Kurs i obuka - Naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji

Uz to što bi ovlašćene knjigovođe trebalo da budu upoznate sa temom, kojom se prvenstveno bavi kurs i obuka - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji, predviđeno je da nastavu pohađaju i svi koji su u finansijskoj službi određene kompanije zaposleni.

Nastava se organizuje kako za fizička lica, tako isto i za pravna, a u kom slučaju se sprovodi takozvana korporativna obuka. Princip organizacije je vrlo jednostavan, jer se o datumu početka, potom o terminima u kojima bi časovi trebalo da budu održani, ali i uopšteno o trajanju edukacije, to jest o dinamici sprovođenja predavanja, zajedno dogovaraju nadležni u Obrazovnom centru Akademije Oxford i vlasnici, odnosno direktori firmi, čiji zaposleni bi trebalo nastavu da pohađaju. Upravo to i jeste jedini vid edukacije, koji može biti održan na drugoj lokaciji, odnosno direktno u prostorijama te firme, ali samo ako klijent bude sve propisane uslove obezbedio za rad.

Od pojedinačnih polaznika se prvo zahteva da propisno izvrše prijavu za pohađanje ovog kursa, što znači da su obavezni zahtevane podatke da pošalju ili na mejl ili da ih izdiktiraju u samoj poslovnici organizatora, odnosno preko telefona. Uz to što će navesti svoje ime i prezime, potrebno je da dostave i informacije o datumu svog rođenja, kao i broj telefona, a kako bi ih zaposleni kontaktirali i objasnili na koji način funkcioniše upis, odnosno kada će biti organizovan i koja dokumenta tada moraju da budu priložena.


Što se tiče samog upisa, on isključivo može da bude sproveden ako prethodno prijavljeni kandidat bude lično prisutan, pa će upravo ta informacija biti naglašena apsolutno svakome, ko se prethodno bude u skladu sa pravilima prijavio za praćenje pomenute edukacije.

Inače je predviđeno da se specijalizovana obuka i kurs - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji može pratiti direktno u poslovnicama ove institucije, a kojom prilikom se ona organizuje na klasičan način, kao i online, s tim što je organizator predvideo za oba tipa nastave da se organizuju kako kroz grupnu, tako i prema pravilima individualne ili poluindividualne. Jednostavnije govoreći, svaki pojedinac će izabrati šta mu od ponuđenih opcija najviše odgovara, pa će shodno tome i dobiti sve potrebne informacije o načinu sprovođenja predavanja.

Bitno je odmah istaći činjenicu da se preko računara svakog zainteresovanog sprovodi edukacija onlajn, s tim što on ima obavezu kako da obezbedi stabilnu internet konekciju konkretnom uređaju, tako isto i da blagovremeno instalira posebnu vrstu softvera, o čemu će ga naravno blagovremeno informisati zaposleni ove institucije. Takođe se upravo članovima tima za tehničku podršku može i obratiti svaki kandidat, a ukoliko ne bude samostalno mogao da izvrši instalaciju konkretnog programa, ali i ako bude imao bilo kakvu poteškoću kada bude pohađao nastavu na taj način.Obavezan je svaki prijavljeni da izabere jednu od tri ponuđene opcije, to jest da odluči da li želi individualno da pohađa edukaciju ili u društvu još jedne osobe, a kroz poluindividualnu nastavu, s tim što je u ponudi ove institucije i grupna obuka. U tom slučaju između četvoro ljudi i osmoro njih treba da prisustvuju predavanjima, a princip sprovođenja je takav da apsolutno o svakom detalju odluku donosi ovlašćeni koordinator i to samo one poslovnice institucije organizatora, u kojoj se neposredno pre toga oformi grupa od najmanjeg broja prijavljenih. Dakle, potrebno je prvo navedeni uslov da bude ispunjen, da bi uopšte grupni seminar - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji mogao da bude sproveden. U principu, koordinator definiše kako datum početka edukacije, tako isto i termine u kojima će predavanja biti održana, a precizira i na koji način bi trebalo ukupan nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen, to jest koliko dana će kurs trajati.

Ukoliko se opredeli za poluindividualni ili individualni tip edukacije, prijavljeni će imati mogućnost da se direktno sa koordinatorom, odnosno sa nadležnim predavačem usaglasi oko načina organizacije časova. Zapravo se radi o izuzetno fleksibilnom načinu organizacije, zato što kandidat ima pravo sa pomenutim licima da se usaglasi kako oko tačnog datuma početka bilo individualne, bilo poluindividualne obuke, tako isto i oko termina održavanja časova, odnosno trajanja.

Kojim temama se bavi kurs i obuka - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji?

Da bi neko mogao da bude upoznat sa načinom obračuna zarada strancima, a koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni, najpre mora znati kako uopšte taj princip funkcioniše za lokalne stanovnike. Upravo od te teme će i početi ova edukacija, a podrazumeva se da će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji imati priliku i da uz korišćenje brojnih primera bude bolje upoznat sa time.

Nastavnim programom je predviđeno da profesori objasne i šta se smatra tačno pod pojmom dvostrukog oporezivanja, a da uz to pojasne prisutnima i zbog čega je vrlo važno izbeći takvu vrstu oporezivanja. Upravo iz tog razloga će nastavak ovog kursa biti usmeren na prezentovanje osnovnih smernica vezano za ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. A prisutni će saznati na koji način taj tip ugovora utiče kako na obračunu zarada stranaca zaposlenih u našoj zemlji, tako isto i na obračun ostalih primanja za tu kategoriju zaposlenih.

Predviđeno je da u nastavku, stručna obuka i kurs - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji omogući polaznicima da dobiju precizne informacije o tome sa kojim tačno državama naša zemlja ima tu vrstu ugovora potpisanu. Isto tako će prisutni imati prilike da lično vide kako treba da izgleda ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a u smislu da će im predavači pokazati na primerima koje sve klauzule on neizostavno mora da poseduje.

Sledeća tema sa kojom će polaznici ove edukacije biti upoznati se odnosi na takozvane socijalne sporazume, a svakako će detaljno biti objašnjeno prisutnima i šta se podrazumeva pod pojmom rezidentnost, odnosno šta precizno označava termin nerezidentnost.

Što se tiče socijalnog sporazuma, podrazumeva se da će profesori prvo predstaviti detaljno tu odrednicu, a onda će prisutne uputiti i u to koji se sve principi moraju tom prilikom poštovati. A uz to će detaljno kandidatima objasniti i na koji način upravo primena socijalnih sporazuma utiče ne samo na obračun zarada stranaca, koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, nego i na obračun svih drugih prihoda za strance. Podrazumeva se da će profesori uputiti prisutne i u to sa kojim državama je Srbija sklopila socijalni sporazum, a takođe će kroz pažljivo izabrane primere prikazati kandidatima i šta sve mora jrfan takav dokument da sadrži.

Naredni segment edukacije će biti usmeren upravo na obračun zarada za ove kategorije radnika. U tom delu će prisutni, između ostalog dobiti informacije i o tome kako se mora obračunavati zarada stranom državljaninu ukoliko sa zemljom. u kojoj je on rođen postoji potpisan socijalni sporazum, odnosno ugovor o izbrgavanju dvostrukog oporezivanja, a na koji način to funkcioniše ukoliko tog sporazuma i ugovora nema.

Predviđeno je i da stručni kurs i obuka - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji obradi temu, koja se odnosi na pravilno obračunavanje zarade za strance zaposlene na teritoriji Republike Srbije, a ukoliko su sa poslodavcem potpisali ugovor o radu.

Na koji način se pravilno obračunavaju porezi i doprinosi strancima, ukoliko su oni zvanično upućeni na rad u našu zemlju, a sa zemljom njihovog porekla postoji potpisan ili socijalni sporazum ili ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja je, takođe tema koja će vrlo detaljno biti prezentovana polaznicima ove specijalizovane edukacije.

Napominjemo da primeri koji će biti prikazivani mogu biti maksimalno prilagođeni zahtevima polaznika, a što se primarno odnosi na korporativnu obuku. Naime, ukoliko nadležni u zainteresovanoj kompaniji budu to smatrali potrebnim, te ako to na vreme naglase profesorima, oni će sasvim sigurno odabrati praktične primere koji su vezani upravo za oblast poslovanja konkretne firme. Sve to bi trebalo u velikoj meri njenim radnicima da olakša i shvatanje ove teme i kasniju implementaciju stečenih znanja u radu.

Gde se i u kojim terminima organizuje specijalizovani seminar - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji?

Pored toga što nastava može da bude organizovana u namenskim prostorijama svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u ponudi je i online obuka i kurs - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji, a kada časovima polaznik može da pristupa sa bilo koje lokacije.

Naravno da mora imati sopstveni računar svako ko se odluči za varijantu praćenja časova onlajn, a neophodno je i da posebnu vrstu softvera na njega prethodno instalira. Takođe će biti ponuđena i pomoć IT stručnjaka svakom pojedincu, koji ne bude mogao konkretni program samostalno da instalira, ali i ako bude imao bilo kakvu poteškoću prilikom praćenja predavanja.

Zvaničnim pravilnikom ove institucije je određeno da svaki prethodno prijavljeni ima obavezu da se opredeli da li će časove pohađati u paru ili individualno, odnosno da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni tip edukacije. Naravno da se i online i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tih načina.

Postoji jasan zahtev da se prvo toliko osoba najmanje u jednoj od poslovnica organizatora mora prijaviti, da bi uopšte grupni vid nastave mogao da bude organizovan. Ovlašćeno lice konkretnog predstavništva će nakon formiranja grupe definisati kako datum početka kursa, tako isto i termine održavanja časova, odnosno dinamiku. Prethodno prijavljeni kandidati će biti o tome obavešteni, uz napomenu da se izmene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju.

Potpuno je suprotan način na koji se organizuje i individualna, ali i poluindividualna edukacija, s tim što se razlikuje broj polaznika, uzevši u obzir da jedno lice prati individualnu, a njih dvoje poluindividualnu. Stvar je u tome da prijavljeni kandidat, zajedno sa koordinatorom za nastavu i predavačem definiše kako će se časovi odvijati u tom slučaju, te kog datuma će početi jedan ili drugi tip obuke.

Ukoliko bude bilo potrebno, ova institucija može da organizuje i takozvani korporativni seminar - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji, odnosno nastavu za radnike u određenoj kompaniji. Potrebno je da nadležno lice te firme dogovori sve detalje vezano za sprovođenje nastave direktno sa organizatorom. Ne samo da će oni precizirati termine održavanja predavanja, te datum početka časova i dinamiku njihovog sprovođenja, nego će se usaglasiti i oko toga na kom mestu će zaposleni da ih prate. Stvar je u tome da samo korporativna obuka može da bude sprovedena van prostorija institucije organizatora, odnosno direktno u preduzeću koje je za nju zainteresovano. U tom slučaju se zahteva od nadležnih u kompaniji klijenta da obezbede optimalne uslove za rad.

Prema kakvom principu se stručna obuka i kurs - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji organizuje?

Pojedinci koji se odluče da pohađaju ovu edukaciju će u momentu upisa, odnosno zvanične prijave dobiti sve informacije o tome prema kojim tačno pravilima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji.

Da budemo precizni, nastava može da bude pohađana onako kako to bilo kom prijavljenom odgovara, uzevši u obzir da se ona sprovodi kako prema pravilima individualne, grupne i poluindividualne, tako isto i online, odnosno na klasičan način, a u kom slučaju predavanja bivaju organizovana direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, koju kandidat bude izabrao za prijavu.

Edukacija koja se sprovodi online podrazumeva praćenje časova preko interneta, tako da bi polaznik, koji tu opciju izabere trebalo da poseduje računar. A njegova obaveza je obezbeđivanje propisane internet konekcije, kao i instaliranje određenog programa, koji se koristi za pristup predavanjima na taj način. U slučaju da bilo koji kandidat ne uspe konkretni program da instalira samostalno ili ima bilo kakvo pitanje vezano za pristup nastavi tog tipa, slobodan je da kontaktira tim za tehničku podršku u konkretnom predstavništvu institucije organizatora.

Pošto bude odabrao između klasične i onlajn edukacije, prijavljeni bi trebalo i da se odluči da li će nastavu pohađati samostalno, odnosno u paru ili u grupi, s obzirom na to da je u ponudi kako individualni i poluindividualni, tako isto i seminar - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji, koji se organizuje za grupu polaznika.

Na koji način će biti organizovana predavanja, odnosno kakvom dinamikom i u kojim terminima, te kog datuma će startovati bilo poluindividualna, bilo individualna obuka, bi trebalo zajedno da odluče nadležni profesor, jedan ili dvoje polaznika, kao i koordinator za nastavu.

Međutim, kod grupne edukacije o svemu tome odluku ima pravo da donese isključivo ovlašćeno lice u onom predstavništvu institucije organizatora, u okviru koga se neposredno pre toga prijavi minimlani broj polaznika, zainteresovanih za praćenje predavanja u grupi. Sve to što bude bilo definisano se ne može menjati, a precizna obaveštenja će biti prosleđena svakom prijavljenom na vreme.

Pored toga što nastavu mogu da pohađaju fizička lica, u ponudi je i korporativna obuka i kurs - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji, a u kom slučaju predavanja treba da prate zaposleni određene kompanije. Dogovor o tome kada će korporativna edukacija početi, te kojim tempom će biti organizovani ćasovi i u kojim terminima, će postići ovlašćeno lice institucije organizatora i upravo onog preduzeća, čiji nadležni žele da edukuju svoje radnike u ovoj oblasti. Isto tako naglašavamo da se samo korporativna nastava može održati i na nešto drugačiji način, odnosno u samoj kompaniji, ali ako postoje adekvatni uslovi za to.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji?

Svakako će koordinator za nastavu poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koje se neposredno pre toga prijavi dovoljan broj polaznika, svakoga od mkih da obavesti o načinu na koji će biti raspoređen taj broj časova.

Samim tim što se i individualna i poluindividualna edukacija organizuju na drugačiji način, to one mogu trajati i duže i kraće, zato što će se polaznici o dinamici organizacije časova, ali i o svakom drugom detalju direktno dogovarati sa nadležnim licem konkretnog predstavništva organizatora i sa profesorom.

Budući da je u ponudi i korporativni seminar - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji, a da on podrazumeva sličan princip organizacije kao i nastava koja se organizuje za jednog ili za dvoje polaznika, to znači da će podatke o trajanju zaposleni dobiti naknadno. Zapravo će se vlasnik zainteresovanog preduzeća o tačnom rasporedu časova i o datumu početka, odnosno mestu održavanja i terminima korporativna obuke, lično dogovarati sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje