Kurs i obuka - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15

Važno je napomenuti da se u zvaničnoj ponudi svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i nastava, koju treba da pohađaju polaznici pojedinačno i ona, koje je prvenstveno namenjena radnicima u nekom preduzeću.

Ukoliko treba da bude organizovana korporativna obuka i kurs - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15, biće ispoštovani svi zahtevi klijenta, pa čak i oni koji se odnose na izmenu mesta njenog održavanja. Svakako će se o načinu sprovođenja te vrste edukacije dogovarati ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i one firme, koja ima potrebu svojim zaposlenima da obezbedi praćenje ove edukacije. Naravno da nastava za zaposlene može biti održana u formi individualne, grupne ili poluindividualne, a takođe se podrazumeva da klijent ima izbor između klasične i online edukacije. Međutim, ovde postoji jedan izuzetak, a on se odnosi na mesto održavanja, s obzirom na to da nastava može biti održana i u preduzeću u kome su polaznici zaposleni. Tada je važno da budu ispoštovane smernice, vezano za opremljenost određenog prostora, a kako bi predavanja bila održana uz maksimalno poštovanje pravilnika.

Što se tiče edukacije namenjene pojedinačnim polaznicima, ova institucija u ponudi ima više mogućnosti, tako da je dopušteno svakom prijavljenom da najbolju varijantu izabere.


Najpre se organizuje online kurs i obuka - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15, a tada se časovima pristupa isključivo preko namenske platforme, te je vrlo važno da svaki polaznik koristi sopstveni kompjuter. da bi ovaj tip edukacije bio sproveden u skladu sa pravilima, očekuje se da pojedinac obezbedi i stabilnu internet vezu.

Svakako može da se opredeli i za opciju koja se smatra klasičnom, te da u tačno definisanim terminima predavanja pohađa direktno u predstavništvu institucije organizatora.

Pravilnik koji se primenjuje podrazumeva da i online i klasična nastava mogu biti praćene na jedan od tri načina, a polaznik bira da li će to biti u grupi ili kroz polu individualnu, odnosno individualnu edukaciju.Od kandidata se očekuje da se u potpunosti pridržavaju pravila, a koja ima obavezu u ovom slučaju da odredi ovlašćeno lice jedne od poslovnica, što se primarno odnosi na datum početka, trajanje i termine sprovođenja nastave u grupi.

Mnogo se više slobode polaznicima daje, ukoliko odluče da pohađaju poluindividualni ili individualni seminar - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15. Bez obzira da li nastavu žele da prate u društvu još jednog kandidata ili samostalno, princip sprovođenja je istovetan, zato što svaki prijavljeni ima obavezu da precizira i termine održavanja i datum početka odabranog tipa edukacije, kao i trajanje, to jest da utvrdi dinamiku sprovođenja časova sa svojim profesorom, a obavezno je tom prilikom da bude prisutan i koordinator za nastavu.

Neophodno je da neposredno pre zvaničnog upisa, svaki zainteresovani kontaktira najbližu poslovnicu i pruži zahtevane informacije otvorena zagrada ime i prezime, broj telefona i datum rođenja zatvorena zagrada. Izuzev mogućnosti da se preko telefona prijavi za praćenje ove edukacije, zainteresovanom je omogućeno da to učini i elektronski, odnosno da navedene podatke pošalje na mejl adresu, a naravno u radno vreme poslovnica ima pravo i lično da dođe, te da na taj način zvanično izvrši prijavu za pohađanje obuke.

Ovlašćeno lice ove institucije će obavestiti prijavljene o dokumentima, koja bi trebalo da pripreme, Kao i o činjenici da je njihovo prisustvo prilikom upisa obavezno.

Plan i program stručne obuke - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15

Sa osnovama navedenog računovodstvenog standarda će na samom početku biti upoznati svi koji budu odlučili stručni seminar - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 da pohađaju.

Svakako će predavači navesti i tačan datum kada on zvanično stupa na snagu, a posebna pažnja će biti obraćena tom prilikom na najvažnije segmente ovog standarda. Biće reči i o onim promenama koje su izuzetno važne, a vezane su kako za obračun profita u bruto iznosu, tako isto i za različite indikatore koji se tiču poslovanja. Tom prilikom će prisutni saznati i koje zahteve određena firma mora da ispuni, a kako bi mogla taj novi model vezano za priznavanje prihoda da implamentira u praksi.

Predviđeno je da stručni kurs i obuka - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 prezentuje i temu koja se odnosi na to kako primena novih odredbi pomenutog računovodstvenog standarda utiče uopšteno na poslovanje. Predavači će dati i primere iz prakse, te će zahvaljujući tome polaznicima konkretna tematika biti mnogo jasnija.

Naglašavamo da će prilikom sprovođenja korporativne obuke, a ukoliko nadležno lice firme koja je zainteresovana da edukuje svoje zaposlene u ovoj oblasti, bude iznelo zahtev da se primeri prilagode oblasti poslovanja te kompanije, profesori nastojati da taj zahtev što bolje ispune, kako bi zaposlenima olakšali razumevanje ove problematike.

Biće govora i o uticaju novina konkretnog računovodstvenog standarda na takozvane transferne cene, ali i na proces poznat kao budžetiranje, te će posebno biti obrađeno kako se pravila ovog standarda mogu primeniti u oblasti poreskog planiranja.

Podrazumeva se da će kroz primere predavači objasniti na koji način se pravila, koja su novina u okviru tog standarda moraju primeniti u poslovanju, to jest koje sve korake mora pravno lice da preduzme kako bi sva ta pravila bila u potpunosti ispoštovana.

Naravno da će biti ukazano i na to kako se moraju obračunavati različiti tipovi troškova, a upravo sa stanovišta pravila koja pomenuti standard navodi, odnosno novina koje on podrazumeva.

S obzirom na to da je specijalizovana obuka i kurs - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 usmerena na relativno kompleksnu temu, a da je u pitanju interaktivna nastava, to znači da će prisutni imati mogućnost i da dobiju odgovore na pitanja koja ih interesuju, a koja nisu tokom edukacije u potpunosti obrađena.

Gde se održava obuka i kurs - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 i kada?

Što se tiče tačne lokacije na kojoj će biti održan specijalizovani seminar - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15, to zavisi isključivo od želje svakog pojedinačnog polaznika. a isto tako će i podatke o terminima održavanje časova svaki polaznik da dobije tek nakon što se opredeli između poluindividualne, grupne i individualne nastave.

Dakle, svaki prijavljeni treba da izabere da li će nastavu pohađati online ili će se, ipak opredeliti za uobičajen princip organizacije.

Ako imaju sopstveni kompjuter, te na njega instaliraju adekvatan softver, kandidati će moći da pohađaju online. Svakako je važno da na konkretnom mestu imaju i nesmetan pristup internetu, a organizator će im obezbediti sve podatke o postupku instalacije i načinu praćenja edukacije preko interneta. Iako sam postupak instaliranja konkretnog softvera nije zahtevan, može se dogoditi da pojedinac ima problema tom prilikom, ali će njih na najbolji mogući način rešiti članovi tima, specijalizovanih za pružanje tehničke podrške, koji su zaposleni u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji.

U dogovorenim terminima, se organizuje nastava na klasičan način i to direktno u prostorijama one poslovnice organizatora, u kojoj se izvrši upis zainteresovanih polaznika pre toga. Svakako je pravilnikom predviđeno da se oba tipa edukacije mogu pohađati kako u formi poluindividualne i grupne nastave, tako i kroz takozvanu individualnu, a kojoj polaznik pristupa samostalno. Inače se individualni kurs i obuka - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 organizuje na isti način kao i ona edukacija, koju dve osobe istovremeno pohađaju, odnosno takozvana poluindividualna. Ustvari će u tom slučaju nadležni predavač, odnosno ovlašćeni koordinator za nastavu da precizira sa prijavljenim na koji način će časovi da budu organizovani. Moraće da se usaglase oko tačnog datuma početka kako poluindividualni, tako i individualne edukacije, ali i oko trajanja i termina, u kojima bi nastava trebalo da bude održana.

Kada je u pitanju nastava, koju treba da pohađa veći broj polaznika, primenjuju se nešto drugačija pravila. Jednostavnije govoreći, on će definisati ne samo termine u kojima bi trebalo grupna obuka i kurs - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 da bude održana, nego i datum početka i trajanje nastave.

Pomenuta institucija može organizovati ovu edukaciju isključivo za zaposlene i to u bilo kom preduzeću, a podrazumeva se da će u tom slučaju zahtevi ovlašćenih predstavnika tih pravnih lica biti u najvećoj mogućoj meri ispoštovani. Očekuje se da ovlašćeni predstavnik te firme apsolutno sve detalje o sprovođenju korporativnog kurca direktno definiše sa ovlašćenim licem u ma kojoj poslovnici institucije organizatora. Generalno govoreći, nastava za zaposlene se sprovodi isto kao i za pojedinačne polaznike, jer su sve te opcije ponuđene klijentima i u tom slučaju. Ipak, postoji i jedan vrlo važan izuzetak, a on se odnosi na mesto održavanja, budući da se po potrebi korporativna obuka može održati i u prostorijama, koje će obezbediti klijent. Dakle, ako u okviru njegove firme postoji propisno opremljena kancelarija ili neki drugi prostor, a njemu odgovara zaraditi časove pohađaju, to će morati da navede kao zvaničan uslov organizatoru.

Po kakvom principu se sprovodi kurs i obuka - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15?

S obzirom na to da u svojoj ponudi Obrazovni centar Akademije Oxford ima dva tipa edukacije, to podrazumeva da specijalizovani seminar - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 mogu pohađati i radnici neke kompanije i pojedinačni polaznici.

U principu ne važe stroga pravila kada se sprovodi edukacija, koju bi zaposleni trebalo da pohađaju, zato što se oko svega njihovi nadležni dogovaraju sa predstavnikom konkretne institucije. Pored toga što mogu časove pratiti u grupi, korporativna obuka može biti organizovana i za dvoje polaznika, odnosno za pojedince, zato što se i taj tip nastave organizuje kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu. Što se tiče mesta održavanja, podrazumeva se da su na raspolaganju dve opcije, koje uključuju provođenje nastave za zaposlene online u predstavništvu ove institucije, a samo u tom slučaju se dozvoljava i menjanje mesta održavanja. Naime, ako ovlašćeno lice nekog preduzeća bude iznelo zahtev da određeni broj njegovih zaposlenih časove pohađa upravo u prostorijama svoje firme, podrazumeva se da će zahtev biti ostvaren, Ali samo ako budu obezbeđeni optimalni uslovi za rad.

Sve prethodno pomenute opcije, osim promene lokacije održavanja važe i kada ovu obuku žele da pohađaju pojedinci. Da ponovimo, ima je na raspolaganju mogućnost da časove pohađaju na uobičajen način i preko interneta, odnosno kroz poluindividualnu, grupnu i individualnu nastavu.

Da bi mogao predavanja na uobičajen način da pohađa, polaznik će morati da bude prisutan u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije.

Sem toga, on na raspolaganju ima i mogućnost da časove pohađati preko interneta, kandidat mora posedovati računar. inače se online obuka i kurs - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 organizuje uz korišćenje tačno određene vrste softvera, tako da će njega polaznik na taj uređaj i instalirati. Neophodno je, a zarad održavanja kvaliteta online nastave, da konkretni uređaj ima odličnu vezu sa internetom, te napominjemo da svaki prijavljeni koji eventualno ne bude uspeo samostalno ima odličnu vezu sa internetom, te napominjemo da svaki prijavljeni koji eventualno ne bude uspeo samostalno namenski softver da instalira, na raspolaganju ima i pomoć stručnjaka, uzevši u obzir da u okviru svakog predstavništva ove institucije funkcioniše i tim profesionalaca zaduženih za pružanje tehničke podrške.

Prethodno smo naveli da važi pravilo o pohađanju nastave u grupi, zatim u paru i potpuno samostalno, što znači da svaki prijavljeni bira princip koji želi.

Upravo to i jeste razlog zašto se zahteva prijavljivanje najmanjeg broja polaznika, jer tek posle toga može biti kreirana grupa, to jest održana ova vrsta edukacije. Naglašavamo da sve vezano za sprovođenje nastave u grupi definiše ovlašćeno lice institucije organizatora, a prijavljeni se toga u potpunosti moraju pridržavati. Naime, pošto bude bio ostvaren uslov za kreiranje grupe, koordinator za nastavu u tom predstavništvu određuje kako tačan datum početka, tako isto i trajanje, ali i termine sprovođenja časova, a samim tim detaljima naknadno upoznaje prijavljene. Bitno je da obavestimo sve koji žele nastavu da prate u grupi da se njihovi zahtevi vezano za promenu kako datuma početka, tako isto i termina za te dinamike održavanja ne smeju uzeti u obzir, pošto aktuelna pravila ne dozvoljavaju da se promene vrše.

Prilikom sprovođenja nastave, koju treba da prati ili dvoje polaznika ili jedna osoba samostalno se primenjuju ista pravila. Moramo naglasiti da se individualni kurs i obuka - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 za rad odnosno poluindividualna edukacija sprovode upravo onako kako prijavljenima to odgovara. Radi se o tome da im je dozvoljeno da sve detalje definišu dogovorom kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa ovlašćenim licem onog predstavništva institucije organizatora, u kome su pre toga izvršili prijavljivanje, odnosno u kome su se upisali.

Koliko će da traje seminar - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15?

Na samom početku ćemo naglasiti da trajanje specijalizovane obuke i kursa - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI zavisi isključivo od toga koji vid edukacije pojedinačni polaznici žele da pohađaju.

Budu li se opredelili za rad u grupi, o tačnom rasporedu, odnosno o dinamici i ostalim segmentima će prijavljeni biti naknadno obavešteni, to jest pošto se grupa od najmanjeg broja ljudi bude oformila.

Drugačiji je princip po kome se organizuje poluindividualna, kao i individualna nastava, tako da prijavljeni definišu ne samo trajanje, nego i termine sprovođenja nastave koju izaberu da pohađaju i svakako, tačan datum njenog početka.

Kako se korporativni kurs i obuka - koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15 sprovodi uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta, to znači da će on informacije o tačnom trajanju te vrste edukacije imati na raspolaganju tek nakon što ih bude definisao sa licem, koje je u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford upravo za to direktno i ovlašćeno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koje novine podrazumeva računovodstveni standard MSFI 15"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje