Kurs i obuka - Naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja

Sasvim je jasno da je od izuzetnog značaja za svakog korisnika osiguranja da bude adekvatno obavešten o uslugama koje plaća, da ne bi u nekom trenutku došao u neprijatnu situaciju, te da ne bude adekvatno zaštićen osiguranjem, iako je platio. Upravo iz tog razloga se pred sve osobe koje su u toj struci zaposlene i stavlja zahtev da posebno vode računa o obaveštavanju klijenata, kako ne bi dolazilo do takvih situacija. Zato možemo reći da je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja namenjen svakome ko u ovoj oblasti posluje, jer će upravo zahvaljujući temama koje edukacija obrađuje moći da poboljša ne samo kvalitet svog ličnog poslovanja, nego i uopšteno celokupne kompanije u kojoj je zaposlen.

Inače se cele godine nastava organizuje širom Srbije, to jest na klasičan način u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a omogućena je i opcija da polaznik odabere časove da pohađa preko interneta. Od njega se u tom slučaju zahteva da ima sopstveni kompjuter, te da na njega instalira tačno određeni tip softvera i da koristi što kvalitetniju internet konekciju, kako bi bez ikakvih problema mogao časove po tom principu da pohađa. Dostupna je i pomoć IT stručnjaka svakom pijavljenom, a ako je neophodno otkloniti bilo kakav problem ili prilikom pristupanja časovima ili u toku procesa instalacije konkretnog programa.

Uzevši u obzir da je navedena institucija predvidela da se i online i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, očekivano je da svaki polaznik izabere hoće li specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja pratiti individualno, u paru ili u grupi, posle čega će biti adekvatno informisan o načinu organizacije predavanja.


Najvažnije je da osoba koja odluči časove da pohađa u formi grupne nastave zna da ona ne počinje dok se grupa ne oformi, to jest sve dok 4 osobe najmanje u jednoj od poslovnica ne budu izvršile zvaničnu prijavu. Takođe je bitno napomenuti i to da koordinator za nastavu jedini ima ovlašćenje u tom slučaju da definiše i termine održavanja časova i datum početka obuke i dinamiku, kojom će se predavanja sprovoditi, a svaki polaznik koji odluči tako kurs da prati mora sve to da prihvati, jer se promene ne vrše.

Prilikom odabira poluindividualne ili individualne edukacije se svakom kandidatu napominje činjenica da od njegovih zahteva, odnosno od dogovora koji ima sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice i profesorom zavisi na koji način će časovi biti organizovani. Da budemo precizni, svi oni bi trebalo da se usaglase i oko dinamike po kojoj će predavanja da budu sprovedena i termina, odnosno da definišu datum početka one vrste edukacije, koju budu odlučili da pohađaju.

Izuzetno je značajno pomenuti i to da se u ponudi nalazi korporativna obuka i kurs - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja, kada se nastava prilagođava određenom broju radnika u nekoj kompaniji. Princip organizacije tog tipa edukacije je, zapravo specifičan, a samo zato što ona može biti održana i u samoj firmi čiji zaposleni treba da je prate. Naravno da se tada u potpunosti zahteva poštovanje pravila, koja se odnose na opremljenost samog prostora, što je klijent dužan da maksimalno ispoštuje.Preostalo nam je još da napomenemo i to da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu prijavu za praćenje ove edukacije prvo da izvrši, a posle toga je predviđeno da pristupi zvaničnom upisu prema pravilima.

A pored svog imena i prezimena, on mora zaposlenom u jednoj od poslovnica pomenute institucije da navede i broj svog telefona, kao i datum rođenja, te da te podatke dostavi ili na mejl ili putem telefona, a otvorena je i opcija da to učini lično.

Upis se vrši isključivo prema pravilima, a ona podrazumevaju da je obavezno prisustvo svakog kandidata. Zaposleni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora su u obavezi da svakoga od njih informišu na vreme i da obaveste o dokumentima, koja prilikom upisa moraju da prilože.

Čime se tačno bavi specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja?

Trebalo bi na samom početku obuke da profesor, čija će dužnost biti da vodi specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja precizno objasni prisutnima zbog čega je takozvano predugovorno informisanje svakog pojedinačnog klijenta, korisnika usluga osiguranja važno.

Naravno da će odmah nakon toga svakom polazniku biti omogućeno da vidi kako taj predugovor treba da izgleda, odnosno koje sve informacije treba da poseduje. Podrazumeva se da će moći sva pitanja tada prisutni da upute predavaču, a kako bi odmah razrešili sve eventualne nedoumice u vezi sa kreiranjem konkretnog predugovora.

Budući da u praksi može doći i do neispunjenja odredbi ovog dokumenta, predviđeno je da predavači objasne polaznicima edukacije i koji su to slučajevi kada se smatra da njegove odredbe nisu u potpunosti ispunjene. Ne samo da će prisutnima biti objašnjeno šta je klasično neispunjenje predugovornih obaveza, nego će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja ponuditi kandidatima mogućnost da saznaju i šta je to takozvano neadekvatno ispunjenje obaveza, odnosno delimično neispunjenje.

Svakako da će se profesori pozabaviti i detaljima vezano za pravne posledice neispunjenja tih obaveza, a kako iz ugla posrednika u osiguranju, odnosno zastupnika, tako i kada konkretne obaveze ne ispuni društvo za osiguranje. Tada će kroz primere da objasne kandidatima i kako neispunjenje konkretnih obaveza, a od strane društva za osiguranje utiče na posrednike u osiguranju.

Koji sve rizici postoje, odnosno koje su to situacije koje se smatraju potencijalno opasnim je isto tema, koju će polaznicima pomenute edukacije predavači detaljno predstaviti. Saznaće i šta je potrebno da učine kako bi različite vrste rizika bile maksimalno umanjene, a što će biti potkrepljeno i praktičnim primerima.

Na koji način je važećim zakonom regulisano neispunjenje obaveza predugovornog informisanja klijenata u tom slučaju je, takođe tema koju će stručni kurs i obuka - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja vrlo detaljno da obradi, a kako bi polaznicima edukacije maksimalno bilo olakšano kasnije poslovanje u navedenoj oblasti.

Na kom mestu i kada će biti održan stručni seminar - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja?

Uz mogućnost da edukaciju pohađaju u skladu sa klasičnim pravilima, a direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, zainteresovanima se nudi i online obuka i kurs - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja.

Organizator je predvideo da se kako ona, tako i klasična nastava pohađaju bilo kroz grupnu i individualnu, bilo u paru, a kojom prilikom se sprovodi poluindividualni seminar. Sve to dovodi do toga da, praktično rečeno polaznik pohađa edukaciju onako kako želi, uzevši u obzir da on ima obavezu između ponuđenih opcija da izabere.

Dakle, svako ko odluči da onlajn prati predavanja to čini preko sopstvenog računara, tačnije uz primenu posebnog programa, koji mora neposredno pre početka izabranog tipa nastave i da instalira samostalno. Naravno da će mu biti ponuđena sva neophodna stručna pomoć, jer IT sektor postoji u svakoj poslovnici institucije, koja je zadužena za organizaciju nastave.

Takođe je važno da svaki polaznik odluči hoće li časove pohađati u grupi, individualno ili u paru, a kako bi dobio precizne informacije o načinu organizacije seminara u konkretnom slučaju.

Najvažnije napomenuti da se grupni kurs i obuka - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja organizuje za tačno određeni broj polaznika. Samim tim što je vrlo jasno definisan broj osoba, koje treba nastavu da pohađaju, zahteva se da minimalan broj njih zvanično izvrše prijavu, posle čega se pristupa definisanju načina organizacije časova i to isključivo od strane ovlašćenog kordinatora za nastavu u toj poslovnici. Zapravo on određuje kog datuma će početi taj tip edukacije i u kojim tačno terminima će članovi grupe predavanja da pohađaju, te precizira u skladu sa kakvom dinamikom će časovi biti organizovani. A kada sve to bude učinio, biće obavešteni svi prijavljeni o detaljima, uz napomenu da se ne dozvoljavaju promene, a ukoliko neko od njih to iznese kao zvaničan zahtev.

Prilikom organizacije individualne i poluindividualne obuke se poštuju drugačija pravila, budući da se prepušta polaznicima da način sprovođenja časova direktno preciziraju kako sa zvanično ovlašćenim licem poslovnice organizatora, u kojoj su se prijavili i upisali, tako isto i sa stručnjakom koji će izabrani kurs da vodi. Pored definisanja datuma početka poluindividualne ili indiidualne obuke, predviđeno je da se oni usaglase i oko toga kakvim tempom će časovi biti organizovani i u kojim terminima.

Zvaničnom ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćen i korporativni seminar - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja, budući da postoji mogućnost nastavu da pohađaju samo članovi tima određene kompanije. Predviđeno je u tom slučaju da se ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća direktno sa predstavnikom institucije organizatora dogovori o načinu održavanja časova. Bitno je da oni preciziraju datum početka korporativne obuke i termine održavanja predavanja, ali i trajanje, to jest da se dogovore oko dinamike koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova. Isto tako postoji mogućnost da korporativna obuka bude održana i u okviru same firme, u kojoj su polaznici zaposleni, ali isključivo onda kada njihovi nadređeni obezbede propisane uslove za rad.

Prema kojim pravilima se organizuje obuka i kurs - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja?

Bitno je odmah informisati pojedinačne polaznike da se specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja može pohađati kako u grupi, u paru i samostalno tako isto i online, odnosno u odabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u skladu sa pravilima koja podrazumeva klasičan vid edukacije. Zato i jeste naveden zahtev da svaki prijavljeni izabere koja varijanta od dostupnih mu najviše odgovara, nakon čega će precizno biti obavešten o načinu organizacije predavanja.

Vrlo je važno da ima računar svaki onaj polaznik, koji bude odlučio da nastavu pohađa preko interneta, ali i da izvrši samostalno instalaciju propisanog softvera. Naravno da se očekuje i stabilna internet veza, a kako ne bi bilo nikakvih poteškoća prilikom praćenja časova na taj način. U svakoj poslovnici navedene institucije su zaposleni i IT stručnjaci, a njima ima pravo da se obrati svaki polaznik koji ne bude uspešno mogao da izvrši instalaciju namenskog programa, ali i onda kada naiđe na neku poteškoću prilikom pristupa časovima.

Potrebno je da svaki kandidat izabere i između tri ponuđene opcije, te da odluči da li želi časove da pohađa u paru, u grupi ili samostalno, posle čega će dobiti informacije o tome na koji način se organizuje poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja, te individualna ili grupna nastava.

Isto je bitno da prijavu izvrše najmanje 4 kandidata, kako bi zvanično bio ostvaren uslov za organizaciju grupnog tipa obuke. Zahteva se, takođe da apsolutno svaki kandidat poštuje maksimalno ono što odredi koordinator za nastavu, a vezano kako za datum početka tog tipa obuke i dinamiku održavanja časova, tako isto i za termine. Osnovni uslov za početak nastave tog tipa jeste formiranje grupe, pa se zato i zahteva da se četvoro kandidata najmanje u određenom predstavništvu navedene institucije prijave za praćenje te vrste edukacije.

Pravila koja se primenjuju kada kandidat odluči da predavanja pohađa ili samostalno ili u paru su posve drugačija, a ujedno i mnogo slobodnija, te maksimalno idu na ruku svakom polazniku. Stvar je u tome da se dozvoljava u tom slučaju svakom prijavljenom da precizira zajedno sa predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica navedene institucije kako će se zapravo predavanja organizovati. A izuzev definisanja tačnog datuma kada će poluindividualna ili individualna obuka početi, oni moraju da zajedno odluče i kakvom brzinom će biti organizovana predavanja i u kojim terminima će ih pohađati.

Trebalo bi još naglasiti i to da se može organizovati prema zahtevu i korporativni seminar - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja, kada se način sprovođenja časova prilagođava zaposlenima u određenom preduzeću, koji su ujedno i polaznici edukacije. Potrebno je da se nadležno lice kompanije, u kojoj su oni radno angažovani pobrine da sa predstavnikom institucije organizatora definiše prema kojim pravilima će časovi biti sprovedeni. A tom prilikom će oni da se usaglase oko datuma početka korporativne obuke, kao i oko termina i dinamike koja će biti poštovana prilikom održavanja časova. Potrebno je napomenuti i to da se korporativni kurs može održati i u samoj kompaniji, koja je za njegovu organizaciju zainteresovana, ali isključivo u slučaju da to klijent zahteva i da obezbedi sve uslove koji su usklađeni sa zakonom.

Koliko će trajati stručni kurs i obuka - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja?

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje o tome kojom dinamikom će predavanja biti održana kod grupne edukacije. Detaljne podatke o rasporedu časova će dobiti svi članovi grupe u relativno kratkom roku po ostvarenju osnovnog zahteva za početak, odnosno nakon prijave najmanje četiri osobe u toj poslovnici.

Kako se na drugačiji način organizuje i individualna edukacija i poluindividualna, to podrazumeva da će podaci o trajanju izabrane vrste obuke biti na raspolaganju kandidatima odmah pošto ih oni samostalno budu definisali sa nadležnima u samom predstavništvu organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i profesorom, koji taj kurs treba i da vodi.

Fleksibilan je princip po kome se organizuje korporativna obuka i kurs - naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja, uzevši u obzir da se o načinu sprovođenja časova, pa samim tim i o dinamici njihovog održavanja, odnosno o trajanju edukacije, dogovaraju ovlašćeni predstavnici zainteresovanog preduzeća sa nadležnima u ma kom predstavništvu institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da pravilno informišete korisnika usluga osiguranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje