Kurs i obuka - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone

Izuzev zaposlenih na rukovodećim mestima i to primarno u finansijskim odeljenjima, specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone je namenjen i privatnim preduzetnicima, kao i svima onima koji u svom radu imaju obavezu da primenjuju pravila navedenog zakona. Sem toga, edukacija je na raspolaganju i svakom pojedincu, koji je za konkretnu temu iz bilo kog razloga zainteresovan.

Važno je naglasiti da se nastava može organizovati i u formi korporativne, a kojom prilikom se ona održava na način koji najviše odgovara radnicima zaposlenim u toj kompaniji. Ovlašćeni predstavnik i institucije klijenta i Obrazovnog centra Akademije Oxford će se o svemu, što se odnosi na način sprovođenja dogovarati, a može da bude dozvoljeno i da zaposleni nastavu prate u preduzeću koje ih zapošljava. Ako to bude zvanično izneto kao zahtev klijenta, on će biti dužan da obezbedi optimalne uslove za rad, odnosno da prema pravilima prostor u svojoj firmi opremi.

Obavezna je prijava za sva privatna lica, koja žele da pohađaju ovu obuku, a može biti izvršena na jedan od tri načina. Izuzev ličnog dolaska u određeno predstavništvo zarad prijave, dostupna je i opcija telefonskog i elektronskog prijavljivanja. U svakom slučaju pojedinac daje ovlašćenom predstavniku osnovne informacije o sebi (prezime, ime, datum rođenja i kontakt podatke).


Prema važećem pravilniku institucije organizatora, posle prijavljivanja se mora sprovesti upis, a kome neizostavno svaki kandidat mora da prisustvuje lično. Podrazumeva se da će on tada priložiti i zahtevana dokumenta, a sve neophodne podatke o tome će mu prethodno dati ovlašćeno lice te poslovnice.

Ističemo da se specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone za pojedinačne polaznike može pohađati na jedan od tri načina (poluindividualna, grupna i individualna edukacija), a polaznik bira i na kom mestu će časove da prati (onlajn ili u predstavništvu institucije organizatora).

Za početak grupne nastave je neophodno da se zahtevani broj polaznika prijavi, to jest da se grupa od najmanjeg broja članova oformi. Upravo koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj se pre toga bude zadati uslov ostvario će prvo da kreira grupu, a posle toga će odrediti kako tačan datum početka, tako i termine, odnosno trajanje, budući da on precizira i prema kakvoj dinamici će časovi da budu organizovani. Sve što bude odredio će prezentovati na propisan način prijavljenima, a svakako je njihova dužnost da se toga pridržavaju, s obzirom na to da neće biti izvršene promene, ako bude neko od njih to zahtevao.

U velikoj meri su fleksibilnija pravila koja se primenjuju prilikom organizacije i poluindividualne i individualne obuke, jer se tada prijavljeni o načinu sprovođenja dogovaraju kako sa koordinatorom za nastavu, tako i sa profesorom. Jednostavnije rečeno, oni će definisati kog datuma će kurs početi, kao i na koji način će nastavni fond da bude raspoređen, ali i u kojim terminima bi trebalo časove da pohađaju.Postoji opcija praćenja nastave prema uobičajenom principu, a kada se stručni seminar - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone odvija u predstavništvu ove institucije u tačno definisanim terminima.

Isto tako je dostupna i varijanta koja uključuje mogućnost praćenja časova online, ali se tada od zainteresovanih zahteva ne samo da poseduju sopstveni kompjuter, nego i da obezbede što bolju konekciju, kako ne bi bio ugrožen kvalitet nastave. Uz to, oni imaju obavezu da u skladu sa propisima instaliraju namensku internet platformu na taj uređaj, a shodno potrebama mogu dobiti i pomoć stručnjaka, koji su u timu svake poslovnice ove institucije zaduženi upravo za pružanje tehničke podrške prijavljenima.

Program specijalizovane obuke - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone

Tematika kojom se bavi stručni kurs i obuka - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone je vrlo jasna, a podrazumeva se da će polaznicima izuzetno detaljno brojni zakoni o porezu koji važe na teritoriji Republike Srbije, ali i i njihove aktuelne izmene i dopune biti predstavljeni od strane vrhunskih stručnjaka, koji su zaduženi za vođenje ove edukacije.

Ipak moramo naglasiti da bi svaki polaznik trebalo da poseduje osnovnu računarsku pismenost, što znači da primarno mora znati da radi u programu Microsoft Excel, budući da će jedan deo edukacije biti praktičan i usmeren na stianje dodatnih znanja, vezano za rad u tom programu.

Profesori će objasniti polaznicima ove edukacije kako se zakon primenjuje kada je u pitanju obračun poreza na dobit pravnih lica (PDV), odnosno kada se vrši obračun poreza na dodatu vrednost, a svakako će biti govora i o primeni zakona vezano za odložena poreska sredstva i obaveze, te za međunarodnu dvostruko oporezivanje.

Iako će na samom početku stručni seminar - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone biti posvećen osnovnim odredbama svakoga od tih zakona pojedinačno, nakon toga će profesori akcenat da stave na brojne izmene, odnosno dopune svakog od njih i na njihovu pravilnu primenu u praksi. Tada će polaznici, pored ostalog saznati i koje su aktuelne izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost, te kako se one primenjuju u praksi. A predviđeno je da prođu i kroz celokupan postupak obračuna PDV - a i to uz maksimalno poštovanje odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost, a primarno će profesori koristiti primere, kako bi im tu oblast edukacije maksimalno pojasnili.

Naravno da će biti govora i o Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije, te će polaznici saznati i koje su aktuelne zakonske izmene u toj oblasti i kako se one odražavaju na poslovanje. Saznaće i kako se odredbe tog zakona odražava na poreska oslobođenja, zatim na prenošenje poreskog gubitka, kao i na poreske kredite.

Nakon toga će biti objašnjeno polaznicima i kako bi trebalo koristiti program Microsoft Excel, odnosno koje njegove opcije su važne kada se obračunava konkretna vrsta poreza i kako to može uticati na olakšavanje celokupnog postupka.

U skladu sa nastavnim planom i programom, a prema kome se specijalizovani obuka i kurs - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone, profesori će govoriti i o Zakonu o inspekcijskom nadzoru, te o kontrolnim listama, a ponudiće polaznicima i primere iz prakse kako bi savladali postupak njihovog popunjavanja.

Sem toga, predviđeno je da kandidati budu upoznati i sa međunarodnim dvostruim oporezivanjem, kao i sa takozvanim transfernim cenama i sa tim kako oni u praksi funkcionišu, odnosno biće im predstavljeni aktuelni zakoni kojima se ti procesi regulišu.

Naravno da će biti reči i o porezu po odbitku i o postupku njegovog obračuna, a kandidati će saznati i šta su to odložena poreska sredstva i obaveze.

Podrazumeva se da će predavači govoriti i o aktuelnim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, te o Zakonu o porezu na imovinu i o Zakonu o porezu na prenos apsolutnih prava.

Gde se održava obuka i kurs - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone i kada?

Najbitnije je odmah istaći da podatke kako o mestu održavanja, tako i o terminima u kojima se stručni seminar - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone sprovodi, polaznici dobijaju prilikom upisa, jer će tada izabrati i kako će nastavu da pohađaju.

Budući da se ova edukacija može isključivo organizovati i za radnike, zaposlene u nekom preduzeću, to znači da će nadležna lica te kompanije svakako dogovoriti i gde će njihovi zaposleni pohađati predavanja, ali i sve ostale detalje direktno sa organizatorom. Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji maksimalno da olakša zaposlenima praćenje ove edukacije, pa se čak po zahtevu njihovih direktora, odnosno nadležnih lica dozvoljava da ona bude sprovedena na nekom drugom mestu. Ukoliko se javi potreba da radnici časove pohađaju u svojoj firmi, to podrazumeva da odabrani prostor mora biti adekvatno opremljen, jer jedino pod tim uslovom predavanja u njemu mogu biti organizovani. Svakako će se o datumu početka korporativnog kursa i o tačnom vremenu održavanja, odnosno u trajanju dogovarati ovlašćeni predstavnik organizatora i firme, koja želi praćenje konkretne edukacije da omogući svojim radnicima.

Princip koji se poštuje prilikom sprovođenja nastave za fizička lica podrazumeva da se njima pruža mogućnost prilikom upisivanja da donesu odluku kako će časove da pohađaju. Ponuda pomenute institucije uključuje sa jedne strane individualnu, poluindividualnu i grupnu obuku, a sa druge online i klasičnu, tako da praktično rečeno svako od njih bira i na kom mestu će nastavu da pohađa i na koji način.

Ona edukacija koja je okarakterisana kao klasična podrazumeva da polaznici predavanja pohađaju u izabranom predstavništvu ove institucije, a svakako biraju na koji će to način biti, te na osnovu toga dobijaju informacije i o terminima održavanja.

Preko računara, odnosno namenskog softvera se organizuje online kurs i obuka - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone, a svakako je opšta preporuka da u prostoru, iz koga polaznik odluči da prati nastavu postoji stabilna internet veza, jer tako može da bude sprovedena kvalitetna online edukacija. Napominjemo da postupak instaliranja konkretnog softvera ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem polaznicima, ali ipak organizator im može ponuditi pomoć stručnjaka, ako se za tim bude javila potreba.

Dakle, pomenuli smo da se oba tipa edukacije mogu pohađati na više načina, pa tako polaznici mogu odlučiti da je prate samostalno (individualna nastava), odnosno u paru, to jest u društvu još jedne osobe ili kroz grupnu obuku, kada je predviđeno prisustvo više ljudi.

Bez obzira da li nekome odgovara da časove pohađa u društvu još jednog prijavljenog ili sasvim samostalno, biće potrebno da se o svakom detalju, koji se tiče sprovođenja predavanja dogovori kako se nadležnima konkretne institucije, tako isto i sa predavačima, koji će odabranu vrstu edukacije i da vode. A to podrazumeva da će definisati najpre kog datuma tačno će nastava početi, a posle toga će se usaglasiti i oko njenog trajanja, što znači da će morati da definišu kakvom dinamikom bi trebalo da budu održavani časovi i naravno, preciziraće u kojim tačno će to terminima da bude.

Kako je institucija organizatora predvidela koliko tačno ljudi ima pravo da prisustvuje grupnoj nastavi, to znači da je iznet zahtev minimum 4 osobe da izvrše prijavu, posle čega će i moći da počne grupna obuka i kurs - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone. Koordinator za nastavu onog predstavništva, u kome bude bio ostvaren zahtev za formiranjem grupe će odrediti sve što se odnosi na sprovođenje te vrste nastave, a u smislu da će precizirati i dinamiku njenog održavanja i tačne termine, te svakako datum početka. Detaljno će o svemu tome biti obavešteni prijavljeni, a obavezni su da to poštuju, uzevši u obzir da neće biti ispunjeni njihovi eventualni zahtevi za izmenama.

Na koji način će biti sproveden stručni seminar - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone?

Trebalo bi da u trenutku zvaničnog upisa pojedinačni polaznici, a na osnovu prethodno navedenih informacija odluče na koji način će nastavu pohađati, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti.

Najpre moramo naglasiti da se stručna obuka i kurs - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone može pratiti i onlajn i u predstavništvu pomenute institucije, a predviđeno je da se oba tipa edukacije organizuju ili za pojedinačnog polaznika ili za njih dvoje, odnosno za više prijavljenih, budući da je u ponudi individualna, poluindividualna i nastava u grupi.

Preko specijalne internet platforme se sprovodi onlajn edukacija, a svaki prijavljeni tada nastavi pristupa preko sopstvenog računara, na koji će prethodno konkretni softver instalirati. Dobro bi bilo da postoji što stabilnija internet veza u prostoru iz koga će pohađati predavanja, a kome god to bude bilo potrebno, organizator pruža mogućnost i adekvatne tehničke podrške u toku postupka instalacije.

Odmah posle toga je važno da polaznik odabere i sa koliko osoba će pratiti edukaciju, a mora znati da poluindividualna i individualna nastava podrazumevaju vrlo slobodan način organizacije, dok se kod edukacije u grupi poštuju stroga pravila.

Preciznije govoreći, polaznici koji se opredele da časove prate u paru, odnosno u društvu još jednog kandidata i oni kojima odgovara individualni kurs i obuka - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone, sve detalje koji se odnose na praćenje nastave određuju dogovorom sa koordinatorom te poslovnice i sa predavačem, čija će dužnost biti izabranu vrstu obuke da vodi. Uz definisanje datuma početka, očekuje se da oni zajedno odrede i trajanje poluindividualne ili individualne edukacije, kao i tačne termine u kojima će časovi da budu sprovođeni.

Kod grupnog kursa se, međutim primenjuju potpuno različita pravila, uzevši u obzir da zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora definiše sve prethodno pomenuto. U skladu sa aktuelnim pravilnikom ove institucije, najpre mora da bude ostvaren osnovni zahtev za početak nastave u grupi, zato što je potrebno da najmanji broj kandidata izvrši prijavu. Nisu dozvoljene izmene niti jednog segmenta, pa polaznici moraju svega navedenog maksimalno da se pridržavaju.

Izuzev onog tipa edukacije koju ova institucija organizuje za pojedince, postoji mogućnost da specijalizovani seminar - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone isključivo pohađaju i samo zaposleni neke kompanije. Bilo direktor zainteresovanog preduzeća, bilo njegov zvanično ovlašćeni predstavnik, to jest ono lice koje poseduje propisna ovlašćenja, tada treba da se o načinu organizacije nastave lično dogovori sa predstavnikom one poslovnice organizatora, koju pre toga bude odabrao. O datumu početka i o terminima će se oni tada dogovarati, te o ukupnom trajanju, odnosno o dinamici sprovođenja, a može da bude dozvoljena i izmena mesta održavanja, u slučaju da to klijent zahteva. Osnovni uslov koji u potpunosti mora tada da bude ostvaren se odnosi na opremljenost izabrane prostorije u okviru kompanije klijenta. Predstavnik organizatora će detaljno o tim zahtevima obavestiti svakoga ko bude pokazao interesovanje da njegovi radnici časove pohađaju na drugom mestu.

Koliko će specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone?

Ističemo da je trajanje ove edukacije isključivo unapred moguće odrediti kada se specijalizovani seminar - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone organizuje za grupu polaznika. Relativno brzo nakon što bude bila kreirana grupa od dovoljnog broja polaznika, organizator će svakog od njih pojedinačno obavestiti o dinamici, odnosno o tačnom rasporedu predavanja.

Kako poluindividualna nastava za pojedinačne polaznike, tako i individualna podrazumevaju drugačiji princip organizacije, tada se svaki prijavljeni mora o rasporedu ukupnog nastavnog fonda dogovoriti sa profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu.

Koliko bi tačno trebalo da traje korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone će saznati radnici određene kompanije nakon što se njihov direktor, odnosno ovlašćeni predstavnik bude dogovorio o tome sa osobom, koje je u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra akademije Oxford za te poslove zadužena.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje