postoji i mogućnost organizacije nastave online. Taj tip edukacije je specifičan u tom smislu što se pred svakog zainteresovanog polaznika stavlja zahtev za posedovanjem računara, budući da on predavanja pohađa upravo uz njegovo korišćenje. A da bi mogao u potpunosti adekvatno da prati online nastavu, on se obavezuje i da instalira posebnu vrstu softvera na njega, a svakako će ovlašćeno lice institucije organizatora da mu pruži sva potrebna objašnjenja.

Određeno je da se i online i klasični seminar - kako upravljati zamorom zaposlenih organizuju kroz grupnu, individualnu i poluindividualnu nastavu, a svakako se podrazumeva da će svaki prijavljeni da donese odluku o tome kako će časovima da pristupe. Ukoliko se njegova odluka odnosi na rad u grupi, prvo što mora da zna jeste da je formiranje grupe uslov za početak takvog tipa edukacije, a da je predviđeno prisustvo od četvoro da maksimalno osmoro ljudi u njoj. Zato se, dakle prvo očekuje da se četiri osobe prijave koje žele da prate nastavu na taj način, a zatim koordinator za nastavu određene poslovnice organizatora definiše ne samo termine održavanja i dinamiku, već isto tako i datum početka. Dužni smo da napomenemo da naša institucija ne može da promeni ništa od svega toga, pa ako nekome takav princip organizacije ne odgovara, preporučuje mu se da razmisli o poluindividualnoj ili individualnoj nastavi.

Isto tako je potrebno da napomenemo da se svako ko je zainteresovan za ovu edukacija, mora prvo prijaviti, to jest doći u jednu od naših poslovnica i tako izvršiti prijavu ili može to da učini telefonskim putem, odnosno preko imejla. Neko ko se opredeli za elektronski način prijavljivanja, treba u konkretnom mejlu da napiše kako osnovne podatke o sebi (ime, prezime i datum rođenja), tako i informacije za kontakt.


Naravno da će svaki prijavljeni biti informisan o datumu upisa, a tada je potrebno da priloži svu zahtevanu dokumentaciju i da lično dođe u prostorije određene poslovne organizatora.

A što se tiče individualne i poluindividualne nastave, koju bi trebalo da prati dvoje polaznika istovremeno, način njihovog sprovođenja je potpuno isti. Zapravo se oba tipa edukacije organizuju tako da, praktično govoreći pojedinačni polaznik dogovara sa predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom, apsolutno sve detalje vezano za organizaciju, to jest sa njima definiše kog datuma će poluindividualni ili individualna obuka i kurs - kako upravljati zamorom zaposlenih da počne, te u kojim terminima će se nastava odvijati i po kakvoj dinamici.

Gotovo da je sasvim isti princip prema kome se organizuje edukacija namenjena za zaposlene u nekoj kompaniji, to jest korporativna obuka, stim što u tom slučaju predstavnik te kompanije treba da izloži sve zahteve ovlašćenom licu konkretne poslovnice organizatora, trebalo bi da naglasimo i da se korporativni seminar - kako upravljati zamorom zaposlenih može, a po želji klijenta organizovati i na bilo kojoj drugoj lokaciji, pod uslovom da odgovara zadatim uslovima.Čime se bavi kurs i obuka - Kako upravljati zamorom zaposlenih?

Da bi neko ko želi da pohađa stručni seminar - kako upravljati zamorom zaposlenih mogao u potpunosti da ovlada ovom oblašću, neophodno je da nauči šta se tačno smatra zamorom i kako se, generalno taj pojam definiše, odnosno koliko je važno uočiti ga na vreme. Sve to su teme sa kojima će predavači prisutne da upoznaju već tokom prvog časa, a zatim će se fokusirati na sam proces nastanka zamora. Tom prilikom će polaznicima da bude objašnjeno i koji su to sve faktori koji su potencijalno najrazičniji sa aspekta zamora, a kako bi polaznici bili u prilici da shvate koliko je važno baš takve negativne uticaje svesti na minimum.

Profesori će nakon toga da govore i o različitim tipovima zamora, ali i o svim onim načinima i tehnikama koje se moraju koristiti kako bi se zamor uopšte i prepoznao. Zapravo će prisutnima da bude i to vrlo detaljno, objašnjeno na koji način se zamor uopšte može manifestovati, ali i kako se zamor kod bilo koje osobe može ne samo uočiti, već i pravilno prepoznati.

Obuka i kurs - kako upravljati zamorom zaposlenih će se osvrnuti i na posledice koje se najčešće javljaju upravo usled zamora, a najvažniji deo ovog seminara će da bude usmeren na upoznavanje polaznika ovog seminara sa različitim preventivnim merama koje je preporučljivo sprovoditi kako do zamora uopšte ne bi ni došlo, to jest kako bi se rizik od njegovog nastanka sveo na minimum.

Svakako će im biti pojašnjeno i kako se manjak sna može odraziti na zamor, ali i na koji način stres može da ima uticaja na pojavu stanja koje je okarakterisano upravo kao zamor.

Prisutni će, isto tako da budu upoznati i sa činjenicom da se zamor radnika ni u kom slučaju ne može u potpunosti onemogućiti, ali će oni kroz seminar - kako upravljati zamorom zaposlenih da nauče na koji način se njime mora profesionalno upravljati.

Isto tako je nastavnim programom predviđeno da predavači upoznaju prisutne sa različitim primerima iz prakse, a kako bi na što bolji način shvatili ne samo kako se zamorom upravlja, već i šta je to zamor, te na koji način se on vrlo lako može prepoznati i kako sve to utiče na poboljšanje celokupnog poslovnog procesa.

Osnovni cilj koji specijalizovani kurs i obuka - kako upravljati zamorom zaposlenih ima jeste da se polaznicima pruži mogućnost da se upoznaju sa različitim vrstama alata koje se moraju primenjivati u praksi, a kako bi se radnicima svakako smanjio zamor i kako bi se celokupan radni proces na nivou konkretne kompanije u velikoj meri poboljšao.

Gde se i kada održava kurs i obuka - kako upravljati zamorom zaposlenih?

Određeno je da se svaki pojedinačni polaznik mora odlučiti između pohađanja nastave online i one koja podrazumeva da časove pohađa direktno u poslovnici organizatora. Ako nekoga interesuje online seminar - kako upravljati zamorom zaposlenih, on će predavanja da prati preko sopstvenog računara, a neophodno je da izvrši instalaciju softvera koji je tome i namenjen. Naravno da će ga predstavnik institucije organizatora svakako o potrebnim detaljima i obavestiti.

Ističemo da se oba tipa edukacije mogu pohađati na tri načina, to jest ili u grupi ili samostalno ili u paru.

A individualni i poluindividualni kurs se sprovode na isti način, a tada se prijavljenim polaznicima pruža prilika da se o svim segmentima dogovore sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa profesorom koji je nadležan. Naime, oni će tada da se usaglase prvo oko toga kog datuma će da počne nastava za jednu ili za dve osobe, a zatim će da definišu i dinamiku njenog zadržavanja, kao i tačne termine.

Potpuno je drugačiji način na koji se organizuje grupni kurs i obuka - kako upravljati zamorom zaposlenih, a primarno zato što se najpre mora napraviti grupa da bi takav vid edukacije mogao da počne. Budući da je određeno da od četvoro do maksimalno osmoro ljudi može da pohađa ovaj tip nastave, to se i zahteva prvo da četiri osobe izvrše prijavu za njeno praćenje. Nedugo nakon toga će predstavnik institucije organizatora da odredi kog datuma će časovi da počnu, ali i u kojim terminima će da se održavaju i podrazumeva se da će da obavesti sve prijavljene o tome.

Obrazovni centar Akademije Oxford može, ako to neki klijent, odnosno ovlašćenom licu određena kompanije zahteva da organizuje i edukaciju koja je namenjena zaposlenima. U principu, korporativna obuka i kurs - kako upravljati zamorom zaposlenih podrazumeva vrlo fleksibilan način organizacije, pošto se tada svakom klijentu dopušta da iznese zahteve, pa se osim svih pomenutih načina koji su predviđeni i za sprovođenje nastave za po jednog polaznika omogućuje i onaj koji podrazumeva da se taj tip edukacije organizuje i na nekom drugom mestu, kao što su na primer kancelarije određene kompanije.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - kako upravljati zamorom zaposlenih?

Uzevši u obzir da je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford više vrsta nastave, dozvoljeno je da se svako ko vrši prijavu i upis između njih i opredeli.

Pored toga što će moći da časove pohađa na uobičajen način, to jest da na predavanja dolazi direktno u prostorije organizatora, polaznik ima pravo da se opredeli i da časove prati online. A kada je u pitanju online seminar - kako upravljati zamorom zaposlenih, zahteva se od svakoga ko je za njega zainteresovan, da nastavi pristupa preko sopstvenog računara. Podrazumeva se, naravno da će biti dužan i da na njega instalira poseban tip softvera, a koordinator za nastavu u određenoj poslovnici će svakoga pojedinačno da obavesti o detaljima.

Takođe je važno istaći i da se oba pomenuta tipa edukacije sprovode na tri različita načina, te da svaki polaznik pojedinačno odlučuje kako će to učiniti. Izuzev nastave u grupi, koju prati najviše osmoro, a najmanje četvoro polaznika, u ponudi je i poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka - kako upravljati zamorom zaposlenih.

Kako je tačno definisan broj osoba koje pohađaju nastavu u grupi, to je i predviđeno da se prvo najmanje njih četvoro prijavi, a kako bi mogla da bude kreirana konkretna grupa, pa zatim organizator definiše termine održavanja, dinamiku i tačan datum početka. Svakako će prijavljene obavestiti o detaljima, a oni moraju znati da se ništa od toga ne može promeniti ako budu zahtevali, jer je predviđeno da se oni uklope i navedene termine, ali i da u potpunosti prihvate sve ostale segmente organizacije.

Polaznici kojima iz nekog razloga takav način organizacije ne bude odgovarao, imaju mogućnost da se opredele ili za poluindividualnu ili za individualnu nastavu, jer je način njihovog sprovođenja mnogo fleksibilniji. Tačnije, zainteresovanima za jednu od tih vidova edukacije se dozvoljava da definišu prvo kada će edukacija početi i to direktno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora i sa profesorom, a zatim je potrebno i da odrede po kakvoj dinamici će se predavanja odvijati i u kojim terminima.

Uz sve pomenuto, naša institucija može da organizuje i nastavu namenjenu zaposlenim licima, a koja može da bude sprovedena na bilo koji od načina koji su prethodno opisani. Podrazumeva se da se korporativna obuka i kurs može organizovati i u prostorijama te firme, to jest na bilo kojoj drugoj lokaciji, a koja mora da u potpunosti ispunjava tačno određene uslove.

Koliko je određeno da traje kurs i obuka - kako upravljati zamorom zaposlenih?

Princip organizacije grupne nastave jedini dozvoljava da se navede koliko će kurs i obuka - kako upravljati zamorom zaposlenih da traje, pošto isključivo institucija organizatora o tome odlučuje. Sa tim u vezi napominjemo da 8 časova obuke biva raspoređeno tako da polaznici nastavu pohađaju ukupno 4 dana, to jest da na dnevnom nivou oni pohađaju po 2 školska časa.

Svakako će svi oni kandidati koji se opredele za individualnu ili poluindividualnu nastavu da dinamiku održavanja, odnosno trajanje celokupne obuke definišu dogovorom sa predstavnikom konkretne posledice organizatora i profesorom, pa će tada i dobiti informaciju koliko će tačno da traje vid edukacije koji su odabrali da pohađaju.

Takođe je princip organizacije korporativnog seminara takav da se očekuje od klijenta da navede sve zahteve, to jest da se sa zvaničnim predstavnikom naše institucije dogovori o apsolutno svakom detalju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako upravljati zamorom zaposlenih"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje