Kurs i obuka - osnove koučinga

Sa puno pažnje osmišljena obuka i kurs - osnove koučinga je namenjena svakome ko je u određenoj kompaniji zadužen za upravljanje timom, to jest onim osobama koje su zaposlene na radnoj poziciji HR menadžera, ali i svima koji žele da se upoznaju sa osnovama takozvanog koučinga, a kako bi ta znanja primenjivali i u poslovnoj sferi, ali i u svakodnevnom životu.

Posebno ćemo napomenuti da Akademija Oxford uvek nastoji da ispuni očekivanja svojih klijenata, pa tako kurs i obuka - osnove koučinga može da se organizuje i u prostorijama određene kompanije, a ako je to potrebno i to prema dogovoru koji će nadležna lica te firme i naše institucije imati.

U principu je određeno da se nastava organizuje kako u našim poslovnicama i to prema jasno definisanom programu, tako i online, te će svaki pojedinačni polaznik imati mogućnost da se za jednu od njih opredeli. Isto tako, u našoj ponudi su i individualna, grupna i poluindividualna obuka, tako da svaki pojedinačni polaznik treba da se i između ta tri tipa nastave odluči, kako bi dobio jasne informacije koje se na njihovu organizaciju odnose.

Kada je u pitanju poluindividualna i individualna nastava, zainteresovanim polaznicima je omogućeno da se sa profesorom, koji je dužan da vodi pomenutu obuku dogovori prvo o datumu kada će početi, a potom i da precizira termine u kojima će se individualna ili poluindividualna obuka i kurs - osnove koučinga organizovati, te treba da se dogovore i oko dinamike. Naspram toga je grupni vid obuke, gde svaki pojedinačni polaznik prvo mora da sačekam da se prijavi dovoljan broj osoba kako bi jedna grupa mogla da bude formirana, a zatim i da prihvati dinamiku i termine, jer njih određuje organizator. Važno je da klijenti imaju na umu da u jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro polaznika, stim da minimalno za formiranje jedne grupe mora biti prijavljeno četvoro.


Kako se kurs i obuka - osnove koučinga preko cele godine i to prema tačno određenom programu organizuje i u našim poslovnicama i online, to znači da svi koji su zainteresovani imaju pravo da se bilo kog dana prijave putem telefona jedne od poslovnica Akademije Oxford ili da informacije važne za prijavljivanje pošalju preko mejla organizatora, a kada je takođe bitno da navedu i grad u kome ih interesuje da pohađaju pomenutu obuku. A pored toga postoji mogućnost i da svako ko je zainteresovan dođe lično u prostorije one poslovice organizatora koju je odabrao i da se na taj način prijavi.

Šta sadrži nastavni plan obuke - osnove koučinga?

Iako je u savremenom društvu pojam koučinga postao vrlo često korišćen, predavači će svim polaznicima da na početku ove obuke govore o tačnoj definiciji ovog pojma, te će im predstaviti i osnovnu ulogu koju koučing ima u različitim aspektima. Upoznaće se i sa osnovnim zadatkom koji jedan sertifikovani trener (kouč) ima, ali će im svakako iskusni predavači ukazati i na važnost ne samo profesionalnog, nego i ličnog razvoja svake osobe koja je zainteresovana da se bavi ovim poslom.

Kurs i obuka - osnove koučinga nakon toga predviđa upoznavanje svih prisutnih sa onim mogućnostima koje primena koučing veština donosi svakom pojedincu, ali i organizaciji u kojoj je zaposlen, te će biti reči i o osnovnoj razlici između koučinga i konsaltinga.

Predavači će govoriti i o onim stanjima kod kojih je dokazano da primena pomenutih veština ima pozitivan uticaj, ali će prisutne upoznati i sa takozvanim životni koučingom (Life Couching), odnosno sa primenom pravila koučinga u poslu (Business Couching). Potom će se fokusirati i na primenu pravila koučinga u okviru rukovođenja određenom kompanijom, tako da će polaznici naučiti, izmešu ostalog i na koji način se mora pristupiti njihovom pravilnom korišćenju, a kako bi se izvukao maksimalan potencijal, te kako bi se posredno uticalo na poboljšanje međuljudskih odnosa u okviru određene kompanije, odnosno na njeno poslovanje u celini.Predviđeno je da se obuka i kurs - osnove koučinga fokusira na sve faze koje se smatraju najznačajnijim, a kada je u pitanju izrada, odnosno razvoj koučing veština, ali sa akcentom na njihovoj primeni u poslovnoj sferi. Sve to naravno ne znači da stečena znanja polaznici ne mogu da koriste i u svakodnevnom životu, jer će to sasvim sigurno imati uticaja na poboljšanje kvaliteta njihovog života u svim aspektima.

Predavači će nastojati da na što bolji način upute polaznike u važnost inspirasanja ljudi sa kojima se radi, a kako bi postali što bolje motivisani za izvršavanje svojih radnih obaveza, te će im zatim predstaviti narednu fazu u okviru koučing procesa, a koja se odnosi na razvoj i pravilnu primenu konkretnih veština koje koučing propagira. Tu će predavači govoriti i o adekvatnom pristupanju radu, odnosno o veštinama koje je potrebno savladati, to jest uvrstiti u posao, a kako bi on bio izvršen maksimalno korektno i bez dodatnih pritisaka.

Nakon toga, kurs i obuka - osnove koučinga prisutnima donosi znanja vezana za treći segment ovog složenog procesa, a koji se vezuje na prvom mestu za savladavanje svih onih metoda koje se primarno tiču shvatanja važnosti određenog projekta i njihove pravilne implementacije u praksi. Da bi znanja koja predviđa zvaničan nastavni program za ovu obuku ne samo prezentovali, već i da bi ih polaznici prihvatili na što bolji način, predvači će se najpre pobrinuti da prikažu i različite primere iz prakse. Ali će, isto tako svi prisutni biti uključeni i u niz praktičnih vežbi, pomoću kojih će sva znanja i veštine, a koje podrazumeva zvaničan nastavi program mnogo jednostavnije i brže usvojiti, te zatim i primenili u praksi kada je to potrebno.

U završnoj fazi je važno da se nauči na koji način se pristupa izradi konkretne koučing strategije, tako da će polaznici imati prilike da nauče kako se sve prethodno pomenute faze koučinga mogu primeniti u okviru konkretne kompanije ili prilikom izrade nekog projekta.

Zatim će profesori govoriti o pravilima koja se odnose na osnove Life Couching - a, tako da će svi prisutni moći da vrlo lako nauče one tehnike čija će im pravilna implementacija svakako biti od koristi i u njihovom ličnom životu i to u svim njegovim segmentima. A biće reči i o individualnom ličnom i biznis koučingu, te njegovom načinu sprovođenja, ali će obuka i kurs - osnove koučinga pomoći i svim onim polaznicima koji imaju želju da se upoznaju sa takozvanim timskim poslovnim koučingom i njegovom primenom.

Na kraju je vrlo važno da naglasimo da pohađanjem pomenutog kursa svaki polaznik stiče dovoljno znanja da može da počne da primenjuje smernice koučing strategije u svom ličnom životu, kao i u okviru kompanije u kojoj je zaposlen. Ali svako mora da ima na umu i da je uvek neophodno da napreduje, te da se preporučuje neprekidna nadogradnja stečenih znanja, a što će moći najbolje da učini ukoliko pomenuta znanja primenjuje u praksi na pravilan način.

Gde i u kojim terminima se organizuj kurs i obuka - osnove koučinga?

Svako ko se prijavljuje za pohađanje ovo kursa, na prvom mestu treba da odabere da li želi da nastavu pohađa u okviru jedne od poslovnica Akademije Oxford ili ga interesuje online obuka i kurs - osnove koučinga, a gde stiče mogućnost da je prati iz sopstvenog doma i to preko softvera koji je za tu namenu osmišljen. Takođe, naglašavamo i da je u ponudi kurs u vidu grupne nastave, odnosno individualna i poluindividualna, što znači da svako pojedinačno bira jednu od tih vrsta nastave.

Ako je polaznikov izbor pohađanje kursa u grupi, prvo što treba da zna jeste da je prisutno više ljudi, to jest da ih maksimalno može biti 8, te da mora da ih bude najmanje četvoro, kao i da organizator određuje u kojim terminima, to jest po kakvoj dinamici se kurs i obuka - osnove koučinga u tom slučaju organizuje. Svako ko se opredeljuje za taj tip nastave treba da po prijavljivanju sačeka ispunjenje onog uslova koji se smatra osnovnim za njenu organizaciju, to jest formiranje grupe koju čini minimalan broj polaznika.

A u slučaju da nekome više odgovara individualni pristup ili, možda poluindividualni kurs koji je namenjen za dve osobe u isto vreme, tada će on sa predavačem i da definiše sve što se odnosi na organizaciju, to jest sa njim će se dogovoriti kada će individualna ili poluindividualna obuka i kurs - osnove koučinga da počne, ali i u kom tačno terminu i u skladu sa kakvom dinamikom će da bude sproveden.

Kako se organizuje obuka i kurs - osnove koučinga?

Iako je utvrđeno da polaznik prvo bira između online kursa i onoga koji Akademija Oxford organizuje u svojim poslovnicama, vrlo je važno da svaki prijavljeni zna da je u ponudi tri tipa nastave, a to znači da on bira da li će da pohađa poluindividualnu obuku ili mu više odgovara grupni kurs i obuka - osnove koučinga, a u našoj ponudi je i individualni tip nastave. Sasvim jasno, sve one podrazumevaju jasno definisan princip organizovanja, tako da se očekuje od svakog pojedinačnog prijavljenog da ispoštuje ove detalje.

Kod nastave u grupi je prisutno najmanje četiri polaznika, a 8 ih maksimalno može biti u jednoj grupi. Specifičnost ovog tipa nastave jeste činjenica da termine definiše organizator, a koji takođe jasno određuje i dinamiku. U tom slučaju, datum početka prijavljeni saznaju tek kada se oformi grupa, a zapravo kada se za online ili nastavu koja se organizuje u našim poslovnicama u grupi prijavi najmanje 4 zainteresovana polaznika uslediće njihovo obaveštavanje o prethodno pomenutim detaljima.

Svakako znatno viši nivo fleksibilnosti podrazumeva poluindividualna i individualna obuka i kurs - osnove koučinga, a uzevši u obzir da onaj polaznik koji se za jednu od njih bude odlučio stiče pravo da sve detalje vezane za organizaciju dogovori sa profesorom koji je nadležan za vođenje nastave. A pod tim se misli da je važno da oni prvo usaglase datum kada će konkretna vrsta kursa da počne, to jest u kojim terminima će se održavati, a takođe će se oni dogovoriti i o dinamici prema kojoj se odvija poluindividualni ili individualni kurs i obuka - osnove koučinga.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - osnove koučinga?

Petnaest dana ukupno je određeno da traje obuka i kurs - osnove koučinga, a dinamikom od po 6 radnih sati svakoga od tih dana. Zapravo, navedena dinamika se uvek i isključivo odnosi na grupni tip nastave, pošto tada polaznici imaju obavezu da poštuju sve što unapred odredi organizator, a to se odnosi ne samo na termine održavanja časova i na preciznu dinamiku. A ono što u tom slučaju organizator ne može samostalno da odluči je vezano za datum kada će se grupni kurs i obuka - osnove koučinga održati, a to je zato što je prvo vrlo važno da bude kreirana grupa od najmanjeg broja polaznika, to jest mora prvo da se prijavi minimum četvoro njih, pošto se to smatra osnovnim uslovom za formiranje jedne grupe.

Trajanje nastave koje je navedeno se odnosi i na poluindividualnu i individualnu nastavu, ali je tada omogućeno da pojedinačni klijent dinamiku održavanja, to jest tačne termine definiše sa profesorom koji je zadužen da vodi pomenutu obuku. Iz tog razloga i navodimo da poluindividualna obuka i kurs - osnove koučinga, kao i individualna nastava tako može da traje i duže od 15 dana, jer to sve zavisi od dogovora koji će polaznici imati sa predavačem.

Spisak gradova - osnove koučinga

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje