Kurs i obuka - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit

Pored osoba zaposlenih na menadžerskim pozicijama, u ciljnu grupu kandidata za koje je i kreiran specijalizovani seminar - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit svakako spadaju i osobe koje u određenim firmama vrše računovodstvene i knjigovodstvene poslove, ali i svi oni koji su zaposleni na poziciji finansijskig direktora.

Kako je važećim pravilnikom navedeno, svako ko želi da pohađa ovu obuku prvo vrši prijavu, a nedugo nakon toga dolazi lično u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford koju izabere, da bi se upisao. Njegova je obaveza da priloži tu zahtevanu dokumentaciju, a o tome koja tačno dokumenta u njen sastav ulaze će biti informisan od strane ovlašćenog lica institucije organizatora.

Svakako su ponuđene tri opcije za prijavu, tako da svaki polaznik pojedinačno ima izbor između mogućnosti da se prijavi preko telefona, da dođe lično ili da podatke o sebi, to jest ime i prezime, te datum rođenja, kao i broj telefona pošalje na mail.


Naročito je važno da svaki prijavljeni kandidat bude informisan o principu koji se sprovodi prilikom organizacije nastave, jer praktično govoreći, on samostalno treba da odluči i odakle će nastavu da prati, to jest gde će predavanjima pristupati i na koji način.

Naime, stručna obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit se organizuje u svakom predstavništvu ove institucije, a kada se primenjuje klasičan princip, kao i online, te je organizator predvideo da se obe vrste edukacije mogu pohađati ili putem grupne nastave ili putem poluindividualne, te individualne. Dakle, potrebno je da se on opredeli samostalno na koji način će časove da prati, jer će na osnovu toga i dobiti informacije o principima koji se poštuju prilikom organizacije konkretnog tipa nastave.

Važno je da kandidat koji želi predavanja da prati online, poseduje kompjuter, ali i da softver koji je tome namenjen, mora da instalira na njega neposredno pre nego što odabrana vrste nastave bude počela. Tim za tehničku podršku postoji u svakom predstavništvu ove institucije i njegovi članovi su spremni da ukažu pomoć svakome kome bude bila neophodna.

Potrebno je da naglasimo i to da se poluindividualna i individualna edukacija organizuju u skladu sa istim principima, a koji se ujedno dijametralno razlikuju u odnosu na one koji se poštuju kod grupnog vida edukacije. Najvažnije je uočiti osnovnu razliku između svih njih, a ona je vezana za broj polaznika, te tako jedna osoba prati individualni seminar - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit, a njih dvoje pristupa poluindividualnoj edukaciji, dok u jednoj grupi može da bude prisutno maksimalno osmoro ljudi, s tim da je četvoro njih najmanje potrebno da bi ona mogla da bude napravljena i uopšteno govoreći, da bi nastava u grupi mogla da bude organizovana. Ovlašćeni koordinator za nastavu u onom predstavništvu, u kome se toliko osoba bude prijavilo će kreirati konkretnu grupu i odrediti na koji način će se nastava odvijati, to jest preciziraće kada će predavanja da počnu i u kojim terminima će kandidati pratiti časove, te kakvom dinamikom. Zvanično obaveštenje o svemu tome će biti dato prijavljenima, a svakako su oni dužni da se drže navedenih odrednica, jer se neće izvršiti izmene, ukoliko se bude to zahtevalo.

Kako je istovetan princip prisutan kod sprovođenja nastave za jednog ili za dvoje polaznika, to je i naglašeno da se radi o naročito slobodnom načinu održavanja nastave. Naime, svako ko bude odlučio da časove prati samostalno ili sa još jednim kandidatom bi trebalo da se vrlo precizno dogovori sa onim profesorom, koji je nadležan i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to kako o trajanju jedne od tih vrsta edukacija, tako i o datumu njenog početka, odnosno o tačnim terminima kada će pohađati predavanja.

Neophodno je istaći i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ostvaruje zahteve bilo kog klijenta koga interesuje korporativna obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit. S obzirom na to da je ciljna grupa posebna, jer je čine radnici zainteresovanog preduzeća, to se izlazi u susret i ukoliko se javi potreba da časovi budu organizovani na nekoj drugoj lokaciji. A posebno je važno da klijent tada izabere mesto koje ispunjava sve uslove, jer je potrebno da nastava za zaposlene bude organizovana u skladu sa propisanim standardima kvaliteta. Ovom prilikom se primenjuje takav vid organizacije da koordinator za nastavu određene poslovnice institucije organizatora određuje i to sa osobom koja je u toj kompaniji za to nadležna, kada će tačno zaposleni početi da pohađaju časove, to jest u kojim će to činiti terminima i po kakvoj dinamici.Nastavni program specijalizovanog kursa - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit

Jedan od osnovnih problema sa kojima se pravna lica koja posluju na teritoriji Republike Srbije vrlo često sreću jeste vezan upravo za obračun poreza na dobit, jer gotovo da ne postoji pravni subjekt koji ne želi da ta vrsta poreza bude obračunata tako da iznos za plaćanje bude što niži. Baš zato i jeste osmišljen stručni kurs i obuka - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit, a kako bi zainteresovanima bilo omogućeno da nauče šta je potrebno da učine da bi zaista iznos poreza na dobit bio manji, te da istovremeno ne krše zakonske propise koji važe na teritoriji naše zemlje.

U skladu sa odredbama nastavnog programa ove edukacije je predviđeno profesori na samom početku objasne prisutnima koji se sve MRS, odnosno MSFI računovodstveni standardi, tačnije koje njihove odredbe su primenljive na određivanje visine oporezive dobiti. A tom prilikom će svakako biti ponuđeni i određeni primeri iz prakse, na osnovu kojih će prisutni znatno jasnije sagledati kako se može isplanirati ovaj proces.

Takođe će biti govora i o različitim računovodstvenim postupcima i metodama, koje se u tom slučaju moraju primenjivati. A podrazumeva se da će profesori sve koji prate ovaj kurs upoznati i sa različitim poreskim olakšicama koje su dostupne u ovom slučaju, te će im isto tako na primerima pokazati i kako se konkretne poreske olakšice mogu primenjivati u praksi i na koji način one utiču na smanjenje iznosa koji mora da bude plaćen po osnovi poreza na dobit.

Biće govora i o procesu amortizacije, a primarno će specijalizovani seminar - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit biti usmeren na osnove poreske amortizacije, te na njenu primenu u okviru pomenutog procesa.

Trebalo bi da svako ko prisustvuje ovoj obuci nauči i koja su pravila određena kada je u pitanju plaćanje ove vrste poreza u okviru određenog preduzeća. A budući da se i ova stavka mora naći u okviru poreskog bilansa, to će svakako predavači objasniti svim polaznicima i kako se taj dokument mora sastaviti, to jest na primeru će im pokazati šta sve mora da sadrži poreski bilans.

Naravno da će svaki polaznik pomenutog seminara steći i sva potrebna znanja vezana za zakonske odredbe, ali i uopšteno za poresku politiku koja je prisutna na teritoriji Republike Srbije, te će biti u mogućnosti nakon završetka praćenja nastave da potpuno samostalno, a na osnovu konkretnih informacija sastavi poreski bilans, s tim da će moći i da prethodno pravilno utvrdi iznos koji mora biti plaćen, a na ime poreza na dobit za konkretno pravno lice.

Gde i kada i gde se organizuje kurs i obuka - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit?

U načelu, definisano je da svaki kandidat koji izvrši prijavu i navede kako želi nastavu da pohađa, tada i dobija podatke o tome u kojim terminima i na kom mestu će se održati specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit.

Radi se o tome da svaka od ponuđenih vrsta edukacije, to jest individualna, grupna ili poluindividualna, mogu da budu praćene preko računara kandidata i u skladu sa klasičnim principom, to jest u prostorijama bilo koje od preko 20 poslovnica institucije organizatora.

Nastava u grupi uključuje prisustvo tačno određenog broja polaznika, to jest od najmanje njih 4 do osmoro maksimalno, a individualnu edukaciju svaki zainteresovani treba pojedinačno da prati, a tokom sprovođenja poluindividualne nastave su prisutna dva kandidata.

Bitno se razlikuje način na koji se organizuje, sa jedne strane individualna i poluindividualna nastava, a sa druge grupna, tako da se podrazumeva da će svaki prijavljeni biti detaljno upoznat sa tim principima, a kako bi mogao da izabere koji mu najviše odgovara od njih.

Grupni kurs i obuka - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit ne može da počne odmah nakon prijave kandidata, jer se prvo mora sačekati da se kreira grupa od najmanjeg broja članova, a odmah posle ispunjenja tog uslova organizator, odnosno koordinator za nastavu konkretnog predstavništva određuje kako termine održavanja nastave, tako i datum početka, odnosno njeno trajanje. Svakako neće biti ispunjeni zvaničan zahtev nijednog polaznika, to jest člana formirane grupe, a ako on izrazi želju za izmenom nekog segmenta.

Naglašavamo da se nastava koju treba da prati jedan polaznik organizuje isto kao i ona koju će pohađati njih dvoje, a radi se o vrlo slobodnom principu organizacije. Preciznije govoreći, koordinator za nastavu onog predstavništva u kome je taj kandidat izvršio prijavljivanje, kao i profesor koji bi konkretnu vrstu obuke trebalo da vodi i svaki zainteresovani kandidat, u tom slučaju određuju kako trajanje individualne ili poluindividualne nastave, tako i datum njenog početka i tačno termine održavanja.

Kod edukacije namenjene radnicima koji su zaposleni u nekoj kompaniji se, isto tako sprovodi prilično fleksibilan princip organizacije. Naime, korporativna obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit se svakako može sprovesti baš na onaj način koji je najprimereniji za konkretnu grupu polaznika, s tim da predavanja mogu biti organizovana i u njihovom preduzeću, to jest van prostorija poslovnice organizatora. A u slučaju da klijent iznese zahtev za tim, organizator će da ga detaljno upoznati sa svim onim karakteristikama koje mora da poseduje izabrani prostor, a kako bi nastava bila organizovana u skladu sa važećim pravilima. Ovom prilikom se oko principa organizacije, to jest oko datuma početka korporativnog seminara, termina u kojima će časovi da budu održani i trajanja, dogovaraju predstavnici obe strane, to jest zainteresovane kompanije i poslovnice organizatora.

Trebalo bi da napomenemo i to da se preko računara svakog prijavljenog odvija online edukacija, a da svako od njih tada treba poseban tip softvera na njega da pravilno instalira. takođe je omogućena i tehnička podrška svakom onom kandidatu koji ne bude mogao samostalno njegovu instalaciju da izvrši.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit?

U skladu sa opšteprihvaćenim pravilima je određeno da se stručni seminar - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit može organizovati prema različitim principima, tako da bi trebalo svako ko vrši prijavu i da kaže da li će nastavu pratiti online ili na klasičan način, to jest da odluči da li mu više odgovara da predavanja prati u grupi, u paru ili individualno.

Pod pojmom klasična nastava se podrazumeva ona koja se organizuje u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako da svaki prijavljeni tada ima dužnost da bude prisutan u precizno definisanim terminima.

Za praćenje nastave online je neophodno da svaki prijavljeni poseduje kompjuter i da izvrši instaliranje namenskog softvera, a pre nego što odabrana vrste nastave bude počela. U svakom predsedništvu institucije organizatora postoji i tim stručnjaka, koji mogu da pruže pomoć kandidatima tokom tog procesa.

Budući da se ne organizuje samo nastava za pojedinačne polaznike, već i ona koja je specijalno osmišljena da bi je zaposlena lica pohađala, to moramo naglasiti da se korporativna obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit sprovodi na isti način, kao i ona koju pojedinačni kandidati pohađaju. Tačnije, zvanični predstavnik određene kompanije će sve zahteve vezano za princip organizacije izneti koordinatoru za nastavu, a možemo sa sigurnošću reći da će svi oni biti adekvatno ostvareni. Svakako je potrebno istaći da je to jedina vrsta edukacije koju polaznici mogu da prate i izvan predstavništva organizatora, a ukoliko im tako bude više odgovaralo, s tim da je neophodno da svi propisani standardi budu zadovoljeni, to jest da mesto bude adekvatno opremljeno, a kako bi se predavanja odvijala na propisan način.

Nakon što pojedinačni polaznici budu odlučili hoće li nastavu pratiti online ili u predstavništvu organizatora, njihova je obaveza i da se opredele između grupne, individualne i poluindividualne edukacije.

Isti princip se primenjuje kada se sprovodi nastava za dvoje ili za jednog polaznika, a svako od njih pojedinačno će sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom odrediti kako će se časovi odvijati, to jest preciziraće trajanje nastave i termine održavanja časova, kao i datum početka ili za individualnu ili za poluindividualnu edukaciju.

Najmanje četvoro polaznika mora da izvrši prijavu kako bi mogla da nastane jedna grupa, to jest kako bi koordinator za nastavu te poslovnice bio u mogućnosti da definiše kako će se grupni kurs i obuka - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit odvijati. Zapravo, najviše 8 ljudi uzima učešće tokom predavanja u okviru konkretne grupe, a nakon što koordinator definiše datum početka nastave, njeno trajanje i termine održavanja, te obavesti sve zainteresovane, oni su dužni da ispoštuju ta pravila, budući da se nikakve izmene ne mogu dozvoliti.

Koliko je određeno da traje kurs i obuka - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit?

Prijavljeni polaznici koji se opredele da nastavu pohađaju individualno ili u paru će biti u mogućnosti da saznaju koliko tačno će specijalizovani seminar - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit da traje kada te detalje budu zajedno definisali sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji je nadležan za sprovođenje edukacije.

Isto tako, ako bilo koji klijent želi da njegovi zaposleni prate ovu obuku, potrebno je da se o dinamici po kojoj će časovi biti održani, kao i o terminima, ali i o datumu početka predstavnik te firme dogovori sa predstavnikom jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

A ovom prilikom možemo samo da navedemo koliko će da traje nastava u grupi, jer upravo predstavnik institucije organizatora to definiše. Naime, nakon što se minimum 4 osobe prijave i navedu da žele nastavu da prate po tom principu, biće kreirana grupa i odlučeno kakvom dinamikom će se časovi organizovati, te u kojim terminima i kada će početi.

Uzevši u obzir da je 8 školskih časova prisutno u važećem programu, a da je organizator odredio da se predavanja odvijaju dinamikom od po 90 minuta, to jest po 2 školska časa dnevno, to grupna obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobitevi traje 4 dana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje