Kurs i obuka - Network security and computer forensics

Specijalizovani kurs i obuka - Network security and computer forensics ima osnovni cilj da obuči sve koji su zainteresovani da nauče na koji način funkcioniše obezbeđivanje i zaštita informacionih sistema. Sticanjem validnog sertifikata za ovu oblast, svi polaznici ovog kursa će moći da ga unesu u svoju radnu biografiju i tako je poboljšaju, a moći će i da se zaposle na odličnom radnom mestu, jer je vrlo mali broj osoba u našoj zemlji koje su specijalizovane za navedenu oblast.

Postoji mogućnost da se svi koji to žele, prijave putem telefona jedne od naših poslovnica, a mogu i da nam pošalju mail sa svojim podacima ili da to urade lično u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, a sve to oni mogu da učine svakoga dana u toku godine.

Kada je u pitanju princip organizacije, obuka i kurs - Network security and computer forensics se odvija na dva načina, to jest preko interneta i u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome je prijavu izvršio dovoljan broj polaznika. Ali isto tako je definisano da se svi prijavljeni opredeljuju između tri tipa nastave koje imamo u ponudi, tako da mogu da je pohađaju ili u grupi, koju čini od četvoro do osmoro polaznika ili individualno ili u paru, a što se odnosi na prisustvo poluindividualnoj nastavi.


Naravno, svaka od pomenutih vrsta edukacije se organizuje po ustaljenom principu, a sa čime će svako pojedinačno ko se upisuje biti upoznat. Jedini uslov koji je naveden da bi grupni kurs i obuka - Network security and computer forensics počela jeste da se najmanje 4 osobe prijavi za njeno pohađanje, ali je isto tako precizno određeno da najviše 8 polaznika može da bude prisutno tokom ove vrste edukacije. Isto tako je vrlo važno naglasiti i da polaznici u tom slučaju prihvataju sve što određuje organizator, to jest on tek posle oformljenja grupe definiše najpre datum početka, a zatim termine održavanja, kao i dinamiku. Ovde je važno naglasiti da svaki polaznik mora svega toga da se pridržava, jer neće moći da se izmeni ništa od navedenog.

A svaka osoba kojoj takav način sprovođenja nastave ne odgovara, ima mogućnost da se opredeli između individualne i poluindividualne obuke. Trebalo bi da svako od njih u tom slučaju definiše sa profesorom kada će ili poluindividualna obuka i kurs - Network security and computer forensics ili, pak individualna nastava da počne, ali i da odredi njeno trajanje, u smislu da je potrebno da oni zajedno definišu dinamiku, kao i termine održavanja.

Po vrlo sličnom principu se sprovodi i nastava koju zahtevaju određene kompanije, a korporativni kurs se može organizovati onako kako klijentu, to jest njegovim zaposlenima odgovara. Naglašavamo i da se taj tip edukacije može organizovati na svaki od ponuđenih načina, ali i da može da se sprovodi u prostorijama koje će da odredi u tom slučaju klijent.Šta izučava obuka i kurs - Network security and computer forensics?

U kojoj meri je oblast bezbednosti i zaštite na internetu važna, verovatno zna svako, a polaznici ovog kursa će imati prilike i da se sa tom oblašću vrlo detaljno upoznaju. Naglašavamo da je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - Network security and computer forensics, te da polaznici koji budu završili sa praćenjem nastave i stekli sertifikat u okviru konkretne oblasti, gotovo sigurno mogu da pronađu posao u struci, uzevši u obzir da je na teritoriji naše zemlje još uvek prisutan tek manji broj osoba koje su specijalizovane za obavljanje poslova vezanih za bezbednost kompjuterskih sistema.

Samim tim što je u pitanju rad na računarima, naša je obaveza da naglasimo i da se od svakog prijavljenog očekuje da poseduje određeni nivo znanja vezanih za rad na njima, ali isto tako moramo istaći činjenicu da naša institucija u potpunosti garantuje za kvalitet nastave, ali samo u situaciji kada je polaznik prati u našoj poslovnici. A kako postoji mogućnost i da on to učini preko interneta, te tada u takvoj situaciji mora da koristi sopstveni računar, a o čijem kvalitetu i performansama mi ne posedujemo informacije, svakako nismo u mogućnosti da takve garancije damo.

U svetu je oblast bezbednosti i kompjuterske forenzike izuzetno dobro razvijena, tako da je predviđeno da se svi polaznici ove edukacije detaljno upoznaju sa aktuelnim trendovima i novostima koje su u pomenutoj oblasti prisutne na globalnom nivou.

Prisutni će se upoznati i sa osnovim principima zaštite računarskih mreža koji se u praksi primenjuju, ali će tako predavači da im do detalja objasne šta se podrazumeva pod pojmom kompjuterske forenzike.

Takođe će da nauče i na koji način se vrši praćenje saobraćaja na mreži i to najpre uz primenu specijalnog protokola, te će im isto tako biti objašnjeno i šta je potrebno da učine da bi određena mreža mogla besprekorno da funkcioniše. Upoznaće se i sa pojmom kriptografije, a u okviru tog segmenta će da nauče i koji tipovi šifrovanja se najčešće u praksi primenju i na koji način, odnosno šta se postiže njihovom primenom. Osim takozvanog protočnog šifrovanja, prisutni će biti upoznati i sa postupkom koji je poznat kao šifrovanje javnim ključem, ali će da nauče i po kom principu funkcioniše blokovsko šifrovanje.

Nakon toga će biti reči i o pravilima koja se primenjuju kada je potrebno izabrati privatni ili javni ključ, te će se upoznati i sa izradom algoritma za šifrovanje, odnosno dešifrovanje. A obuka i kurs - Network security and computer forensics će biti usmerena i na oblast koja je vezana za integritet poruka, a koja se primarno odnosi na postupak provere autentičnosti poruke, te će polaznici biti upoznati i sa pojmom koji je označen kao ključ autentikacije, a naučiće i šta je to šifra autentikacije poruke.

Osim toga će prisutni imati prilike da se upoznaju i sa principom po kome funkcioniše digitalni potpis, a naučiće i šta je to autentifikacija krajnje tačke i na koji način se u tom slučaju vrši dokazivanje identiteta konkretnog korisnika.

Poseban segment ovog kursa je vezan za postupak obezbeđivanja elektronske pošte, gde se polaznici upoznaju sa postupkom koji se odnosi i na autentifikaciju pošiljaoca i primaoca, a uče i kako se mora obezbediti TCP konekcija, te šta je to mrežni sloj i na koji način se vrši njegovo obezbeđivanje.

Predavači će se osvrnuti i na način obezbeđivanja bežičnih mreža, ali i na sisteme koji se koriste za otkrivanje uljeza. Takođe će da nauče i šta su to mrežne barijere i po kom principu one funkcionišu.

Završni deo koji kurs i obuka - Network security and computer forensics uključuje je vezan za predstavljanje zakonskih okvira koji se odnose na oblast bezbednosti na internetu i to najpre onih koji su prisutni na teritoriji naše zemlje, a profesori će izvršiti i njihovo upoređivanje sa zakonima koji se primenjuju u okviru država koje su nama relativno blizu, kao i sa onim regulativama koje su prisutne na teritoriji ostalih zemalja u svetu.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - Network security and computer forensics?

Sobzirom na to da se obuka i kurs - Network security and computer forensics organizuje na dva načina, to jest da svaki pojedinačni polaznik koji se upisuje ima pravo izbora između edukacije preko interneta i one koja podrazumeva organizaciju nastave u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, potrebno je naglasiti da je za oba tipa nastave predviđeno da polaznici vrše izbor između grupne, poluindividualni i individualne edukacije.

Osnovna razlika među njima se odnosi na broj osoba koje prisustvuju nastavi, a određeno je da u grupi treba da bude od 4 do 8 polaznika, kao i da poluindividualnu nastavu mora da prati njih dvoje, a individualnu samo jedna osoba. Dalje, postoji razlika u načinu organizacije, tako da se grupni kurs i obuka - Network security and computer forensics sprovodi prema unapred definisanim terminima i po dinamici koju određuje organizator. Postoji samo jedan detalj koji je vrlo važan i on podrazumeva da prvo mora biti napravljena grupa, a ona mora da broji najmanje 4 osobe, posle čega se odlučuje o detaljima koji su prethodno navedeni i o tome se obaveštava svako od njih pojedinačno.

Nastava namenjena za dvoje, odnosno jednog polaznika, to jest polu individualna i individualna obuka se sprovode po potpuno drugačijem principu. Ustvari tada pojedinačni polaznik ima apsolutnu slobodu da odredi, u dogovoru sa nadležnim licem naše poslovnice i predavačem, kada će ona vrsta nastave koju bude želeo da pohađa da počne, odnosno po kojoj dinamici i u kojim terminima će se predavanja tada organizovati.

Na vrlo sličan način se sprovodi i korporativna obuka i kurs - Network security and computer forensics, a to je vrsta edukacije koju treba da prate zaposlenici neke kompanije. Sa tim u vezi napominjemo da naša institucija može da je organizuje i u onim prostorijama koje će da odredi ta firma, ali i preko interneta i u našoj poslovnici, stim da je određeno da treba predstavnik te kompanije da se dogovori sa ovlašćenim licem naše poslovnice oko svih pomenutih detalja.

Kako se obuka i kurs - Network security and computer forensics organizuje?

Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima kako klasičnu vrstu nastave, a koja uključuje praćenje predavanja u našim poslovnicama, isto tako i online edukaciju. Osnovni uslov koji mora da ispuni svaki polaznik koga zanima online kurs i obuka - Network security and computer forensics jeste da poseduje sopstveni računar i da upravo preko njega, odnosno virtuelnih učionica, treba i da prati ovu edukaciju.

Isto tako se od svakoga ko vrši upis pojedinačno traži da odredi da li će da nastavu prati potpuno samostalno, to jest kroz individualnu, a takođe postoji mogućnost organizacije nastave u grupi i za dvoje polaznika, odnosno poluindividualne.

Definisano je i da grupnoj nastavi mora da prisustvuje od najmanje četvoro do najviše osmoro polaznika, a tek kada se bude minimalan broj njih prijavio, moći će da bude formirana jedna grupa i da počne ova vrsta obuke. Napominjemo da termine održavanja i tačnu dinamiku u ovom slučaju može da odredi isključivo institucija organizatora i da nakon kreiranja grupe o svemu tome precizno i obaveštava prijavljene.

Individualna obuka i kurs - Network security and computer forensics se sprovodi po istovetnom principu kao i nastava za dvoje polaznika i on je vrlo fleksibilan. Zapravo, u toj situaciji je omogućeno pojedincima da definišu ne samo termine održavanja, već i trajanje, odnosno da se sa predavačem i predstavnikom naše institucije dogovore o dinamici sprovođenja konkretne vrste nastave, a neophodno je i da oni zajedno odrede tačan datum održavanja.

Takođe, u našoj zvaničnoj ponudi se nalazi i takozvani korporativni kurs i obuka - Network security and computer forensics, a taj tip nastave se organizuje na zahtev klijenta, to jest određene firme. O svim detaljima koji se tiču sprovođenja takve edukacije će se predstavnik naše institucije dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem u okviru kompanije klijenta.

Koliko će kurs i obuka - Network security and computer forensics da traje?

Određeno je da 5 sedmica ukupno traje obuka i kurs - Network security and computer forensics, ali isključivo onda kada se nastava organizuje za grupu. Uzevši u obzir da 60 časova uključuje fond po kome se sprovodi edukacija, to znači da polaznici u tom slučaju imaju 12 časova na nedeljnom nivou. Naravno, svaki prijavljeni će pojedinačno, a nakon kreiranja grupe da bude detaljno informisan o svemu, ali i o datumu početka, kao i o tačnim terminima održavanja.

Za sve ostale vidove edukacije koje imamo u ponudi je određeno da polaznici mogu da saznaju tačno trajanje tek nakon što se dogovore sa nadležnim osobama u okviru naše poslovnice. Zapravo će oni da definišu zajedno dinamiku, pa će tada i da saznaju koliko će da traje kako individualni kurs i obuka - Network security and computer forensics, tako isto i poluindividualna, odnosno korporativna nastava.

Spisak gradova za network security and computer forensics

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje