Kurs i obuka - Mechanical engineering technology

Uslov za praćenje ove specijalizovane nastave jeste da kandidati poseduju makar osnovna znanja iz oblasti mašinstva, a kurs i obuka - Mechanical engineering technology će im omogućiti svakako da ih na pravi način nadograde.

Ukoliko ispunjavaju ovaj uslov i žele da se prijave, kandidati to mogu da učine putem telefona bilo koje od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u Srbiji, ali i lično i to u radno vreme jedne od njih. Takođe im je omogućeno i da podatke za prijavu pošalju na mail adresu pomenute institucije. Naglašavamo da se od svih prijavljenih zahteva lično prisustvo kada bude bio zvanično organizovan upis, ali je neophodno i da oni tada dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Pored toga je izuzetno važno istaći podatak da se obuka i kurs - Mechanical engineering technology ne organizuje samo u konkretnoj poslovnici, nego i putem interneta, a što znači da pojedinačni polaznik mora da izabere gde će pohađati nastavu. A ako se tom prilikom bude opredelio za online edukaciju, dužan je da obezbedi njeno optimalno funkcionisanje, to jest da poseduje računar, dok će o svim detaljima vezanim za instalaciju specijalizovanog softvera svakako biti obavešten prilikom upisa.


Svi prijavljeni treba da znaju i to da je u ponudi tri vrste nastave, to jest da i klasičnu i online vrstu edukacije polaznici mogu da prate individualno, u grupi i u paru. Način njihovog sprovođenja se naravno razlikuje, ali i broj osoba kojima je omogućeno prisustvo, pa je tako za poluindividualni kurs određeno praćenje od strane dvoje polaznika, dok grupnoj nastavi može da prisustvuje njih najviše osmoro, a minimalan broj osoba potrebnih i za formiranje grupe i za početak te vrste nastave jeste četvoro.

Svakako individualnoj nastavi polaznik pristupa pojedinačno, a ona se sprovodi u skladu sa principom koji je istovetan onome po kome se organizuje i poluindividualna obuka. Predviđeno je da zainteresovani polaznici tada dogovaraju apsolutno svaki detalj koji se odnosi na organizaciju sa profesorom koji je nadležan, kao i sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora. A zapravo je neophodno da oni tada dogovore datum kada će ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka - Mechanical engineering technology da počne, kao i da preciziraju dinamiku i termine održavanja.

Vrlo su stroga pravila koja poštuje grupni kurs i to na prvom mestu zato što organizator brine i o dinamici održavanja i o tačnim terminima. A svakako će on nakon oformljenja jedne grupe, odnosno pošto prijavu bude izvršilo najmanje četvoro polazniaka i jedna grupa bude bila kreirana, moći da odredi sve to, kao i tačan datum njenog početka. Od svih polaznika koji se budu opredelili za praćenje nastave na ovaj način se očekuje da u potpunosti prihvate i termine i dinamiku, kao i datum početka, a što će u tom slučaju da odredi institucija organizatora.Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - Mechanical engineering technology, moramo naglasiti da je i tu prilično slobodan način sprovođenja, a pod tim se misli na činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford u toj situaciji nastoji da na što bolji način odgovori na zahteve zainteresovane kompanije. Predviđeno je da se ovakva vrsta edukacije organizuje na jedan od pomenutih načina, ali isto tako nastava može da bude sprovedena i u određenoj kompaniji.

Čime se bavi kurs i obuka - Mechanical engineering technology

Svima koji se budu opredelili da pohađaju navedeni kurs će biti pružena prilika da se upoznaju sa tehnološkim dostignućima u navedenoj oblasti, ali i da pristupe praktičnom delu koji ova obuka podrazumeva. Naglašavamo da će svi prisutni taj segment nastave vršiti na najkvalitetnijoj opremi, a kojom je svaka od preko 20 poslovnica organizatora opremljena, što znači da se u tom slučaju iznose sve potrebne garancije za kvalitet sprovedene prakse. Ali isto tako moramo da istaknemo podatak da mi nemamo pravo da garantujemo da će i online obuka i kurs - Mechanical engineering technology biti sproveden na takvom nivou, jer je predviđeno da tada polaznik nastavi pristupa uz primenu ličnog računara.

Određeno je isto tako i da svi koji pohađaju ovu obuku nauče apsolutno sve što se odnosi na konkretni proizvod, u smislu da će polaznici biti upoznati sa time na koji način funkcionišu svi segmenti procesa, počev od ideje o nastanku određenog proizvoda, pa do njegove finalizacije.

Programom je predviđeno da se usavrše i u korišćenju računara u navedenoj oblasti, pa se sa tim u vezi i očekuje da oni imaju minimum osnovna znanja koja u vezana za rad na računarima.

Takođe je definisano da se polaznici upoznaju i sa osnovnim segmentima oblasti pneumatike, kao i hidraulike, a upoznaće se i sa različitim problemima koji mogu da se jave prilikom njihove primene. Svakako se podrazumeva i da će predavači u toj oblasti da im objasne i kako se ti problemi mogu otkloniti, odnosno kako se mora postupati prilikom njihovog detektovanja.

Kurs i obuka - Mechanical engineering technology uključuje deo koji se odnosi na izbor odgovarajućeg materijala za određeni proizvod, a tom prilikom će profesori da detaljno objasne polaznicima koje su osnovne karakteristike različitih materijala, odnosno upravo onih koji se najčešće primenjuju u praksi. Isto tako će im objasniti i koji od konkretnih materijala je najbolje koristiti prilikom izrade određenog proizvoda, a sve to će im pokazati i kroz primere iz prakse.

Svakako će se prisutni upoznati i sa različitim tipovima mašina i alata koje se u konkretnoj oblasti primenjuju, tako da će naučiti i kako se oni koriste i to kroz praksu, koja će biti organizovana u skladu sa pravilima.

Određeno je da svako ko bude pratio ovaj kurs može da stekne sasvim dovoljno znanja da može samostalno da prođe kroz čitav proces izrade konkretnog proizvoda, to jest da će moći da ga kreira, odabere odgovarajući materijal i način obrade, a zatim i pristupi finalizaciji čitavog proizvodnog procesa, jer ga predavači upravo za sve to i osposobljavaju, a kroz teorijski i praktični deo.

Biće govora i o primeni različitih inženjerskih, ali i naučnih principa koji se koriste kada je potrebno pristupiti rešavanju različitih mehaničkih problema, odnosno onih koji se odnose na dizajn određenih proizvoda. Isto tako će im biti predstavljeni i brojni softverski alati koji se primenjuju, a upoznaće se i sa osnovama 3D modelovanja.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - Mechanical engineering technology?

Samim tim što je određeno da se obuka i kurs - Mechanical engineering technology može pohađati individualno, grupno ili u paru, to se svakako termini održavanja i razlikuju, a predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik mora prilikom zvaničnog upisivanja da navede koju od svih prethodno navedenih vrsta edukacije on želi da prati. Njegova dužnost je takođe i da ovlašćenom licu u poslovnici organizatora, a u kojoj se zvanično upisuje, kaže da li želi da je prati preko interneta ili na način koji se karakteriše kao klasičan i uključuje pohađanje predavanja u prostorijama predstavništva organizatora. U slučaju da se neko odluči za online kurs, svakako mora da obezbedi sredstvo za praćenje nastave, to jest računar, a kroz takozvane virtuelne učionice će u tom slučaju da pristupa predavanjima, o čemu će biti obavešten na vreme.

Prethodno je pomenuto da se i klasičan i online kurs i obuka - Mechanical engineering technology može pratiti na tri načina, to jest ili u grupi, koju čini od četvoro do osmoro osoba, te u paru (poluindividualna nastava) i samostalno, a kada se sprovodi individualna nastava.

Osobenost poluindividualne i individualne obuke jeste vezana za princip njihove organizacije, koji je zapravo potpuno isti i omogućuje licima koja su za njihovo praćenje zainteresovana da predavanjima pristupaju u terminima koje će morati direktno da definišu sa ovlašćenim licem organizatora i predavačem koji je nadležan za sprovođenje nastave. A ne samo da će se oni dogovoriti oko svih detalja vezano za termine održavanja, nego će morati i da definišu datum kada će kako individualna, tako isto i poluindividualna obuka da počne, ali i da preciziraju njihovo trajanje, to jest da se dogovore i oko dinamike prema kojoj će taj tip edukacije da bude sproveden.

Ali oni polaznici kojima više odgovara rad u grupi, moraju biti svesni toga da je u pitanju vrlo strog princip organizacije i da Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje o svemu, a prvenstveno o terminima i o trajanju, to jest o dinamici. Naknadno se utvrđuje datum početka za ovaj vid edukacije, jer je pravilo je da mora prvo da bude napravljena grupa da bi se mogla definisati i dinamika, a polaznici tada treba da prihvate i termine održavanja. Najmanje 4 do najviše 8 polaznika može da pohađa ovu vrstu edukacije, tako da je početak zapravo uslovljen prijavljivanjem minimalnog broja osoba.

Ističemo da se korporativna obuka i kurs - Mechanical engineering technology, a što se svrstava u poseban vid edukacije, jer se sprovodi po zahtevu određene firme, može organizovati i u njenim prostorijama i u našem predstavništvu ili preko interneta, a svi detalji će biti dogovoreni između predstavnika klijenta i organizatora.

Na koji način se obuka i kurs - Mechanical engineering technology sprovodi?

Sve što je vezano za način organizovanja nastave se definiše već prilikom upisa, a kada pojedinačni polaznik dobija vrlo precizne informacije o tome kako se sprovodi kurs i obuka - Mechanical engineering technology koju pojedinačni polaznik bude izabrao da prati. Da bismo malo pojasnili, navešćemo informaciju da naša institucija izuzev online nastave, organizuje i predavanja u svim poslovnicama u zemlji, a u kojima ima interesovanja, te da je na raspolaganju nastava u paru, u grupi i za po jednog polaznika (poluindividualna, grupna i individualna). A sa tim u vezi se informišu osobe o potrebnim detaljima, te moraju znati da je za početak nastave u grupi potrebno prvo da se i za online i za onu klasičnu, prijavi dovoljan broj polaznika, što se zapravo odnosi na četvoro njih, jer je definisano da ih može biti u jednoj grupi najviše osmoro. Upravo kada se taj uslov bude ostvario, organizator precizira datum početka, a zatim i termine održavanja i dinamiku, pa o svim tim detaljima i obaveštava svakog prijavljenog pojedinačno.

Princip po kome se sprovodi individualna, odnosno poluindividualna obuka i kurs - Mechanical engineering technology je mnogo više fleksibilan od ovoga, tako da osobe koje žele da same odrede, odnosno u dogovoru sa nadležnim licem organizatora i profesorom sve detalje, treba da se opredele za jednu od njih. Tačnije, njima je dozvoljeno da u dogovoru sa pomenutim licima preciziraju prvo datum kada će nastava koju žele da prate da počne, a potom i u kojim terminima će se sprovoditi i koliko će, uopšteno trajati, budući da treba da preciziraju i dinamiku njenog održavanja.

Po gotovo istovetnom principu se sprovodi i korporativni kurs i obuka - Mechanical engineering technology. Zaposleni u okviru određene firme mogu nastavu da prate i u prostorijama jednog od predstavništva organizatora i u svojoj kompaniji, ali i preko interneta. A sve to, kao i datum početka, dinamiku i termine će detaljno da dogovore zvanično ovlašćeni predstavnik te firme i institucije koja pomenutu obuku i organizuje.

Koliko će da traje kurs i obuka - Mechanical engineering technology?

Uzevši u obzir da je princip sprovođenja grupne nastave takav da isključivo organizator određuje kog datuma će grupna obuka i kurs - Mechanical engineering technology početi, odnosno koliko će da traje, to jest kojom dinamikom će se nastava sprovoditi i u kojim terminima tačno, to je i definisano unapred da ona traje oko 5 meseci. Zapravo, 100 časova koliko je obuhvaćeno aktuelnim nastavnim fondom je raspoređeno takvom dinamikom da polaznici prisustvuju predavanjima svake sedmice u trajanju od po 5 časova. A podrazumeva se da je ovo uopštena dinamika i da tek po prijavljivanju dovoljnog broja osoba, to jest petoro njih, odnosno nakon formiranja konkretne grupe, svi dobijaju jasno obaveštenje o potrebnim detaljima.

A u slučaju da nekoga interesuje koliko traje poluindividualni ili individualni kurs i obuka - Mechanical engineering technology, ovom prilikom svakako neće moći da dobije odgovor na to pitanje. Primaran razlog za to jeste vezan za način organizacije, budući da je dopušteno pojedinačnom polazniku da tada sve neophodne detalje koji se odnose na način sprovođenja nastave u paru ili individualne, odredi u direktnom dogovoru sa nadležnim predavačem.

Uz to mi nismo u mogućnosti da navedemo ni koliko će korporativna obuka i kurs - Mechanical engineering technology da traje, a i to takođe se vezuje za način organizacije. Naime, tada je omogućeno ovlašćenom licu kompanije koja želi da određeni broj zaposlenih prati ovu nastavu i da odredi termine održavanja i dinamiku, kao i tačan datum početka sa predstavnikom naše institucije, pa iz tog razloga mi ne možemo unapred da kažemo koliko će korporativni kurs otprilike trajati, jer može da bude organizovan i drugačijom dinamikom, nego što je navedeno za grupnu obuku.

Spisak gradova za mechanical engineering technology

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje