Kurs i obuka - naučite mlade da bezbedno koriste internet

Procentualno sve veći broj pripadnika mlađe populacije koristi internet, a neretko smo svedoci vesti da su neki od njih bili žrtve različitih zloupotreba. Baš zato i jeste osmišljena obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet, kako bi i roditeljima, odnosno starateljima, ali i nastavnicima, profesorima i bilo kome ko ima potrebu za tim, bilo omogućeno da nauče kako bi najmlađe korisnike trebalo zaštititi na globalnoj mreži i omogućiti im bezbedno korišćenje.

Svakako će učesnici imati prilike, između ostalog da nauče koja su to pravila bezbednosti i korišćenja interneta, odnosno kako je moguće zaštititi se od različitih pretnji koje su dostupne u okviru globalne mreže. Takođe će biti reči i o situacijama kada dođe do uznemiravanja i o blagovremenoj reakciji u tom slučaju, a podrazumeva se da će profesori insistirati na tome da se deci i mladima omogući da nauče kako se informacione tehnologije mogu bezbedno i pravilno koristiti.

Uz edukaciju koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativni seminar - naučite mlade da bezbedno koriste internet, a u tom slučaju se maksimalno izlazi u susret zahtevima zainteresovanih klijenata. Zapravo se ta vrsta nastave sprovodi tako da se predstavnik određene firme, o načinu na koji bi njegovi zaposleni trebalo da pohađaju nastavu, dogovara direktno sa licem koje je u konkretnoj poslovnici za to i ovlašćeno. A to znači, čak i da nastava može da bude organizovana u prostorijama te kompanije, uz uslov da budu obezbeđene prostorije sa tačno definisanim karakteristikama, kako bi časovi mogli nesmetano da se odvijaju. Podrazumeva se da će se oni dogovoriti i oko termina i dinamike održavanja časova, kao i oko tačnog datuma početka korporativne edukacije.


Što se tiče nastave koju treba da prate pojedinačni polaznici, predviđeno je da se ona organizuje ili u grupi ili kroz individualnu, odnosno poluindividualnu edukaciju, s tim da će takođe svaki prijavljeni imati obavezu da odabere između klasičnog principa organizacije i edukacije, koja se sprovodi online.

Mora se naglasiti da se poluindividualni kurs i obuka - naučite mlade da bezbedno koriste internet, koju pohađa dvoje polaznika istovremeno organizuje potpuno isto kao i edukacija namenjena jednoj osobi, odnosno individualna. Zvanično ovlašćeno lice one poslovnice, u kojoj se kandidati prijavljuju će u tom slučaju zajedno sa polaznikom i predavačem, koji vodi jednu, odnosno drugu vrstu nastave, da se dogovore oko načina organizacije. Ustvari, to znači da će precizirati kako termine održavanja i dinamiku, tako isto i datum početka, što se odnosi i na individualnu i na poluindividualnu edukaciju.

Napominjemo da se nastava koju treba da pohađa veći broj polaznika, organizuje na mnogo strožiji način, te da tada svaki prijavljeni ima obavezu u potpunosti da ispoštuje ono što prethodno organizator bude odredio. U jednoj grupi učešće uzima između četvoro i osmoro kandidata, a obaveza je prvo da bude zvanično formirana jedna grupa u konkretnoj poslovnici, da bi nastava mogla da započne. Isključivo onda kada taj uslov bude bio ostvaren, će predstavnik konkretne poslovnice odrediti kako tačan datum početka, tako i termine u kojima će se grupna edukacija organizovati, ali i dinamiku. Kao što smo već pomenuli, svaki pojedinac mora apsolutno da poštuje sve to, uzevši u obzir da organizator ne dozvoljava izmene nijednog segmenta.

Važno je i da se prijavljeni odluči posle toga, gde će nastavu da prati, to jest da odabere između tradicionalnog i online principa. Podrazumeva se da će on u tačno određeno vreme da dolazi u predstavništvo pomenute institucije, kako bi pohađao predavanja, a ukoliko ga interesuje klasični seminar - naučite mlade da bezbedno koriste internet.

Svakako je jasno da se online edukacija organizuje preko interneta, to jest uz primenu adekvatnog programa, a njega svaki prijavljeni ima obavezu da samostalno instalira na lični kompjuter, koji će i koristiti prilikom praćenja edukacije. Ako bude imao neki problem tokom postupka instalacije, važno je da se obrati stručnim licima, koja su zadužena baš za pružanje tehničke podrške onim kandidatima koji ne uspeju samostalno da instaliraju taj softver.

Potrebno je da svako ko želi konkretnu edukaciju da pohađa, kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije kako bi se prijavio, odnosno da u njene prostorije dođe lično i ovlašćenom licu da potrebne informacije (broj telefona, ime, prezime i datum rođenja). Svakako može i telefonom da se prijavi, ali i da konkretne podatke pošalje na mejl, a dužan je apsolutno svako, ko na jedan od opisanih načina izvrši prijavu i da bude lično prisutan kada se sprovodi upis, s tim da će o dokumentaciji koju tada treba da priloži, prethodno da dobije sve neophodne informacije.Kojim temama se bavi obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet?

U skladu sa programom ove edukacije je predviđeno da svakako fokus bude stavljen na upotrebu različitih alata i tehnika, koji će omogućiti pripadnicima mlađe populacije da bez ikakvih smetnji koriste internet.

Na početku će specijalizovani kurs i obuka - naučite mlade da bezbedno koriste internet obraditi temu vezano za situacije kada, eventualno može da dođe do zloupotrebe dece na internetu, tako da će polaznici naučiti na osnovu primera kako se takvi slučajevi najbolje mogu prepoznati. Biće reči i o brojnim pretnjama koje mogu loše da utiču na decu i mlade, ali će predavači govoriti i o rizicima koji su dostupni kako prilikom korišćenja brojnih socijalnih mreža, tako i u toku komunikacije preko interneta sa različitim ljudima.

Svakako će polaznici naučiti i kako da prepoznaju zlonamerne programe, odnosno različite vrste virusa, te na koji način treba da pristupe zaštiti pretraživača. Sem toga, naučiće i kako bi trebalo mladi da društvenu mrežu, kao što je na primer Instagram ili Facebook koriste i na koji način moraju zaštititi svoj nalog, odnosno informacije koje su dostupne posetiocima tih istih društvenih mreža.

Takođe će poseban segment, specijalizovana obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet usmeriti upravo na sva ona pravila koja su važna prilikom plasiranja fotografija na tim mrežama, te će prisutni naučiti i na koji način se one moraju pravimo zaštititi. Izuzev toga će profesori govoriti i o brojnim prevarama, koje su dostupne ne samo na društvenim mrežama, već i na internetu uopšte, a čija su ciljna grupa prvenstveno pripadnici mlađe populacije, te će polaznicima omogućiti i da kroz primere shvate koliko je važno da na vreme budu prepoznate sve te vrste prevara i da se blagovremeno odreaguje.

Isto tako je nastavnim programom definisano da kandidati nauče kako se treba ponašati u slučaju da dete ili maloletnik naiđe na neprimereni sadržaji, ali će polaznici naučiti i da koriste brojne tehnike, odnosno alate, kako bi se na najbolji mogući način pripadnici te ciljne grupe zaštitili tokom korišćenja interneta.

Osim što će naučiti kako da sopstveni računar zaštite od različitih virusa, polaznici ove edukacije će biti upoznati i sa zaštitom sandučeta za elektronsku poštu, ali i naloga na različitim društvenim mrežama.

Završni deo koji uključuje specijalizovani seminar - naučite mlade da bezbedno koriste internet će biti usmeren na propisno ponašanje u slučaju da do uznemiravanja ipak dođe, tako da će polaznici biti upoznati sa onim državnim institucijama, kojima bi trebalo da se u slučaju različitih tipova uznemiravanja dece i maloletnika na internetu obrate.

Kada i gde se održava seminar - naučite mlade da bezbedno koriste internet ?

Uz informacije o tačnim terminima u kojima će biti organizovana ova edukacija, podrazumeva se da će i podaci o mestu na kome se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet da budu dostupni svakom pojedinačnom polazniku prilikom upisa. Zapravo se radi o tome da je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford naročito bogata, te da se sprovodi kako individualna, tako i grupna i poluindividualna nastava, a da svaka od njih može da bude pohađana ili u prostorijama ove institucije ili online, što naravno sve isključivo zavisi od toga šta odgovara polazniku.

Najpre da kažemo da se individualna edukacija organizuje u skladu sa potpuno istim pravilima kao i takozvana poluindividualna nastava, s tim da jedna osoba prati individualnu, a dvoje njih pristupa pohađanju poluindividualne. U tom slučaju, svaki prijavljeni ima pravo da termine održavanja nastave, odnosno datum njenog početka i svakako, dinamiku odredi dogovorom sa predavačem, a tada je obavezno da bude prisutan i koordinator za nastavu određenog predstavništva ove institucije.

Važno je da se prvo najmanje 4 osobe prijave u jednoj poslovnici i da žele nastavu u grupi da pohađaju, uzevši u obzir da je to osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi grupni kurs i obuka - naučite mlade da bezbedno koriste internet bio održan. Nedugo nakon toga će organizator odrediti kog datuma bi trebalo predavanja da počnu, a takođe će morati da definiše i dinamiku, kao i termine u kojima će polaznici pratiti predavanja. Posebno se mora voditi računa o svemu onome što će odrediti kordinator za nastavu te poslovnice, budući da se primenjuje takva pravila gde zahtevi polaznika za izmenom bilo kog segmenta ne bivaju uzeti u obzir.

Već je pomenuto da se svaka od ovih vrsta nastave može pohađati na dva načina, tako da će polaznici izabrati da li će to učiniti online ili im više odgovara da predavanja prate direktno u poslovnici, a kojom prilikom se nastava organizuje na tradicionalan način.

Uz korišćenje sopstvenog računara bi polaznik trebalo da prati online kurs, a svakako je obavezan i da u skladu sa važećim pravilima izvrši instalaciju posebne vrste programa na konkretni uređaj. Sve podatke u vezi sa tim će mu dati predstavnik poslovnice organizatora u kojoj se bude upisao, a na raspolaganju mu je i usluga tehničke podrške, u slučaju da ne uspe pravilno da instalira softver.

Još je ostalo da navedemo i to da se u ponudi nalazi i korporativni seminar - naučite mlade da bezbedno koriste internet, a princip sprovođenja te vrste edukacije podrazumeva isključivo dogovor između ovlašćenog predstavnika institucije organizatora i zainteresovane kompanije.

Kako se organizuje obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet?

U skladu sa aktuelnim pravilima se sprovodi, kako nastava prema tradicionalnom principu, a kada zainteresovana lica dolaze u prostorije izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford da prate predavanja, tako i online edukacija.

Takođe je prisutno pravilo da se i klasični i online kurs i obuka - naučite mlade da bezbedno koriste internet mogu organizovati kako u formi grupne nastave, tako i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu. Zapravo je predviđeno da svako ko bude izvršio prijavu, predstavniku konkretne poslovnice organizatora navede kako želi časove da prati, a da bi mogao da dobije sve potrebne informacije o načinu sprovođenja.

Naglašavamo da je obavezno posedovanje kompjutera, ukoliko se neko opredeli da pristupa predavanjima online, s tim što je takođe svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju dužan i da ispoštuje pravilo o instaliranju softvera na svoj uređaj. Naime, kroz namenski program se moraju pratiti časovi online, a omogućena je na zahtev i adekvatna tehnička podrška svakom polazniku koji bude imao za tim potrebu.

Bitno je istaći da je osnovna razlika između grupne, individualne i poluindividualne nastave vezana za broj polaznika, mada se svakako one drugačije i organizuju. Tako je organizator predvideo da od četvoro do maksimalno osmoro ljudi pohađa nastavu u grupi, a da samo jedna osoba ima pravo da prisustvuje individualnoj edukaciji, dok je poluindividualni seminar - naučite mlade da bezbedno koriste internet namenjen za dvoje polaznika istovremeno.

Najvažnije je da se u jednom predstavništvu kreira grupa, da bi nastava mogla da bude organizovana, a tom prilikom je potrebno da 4 kandidata minimalno izvrši prijavljivanje. Koordinator za nastavu posle oformljenja grupe određuje na koji način će njeni članovi da pohađaju predavanja, to jest definiše i termine i dinamiku njihovog sprovođenja, ali svakako određuje i kog tačno datuma će edukacija početi. Sve te informacije bivaju prosleđene na propisan način prijavljenima, a istaknuto je da se zahtevi za izmenama ne mogu dozvoliti kod te vrste nastave.

Pravilo koje se poštuje kada se organizuju individualna ili poluindividualna edukacija je potpuno isto, a razlikuje se samo broj osoba koje uzimaju učešće tokom nastave. Definisano je da se svako od njih usaglašava oko načina sprovođenja (termini, datum početka i dinamika) sa predavačem, koji edukaciju vodi i sa onim licem, koje je u konkretnoj poslovnici organizatora za to ovlašćeno, to jest sa koordinatorom za nastavu.

Svakako je moguće da bude organizovana korporativna obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet, a tada se postupa po zahtevima klijenta, u smislu da on sa ovlašćenim licem organizatora definiše kako bi zaposleni trebalo da pohađaju časove.

Koliko traje kurs i obuka - naučite mlade da bezbedno koriste internet?

Sa ukupno nastavnim fondom koji uključuje 8 školskih časova, definisano je da će stručna obuka i kurs - naučite mlade da bezbedno koriste internet trajati 4 dana. Zapravo je organizator predvideo da u okviru grupne nastave na dnevnom nivou polaznici imaju po dva školska časa, to jest po 90 minuta nastave u toku jednog dana.

Što se tiče individualne ili poluindividualne edukacije, omogućeno je polaznicima koji se opredele na takav način časove da prate, da definišu kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen.

Gotovo na istovetan način se sprovodi i korporativni seminar - naučite mlade da bezbedno koriste internet, s tim što u tom slučaju predstavnik kompanije koja je zainteresovana, ima obavezu da se sa koordinatorom za nastavu zvanično dogovori, koliko će njegovi zaposleni dugo da pohađaju ovu edukaciju, odnosno koliko će na dnevnom nivou da traju predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite mlade da bezbedno koriste internet"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje