Kurs i obuka - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana

U skladu sa pravilima, organizator je predvideo da specijalizovani seminar - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, najpre treba da pohađaju ovlašćeni predstavnici pravnih lica koja posluju na teritoriji Republike Srbije, a koja vrše obračun i isplatu prihoda zaposlenima, te u skladu sa zakonom, izvršavaju plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po odbitku.

Sve one osobe koje u navedenu ciljnu grupu mogu da se svrstaju, imaju najpre obavezu da se direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, koja im je najbliža prijave za praćenje ove edukacije. Isto tako je otvorena i mogućnost telefonskog prijavljivanja, ali i slanja relevantnih informacija na mejl ove institucije, a to podrazumeva dostavljanje imena i prezimena kandidata, zatim datuma njegovog rođenja i svakako, podataka za kontakt.

Nedugo nakon što budu izvršili prijavu i to na bilo koji od prethodno opisanih načina, kandidate će kontaktirati ovlašćeno lice konkretnog predstavništva i informisati o principima koji su vezani za organizaciju ovog seminara, to jest o upisu.


Naglašavamo da je obavezan svako ko se bude prijavio da potrebnu dokumentaciju priloži prilikom upisa i svakako, da tada bude lično prisutan.

Specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana može da bude praćena ili online ili u prostorijama ove obrazovne institucije, a za oba tipa edukacije je određeno da mogu biti organizovana ili kroz individualnu, odnosno grupnu nastavu ili u vidu poluindividualne.

Neophodno je da koristi sopstveni računar svaki kandidat kome odgovara online praćenje časova, ali i da poseban tip softvera instalira pre nego što predavanja počnu, jer će baš na taj način biti u mogućnosti i da ih prati i to sa bilo kog mesta. Ako se neko ne bude dobro snašao u toku tog postupka, neophodno je da odmah kontaktira organizatora, kako bi mu stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podršku pomogli da pomenuti softver u skladu sa pravilima instalira.

Kada kažemo klasični vid edukacije, to znači da osobe koje su za njega zainteresovane lično dolaze u predstavništvo organizatora, kako bi pratili časove u prethodno definisanim terminima.

Takođe, moramo napomenuti da je početak nastave u grupi isključivo uslovljen prijavljivanjem minimum 4 osobe, a to se primenjuje i za online i za klasičnu grupnu edukaciju. Naime, institucija organizatora je predvidela rad u manjim grupama, koje čine upravo od 4 do najviše 8 kandidata, a princip organizacije je takav da koordinator za nastavu jedini ima dozvolu da definiše kako će se časovi organizovati. A pored toga što će odlučiti kog tačno datuma će grupni kurs i obuka - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana zvanično da počne, on će precizirati i koliko će edukacija trajati, to jest odrediće kakvom dinamikom bi trebalo predavanja da budu organizovana, a takođe će definisati i termine njihovog sprovođenja. Naravno da se podrazumeva da će svako ko je član konkretne grupe, u najkraćem mogućem roku dobiti potrebne informacije o tome, ali se mora naglasiti da njegov zahtev za promenom i to apsolutno bilo kog segmenta, neće biti uzeti u obzir, jer se to ne dozvoljava važećim pravilnikom.

Znatno je jednostavniji, a u isto vreme i slobodniji princip koji se poštuje kada se organizuje edukacija koju bi trebalo da prati jedna ili dve osobe. A to znači da se i individualni i poluindividualni kurs sprovode baš onako kako odgovara prijavljenima, to jest kako oni budu odredili sa profesorom i sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora.

Ističemo da pored edukacije koju treba da pohađaju pojedinačni polaznici, pomenuta obrazovna institucija isto tako može da sprovede i onu koju će pohađati samo lica zaposlena u određenoj firmi. A uzevši u obzir da se radi o posebnoj ciljnoj grupi polaznika, to znači da organizator maksimalno izlazi u susret zahtevima klijenta, u tom smislu što će korporativnu obuku organizovati onako kako polaznicima, to jest njihovim nadležnima najviše odgovara, te takođe može da bude ostvaren i zahtev za izmenom lokacije na kojoj će zaposleni pratiti nastavu. U slučaju da klijent bude smatrao da više odgovara njegovim radnicima časove da pohađaju, na primer u okviru svoje firme, moraće i da obezbedi tačno određene uslove za rad, to jest da u skladu sa važećim standardima taj prostor i opremi.Program nastave tokom stručne obuke - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana

Kako je osnovna tema ove edukacije vezana za Zakon o porezu na dohodak građana Republike Srbije, to se i podrazumeva da ćr specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana u toku uvodnog predavanja predočiti svim polaznicima, koje su odredbe tog zakona vrlo važne, to jest koje se u praksi najčešće primenjuju.

Svakako će prvo biti predstavljene one odredbe koje su vezane za zarade, ali i za njihov obračun, a koji se vrši u okviru onih pravnih lica, koja su specijalizovana za oblast poljoprivrede, to jest koji moraju da sprovedu samostalni preduzetnici. Biće im ukazano i na razlike u postupku obračuna u ta dva slučaja, a uz korišćenje praktičnih primera.

Posle toga će biti govora i o izmenama odredbi pomenutog zakona, a primarno vezano za različite vrste prihoda i to je za obračun poreza, a sa aspekta poreskih osnovica i poreskih stopa. Isto tako će polaznici ovog seminara imati priliku da se upoznaju i sa pojmom kapitalnog dobitka, a predavači će im na osnovu primera objasniti i šta su to prihodi od kapitala, to jest na koji način se oni prikazuju u finansijskim izveštajima i kako se pravilno obračunavaju. Svakako će biti obrađene i mnoge druge vrste prihoda, a sa aspekta odredbi Zakona o porezu na dohodak građana.

Nastavnim planom i programom, prema kome se specijalizovani seminar - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana i odvija je, takođe predviđeno da bude obrađena ona tema koja je vezana za poreze, tako da će se prisutni upoznati detaljno i sa postupkom njegovog preciznog utvrđivanja, ali i sa procesom plaćanja.

Svakako će polaznici ove obuke da se upoznaju i sa osnovicama doprinosa, ali i sa stopama doprinosa, kao i sa celokupnim postupkom, koji se odnosi na njihovo obračunavanje, odnosno na plaćanje. Podrazumeva se i da će im profesori objasniti koja se to pravna lica ili preduzetnici tretiraju kao obveznici doprinosa, a detaljno će biti upoznati i sa različitim vrstama doprinosa.

Kako je osnovni cilj ove edukacije da pojasni prisutnima različite odredbe konkretnog zakona, tako da oni mogu samostalno da ih primenjuju u praksi, to je i vrlo važno napomenuti da se nastava odvija u skladu sa interaktivnim principom, tako da svako od polaznika ima apsolutno pravo predavače da pita sve što mu u vezi sa ovom temom nije jasno.

A kada budu završili sa pohađanjem nastave, kandidati će, naravno biti u mogućnosti da primenjuju različite odredbe Zakona o porezu na dohodak građana, tako da će pravno lice u okviru koga su zaposleni sve poreske obaveze koje ima sprovoditi upravo onako kako je propisano.

Na kom mestu i u kojim terminima se održava kurs i obuka - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana?

S obzirom na to da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze kako poluindividualna obuka i kurs - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, tako i grupna, odnosno individualna edukacija, a da je organizator omogućio praćenje bilo koje vrste nastave i prema klasičnom principu i online, to automatski znači da svaki prijavljeni podatke o mestu i o vremenu njenog održavanja od organizatora dobija tek kada zvanično bude doneo odluku kako će časove da pohađa.

Osnovno što moramo objasniti je vezano za edukaciju koja se sprovodi online, pošto tada svaki zainteresovani polaznik ima obavezu da na svoj računar, a preko koga će predavanjima da pristupa, u skladu sa aktuelnim pravilima, instalira i softver, koji je baš za te potrebe i kreiran. Bude li bilo nekakvih problema prilikom postupka instalacije, on se može obratiti članovima stručnog tima za tehničku podršku, koji funkcioniše u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Predviđeno je da se klasičan vid edukacije organizuje širom naše zemlje, a tačnije u svim onim gradovima u kojima funkcioniše predstavništvo institucije organizatora. A od izbora svakog polaznika pojedinačno, vezano za vrstu nastave koju želi da prati, će zavisiti i termini u kojima on treba da pristupa predavanjima.

Izuzev nastave u grupi, a koju od četvoro do najviše osmoro ljudi pohađa, takođe je predviđeno da se specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana organizuje i prema pravilima individualne ili poluindividualne nastave, kada časovima pristupaju po dve osobe.

Kada je u pitanju rad u grupi, moramo napomenuti da je u pitanju vrlo strog način organizacije, jer grupa od minimum 4 osobe mora da bude kreirana da bi ta vrsta nastave mogla da bude organizovana, ali je princip takav da se podrazumeva definisanje svih segmenata od strane zvanično ovlašćenog predstavnika one poslovnice organizatora u kojoj se toliko ljudi bude prijavilo i u kojoj bude ispunjen uslov za nastanak jedne grupe. Zapravo je predviđeno prema pravilima, da najviše osmoro polaznika ovaj vid edukacije ima dozvolu da prati, a svako od njih se obavezuje da nastavu pohađa u onim terminima, to jest onakvom dinamikom koju definiše organizator, pošto se promene nijednog segmenta ne mogu dopustiti.

Mnogo je slobodniji način na koji se organizuje individualni seminar - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, jer u tom slučaju svaki prijavljeni određuje kog datuma će časovi da počnu, te u kojim terminima će biti sprovedeni i u skladu sa kakvom dinamikom. A on sve to treba da precizira zajedno sa koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva organizatora i sa predavačem, koji će tu vrstu edukacije da vodi. Valjalo bi naglasiti i to da se nastava koja je namenjena da je dvoje kandidata pohađa, to jest poluindividualna, održava u skladu sa istim takvim principima.

Potrebno je reći i to da nadležno lice u okviru bilo koje firme ima pravo od organizatora ove edukacije da zahteva sprovođenje korporativne obuke, to jest specijalizovane vrste nastave, koju će pohađati lica zaposlena u toj firmi. A samo u tom slučaju može da dođe do određenih promena, vezano za mesto na kome će biti organizovana korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana. Naime, u većini slučajeva zaposlenima najviše odgovara da predavanja pohađaju u svojoj kompaniji, a podrazumeva se da prostor mora biti opremljen u skladu sa pravilima. Princip organizacije je vrlo jednostavan, tako da o datumu početka, ali i o dinamici, odnosno terminima održavanja korporativnog kursa se detaljno dogovaraju, sa jedne strane predstavnik institucije organizatora, a sa druge ovlašćeno lice u kompaniji koja je za njega i zainteresovana.

Po kakvom principu se organizuje obuka i kurs - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana?

Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje specijalizovani seminar - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana online i u svim svojim poslovnicama, a dostupne su kako individualna, tako i grupna, te poluindividualna edukacija. Samim tim će svaki od prijavljenih imati obavezu da izabere, potpuno samostalno kako će časove pratiti, jer on zapravo tek nakon toga i stiče pravo da dobije neophodne informacije.

Svi oni kandidati koji se odluče za praćenje ove edukcije online imaju obavezu kako da instaliraju specijalni tip softvera, tako i da obezbede računaru preko koga će pratiti časove stabilnu vezu sa internetom. Što se tiče samog postupka instaliranja softvera, moramo naglasiti da on uopšte nije komplikovan, ali da svakako omogućujemo onim licima koja budu iznela zahtev za tim i tehničku podršku, kako bi što jednostavnije i brže kroz proces prošli.

Kada je u pitanju nastava koja se sprovodi u skladu sa klasičnim principom, od svih zainteresovanih za takav vid praćenja časova se zahteva da u prostorijama konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxord budu prisutni u tačno dogovoreno vreme, jer se predavanja upravo tamo i organizuju.

Ssada je neophodno napomenuti i to da svaki kandidat koji bude želeo časove da prati individualno, ima obavezu da se o načinu njihovog sprovođenja samostalno dogovori kako sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice organizatora, tako i sa onim profesorom, koji će upravo individualnu edukaciju i da vodi. Ito tako je bitno istaći i da se poluindividualna obuka i kurs - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, a kada časovima pristupa dvoje polaznika istovremeno, u skladu sa istim takvim principom sprovodi.

Međutim, svi oni polaznici kojima više odgovara rad u grupi imaju dve obaveze - prva je da posle zvaničnog prijavljivanja, te navođenja da li žele grupnu edukaciju da prate online ili u nekoj od poslovnica organizatora, sačekaju ispunjenje osnovnog zahteva za njen početak, to jest formiranje određene grupe, a moramo naglasiti da to znači da se prvo mora minimum 4 osobe prijaviti, jer ih u grupi sme biti najmanje toliko, a najviše osmoro. Dakle, kada primaran uslov bude bio zadovoljen, svaki prijavljeni će detaljno da bude informisan o načinu sprovođenja grupne edukacije, a svih tih smernica se mora neizostavno pridržavati, pošto izmene uopšte ne mogu da budu dozvoljene, te se to smatra drugom njegovom obavezom.

Kada je u pitanju ona vrsta edukacije koju je potrebno radnici neke kompanije da prate, moramo naglasiti da će ona biti organizovana upravo onako kako nadležni u zainteresovanoj kompaniji budu zahtevali. Naime, korporativni kurs i obuka - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana se sprovodi u skladu sa dogovorom, koji će postići klijent i nadležni predstavnik konkretne poslovnice organizatora, a vezano kako za termine i dinamiku, odnosno datum početka, tako isto i za mesto njenog održavanja. Da malo pojasnimo sve ovo, isključivo kada se edukacija za zaposlene organizuje, institucija organizatora dopušta vršenje promene mesta njenog održavanja, tako da se polaznicima dozvoljava časove da prate tamo gde njihovi nadređeni budu procenili da je bolje. A da bi taj uslov mogao da bude ostvaren, potrebno je da klijent naročito vodi računa o izboru prostora, jer on mora biti usklađen sa tačno propisanim standardima u potpunosti.

Koliko će da traje kurs i obuka - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana?

Kod edukacije za zaposlene se primenjuju vrlo fleksibilna pravila organizacije, pa se tada ovlašćeni predstavnik određene firme i institucije organizatora, između ostalog dogovaraju i koliko će zaposleni dugo pratiti predavanja, to jest prema kakvoj dinamici će se ona odvijati, ali svakako definišu zajedno i mesto održavanja nastave, te datum početka i termine.

Slobodno možemo reći da je gotovo isti princip koji se primenjuje kada se organizuje individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, samo što tada pojedinačni polaznici sve to određuju sa koordinatorom za nastavu, te sa ovlašćenim profesorom.

Svakako će isključivo oni kandidati koji budu doneli odluku da ovu edukaciju pohađaju u formi grupne nastave, imati na raspolaganju i podatke o njenom trajanju, jer će ih zvanično dobiti od kordinatora za nastavu u onom predstavništvu u kome je ostvarena mogućnost za početak grupnog vida edukacije.

Naime, institucija organizatora je, generalno predvidela da se 8 školskih časova, koliko ih je zastupljeno u nastavnom fondu, pohađa ukupno 4 dana. A zapravo je precizirana dinamika koja podrazumeva da će članovi te grupe dnevno pratiti po 2 školska časa, što je ustvari 90 minuta predavanja za jedan dan.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje