Kurs i obuka - Open minded project management

Ova vrsta edukacije je namenjena svakome ko ima želju da nauči na koji način funkcioniše moderno upravljanje projektima, te da stekne sve potrebne veštine, a kako bi mogao da odgovori na koncept poznat kao Open minded u oblasti rukovođenja projektima.

U principu, kurs i obuka - Open minded project management je namenjena svim osobama koje su na neki način angažovane na projektu bilo koje vrste, to jest svima koji u bilo kom njegovom segmentu uzimaju učešće u određenom projektu, bez obzira da li je u pitanju razvojni ili istraživački projekat. Takođe, pomenutu obuku mogu da pohađaju i osobe zaposlene na menadžerskim pozicijama, a koje su zadužene za koordinaciju ili upravljanje projektima, ali i svako drugi ko želi da se upozna sa ovim, relativno novim konceptom u oblasti projektnog menadžmenta.

Svakog radnog dana tokom cele godine svi koji to žele mogu da se prijave lično u jednom od predstavništava Obrazovnog centra Akademije Oxford ili prijavljivanje, isto tako mogu da izvrše telefonskim putem, odnosno imaju pravo i da na mail pomenute institucije pošalju informacije koje se zahtevaju prilikom upisivanja.


Obuka i kurs - Open minded project management se sprovodi ili preko interneta ili u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije, a navedeno je da postoje čak tri tipa edukacije, to jest da se obe ove vrste nastave mogu pohađati u vidu grupne, individualne ili poluindividualne.

Napominjemo da svaki polaznik koji bude izabrao da predavanja prati preko interneta mora obezbediti i računar, a preko koga će moći da pohađa nastavu, ali će biti neophodno i da instalira posebnu vrstu softvera, kako bi mogao da pristupa predavanjima.

Svakako je za grupnu, individualnu i nastavu u paru definisan jasan princip organizacije, sa čime će svaki polaznik pojedinačno i da bude detaljno upoznat kada se bude vršio upis. Iako postoji, generalno razlika u načinu na koji se sprovodi kako grupni kurs i obuka - Open minded project management, tako i individualna i poluindividualna vrsta nastave, činjenica je da je najvažnija razlika između njih vezana za broj osoba kojima je omogućeno prisustvo. U grupama može biti između najmanje četvoro i najviše osmoro polaznika, a u okviru individualne se očekuje prisustvo samo jedne osobe, dok je polu individualna nastava namenjena da je prate dvoje polaznika.Određivanje termina održavanja, kao i dinamike, ali i datuma početka kod poluindividualnog i individualnog tipa nastave je prepušteno zainteresovanim polaznicima, uzevši u obzir da je definisano da oni sve to treba da dogovore sa predavačem, to jest direktno sa predstavnikom naše institucije.

Zato je potpuno drugačiji način na koji se sprovodi grupni kurs, pošto će sve što je vezano za organizaciju da definiše naša institucija. Da malo pojasnimo, tek onog trenutka kada se bude 4 osobe najmanje prijavilo za pohađanje tog tipa edukacije, oformiće se i jedna grupa, a odmah zatim će i organizator da odredi datum kada će taj tip edukacije početi, odnosno definisaće dinamiku održavanja, kao i termine. A o svemu tome će onda i da obavesti prijavljene, na za to definisan način.

Naša institucija može da se pohvali činjenicom da je u njenoj ponudi i korporativna obuka i kurs - Open minded project management, a klijentima je omogućeno da ovu specifičnu vrstu edukacije prate i u prostorijama organizatora i online, ali i u prostorijama one organizacije koja želi da osobe koje zapošljava nauče na koji način se može rukovoditi projektima kako bi oni bili što uspešniji.

Koje oblasti izučava obuka i kurs - Open minded project management?

U toku prvog časa, odnosno uvodnog predavanja bi prisutni trebalo da se upoznaju sa osnovama takozvanog projektnog menadžmenta. A nakon toga će se kurs i obuka - Open minded project management usmeriti i na sam koncept koji i jeste prvenstveno predmet ove edukacije.

Predavači će im govoriti i o životnom ciklusu projekta, ali i o postupcima koje je neophodno primeniti u praksi da bi neki projekat mogao da bude sproveden. Zapravo je određeno da se oni upoznaju sa apsolutno svim koracima koji se odnose ne samo na realizaciju nekog projekta, već i na njegovu pripremu. A to znači da će početi od razrade same ideje, to jest od pronalaženja odgovarajuće ideje za izradu tog projekta, pa će nakon toga biti reči i o segmentima koji se odnose na njegovu izradu i realizaciju.

Svakako će biti reči i o finansijksim sredstvima, to jest o izradi kalkulacija, a na osnovu kojih se i mora isplanirati budžet za određeni projekat, stim da će polaznici naučiti i na koji način se mora izvršiti provera određenog projekta.

Ipak, moramo naglasiti da je ovo samo osnov pomenutog kursa, budući da je nastavnim planom i programom, a koga se obuka i kurs - Open minded project management pridržava i određeno da polaznicima budu predstavljeni novi koncepti koji se primenjuju u oblasti upravljanja projektima. U tom delu će oni imati mogućnost da nauče i kako se određeni projekat mora koncipirati da bi mogao da ostvari precizno određene zahteve, ali i šta se sve svrstava u njegovo okruženje, odnosno kako mora da funkcioniše upravljanje resursima i komunikacija sa osobama koje učestvuju u izradi nekog projekta. Svakako će se profesori osvrnuti i na oblast koja je vezana za upravljanje rizicima, a kako bi svi prisutni mogli da se upoznaju i sa osnovama tog segmenta, a koji je ujedno i vrlo bitan za primenu navedenog koncepta.

A da bi svako ko se bude opredelio da pohađa pomenuti kurs mogao da stečena znanja i veštine primenjuje, neophodno je da ih i usavrši kroz praktičan rad. Upravo o tome posebno vodi računa kurs i obuka - Open minded project management, tako da je i značajan deo nastavnog programa usmeren upravo na primenu teorijskih znanja koja će predavači da prezentuju prisutnima. Pored toga što će oni imati obavezu da određeni projekat sprovedu od samog početka, pa do poslednjeg koraka, a uz maksimalno poštovanje pravila sa kojima će pre toga da budu detaljno i upoznati, svi prisutni će isto tako imati priliku da kroz brojne primere shvate ono što im profesori prezentuju.

Napominjemo da će za vreme trajanja edukacije polaznici vrlo verovatno učestvovati i u takozvanim studijama slučaja, a kako bi im bilo još lakše da shvate, ali i primene potrebne veštine i znanja iz navedene oblasti.

Uzevši u obzir da je nastava na taj način koncipirana, trebalo bi da svako ko je pohađa bude spreman da prihvati realizaciju projekta bilo koje vrste, te ne sumnjamo da će to učiniti na najbolji mogući način, a zahvaljujući na prvom mestu i teorijskim i praktičnim znanjima koja će mu obezbediti specijalizovana obuka i kurs - Open minded project management.

Gde se kurs i obuka - Open minded project management održava i u kojim terminima?

Ne samo da će mesto održavanja ovog kursa da zavisi od zahteva polaznika, već će isto tako od toga da zavisi i u kojim terminima se obuka i kurs - Open minded project management organizuje.

A što se tiče mesta na kome se edukacija sprovodi, napominjemo da svi zainteresovani imaju mogućnost i da predavanja pohađaju u našim poslovnicama, ali to mogu da učine i online, to jest uz primenu softvera koji je za tu svrhu i osmišljen, a preko sopstvenog računara.

Termini održavanja, kao i datum početka, odnosno dinamika, se u slučaju praćenja takozvane nastave u paru, to jest poluindividualne, kao i one koju polaznik pohađa samostalno, određuju međusobnim dogovorom između njega i predavača, ali i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Sve je strogo određeno kod grupnog tipa edukacije, a na prvom mestu broj osoba koje mogu da joj prisustvuju, budući da je definisano da ih može biti maksimalno 8 u jednoj grupi, a najmanje četvoro. Sobzirom na to da je određen broj ljudi za formiranje grupe, to je i neophodno da se prvo ona kreira, to jest da prijavu za bilo koji tip nastave izvrši 4 osobe najmanje. Inače, u ovom slučaju institucija organizatora definiše trajanje, odnosno određuje tačno dinamiku i termine održavanja, a to može da učini tek kada se prethodno pomenuti zahtev bude ispunio, to jest kada dovoljan broj polaznika bude izvršio prijavu. Svakako se podrazumeva da će svi oni na vreme da dobiju zvanično obaveštenje o pomenutim detaljima.

A u aktuelnoj ponudi naše institucije je i specijalizovani, takozvani korporativni kurs i obuka - Open minded project management. Način na koji se taj tip edukacije sprovodi u velikoj meri podseća na onaj koji je vezan za individualnu i poluindividualnu nastavu. Zainteresovana kompanija, to jest lica koja su u njoj ovlašćena, imaju apsolutno pravo da zahtevaju od organizatora da se nastava sprovodi onako kako polaznicima, odnosno zaposlenima bude odgovaralo. Sa tim u vezi napominjemo i to da mi možemo da ispunimo očekivanja i one firme koja je zainteresovana da korporativnu obuku odabrana lista pohađaju u njenim prostorijama.

Na koji način se obuka i kurs - Open minded project management organizuje?

Svaka osoba koja bude izvršila prijavu je u obavezi da lično dođe u prostorije konkretne poslovnice organizatora, te da donese zahtevana dokumenta i upiše se za pohađanje ove obuke. Ali isto tako mora i da se opredeli za konkretan vid edukacije, jer Obrazovni centar Akademije Oxford uz uobičajenu vrstu nastave, a kada se kurs i obuka - Open minded project management sprovodi direktno u poslovnici, nudi i kurs preko interneta. Tada se svakako zahteva da zainteresovana osoba obezbedi optimalne uslove za rad, to jest da predavanja prati preko svog računara.

Ono što je važno istaći, jeste da se oba pomenuta tipa edukacije sprovode na tri različita načina, a za koji će se opredeliti zavisi od svakog prijavljenog pojedinačno.

Izuzev što može nastavu da prati u grupi, koju mora da čini između 4 i 8 osoba, svaki upisani kandidat ima pravo da to učini i putem takozvane individualne ili poluindividualne nastave. One osobe koje se budu opredelile za prvu ponuđenu varijantu, to jest kojima bude odgovarala grupna obuka i kurs - Open minded project management moraju znati da je iznet zahtev da pričekaju kreiranje jedne grupe, koja će da broji najmanje četiri osobe, te da je to ujedno i osnovni uslov za njen početak. A kada bude bio ostvaren taj usloc, svi prijavljeni dobijaju informacije koje su vezane za organizaciju, a odnose se prvenstveno na datum početka, termine održavanja i dinamiku.

Najvažnije je da polaznici koji budu izabrali ovakvu vrstu edukacije znaju da dinamika i termini koje određuje organizator ne mogu da se promene, a ukoliko im ne bude odgovaralo da tako prate predavanja imaju priliku da se opredele za nastavu u paru ili individualnu.

Ovo smo naveli zato što je princip njihove organizacije vrlo slobodan, jer je pojedinačnom polazniku omogućeno da predavanja prati, jednostavno rečeno onda kada to odgovara i njemu i njegovom profesoru, jer se oni i moraju dogovoriti oko svega toga.

Na vrlo sličan način se organizuje i takozvani korporativni kurs i obuka - Open minded project management. A Obrazovni centar Akademije Oxford taj vid edukacije može da sprovede i na mestu koje bude odredio klijent, to jest u prostorijama određene kompanije. Svi detalji koji se odnose na organizaciju korporativnog kursa se prvenstveno moraju definisati preciznim dogovorom između predstavnika institucije organizatora i ovlašćenog lica u firmi koja želi da pomenuta obuka bude sprovedena.

Koliko bi trebalo da kurs i obuka - Open minded project management traje?

Svakoga od 5 dana, koliko je za sada predviđeno da traje obuka i kurs - Open minded project management ako polaznik odluči da je pohađa u okviru grupne, polaznici imaju predavanja u trajanju od po 6 sati, a što podrazumeva ukupno 30 sati nastavnog fonda. Zapravo je važno naglasiti da dinamiku kod ove vrste edukacije definiše isključivo zvanični organizator, to jest predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford, pa zato i imamo mogućnost da navedemo precizno njeno trajanje.

Ali zato za sve one polaznike koje interesuje bilo individualni kurs i obuka - Open minded project management ili nastava u paru, ta informacije nije dostupna. Tačnije, oni će saznati koliko će konkretna vrsta nastave trajati tek pošto se budu dogovorili o dinamici sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu naše poslovnice u kojoj i vrše upisivanje.

Isto tako moramo naglasiti i da korporativna obuka i kurs - Open minded project management podrazumeva sličan način sprovođenja, pa samim tim polaznici takođe ne mogu unapred da dobiju precizne informacije o trajanju takvog tipa nastave.

Spisak gradova za open minded project management

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje