Kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene

Ciljna grupa, odnosno osobe kojima je specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene namenjena, bi svakako trebalo da budu one osobe koje su zaposlene na rukovodećim pozicijama u kompanijama različite veličine, ali je poželjno da ovu edukaciju primarno prate svi oni čije je radno mesto vezano za odeljenje ljudskih resursa u kompaniji koja je ili državna ili privatna. Naravno da nastavu može da pohađa i, uopšteno svako ko ima želju da u ovoj sferi stekne znanja, a koja će mu sasvim sigurno pomoći da u budućnosti pronađe još bolji posao.

Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator nastave, u ponudi ima i onu koja se tretira kao klasična, budući da je kandidati pohađaju direktno u prostorijama koje se nalaze u okviru jedne od poslovnica organizatora, ali isto tako nudi i online edukaciju. A budući da se taj tip edukacije sprovodi preko posebnog softvera, to znači da onaj kandidat koji ima želju da predavanja pohađa na taj način, zapravo mora da ima svoj kompjuter, te se podrazumeva da će blagovremeno da bude obavešten i o postupku instalacije softvera na taj uređaj, a kako bi bez prepreka mogao da pohađa taj tip edukacije.

Kada prijavljeni bude izneo odluku o mestu pohađanja nastave, to jest nakon što se bude odlučio između praćenja predavanja u određenoj poslovnici institucije organizatora i online, obaveza mu je da izabere između tri varijante koje su u ponudi - grupne, individualne i poluindividualne nastave.


Ukoliko se organizuje poluindividualna obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene, a kada nastavu prati dve osobe, zainteresovani bi trebalo da imaju na umu da se i individualni tip edukacije organizuje po sasvim istom principu. Svaki polaznik koji se za jednu od njih bude opredelio će biti u obavezi da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa onim profesorom koji će tu obuku da vodi, dogovori kog datuma će individualna ili poluindividualna nastava da počne, ali je neophodno da sa njima precizira i termine održavanja časova, kao i dinamiku.

Budući da jednu grupu čini od 4 do 8 osoba, to grupni kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene ne može da počne sve dok ne bude zvanično kreirana jedna grupa, a koja neizostavno mora da broji minimalan broj članova. Zapravo, to iziskuje prijavljivanje najmanje četvoro ljudi u jednoj poslovnici, pa se posle toga pristupa definisanju datuma početka, dinamike i termina održavanja, a o čemu u tom slučaju brine institucija organizatora, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik. Kada sve to bude odredio, obavestiće prijavljene, ali oni moraju da znaju da se ništa od prethodno pomenutog ne može, na njihov zahtev izmeniti.

Takođe se po želji neke firme može organizovati i nastava za zaposlene, stim da se korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene sprovodi i na svaki od do sada navedenih načina, ali isto tako može da bude organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, a prvenstveno u onom prostoru koji bude klijent za tu priliku odredio.

Obaveza je svakog zainteresovanog da se prvo prijavi za pohađanje pomenute edukacije, što može da učini ili lično u jednoj od poslovnica organizatora ili putem telefona, ali i preko mejla. U slučaju da se odluči za elektronski način prijave, neophodno je da u konkretnoj poruci osim osnovnih podataka o sebi (ime, prezime i datum rođenja) svakako napiše i broj telefona za kontakt.Šta izučava kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene?

Kako se pretpostavlja da polaznici imaju, makar osnovna znanja koja se odnose na postupak koji je vezan za ocenjivanje zaposlenih, to će se predavači u toku uvodnog predavanja samo kratko osvrnuti na njegove osnovne aspekte.

Budući da obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene ima za cilj da sve prisutne osposobi da po završetku edukacije mogu sasvim samostalno da pristupe adekvatnoj proceni zaposlenih, to se podrazumeva da će akcenat biti stavljen na praktičan deo. Primarno će profesori izvesti simulacije konkretnih, vrlo realnih situacija, a u okviru kojih će prisutni imati priliku da se upoznaju sa svakim segmentom ovog procesa. Podrazumeva se da je obavezan svaki polaznik da u tim vežbama učestvuje, jer će upravo na taj način i moći da usvoji znanja koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom za ovaj kurs.

Pre sprovođenja tih vežbi će profesori detaljno prisutnima da objasne na koji način se vrši odabir između različitih načina ocenjivanja učinka zaposlenih, a primarno sa stanovišta poslovanja konkretne firme. Takođe će im detaljno biti objašnjeno i zbog čega je važno primenjivati određeni sistem ocenjivanja, te će prisutni biti u mogućnosti i da razumeju na koji način pravilan odabir sistema ocenjivanja zaposlenih utiče na poslovanje kako sektora u kome su oni zaposleni, tako i cele kompanije.

Najvažnije je da svi polaznici razumeju da je jedini dobar sistem ocenjivanja upravo onaj koji je objektivan, pa će se baš to i potencirati tokom celokupne edukacije.

Svakako će kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene da obradi i temu koja se odnosi na odabir adekvatnog načina za razvoj zaposlenih, a što se zaključuje upravo na osnovu izabranog sistema ocenjivanja, koji će prethodno da bude sproveden.

Naročita pažnja će da bude posvećena pravilnom postavljaju individualnih ciljeva i to kako za svakog pojedinačnog zaposlenog, tako i za celokupan sektor, a zatim će prisutnima detaljno da bude obašnjeno i na koji način se ti ciljevi moraju implementirati u ciljeve celokupne organizacije i njenog poslovanja. Nakon toga sledi praktičan deo, u okviru koga svi prisutni imaju obavezu da na osnovu zadatih parametara prvo kreiraju individualne ciljeve, a zatim je neophodno i da ih usklade sa globalnim poslovnim ciljevima konkretne kompanije.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford, po potrebi sprovodi i edukaciju za zaposlene u nekoj kompaniji, to se prethodno opisani segment može maksimalno prilagoditi poslovanju te firme, a u smislu da korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene u tom delu može polaznicima omogućiti da kreiraju individualne ciljeve u skladu sa obavezama koje imaju na svom radnom mestu.

Biće govora i o pravilnom definisanju kako sistema nagrađivanja, tako i principa dodatne edukacije zaposlenih, te će svakako prisutni imati prilike da se upoznaju i sa načinom funkcionisanja poslovnog napredovanja svakog pojedinačnog zaposlenog. Zapravo će profesori u tom delu da objasne na osnovu kojih parametara se donosi odluka o napredovanju zaposlenih, te kako se definiše koji tip dodatne edukacije je potrebno omogućiti ili grupi zaposlenih ili samo rukovodiocima određenih sektora.

Izuzev toga, predviđeno je da prisutni nauče i kako bi trebalo da izgleda posebna vrsta formulara, a koja je uravo namenjena beleženju svega što se primeti prilikom procesa ocenjivanja zaposlenih. Podrazumeva se, naravno da kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene u tom segmentu uključuje i praktičan rad, a u okviru koga polaznici imaju obavezu da pokažu da su naučili da izrađuju taj formular, stim da će im tom prilikom profesori dati osnovne informacije, a na osnovu kojih će oni i biti u mogućnosti da konkretni formular pravilno popune.

Isto tako će predavači objasniti prisutnima koji sve principi ocenjivanja zaposlenih postoje, a nakon toga će im svakako ukazati kako na prednosti svakoga od tih sistema, tako i na njihove nedostatke.

Gde i kada se kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene održava?

Kako o tačnom mestu, tako i o vremenu održavanja pomenute edukacije, svi zainteresovani dobijaju informaciju tek kada se budu oni lično opredelili između mnogobrojnih opcija koje su im dostupne. Da budemo precizniji, u ponudi je klasična obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene, koji uključuje praćenje predavanja direktno u sklopu izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i online nastava. A za taj tip edukacije je navedena obaveza posedovanja sopstvenog računara, stim da svaki zainteresovani polaznik u tom slučaju mora da instalira poseban tip softvera, tako da će o tome dobiti precizna obaveštenja prilikom upisa.

Osim toga, predviđeno je da se i online i klasična nastava pohađaju ili u grupi ili potpuno samostalno (individualna) ili u paru (poluindividualna).

Ukoliko nekoga zanima individualni ili poluindividualni kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene, prvo što mora da zna jeste da je predviđen potpuno isti način sprovođenja za njih, a razlikuje se naravno samo broj prisutnih osoba, jer individualnu prati jedan, a poluindividualnu dvoje polaznika. Način njihovog sprovođenja je specifičan u tom smislu što svaki pojedinačni polaznik treba da se sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se upisuje, kao i sa svojim profesorom, dogovori oko termina održavanja, odnosno oko dinamike, ali isto tako i oko datuma kada će izabrana vrste edukacije da počne.

Princip prema kome se grupna obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene organizuje je posve drugačiji, a prvenstveno zato što je prisutno od 4 do najviše 8 polaznika u jednoj grupi, a tada organizator definiše na koji način će se ona sprovoditi. Zapravo, kada se bude kreirala grupa koja mora da broji najmanje četvoro polaznika, predstavnik institucije organizatora određuje datum početka, odnosno dinamiku održavanja i termine, pa posle svega toga obaveštava svakog pojedinačnog prijavljenog o tome. Posebno naglašavamo da ovde nema mesta izmenama, a ukoliko nekom polazniku ne odgovara nešto od navedenog, tako da je opšta preporuka da se za grupni vid edukacije isključivo odlučuju osobe koje mogu da se uklope u unapred određene termine i sve ostalo.

Budući da se i korporativni kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene može organizovati na zahtev klijenta, napominjemo da postoji mogućnost da se nastava za zaposlene u nekoj kompaniji čak organizuje i na nekom drugom mestu, a primarno u prostorijama te firme, naravno ako to njima odgovara. Način na koji se ta vrsta edukacije sprovodi podrazumeva da će ovlašćeno lice zainteresovane kompanije navesti sve zahteve predstavniku u određenoj poslovnici organizatora i sa njim se usaglasiti oko termina održavanja i oko mesta, kao i oko datuma početka i dinamike.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene?

Pre nego što pružimo odgovor na pitanje kako se organizuje kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene, moramo naglasiti da je u ponudi online i klasična nastava, a da se svaka od njih može pohađati u grupi, u paru ili potpuno samostalno.

Dakle, osnovni uslov za praćenje nastave onlajn jeste posedovanje računara, stim da se svaki pojedinačni polaznik obavezuje da pre početka nastave na njega instalira namenski softver.

Klasična nastava se odvija u prostorijama poslovnica organizatora, a napominjemo da je za formiranje grupe potrebno prvo da se prijavi najmanje 4 osobe, kako bi jedna grupa mogla da bude formirana. Zatim se ovlašćeno lice u poslovnici organizatora obavezuje da definiše tačan datum početka, odnosno termine održavanja, kao i trajanje, to jest dinamiku, te da o svemu tome obavesti prijavljene. A kome god ne odgovara nešto od navedenog, mora znati da ne postoji mogućnost izmene na zahtev polaznika, pa bi svakako trebalo dobro da razmisli da li mu takav princip organizacije zapravo odgovara.

U slučaju da nekoga interesuje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene, ističemo da se ta dva tipa edukacije organizuju na potpuno isti način, a on podrazumeva da će predstavnik naše institucije, odnosno nadležni profesor i svako ko predavanja želi na taj način da prati, da se zajedno dogovore o svakom segmentu sprovođenja izabrane vrste nastave, to jest da će se usaglasiti o tačnom datumu početka, ali i da će zajedno definisati termine održavanja, odnosno dinamiku.

Ukoliko se neko bude odlučio da svojim zaposlenima omogući da se edukuju u ovoj oblasti, u prilici smo da ponudimo specijalnu vrstu nastave, a koja je poznata kao korporativni kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene. Svi zahtevi koje ovlašćeno lice te firme bude imalo će maksimalno u tom slučaju da budu biti ispunjeni, stim što moramo napomenuti i to da ovaj tip nastave može da bude, po zahtevu sproveden i na nekoj drugoj lokaciji, a ako to klijent bude zahtevao. Pod tim se, na prvom mestu podrazumeva sprovođenje korporativne obuke u prostorijama zainteresovane firme, a svakako će predstavnik te kompanije imati obavezu da se o datumu početka, mestu održavanja i terminima, te o dinamici dogovori sa predsednikom institucije organizatora.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene?

Svaki pojedinačni kandidat koga interesuje bilo nastava za po jednog ili za dvoje polaznika, bilo korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene će informacije o trajanju da dobije kada se bude dogovarao direktno sa profesorom o tome i sa koordinatorom za nastavu, budući da tako podrazumeva princip organizacije svake od njih.

Ali, zato se na vreme može navesti samo koliko će grupni kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene da traje, jer to dozvoljava način njene organizacije. Naime, u tom slučaju institucija organizatora donosi odluku o tome koliko će da traje nastava, to jest kojom dinamikom bi trebalo predavanja da budu organizovana, kao što određuje i datum početka, odnosno termine održavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pravilno ocenjujete zaposlene"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje