Kurs i obuka - kreativni vizuelni merčendajzing

Možda će osobama koje su upoznate sa pojmom merčendajzinga i njegovom definicijom zvučati suvišno podatak da se organizuje specijalizovana obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing. Ali je sve, zapravo vrlo jednostavno, jer se ovaj pojam usmerava na kreativno bavljenje poslom, odnosno na sagledavanje šire slike obaveza koje predviđa posao merčendajzera.

Prema aktuelnoj definiciji, pod pojmom kreativni vizuelni merčendajzing se podrazumeva princip kojim se, lica koja su za to zadužena rukovode prilikom izlaganja robe, odnosno koji se odnosi na poštovanje aktuelnih pravila u ovoj branši, a koja u poslednje vreme postaje ne samo vrlo ozbiljna, nego i na tržištu rada naročiito tražena. A ako se tome doda i informacija da kompanija koja nastoji da održi ili postigne visokog kvalitetposlovanja, naročito vodi računa i o stručnosti osoba koje zapošljava na ovim poslovima, biće i mnogo jasnije zbog čega je poželjno prisustvovati ovom kursu.

Svakako je od strane organizatora naglašeno da polaznik može da bude apsolutno svako punoletno lice koje je zainteresovano da proširi svoje veštine, a ne mora da poseduje radno iskustvo u ovim poslovima.


Akademija Oxford koja je zadužena za sprovođenje nastave, zainteresovanima pruža mogućnost da je pohađaju u svakoj od njenih preko 20 poslovnica, a koje su smeštene na odličnim lokacijama u brojnim gradovima u našoj zemlji. Isto tako je u ponudi i online kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing, a koju polaznici prate uz korišćenje posebnog, namenskog softvera, te se oba tipa kursa organizuju po pravilima poluindividualne, grupne i individualne nastave.

U trenutku upisa će svaki kandidat da dobije potrebne informacije koje se odnose na način organizovanja pomenutih vrsta nastave, jer one predviđaju drugačiji princip sprovođenja. Najpre da naglasimo da u jednoj grupi najviše sme da bude prisutno osmoro polaznika, a 4 je najmanje potrebno za njen početak, odnosno da bi određena grupa mogla da bude i zvanično formirana. Zato se, najčešće od zainteresovanih zahteva strpljenje, jer se odmah po ispunjenju tog zahteva može početi sa sprovođenjem te vrste kursa i to u tačno onim terminima, koje će da navede organizator, ali i po tačno utvrđenoj dinamici.

Za one polaznike koji se odluče da pohađaju bilo nastavu u paru, odnosno poluindividualnu, bilo individualnu, važi pravilo da sami biraju kada će taj kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing da počne, te kojom dinamikom i u kojim terminima će da bude organizovana. Tačnije, polaznik tada treba sve prethodno pomenuto da dogovori direktno sa profesorom koji je tada nadležan da vodi ovaj kurs, kao i sa onim licem koje je u određenoj poslovnici organizatora za to direktno odgovorno.Posebno ćemo istaći informaciju da Akademija Oxford organizuje i nastavu za ona lica koja su zaposlena u nekoj kompaniji, a princip organizovanja korporativne obuke uvek može da bude korigovan, što sve zavisi od zahteva nadležnih u konkretnoj organizaciji. Tada se oni, svakako moraju dogovoriti sa predstavnikom institucije organizatora o principu po kome bi korporativna obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing trebalo da bude sproveden.

Svakog dana, a u toku radnog vremena jedne od poslovnica organizatora, zainteresovani za pohađanje ovog kursa mogu lično da se prijave. A ako im taj princip prijavljivanja , možda ne bude odgovarao, pružamo im mogućnost da se prijave preko zvanične mejl adrese naše institucije ili, pak putem telefona one poslovnice koju oni samostalno budu izabrali. Ukoliko odaberu da prijavu izvrše elektronskim putem, neophodno je da u mejlu, izuzev osnovnih podataka, poput prezimena i imena, ali i datuma kada su rođeni i kontakt informacija, navedu i u kom tačno gradu, to jest u kojoj poslovnici hoće, ne samo da pohađaju izabranu vrstu nastave, nego i da se upišu.


Kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing - nastavni plan

Podrazumeva se da će predavači svima koji prisustvuju nastavi tokom uvodnog predavanja objasniti koja je osnovna odrednica pojma kreativni vizuelni merčendajzing, odnosno koje obaveze ima osoba koja želi da se upravo za bavljenje tim poslom i kvalifikuje.

Nakon toga će prisutne upoznati i sa različitim vrstama strategija, ali će im kroz nekoliko primera iz prakse jasno pokazati koja je to dobra strategija, a koja se smatra lošom, te posredno neprimenljivom. Sa aspekta dobre strategije će se profesori osvrnuti i na definiciju vizuelnog prostora i njegovog pravilnog pozicioniranja, odnosno uređivanja.

Predviđeno je i da obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing prisutnima omogući da nauče kako je potrebno rasporediti proizvode različitih osobina, odnosno karakteristika u određenom vizuelnom prostoru, a kako se ne bi došlo do suprotnog efekta, to jest kako bi se izbeglo da potencijalni kupac bude doveden u zabludu, ali i u stanje konfuzije.

Isto tako će da ih nauče i pod uglom od koliko stepeni je najbolje da određeni proizvod bude pozicioniran, a kako bi na što bolji način privukao pažnju potencijalnih kupaca. A biće govora i o poziciji koju određeni proizvod treba da zauzme na polici na kojoj će i da bude izložen, tako da će svi koji budu pratili ovaj kurs naučiti i da li je bolje da on bude pozicioniran vertikalno ili horizontalno u tom slučaju.

Kako je u pitanju vrlo specifičan način raspoređivanja određenih proizvoda, te je isto tako dobro poznato da boje igraju značajnu ulogu u tom slučaju, to i nastavni plan prema čijim pravilima profesori nastoje i da kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing bude sprovedena, sadrži segment koji se odnosi na pravilno korišćenje boja, a kako bi se privukla pažnja svakog potencijalnog klijenta.

Osim toga će prisutni da nauče na koji način se raspoređuju proizvodi koji su dosta traženi, ali i na koji način je potrebno pozicionirati ostale u odnosu na njih, a kako bi potencijalni kupci obratili pažnju i na te proizvode, te eventualno počeli i da ih kupuju. Upoznaće se i sa važnošću analiziranja ne samo pozicioniranja robe u okviru neke prodavnice, već i sa time koliko je bitno na koji način je njen izlog uređen, a sa stanovišta kreativnosti, na prvom mestu, ali i merčendajzinga, generalno.

A da bi prisutni zaista i imali priliku da se upoznaju sa svim osnovnim pravilima koja se odnose na ovu, specifičnu vrstu merčendajzinga, profesori će im objasniti i na koji način se vrši upravljanje timom osoba specijalizovanih za ovaj posao, a kako bi se prodaja nekog proizvoda značajno poboljšala.

Sa sigurnošću možemo da kažemo da obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing svakome ko ima želju da ga pohađa, pruža i sasvim dovoljan nivo znanja, tako da on ima priliku da postane zaista pravi profesionalac u ovom poslu, ali pod uslovom da, naravno poštuje sve što će navesti profesori, te da nastoji da neprekidno razvija svoje veštine.

Takođe bi svi zainteresovani za pohađanje ove vrste obuke morali da znaju da će profesori nastojati da u nastavu uključe sve prisutne, a naročito u onim segmentima kada će im pokazivati primere koji su prikupljeni na terenu i iz kojih svi polaznici mogu dosta toga da nauče, a najpre ono što se prvenstveno odnosi na pravilno vršenje dužnosti merčendajzera, ali i sve one radnje koje je svakako potrebno maksimalno izbegavati.

Kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing - mesto i vreme organizovanja

Kada zainteresovani polaznik bude odlučio da upiše pomenutu obuku, on će svakako morati prvo da se opredeli gde želi da je pohađa, sobzirom na to da se organizuje online obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing, koji oni prate preko računara i to kroz virtuelne učionice, ali i onaj tip nastave koji se smatra klasičnim, jer se organizuje u prostorijama poslovnica organizatora u kojima se za to steknu uslovi.

Za oba tipa nastave važi pravilo da svako ko se prijavi bira da li želi da predavanjima prisustvuje samostalno, a kroz individualnu nastavu ili mu više odgovara da to učini sa još jednim polaznikom, kada će da pohađa poluindividualni kurs. Takođe je u našoj ponudi i grupni kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing koji se organizuje za najmanje četvoro polaznika, stim da najviše u okviru jedne grupe može da ih bude osmoro.

Vreme organizovanja svih navedenih tipova ovog kursa se razlikuje, pa tako polaznik kome odgovara da predavanjima prisustvuje kroz individualnu ili poluindividualnu nastavu ima mogućnost izbora, budući da se o terminima on lično mora dogovoriti sa ovlašćenim licem organizatora, te sa profesorom. Podrazumeva se da u tom slučaju oni zajedno treba da odluče i po kojoj tačno dinamici će se predavanja organizovati, ali i kada će kako poluindividualna obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing, tako i poluindividualna da počne.

A ako ipak bude neko želeo da ovaj kurs prati u grupi, on ima obavezu prvo da sačeka da osnovni uslov za to bude ispunjen, to jest da se prijavi najmanje 4 zainteresovane osobe i oformi grupa, a zatim treba i da se prilagodi dinamici koju određuje tada organizator, a koji takođe donosi odluku i u kojim terminima će da bude održana grupna nastava.

Obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing - način organizovanja

Po pravilima koja se odnose kako na grupnu, tako i na takozvanu poluindividualnu nastavu, ali i na onu koju pohađa po jedan polaznik (individualna) se organizuje kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing u svim poslovnicama Akademije Oxford u kojoj ima zainteresovanih, kao i preko interneta. Ukoliko se neko odluči da bilo koju vrstu nastave od navedenih prati online, on će to učiniti uz korišćenje softvera, koji je posebno u tu svrhu i osmišljen.

Kako individualna, tako i poluindividualna obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing predviđaju sasvim drugačiji princip organizacije u odnosu na grupnu. Zapravo, ti tipovi nastave počinju nakon dogovora polaznika i ovlašćenog lica organizatora, odnosno profesora, a koji se tom prilikom usaglašavaju i oko termina, te isto tako i oko dinamike, a za početak rada u grupama mora prvo da se ispuni glavni uslov. Pod tim se misli na prijavu minimalnog broja osoba kako bi jedna grupa mogla da bude napravljena, a što podrazumeva minimum četvoro prijavljenih. Takođe, grupni kurs pred zainteresovane stavlja zahtev koji se odnosi na poštovanje dinamike i termina, a koje tada ima pravo samo organizator da definiše.

U zvaničnoj ponudi naše institucije sa nalazi i korporativna obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing, koju bi trebalo da pohađaju zaposleni u nekoj organizaciji. Način organizovanja u ovom slučaju može da se koriguje, tako da je predviđeno da se o principu sprovođenja te vrste nastave mora dogovoriti predstavnik firme koja je zainteresovana sa zvanično ovlašćenim licem organizatora.

Kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing - trajanje

Nastavnim programom je određeno da obuka i kurs za kreativni vizuelni merčendajzing traje 120 radnih sati, a u slučaju pohađanja grupne nastave je to vreme raspoređeno na ukupno 3 sedmice. Tako, polaznici koji se budu opredelili za pohađanje tog tipa obuke treba da prisustvuju predavanjima svakog radnog dana, to jest u periodu od ponedeljka do petka, a po 4 sata svakodnevno, što je zapravo 20 radnih sati nastave u toku jedne sedmice. O tačnim terminima kada se ta vrsta kursa odvija, kao i o dinamici će ovlašćeno lice konkretne poslovnice, po ispunjenju glavnog uslova za njen početak (kreiranje grupe o 4 polaznika najmanje) da pojedinačno obavesti svakog prijavljenog.

A ukoliko nekome više odgovara način na koji se organizuje poluindividualni ili individualni kurs i obuka za kreativni vizuelni merčendajzing, onda će predviđeno vreme svaki pojedinačni polaznik da raspodeli upravo onako kako to odgovara i njemu i njegovom profesoru. Iz tog razloga i naglašavamo da ova dva tipa nastave mogu da se pohađaju i kraće od 3 sedmice, ali i duže, jer sve isključivo zavisi od dogovora koji će pojedinačni polaznik imati sa nadležnim profesorom.

Spisak gradova - Kurs i obuka - kreativni vizuelni merčendajzing

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje