Kurs i obuka o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima

Svi koji su, u kompanijama za koje rade zaduženi za bezbednost odgovarajućih informacija predstavljaju osobe na koje je usmerena stručna obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima. Navedeni seminar biće od velike koristi i za one koji se bave upravljanjem i zaštitom podataka, upravljanjem rizicima, kao i bilo kojim poslovima vezanim za očuvanje privatnosti organizacije u kojoj su zaposleni. Podrazumeva se da predavanjima mogu da prisustvuju i pojedinci koji su, kako iz profesionalnih, tako i iz ličnih razloga zainteresovani da prošire postojeća ili steknu nova znanja iz pomenute oblasti.

Oni koji žele da pohađaju pomenuti obrazovni program moraju se prvo za to prijaviti kako bi ovlašćeni službenici mogli da registruju njihove lične podatke, to jest ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja. Sve to mogu da obave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno na više od 20 lokacija širom Srbije, ali i preko telefona, te slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga, biće informisani o tačnom datumu i mestu održavanja upisa, kada će biti obavezni da lično donesu određena dokumenta i predaju ih ovlašćenom licu. Svi zvanični spisi koje je potrebno pribaviti u cilju upisa na edukaciju kandidatima će biti na vreme navedeni.

Osobe koje se na seminar prijave u statusu fizičkih lica mogu da nastavu prate u grupi, zajedno sa još jednim kandidatom ili potpuno nezavisno od ostalih. Oni za koje se bude sprovodio grupni kurs i obuka o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima dolaziće na časove zajedno sa više polaznika. Niko od njih, međutim neće moći da odlučuje u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati edukacija, s obzirom na to da će vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak kompletnog programa unapred da utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije. Članovi grupe biće dužni da se naznačenog plana delovanja u potpunosti pridržavaju i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore, jer on jednostavno neće biti podložan izmenama.


Poluindividualna nastava namenjena je osobama koje žele da rade u društvu samo jednog polaznika, pa se praktično ova edukacija tretira kao obuka u paru. Tada nadležni profesor nastoji da sa kandidatima uspostavi aktivnu komunikaciju, ali i da podstakne njihovu međusobnu interakciju tokom koje će razmenjivati ideje i iskustva, pa i na taj način proširivati i produbljivati odgovarajuća znanja. Prijavljeni imaju priliku i da u velikoj meri utiču na raspored prema kome će se odvijati kurs, pa će biti zamoljeni da navedu kada im odgovara da program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko predloženi raspored njihov predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora budu smatrali odgovarajućim, on će postati zvanično usvojen i koristiće se do kraja edukacije.

Za osobe koje smatraju da se najkvalitetnije znanja usvajaju samostalnim radom kreiran je individualni seminar o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima. U takvoj situaciji nadležni profesor podučava dakle samo jednog polaznika, pa ima priliku da vrlo jasno sagleda njegove mogućnosti, predznanje, interesovanja i brzinu kojom usvaja nove informacije. Prema tim kriterijumima on će osmisliti svoj predavački rad, kako bi kandidatu omogućio da brzo i lako ostvari željeni napredak i stekne odgovarajuća znanja i veštine. Sam polaznik će moći da sa svojim profesorom diskutuje o temi koja se obrađuje, iznosi svoje mišljenje i postavlja mu pitanja o onome što nije dovoljno jasno. Pored toga, dobiće priliku da navede kog datuma mu odgovara da počne sa obukom, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegov način života i standardnu dnevnu rutinu. U vezi sa tim moraće, međutim da se dogovori sa svojim predavačem i nadležnim koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, pošto bez njihove saglasnosti traženi raspored ne može postati validan.

Bilo da rade pojedinačno, u grupi ili u paru, ovi kandidati svakako mogu da nastavu prate na klasični način i da na časove, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Tamo će se obučavati u vrlo prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Osim toga, na raspolaganju im je i online edukacija, za koju su obavezni da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, na koji su takođe dužni da blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak dobiće sva potrebna uputstva i objašnjenja, a ako i pored toga ne budu mogli da se snađu, svakako mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u svakoj poslovnici naznačene institucije.U situaciji kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u određenoj firmi sprovodi se korporativna obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima. Polaznici tada takođe mogu da rade preko interneta, ali i da se opredele za klasična predavanja koja se, međutim ne moraju održavati samo u odgovarajućoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Tada zapravo, shodno željama kandidata časovi mogu da se odvijaju i u okviru njihove kompanije, kao i na svakom drugom mestu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. Datum početka ovog modela edukacije, termine i ritam održavanja predavanja sporazumno će odrediti osoba koju je za to imenovala konkretna firma i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Koje oblasti proučava kurs i obuka o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima?

Proces upravljanja poslovnim rizikom se obavlja stalno i primenjuje se na kompletan spektar poslovnih aktivnosti, a ne samo na segmente koje pokrivaju i podržavaju informacione tehnologije. Shodno tome, osobe koje budu pratile specijalizovani seminar o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima saznaće da, uprkos tome što se informacione tehnologije ne posmatraju izolovano, nego se tretiraju kao integralni deo šireg sistema poslovnih procesa, mnogobrojne organizacije, kompanije i državne institucije donose interne pravilnike o standardima IT upravljanja. Prema donetim propisima, one su obavezne uspostave procese upravljanja rizicima, koji sadrže identifikovanje, merenje, procenu, praćenje, kontrolu i mere za ublažavanje rizika, tako da ceo informacioni sistem bude obuhvaćen i da se upravljanje rizikom integriše u sve faze razvoja IS. Predavači će napomenuti da se u praksi rizici pojavljuju prilikom otkazivanja rada računarskog sistema ili mreže, gubitka internet konekcije, kod kupovine i plaćanja preko interneta, delovanja računarskih virusa i malicioznih programa, kao i u slučaju prisluškivanja i hakerskih napada. Takođe će istaći da najrelevantniju seriju standarda koji pokrivaju oblasti privatnosti, poverljivosti, tehnička i druga pitanja vezana za primenu IT predstavlja upravo ISO 27000. Internacionalna Organizacija za Standardizaciju - ISO je nevladina organizacija, tačnije agencija Ujedinjenih Nacija, osnovana 1947. godine sa sedištem u Ženevi, koja se bavi proizvodnjom industrijskih i komercijalnih standarda. Takvi standardi, kroz međunarodne ugovore ili lokalne standarde postaju zakoni, što praktično ISO čini moćnijim od nevladinih organizacija i državnih agencija ili konzorcijumom, a usko povezanim sa vladama država iz celog sveta.

Nadležni stručnjaci će na časovima koje obuhvata obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima napomenuti da je on namenjen očuvanju informatičke bezbednosti, te da daje primere dobre prakse u upravljanju rizicima i načine upravljanja rizikom pomoću bezbednosnih kontrola. Prisutni će biti obavešteni da zahtevi standarda ISO 27005 uključuju identifikaciju, analizu i procenu rizika, zatim primenu mera za tretiranje i modifikovanje rizika. Profesori će objasniti da se kvantitativna i kvalitativna procena rizika zasniva na specifičnim ocenjivanjima funkcionalne odgovornosti za pitanja bezbednosti i kontinuiteta poslovanja i to kroz četiri značajne etape. To je prikupljanje podataka i monitoring aktivnosti, analiza rizika, utvrđivanje prioriteta kontrola, te stalno posmatranje i primena aktivnosti za ublažavanje rizika. Objasniće da je kod procene rizika neophodno definisati koja su sredstva rizična i koja je vrednost njihove raspoloživosti i integriteta, šta bi moglo da se dogodi što bi umanjilo vrednost informacionih sredstava, zatim koliki bi bio uticaj opasnog događaja, kolika je potencijalna učestalost negativnog događaja, te kolika je verovatnoća tačnosti odgovora na prva četiri pitanja. Osim toga, za procenu rizika, a u domenu analize njegovog ublažavanja potrebno je razmisliti o tome šta može da se uradi da bi se rizik smanjio, koliko bi to koštalo, ali i da li je to uopšte isplativo.

Dok traje kurs i obuka o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima biće reči i o analizi opasnosti i mogućim pretnjama, što omogućava menadžerima da donose odluke na bazi odnosa između troškova i verovatnoće za različite scenarije potencijalnih događaja. Polaznici će saznati da takva analiza obuhvata direktno izgubljene prihode, pogrešne poslovne odluke donete na osnovu kompromitovanih informacija generisanih primenom IT, troškove za rekonstrukciju izgubljenih ili oštećenih podataka, ali i troškove sporova ili sudskih odluka.

Stručnjaci koji vode edukaciju naglasiće da se prednosti upotrebe standarda ISO 27005, koji organizacija uvodi kao osnovu za upravljanje rizicima ogleda se u većoj verovatnoći postizanja poslovnih ciljeva, podsticanju aktivnog upravljanja, poboljšanom prepoznavanju pretnji, kao i u usklađivanju poslovanja sa međunarodnim normama. Pomenuti standard dovodi do poboljšanja internog izveštavanja, kao standardom obavezujućih procedura, boljeg upravljanja, većeg poverenja poslovnih partnera, te povećanja nivoa bezbednosti, zdravlja na radu i ekološke zaštite, kao i do prevencije gubitaka i upravljanja incidentima.

Tpkom obuke, prisutni će saznati i da je, kao deo serije standarda ISO 27000, koju trenutno sačinjava 45 sekcija i dva nova najavljena za sledeću petogodišnju reviziju (digitalna forenzika i sajber-bezbednost), standard ISO 27005 povezan sa svim standardima svoje matične serije, ali i sa nizom ostalih koji se bave hardverima, softverima, merenjima, dokumentacijom i upravljanjem informacijama i tehničkim sistemima.

U kojim terminima i gde se odvija seminar o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima?

Za osobe koje su zaposlene u određenom preduzeću a smatraju da bi od pomenute edukacije mogle da imaju koristi kreirana je korporativna obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima. Raspored po kome će oni raditi napraviće zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije. Kandidati časove mogu da pohađaju online, ali i na uobičajen način, kada će moći da biraju između nekoliko mesta za njihovo sprovođenje. Na raspolaganju su im prostorije najbliže poslovnice naznačene institucije, adekvatni prostor u okviru firme za koju rade, kao i svaka druga lokacija koju odaberu, pod uslovom da je tamo tehnički izvodljivo održavati i pratiti nastavu na kvalitetan način.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da se opredele za klasične časove, na koje će morati da dolaze u utvrđenim terminima u odgovarajuće predstavništvo organizatora. Njihov izbor može biti i online seminar, za koji su obavezni da se adekvatno pripreme, tačnije da na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera, bez koje neće moći da se edukuju preko interneta. U pitanju je prilično jednostavan informatički zadatak koji većina polaznika može da obavi samostalno, bez ikakvih problema, ali svi koji ne budu mogli da se snađu ili se suoče sa nekim teškoćama mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Kandidati prijavljeni kao fizička lica mogu i da biraju svoje socijalno okruženje tokom edukacije, pa tako oni koji žele da nastavu prate potpuno odvojeno od ostalih mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima. Kako u ovom obrazovnom procesu polaznik nema kome da se prilagođava, može da u najvećoj mogućoj meri tok seminara prilagodi svojim potrebama. Dozvoljeno mu je, dakle da navede kog datuma mu odgovara da počne sa radom, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi ponajmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu i ispunjavanje drugih obaveza koje ima. Da bi, međutim željeni raspored postao zvaničan, moraju ga odobriti nadležni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, pošto je neophodno da svi učesnici u obrazovnom procesu budu saglasni sa navedenim pojedinostima.

Poluindividualna edukacija osmišljena je kao zajednički rad dvoje kandidata, koji praktično funkcionišu kao tandem u nastavi. Raspored po kome će oni pratiti nastavu biće napravljen zajednički od strane samih polaznika, njihovog profesora i ovlašćenog koordinatora za nastavu u instituciji organizatora. Oni će se, dakle dogovoriti kada program počinje da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, pa će na taj način organizacijom svi biti zadovoljni.

Osobe koje preferiraju rad u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi i putem kontinuirane interakcije sa drugima mogu da pohađaju grupni seminar o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima. Oni će biti obavezni da prihvate datum za početak edukacije, kao i vreme i ritam održavanja časova koje bude odredio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i u vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve lične zahteve. Takođe će možda morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira. Bez tolikog broja osoba organizovanje grupnog načina rada, naime nema nikakvog smisla, pošto se ne može uspostaviti dovoljno bogata i kvalitetna interakcija koja predstavlja bazu ovog obrazovnog procesa.

Na koji način je organizovana obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima?

Osobe koje edukaciju pohađaju kao pojedinci imaju mogućnost da prate standardni tip predavanja, na koja će morati da dolaze u odgovarajuću poslovnicu naznačene institucije, prema rasporedu koji budu dobili. Osim toga, njihov izbor može biti i online kurs i obuka o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima, kada će časove pohađati preko interneta, uz pomoć svojih računara. Na njih su, upravo iz tog razloga obavezni da instaliraju namenski softver, a predviđeno je da to mogu da urade samostalno, pošto postupak uopšte nije težak. No, za one koji se ne budu snašli, obezbeđena je stručna pomoć od strane članova ekipe tehničke podrške, u svakoj poslovnici organizatora.

Kada navedu da li žele da nastavu prate uživo ili online, pojedinačni kandidati treba da se odluče između grupne, poluindividualne i individualne edukacije. Minimalni i maksimalni broj članova grupe se mora strogo poštovati, pošto od njene veličine svakako zavisi i kvalitet funkcionisanja, a važno je da polaznici koji se opredele za ovaj pristup znaju da će morati da prihvate raspored rada koji bude napravio koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Budući da se, naime veruje da bi svako od njih u vezi sa datumom za početak obuke, terminima i ritmom održavanja časova imao različite zahteve, nemoguće je svima istovremeno udovoljiti, pa je zbog toga odlučeno da se za pomenute detalje pobrine osoba koja nije direktno uključena u nastavu.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima koji istovremeno prati dvoje polaznika. Oni jedno drugom predstavljaju značajnu podršku u radu, pomažu i upućuju, a takođe mogu da proširuju svoja znanja i putem aktivne komunikacije kako međusobne, tako i sa nadležnim predavačem. Biće im omogućeno da se dogovaraju u vezi sa vremenom i ritmom održavanja časova, kao i oko termina za početak sprovođenja programa, ali će svakako za željeni raspored morati da dobiju saglasnost svog profesora i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Onima koji žele da samostalno ostvaruju predviđene rezultate namenjena je individualna obuka, kada ovlašćeni profesor radi samo sa jednim kandidatom, te mu se prema tome maksimalno posvećuje. Ovde se veoma vodi računa o individualnim karakteristikama samog polaznika, pa se uzimaju u obzir njegove mogućnosti, interesovanja, predznanje i brzina kojom uči, kako bi se prema tome organizovao obrazovni proces. Sve to će omogućiti kandidatu da bez većeg stresa i opterećenja prođe ovaj program i brzo i lako ostvariti željeni napredak. Pored toga, moći će u svakom trenutku da profesora pita ono što mu nije jasno, ali i da u vezi sa temom koja se obrađuje iznosi svoje mišljenje. Kako bi se lakše organizovao, biće mu omogućeno da naznači koji mu termini i učestalost održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeo da počne sa radom, a taj predlog razmotriće njegov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Ako budu smatrali da je traženi raspored prihvatljiv, on će postati validan i koristiće se do kraja edukacije.

Ukoliko rukovodioci ili ovlašćeni predstavnik nekog preduzeća kontaktiraju koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora i izraze želju da njihovi radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativna obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima i to kako na standardni način, tako i online. Polaznici koji budu želeli da uživo prate predavanja moći će da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da traže da se njihovi časovi održavaju u okviru kompanije za koju rade, kao i na nekom drugom mestu, gde svakako za to moraju postojati odgovarajući uslovi. Vreme i ritam odvijanja njihovih predavanja, kao i termin za startovanje kompletnog programa sporazumno će odrediti osoba koju je za to imenovala konkretna kompanija i ovlašćeni predstavnik organizatora.

Koliko po planu traje kurs i obuka o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima?

Termine i učestalost održavanja časova za kandidate koji pohađaju grupni seminar o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima isključivo određuje koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Vreme i učestalost održavanja predavanja za polaznike korporativne nastave zajednički odredjuju ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs o standardu ISO 27005 u upravljanju rizicima, kao i oni koji budu radili u skladu sa individualnim principom takođe će imati isti fond časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, kako bi utvrdili raspored koji svima odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Standard ISO 27005 u upravljanju rizicima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje