Kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama

Nadležni, kao i zaposleni u kompanijama koje obavljaju uvoznu delatnost, ali i u onima orjentisanim ka izvozu robe iz naše zemlje označeni su kao ciljna grupa, na koju je prvenstveno usmeren kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama. Od ove edukacije mogu naravno da imaju koristi i poljoprivredni proizvođači, koji svoje proizvode žele da plasiraju na inostranom tržištu, ali i oni koji rade u industrijskom sektoru, saobraćaju ili trgovini. Uopšte uzev, informacije koje nudi navedeni seminar mogu da pomognu svim privrednim subjektima u našoj zemlji, budući da će ih uputiti u mnogobrojne promene koje su u oblasti naplate carinskih dažbina uvedene u poslednje vreme.

Za one koji rade u određenim firmama, a žele da pohađaju ovu obuku organizuje se korporativni način rada i to kako online, tako i u vidu klasičnih časova. Zanimljivo je to da je kandidatima omogućeno da odaberu mesto na kome će pohađati ova standardna predavanja, budući da je njih moguće sprovoditi bilo gde, ukoliko postoje uslovi za korektno odvijanje nastave. Tako će im biti na raspolaganju kako prostorije u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako i odgovarajući prostor samoj firmi za koju rade, ali i druge lokacije koje smatraju pogodnim. Kompanija koja upućuje svoje zaposlene na edukaciju zvanično će ovlastiti svog predstavnika, a on će se sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovoriti kada kurs počinje, ali i u kojim terminima i koliko često će se održavati predavanja.

Svi oni polaznici koji su na specijalizovani seminar o carinskim stopama i drugim dažbinama prijavljeni pojedinačno, mogu takođe da rade prema pravilima klasične nastave, odnosno da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pohađaju časove, u skladu sa satnicom koja bude određena. Takođe imaju opciju da se odluče za online rad, to jest da predavanja prate preko interneta, za šta će imati obavezu da blagovremeno na svoj računar instaliraju namenski softver. Polaznici mahom uspevaju da bez ičije pomoći obave ovaj zadatak, no za sve koji budu imali nekih problema ili nedoumica obezbeđena je mogućnost da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, koji će im pružiti adekvatnu tehničku podršku.


Nezavisno od toga da li žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, kandidati mogu da traže da nastavu prate sa još jednim polaznikom, ili da časovi budu organizovani isključivo za njih same. Oba modela obrazovnog delovanja svakako predstavljaju dobro okruženje za usvajanje znanja, ukoliko su dotične osobe voljne da rade u mirnoj i manje dinamičnoj atmosferi. Posebnu pogodnost za polaznike predstavlja činjenica da u određenoj meri mogu da nastavni proces prilagode sopstvenim potrebama. Dozvoljeno im je, naime da preciziraju koji termini im najviše odgovaraju za sprovođenje časova, koliko bi često trebalo da se to dešava, kao i kada bi želeli da počne individualna i poluindividualna obuka i kurs o carinskim stopama i drugim dažbinama. No, tek ukoliko ove predloge prihvati profesor koji vodi edukaciju, ali i koordidnator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije, raspored će zvanično početi da se primenjuje.

Nasuprot tome, kandidati kojima godi dinamično okruženje, uz stalnu komunikaciju sa drugim kolegama opredeliće se verovarno za grupni rad, kada je predviđeno da predavanja zajedno prati minimum četvoro, a najviše osmoro polaznika. Ovo je od strane nadležnih stručnjaka ocenjeno kao optimalan broj članova jedne grupe, kako bi se svakom od njih obezbedilo dovoljno vremena i prostora za aktivno učešće u edukaciji, što i jeste svrha ovakvog pristupa. Upravo zbog činjenice da svi koji čine grupu moraju da uživaju isti status, nikom od njih pojedinačno neće biti dozvoljeno da utiče na tempo obrazovnog procesa. Stoga će vreme održavanja časova, kao i njihovu učestalost, te datum kada će edukacija da startuje odrediti isključivo koordinator u datom predstavništvu organizatora.

Pre nego što budu raspoređeni u skladu sa oblikom pohađanja časova za koji su zainteresovani, kandidati moraju proći kroz dve zvanične procedure. Naime, svi koje interesuje kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama moraju se prvo prijaviti za ovu edukaciju, tako što će nadležnom službeniku navesti kada su rođeni, kako se zovu i prezivaju, kao i na koji broj telefona mogu da budu pozvani radi daljih obaveštenja. Ovaj postupak je moguće obaviti na više načina, odnosno dolaskom u najbližu poslovnicu pomenute institucije, slanjem poruke sa podacima na mejl adresu organizatora ili putem telefona. Nakon prijavljivanja u prostorijama određenog predstavništva biće sprovedena upisna procedura, kojoj su kandidati obavezni da lično prisustvuju i podnesu odgovarajuću dokumentaciju, o čijem će sadržaju, kao i o tačnom datumu i mestu upisa biti na vreme informisani.Plan i program obuke o carinskim stopama i drugim dažbinama

Između naše zemlje i država u okviru Evropske zajednice potpisan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, usled čega je došlo do određenih promena u obračunavanju carinskih dažbina. Stoga će ovlašćeni profesori na predavanju kojim počinje kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama, govoriti upravo o aktuelnim novinama u ovoj oblasti. Upoznaće, naime polaznike sa najnovijom uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife, koja između ostalog obuhvata iznose carine koje su regulisane odgovarajućim zakonom.

Kandidati će zatim saznati sve o kombinovanoj nomenklaturi Evropske Unije, koja se koristi za statističko praćenje spoljnotrgovinskih aktivnosti, prikupljanje carina, kao i za primenu određenih postupaka u okviru poljoprivrede, trgovine, ali i monetarne politike ove zajednice evropskih država. Radi boljeg razumevanja, biće im navedeni karakteristični primeri najvažnijih promena do kojih je u ovoj oblasti došlo u poslednje vreme. Profesori će na narednim časovima govoriti o tome kako se primenjuju preferencijalne stope u okviru Sporazuma sa Republikom Turskom, kao i kod onog o stabilizaciji i pridruživanju, potpisanog sa državama evropske zajednice. Svi koji budu pohađali seminar o carinskim stopama i drugim dažbinama biće upoznati i sa odgovarajućim primerima koji prikazuju preporučljiv način korišćenja ovih pogodnosti, a moći će i da pitaju predavača sve što im u okviru konkretne teme ne bude sasvim jasno.

U toku edukacije polaznici će se upoznati i sa odredbama ostalih sporazuma o slobodnoj trgovini, koje je Vlada Republike Srbije potpisala sa državama članicama CEFTA (Central European Free Trade Association), EFTA (European Free Trade Association), kao i sa Ruskom Federacijom, Republikom Belorusijom i Kazahstanom. Kroz primere će im i ovde biti pojašnjeni predviđeni načini obračunavanja carinskih dažbina, kao i osnovna pravila za svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu. Takođe će biti reči i o sistemu određivanja visine ostalih carinskih dažbina, koje se u poslednje vreme primenjuju u sekoru uvoza, pa će u okviru ove teme biti obrađen pojam kako sezonskih, tako i posebnih carina.

Stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u prenošenju teorijskih znanja i odgovarajućih praktičnih poslovnih veština će izrazitu pažnju da posvete zakonskim regulativama, koje se odnose na uvoz tačno određenih sirovina, te opreme i repromaterijala. Pre nego što se završi obuka i kurs o carinskim stopama i drugim dažbinama, polaznici će biti dobro upoznati sa različitim vidovima umanjenja dažbina, kao i sa mogućnostima za oslobođenje od plaćanja carine za pomenuti tip robe.

Budući da će se, tokom edukacije uvežbavati i u rešavanju različitih praktičnih zadataka iz ove oblasti, kandidati će kasnije u okviru sopstvenih ili kompanija za koje rade moći da primene sve što su naučili, te će na taj način unaprediti svoje poslovanje i izbeći nepotrebne troškove.

Kada i na kom mestu je predviđeno da se sprovodi kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama?

Ona vrsta nastave koja je organizovana tako da više kandidata zajedno pohađa časove, će se sprovoditi u skladu sa terminima definisanim od strane zvaničnog predstavnika pomenute obrazovne institucije, kako bi se svim polaznicima obezbedio jednak tretman. Naime, da bi grupni seminar o carinskim stopama i drugim dažbinama mogao da bude održan, potrebno je da se najmanje četvoro polaznika izjasni za ovakav način rada, te u ponekim situacijama mora proći izvesno vreme dok se to ne desi. Takođe je precizirano da jedna grupa ne može da ima više od osmoro članova, da bi se svima omogućili uslovi za kvalitetno usvajanje znanja i učešće u praktičnom delu obuke.

Nasuprot opisanom pristupu, osobe koje se opredele za individualni i poluindividualni način rada imaće priliku da predlože datum početka edukacije, kao i vreme i učestalost održavanja časova koji im najviše odgovara. U vezi sa tim je neophodno da se konsultuju sa profesorom koji im drži predavanja, kao i sa koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, budući da potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu moraju da budu zadovoljene. Tako kandidati neće morati značajno da remete svoju dnevne navike usled pohađanja ovog kusra, pa će moći da se maksimalno posvete radu, bilo da časove pohađaju samostalno ili sa još jednim kandidatom.

Svi navedeni modeli praćenja predavanja mogu da budu sprovedeni klasično, u vidu uobičajenih časova koji se održavaju u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice naznačene institucije. Takođe se polaznicima nudi i online obuka i kurs o carinskim stopama i drugim dažbinama, za šta je potrebno da se na odgovarajući način pripreme, pre nego što edukacija uopšte počne. Od njih se, zapravo očekuje da pored računara i stabilne internet veze, osiguraju upotrebu specijalne vrste softvera, koji će morati da instaliraju na svoj kompjuter. Ovaj postupak ne zahteva posebno informatičko znanje, te se pretpostavlja da gotovo svi polaznici mogu samostalno da ga obave, ali svako kome bude potreban savet ili pomoć, može da se u bilo kom trenutku obratiti članovima ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše pri svakom predstavništvu organizatora nastave.

Kako preko interneta, tako i u vidu klasičnih časova zaposleni u odgovarajućim kompanijama mogu da pohađaju predavanja, koja obuhvata korporativni vid edukacije. Značajno je, međutim spomenuti da samo u tom slučaju standardni časovi ne moraju da se održavaju samo u odgovarajućem prostoru neke poslovnice pomenute obrazovne institucije, već je moguće da se klasični kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama sprovoditi i na radnom mestu polaznika ili u nekim drugim prostorijama koje odaberu klijenti. Bitno je samo da na naznačenoj lokaciji postoje tehnički uslovi za valjano odvijanje edukacije, o čemu će detaljno koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora da obavesti ovlašćenog predstavnika firme, čiji će zaposleni da pohađaju predavanja. Ova dva službena lica definisaće i raspored rada, to jest odrediće kada tačno počinje nastava, kao i u kojim terminima i koliko često će se održavati časovi.

Na koji način će da bude organizovan stručni seminar o carinskim stopama i drugim dažbinama?

Imajući u vidu činjenicu da se na pomenutu edukaciju vrlo često prijavljuju poslovni ljudi, sa velikim brojem dnevnih obaveza, u bogatoj ponudi institucije koja sprovodi ovaj obrazovni postupak nalazi se, pored ostalih i online obuka i kurs o carinskim stopama i drugim dažbinama, koja se pohađa preko interneta. U tu svrhu će svaki prijavljeni imati obavezu samo da na svoj računar instalira posebnu vrstu softvera, što će mu omogućiti da prati predavanja, a to će najverovatnije moći da uradi bez ičije pomoći. Ipak, za sve one koji se ne budu najbolje snašli obezbeđena je odgovarajuća tehnička podrška, koju će pružiti informatički stručnjaci zaposleni u svakom predstavništvu organizatora.

Kandidatima je, takođe na raspolaganju i klasični oblik rada, te će ako se za njega budu odlučili dolaziti na časove u najbližu poslovnicu navedene obrazovne institucije i tamo pratiti predavanja, prema precizno definisanoj satnici.

Zaposleni u određenim kompanijama mogu, isto tako da prate nastavu uživo ili virtuelno, ali im korporativni način rada nudi i priliku da odaberu mesto na kome će se odvijati klasični tip časova. Naime, ovakav vid edukacije može se sprovoditi svuda gde postoje uslovi za kvalitetan rad i gde polaznici mogu neometano da usvajaju nova znanja. Tako će oni moći da dolaze na predavanja u neku poslovnicu organizatora, ali i da ih prate sa svog radnog mesta ili neke treće lokacije, koju sami budu odredili. Raspored časova, odnosno vreme kada će se održavati predavanja, datum početka obrazovnog procesa, kao i uopšte tempo delovanja utvrdiće osoba koja zvanično reprezentuje firmu, gde rade polaznici u dogovoru sa osobom koja je ovlašćena od strane date institucije.

Pojedinačni kandidati mogu, takođe da biraju između nekoliko varijanti koje se odnose na broj osoba istovremeno prisutnih na predavanjima, te im se tako nudi poluindividualni kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama, kada po dva kandidata zajedno pohađaju časove. Još jedna mogućnost jeste individualna nastava, koja podrazumeva da predavač radi samo sa jednim polaznikom, te mu može pokloniti potpunu pažnju i prilagoditi mu tempo odvijanja edukacije. U oba navedena slučaja, prijavljeni imaju priliku da se izjasne u vezi sa terminima sprovođenja predavanja koji im najviše odgovaraju, a mogu da napomenu i kog datuma tačno žele da kurs počne i kojim ritmom će se raditi. Ukoliko odgovarajući raspored prihvate nadležni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, polaznici će proći kroz ovaj obrazovni program bez značajnog remećenja ostalih poslovnih i privatnih obaveza.

Kandidati kojima prija rad u šarolikom socijalnom okruženju, imaju na raspolaganju grupni seminar o carinskim stopama i drugim dažbinama, koji se sprovodi prema posebnim pravilima. Ona pre svega predviđaju da se za ovaj oblik rada mora prijaviti minimalno 4 osobe, kako bi grupa počela da funkcioniše, ali i da nije moguće primiti više od njih osmoro, da bi se obrazovni proces odvijao bez teškoća. Takođe je istaknuto da članovi grupe ne mogu menjati utvrđeni raspored časova, koji će da izradi koordinator nastave u određenoj poslovnici navedene institucije. Razlog zbog koga je usvojeno ovo pravilo leži u činjenici da svi polaznici koji rade grupno moraju da imaju ista prava i obaveze, te se ne može izlaziti u susret pojedinačnim zahtevima.

Koliko je planirano da traje specijalizovana obuka i kurs o carinskim stopama i drugim dažbinama?

Teme koje su pomenutom edukacijom obuhvaćene biće detaljno obrađene u toku 8 školskih časova, kako je organizator nastave predvideo. Oni će se sprovoditi u toku 4 dana i to u trajanju od po 90 minuta, tačnije rečeno po 2 školska časa.

Iako se individualni i poluindividualni kurs i obuka o carinskim stopama i drugim dažbinama takođe odvija u intervalu od 8 školskih časova, tempo rada može biti drugačiji nego što je navedeno. Naime, ovde će o rasporedu predavanja, uz saglanost koordinatora za nastavu u okviru date obrazovne institucije i nadležnog predavača, da odluče sami polaznici, kako bi termine održavanja časova prilagodili svojim potrebama.

Kada je u pitanju korporativni pristup edukaciji, pomenuti broj časova može, ali i ne mora da bude raspoređen kao što je rečeno, budući da datum početka predavanja, ali i dane i sate kada će se ona sprovoditi određuju zajedno koordinator u datoj poslovnici i ovlašćeni predstavnik kompanije, koja svoje radnike upućuje na obuku.

Prethodno naznačeni plan rada se zapravo odnosi isključivo na grupni seminar o carinskim stopama i drugim dažbinama, s obzirom na to da je tada jedino koordinator za nastavu, imenovan od strane organizatora, zadužen za fiksiranje termina časova i njihovog ritma, a svi članovi grupe moraju da mu se prilagode.

Spisak gradova za kurs i obuku o carinskim stopama i drugim dažbinama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje