Kurs i obuka - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju

Izvršni menadžeri, kao i osobe koje funkcionišu na nižim menadžerskim pozicijama navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. Pored njih, ovu edukaciju bi bilo korisno da pohađaju i svi koji u okviru organizacija za koje rade, direktno ili indirektno učestvuju u prezentovanju određenih rezultata, ponuda ili zaključaka, ali i svi ostali koji žele da u svom poslu koriste prednosti navedenog alata i upoznaju se sa njegovim mnogobrojnim potencijalima.

Pre nego što naznačeni program počne da se sprovodi, zainteresovane osobe treba da izvrše prijavljivanje i da ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke, tačnije rečeno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da urade u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili jednostavnim pozivom nekog od brojeva telefona organizatora. Kada se završi registracija, sprovešće se upis na edukaciju kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju dokumenta koja će im biti blagovremeno naznačena. Takođe će na vreme biti obavešteni i o tačnom vremenu i mestu sprovođenja navedene procedure.

Za kandidate koji rade u nekom preduzeću i smatraju da pomenuta nastava može da im koristi biće organizovana korporativna obuka i kurs - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. Oni časove mogu da prate preko interneta, ali i da na klasična predavanja dolaze u odgovarajuću poslovnicu navedene obrazovne institucije, da traže da se nastava odvija u okviru same kompanije za koju rade, te na bilo kom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi. Bilo za koju opciju da se opredele, oni će dobiti raspored predavanja koji će izraditi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koju je za to imenovala konkretna firma.


Individualni polaznici mogu takođe da nastavu prate na standardni način i da na časove, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Tamo će se edukovati u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja i u jednoj vrlo prijatnoj atmosferi. Na raspolaganju im je i online edukacija, odnosno praćenje predavanja preko interneta, za šta su međutim obavezni da se adekvatno unapred pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. To je zaista jednostavan postupak za koji će polaznici dobiti sva uputstva, pa se veruje da mogu samostalno da ga obave, ali im je svakako obezbeđena stručna pomoć u svakoj poslovnici pomenute institucije u slučaju da se ne snađu ili budu želeli nešto da pitaju.

Nezavisno od toga za koju se od pomenutih varijanti odluče, pojedinačni kandidati mogu nastavu da prate potpuno odvojeno od ostalih, odnosno da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. Tada ovlašćeni profesor podučava samo jednog kandidata, što mu omogućava da stekne vrlo precizan uvid u njegove sposobnosti, predznanje i brzinu kojom uči, te da u skladu sa tim osmisli i organizuje svoj predavački rad. Tokom ovog obrazovnog procesa veoma se vodi računa o individualnim karakteristikama polaznika i nastava se tome maksimalno prilagođava. Shodno tome, on može da napreduje tempom koji mu najviše odgovara, a kako nema kome da se prilagođava polaznik koji odabere ovaj pristup ima mogućnost da navede kada mu odgovara da edukacija startuje, te koji bi se termini i ritam rade najbolji uklopili u njegov način života i ustaljenu rutinu. U vezi sa tim biće obavezan da se konsultuje sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pošto se i oni smatraju aktivnim učesnicima u obrazovnom procesu. Ako od njih dobije saglasnost, moći će da pohađa nastavu prema rasporedu koji je tražio, što će mu svakako omogućiti da se bolje organizuje i bez većih problema prođe navedenu obuku.

Poluindividualna nastava namenjena je osobama koje žele da rade u društvu ali samo jednog kolege. To bi značilo da ovlašćeni profesor podučava dvoje polaznika i da ih podstiče na međusobnu saradnju, uzajamno pomaganje, upućivanje i razmenu iskustva, ideja i mišljenja. Tokom obrazovnog procesa oba kandidata podjednako dolaze do izražaja, a takođe mogu da navedu koji im termini i ritam rada najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeli da počnu sa edukacijom, te da se zatim u vezi sa time dogovore sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Ako svi budu saglasni sa predloženim rasporedom, on će biti zvanično usvojen i prema njemu će se sprovoditi predavanja tokom čitavog programa.Osobe koje najbolje funkcionišu u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi i kroz kontinuiranu komunikaciju i interakciju sa drugima mogu da pohađaju grupni seminar - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. Postoji precizno definisan broj polaznika, koji se mora poštovati, jer je to važan uslov za uspešno funkcionisanje, održavanje kvalitetne aktivnosti svih članova grupe i odgovarajuće napredovanje svakog pojedinca. Niko od polaznika koji budu radili prema ovom modelu neće moći da, na osnovu svojih potreba traži određene termine za održavanje časova niti da na bilo koji način utiče na datum početka edukacije i tempo rada uopšte. Sve te pojedinosti definisaće koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, dok se od članova grupe očekuje da im se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode i striktno ih se pridržavaju do kraja obuke.

Šta proučava obuka i kurs - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju?

Kako u okviru programskog paketa Office postoji aplikacija pogodna za predstavljanje proizvoda, roba i usluga, ovlaščeni stručnjaci će na časovima kojima počinje kurs i obuka - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju upoznati prisutne sa svim njenim pogodnostima i mogućnostima. U bilo kom sektoru poslovanja postoji, naime potreba za prezentovanjem određenih sadržaja ciljnoj grupi koju mogu da čine rukovodioci, klijenti, zaposleni koji su hijerahijski na nižim položajima ili širi krug gledalaca. Predavači će istaći da od kvaliteta prezentacije najviše zavisi da li će određena poruka biti preneta na odgovarajući način, tako da je priprema kvalitetne poslovne prezentacije izuzetno važna, te veština korišćenja PowerPoint - a u savremenom poslovanju postaje neophodna.

Nadležni profesori će upoznati polaznike sa strukturom prezentacije, te će u vezi sa tim govoriti o nizovima slajdova koji se smenjuju automatski ili ručnom komandom i koji mogu da, osim fotografija i teksta, uključuju i tabele, dijagrame, geometrijske oblike, te multimedijalne sadržaje, poput filma, muzike i sličnog. Naznačiće sa dobra prezentacija treba najpre da ima uvod, odnosno početni slajd sa ključnim informacijama, na kome je jasno vidljiv cilj, sadržaj i glavne teze konkretnog predstavljanja. Zatim će objasniti šta treba da obuhvati glavi deo i kako treba da bude koncipiran poslednji slajd, u cilju sumiranja glavnih ideja i izazivanje željenog utiska.

Osobe koje budu pratile stručni seminar - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju biće upućene i u odgovarajući izbor i kombinaciju boja za pozadinu, kao i u najefektniju boju i veličinu slova. Profesori će objasniti kako se u tu svrhu koriste gotovi šabloni za pravljenje prezentacije koji su već isprogramirani, a istaći će da je posebno važno da se prilikom izbora ili izrade šablona vizuelni izgled u potpunosti prilagodi temi prezentacije i ciljnoj grupi. Kandidati će, između ostalog saznati i da optimalna dužina prezentacije iznosi oko dvadeset minuta, što podrazumeva između deset i dvadeset slajdova, a zatim će im predstaviti postupak dodavanja, uređivanja i brisanja slajdova. Prisutni će u praktičnom delu obuke uvežbavati da koriste ove efekte za tranziciju slajdova, čime prezentacija dobija na dinamici i može da deluje kao dobro režiran film.

Teme kojima će tokom edukacije biti posvećena posebna pažnja, a koje se odnose na izradu pojedinih slajdova prezentacije tiču se samog teksta, to jest veličine i tipova slova, slike, tačnije njene veličina, rezolucija i odgovarajućeg kontrasta, te video klipova, dijagrama i tabele. Upotreba animacije u prezentaciji je moćno sredstvo kojim mogu da se ožive slike i rečenice koje bi trebalo da se istaknu, ali će stručnjaci upozoriti prisutne da preterana upotreba animacije može međutim da odvuče pažnju sa sadržine i da pokvari smisao informacije koju želimo da prenesemo. Kako su sve dobre animacije već isprogramirane, predavači će uputiti kandidate u njihovu aktivaciju za određeni segment ili za ceo slajd, a objasniće im i na koji način mogu da naprave sopstvenu originalnu animaciju, koja se sastoji iz više koraka, slično kao makro u Wordu ili Excel - u.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju nadležni stručnjaci će naznačiti da je moguće uz svaki slajd dodati tekstualnu belešku, odnosno podsetnik koji se neće videti u toku prezentacije, već samo u radnoj verziji, te objasniti polaznicima kako tačno to da urade. Nakon toga će se govoriti o upotrebi komande Hiperlink u cilju međusobnog povezivanja slajdova unutar prezentacije, pa će prisutni saznati da kako da klikom na određeni objekat, reč ili sliku, prezentacija prebace na drugi slajd koji nije bio na redu za prikazivanje. Takođe će naučiti da pomoću iste komande Hiperlink povežu prezentaciju sa spoljnim sadržajima ili sa fajlovima koji su na internetu, video klipovima na primer. Profesori će, takođe objasniti kako se čuvaju PowerPoint prezentacije, što je moguće učiniti u različitim formatima, ali i u vidu slika i PDF fajlova. Predstaviće polaznicima i načine za štampanje prezentacija, kao pratećeg materiala u cilju lakšeg praćenja izlaganja. Spomenuće verzije sa jednim, tri ili više slajdova po jednom listu, šeme strukture prezentacije i komentare vezane za slajdove, te naznačiti da štampana verzija sa tri slajda po stranici sa strane slajdova ima prostor sa linijama koje publika može da koristi za ispisivanje svojih beleški, što može biti veoma korisno.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - napravite dobru Power Point poslovnu prezentaciju?

Pojedinačni polaznici mogu da predavanja prate na klasični način i da, u odgovarajućim terminima dolaze na časove u najbližu poslovnicu navedene institucije. Osim toga, mogu da pohađaju i online seminar - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju, za šta moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara. Na kompjuteru moraju i da instaliraju tačno određenu vrstu softvera, a ako to ne budu uspeli samostalno da urade, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate IT stručnjacima u svakom predstavništvu naznačene institucije, gde će dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Pored pomenutog izbora, kandidati prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu časove da prate u grupi, u paru ili pojedinačno. Oni koji se opredele za individualnu edukaciju moći će da navedu kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove, kao i kada bi želeli da obuka startuje. Taj raspored, međutim ne može početi zvanično da se primenjuje dok ga ne odobri profesor koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije. Ovi polaznici imaju šansu i da željeni napredak ostvaruju ritmom koji im odgovara, s obzirom na to da je nadležni predavač samo njima posvećen tokom kursa i može maksimalno da im prilagodi način izlaganja gradiva i tempo delovanja uopšte.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju koju zajedno pohađa dvoje kandidata. Imajući u vidu da, pored njih u obrazovnom procesu učestvuje još samo nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, moguće je uskladiti njihove potrebe, te napraviti raspored rada koji će im svima odgovarati. Stoga će polaznici biti zamoljeni da navedu kada im odgovara da program počne da se sprovodi, te koji bi se termini i ritam delovanja najbolje uklopili u njihovu rutinu i ostale dužnosti koje treba da ispune. Zatim će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije, a svakako će se nastojati da se želje prijavljenih maksimalno ispoštuju i da se napravi plan koji će prvenstveno njima da ide na ruku.

Grupna nastava namenjena je osobama koje preferiraju rad u društvu. Oni ipak moraju biti obavešteni da će imati obavezu da prihvate termine održavanja časova, kao i datum startovanja nastave i ritam rada koji bude definisao koordinator u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Na te pojedinosti uopšte neće moći da utiču niti da u vezi sa tim ulazu neke prigovore, jer se taj fiksirani raspored neće menjati do kraja sprovođenja programa. Veličina grupe je određena vrlo strogim pravilima, te osobe koje odaberu ovaj pristup takođe treba da znaju da će ponekad biti obavezne da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi, odnosno dok se za pomenuti tip nastave ne prijavi minimum četvoro polaznika. Pravila predviđaju i da u okviru grupe maksimalno može biti osmoro kandidata, kako bi se garantovalo za pojedinačni napredak svakog od njih.

Ukoliko je potrebno organizovati edukaciju za zaposlene u nekoj firmi, sprovodi se korporativni kurs i obuka - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. Vreme početka nastave za ove kandidate, kao i termine i učestalost održavanja njihovih časova sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Bitno je da ovaj tip praćenja nastave može da se sprovede online, ali i na klasičan način, kada predavanja mogu da se drže u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice pomenute institucije, ali i u okviru firme u kojoj rade polaznici, kao i na svakom drugom mestu koje oni odaberu, ako tamo postoje tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa.

Po kom principu se odvija seminar - napravite dobru Power Point poslovnu prezentaciju?

Osobe koje su na ovu edukaciju prijavljene kao pojedinci mogu da časove pohađaju zajedno sa još jednim polaznikom, tačnije da traže da se za njih organizuje poluindividualna obuka i kurs - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. Oni funkcionišu kao tandem u nastavnom procesu, jedno drugom pomažu, upućuju se i usmeravaju, a takođe se uvežbavaju u ispoljavanju tolerancije prema tuđim mišljenju, što zapravo predstavlja i vrlo dobra priprema za funkcionisanje u realnim okolnostima. Ovaj pristup odlikuje i fleksibilan način određivanja rasporeda po kome će se raditi, te je tako moguće uvažiti zahteve polaznika vezane za vreme i ritam održavanja predavanja, kao i za termin početka celokupnog programa. U vezi sa tim će se kandidati dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, a učiniće se sve što je potrebno da se njihove želje u najvećoj mogućoj meri ispoštuju.

Grupna nastava odvija se prema malo drugačijim principima od prethodno pomenute, a to se pre svega ogleda u činjenici da ovde prijavljeni moraju da se prilagode rasporedu koji bude napravio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Oni, dakle neće moći ni na koji način da utiču na datum početka obuke, kao ni na vreme i ritam održavanja predavanja, a takođe će morati da u određenim situacijama sačekaju da grupa počne sa radom, odnosno da se formira grupa. Potrebno je napomenuti i da je u sastavu jedne grupe broj kandidata precizno definisan i mora se poštovati, da ne bi došlo do ugrožavanja kvaliteta nastave.

Izbor osoba koje smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom može biti individualni kurs i obuka - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. U takvim okolnostima profesor posrednim merama rukovodi samostalnim radom polaznika, a on savlađuje odgovarajuće sadržaje tempom koji mu najviše odgovara, pošto se edukuje nezavisno od ostalih. Ako kandidatu nešto nije jasno svakako imam slobodu da pita svog profesora i da traži dodatna objašnjenja ili uputstva. Predavač pomno prati rad prijavljenog, komentariše njegova postignuća i takođe ukazuje na odgovarajuće oblasti na kojima bi još trebalo da poradi. Ovaj pristup značajno osamostaljuje kandidata, pa on stiče visok nivo samopouzdanja budući da može jasno da sagleda koliko je postigao u obrazovnom procesu. Osim toga, može i da se lakše organizuju, pošto će u vezi sa terminima i tempom održavanja nastave, kao i oko datuma za početak obuke moći da se dogovara sa svojim predavačem i ovlašćenim reprezentom institucije organizatora.

Bilo da rade u paru, u grupi ili pojedinačno, polaznici mogu da časove pohađaju na klasični način, odnosno da na njih u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije. Takođe imaju priliku da se edukuju online, ali u tu svrhu moraju da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, koji će im upravo omogućiti da nastavu prate preko interneta. To je prilično jednostavan informatički zadatak i veruje se da većina prosečnih kandidata može da ga obavi bez ikakvih problema, ali je organizator za one kojima bude potrebna stručna pomoć obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici naznačene institucije.

U slučaju da rukovodstvo neke kompanije smatra da bi navedena edukacija bila korisna za njihove zaposlene mogu da traže da oni pohađaju korporativni seminar - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju. Časovi tada mogu da se održavaju preko interneta ili na uobičajen način, a svi koji se opredele za drugu varijantu moći će da izaberu mesto na kome će raditi. Imaće priliku da na predavanja dolaze u moderno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice organizatora, da traže da se obučavaju u okviru kompanije za koju rade, ali i na nekom drugom mestu koje smatraju odgovarajućim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno sprovođenje i praćenje predavanja. Raspored po kome će se odvijati njihova edukacija, odnosno vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak programa zajednički će odrediti koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i osoba koju je za to ovlastila data firma.

Koliko traje obuka i kurs - napravite dobru Power Point poslovnu prezentaciju?

Za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju, vreme i učestalost održavanja časova određuje samo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, a kandidati taj raspored moraju da poštuju.

Osobe koje budu pohađale individualnu ili poluindividualnu edukaciju takođe će imati isti fond časova, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, te da tako utvrde termine održavanja časova i ritam rada koji će svima da odgovara.

Polaznici koji budu pohađali korporativni seminar - napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju takodje imaju isti broj časova, ali će njihov raspored zajednički da odrede ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Napravite dobru PowerPoint poslovnu prezentaciju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje