Kurs i obuka - Osnove poslovnog koučinga (Business coaching)

Zaposlenima najpre na rukovodećim pozicijama u kompanijama različite veličine i strukture, ali i vlasnicima takvih firmi, odnosno nadležnima u sektoru ljudskih resursa je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - osnove poslovnog koučinga (Business coaching). Naravno da edukaciji može da pristupi i apsolutno svako, ko sa oblašću primene ovih tehnika u poslovanju želi da bude upoznat.

Inače se u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje pomenuta edukacija tokom cele godine za pojedinačne polaznike i to na klasičan način.

A isto tako se oni mogu odlučiti za varijantu praćenja nastave online, kada se od njih zahteva kao prvo da imaju računar, a zatim i da specijalnu vrstu softvera na njega instaliraju, te da svakako obezbede optimalne uslove za rad, a primarno stabilnu internet vezu u odabranom prostoru. Podrazumeva se da će članovi tima za pružanje tehničke podrške biti na raspolaganju apsolutno svakom pojedincu, kome to bude bilo potrebno, bez obzira da li naiđe na poteškoće prilikom pristupa predavanjima na taj način ili tokom postupka instalacije namenskog softvera.


Kako se i online i klasični seminar - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) mogu pratiti na jedan od tri načina, to podrazumeva da će svaki prijavljeni kandidat lično izabrati da li želi časove da pohađa u okviru grupne ili individualne, te poluindividualne nastave.

Prva i osnovna razlika između njih se odnosi na broj polaznika, tako da ih od četvoro do osmoro bilv prisutna u grupi, jedna osoba pohađa individualnu, a dvoje njih istovremeno pristupaju individualnoj edukaciji.

Drugačiji je i način organizacije, u smislu da se kod grupne nastave svi prijavljeni obavezuju da prihvate datum početka, dinamiku i termine održavanja časova, što definiše u ovom slučaju koordinator za nastavu, a kod individualne, odnosno poluindividualne se o tim detaljima dogovara jedan ili dvoje prijavljenih sa nadležnim licem konkretne poslovnice institucije organizatora i sa profesorom.Izuzetno je važno i da polaznici, koji se odluče za pohađanje predavanja u grupi, znaju da se ne mogu uzeti u obzir njihovi zahtevi za promenom ničega od definisanog.

Istakli bismo i to da se u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi i korporativni kursi obuka - osnove poslovnog koučinga (Business coaching), a tada predavanjima treba da prisustvuju zaposleni u određenom preduzeću. Trebalo bi da se nadležna lica te kompanije dogovore kako će radnici pratiti časove i to direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Prisutna je samo jedna razlika u odnosu na nastavu, koju bi trebalo da pohađaju fizička lica. Naime, može da bude dozvoljeno radnicima zainteresovane kompanije da upravo na svom radnom mestu, odnosno u namenskim prostorijama u okviru te firme pohađaju časove. Da bi to moglo da bude sprovedeno, vlasnici preduzeća će morati propisane uslove da obezbede, a sa čime će ih upoznati nadležni u instituciji organizatora.

Važno je da pojedinačni polaznici izvrše zvaničnu prijavu za pohađanje ove edukacije, odnosno da zahtevane podatke (prezime, ime, datum rođenja informacije za kontakt) pošalju ili na mejl ili ih izdiktiraju lično u poslovnici organizatora, odnosno putem telefona.

Biće im pružene sve informacije o dokumentima, koja su obavezni da prilože prilikom upisa, kada se zahteva i njihovo lično prisustvo.

Čime se bavi specijalizovani seminar - osnove poslovnog koučinga (Business coaching)?

Pre nego što profesori, koji budu bili zaduženi za vođenje ove edukacije pređu na osnovnu temu, potrebno je da se stručna obuka i kurs - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) prvo osvrne na upoznavanje prisutnih sa tim šta se pod konkretnim pojmom u svakodnevnom životu podrazumeva. Tek nakon što budu bili upoznati sa osnovnim tehnikama i alatima, koji se koriste, predavači će im objasniti i po čemu se takozvani business coaching razlikuje od onoga, koji se može primenjivati u privatnom životu pojedinaca.

Saznaće polaznici i koje sve prednosti nudi implementacije tih tehnika, odnosno na koji način one utiču kako na poboljšanje produktivnosti svakog zaposlenog pojedinačno, a posredno i čitavog resora, odnosno preduzeća, ali i kakav uticaj imaju na kvalitet njegovog života i rada.

Posebno će biti govora o tome kako se primena pravila poslovnog koučinga odražava na ispunjenje precizno definisanih ciljeva svakog pojedinca, odnosno kako to utiče na poslovanje konkretnog preduzeća u celosti.

U skladu sa programom, a prema čijim pravilima se stručni seminar - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) organizuje, trebalo bi profesori da navedu i tačne informacije prisutnima o tome na koji način primena pravila ove vrste koučinga utiče da kvalitet rada pojedinačnog zaposlenog i celog odeljenja, odnosno kako se to odražava na međuljudske odnose u određenom preduzeću, ali i na učinak svakog pojedinačnog radnika, odnosno na to u kojoj meri je on zadovoljan ostvarenim rezultatom.

Podrazumeva se da će predavači omogućiti prisutnima da učestvuju i u specijalnim vežbama, a kako bi brojne tehnike poslovnog koučinga usavršili i naravno, mogli kasnije samostalno da ih primenjuju.

Biće detaljno objašnjeno prisutnima i kako se formiraju ciljevi, odnosno šta je potrebno učiniti da se definisani poslovni ciljevi u budućnosti ostvare.

Svakako će akcenat biti stavljen na vežbe, a u kojima bi trebalo da učestvuju svi koji pohađaju ovu edukaciju. Upravo zahvaljujući tome što je u pitanju interaktivni kurs i obuka - osnove poslovnog koučinga (Business coaching), prisutnima će biti lakše da usvoje sve neophodne alate, odnosno tehnike, te da ih sa uspehom kasnije i primenjuju u svom radu.

Predavači će im, takođe objasniti i kako se implementira pravilno takozvana koučing kultura, a sve će to biti potkrepljeno praktičnim primerima.

Polaznici ove specijalizovane edukacije će imati priliku da u toku završnog predavanja pitaju profesore sve što žele u vezi sa obrađenim temama, a kako bi što bolje predviđena znanja savladali.

Takođe moramo napomenuti da ova institucija organizuje i korporativnu obuku, a tom prilikom se praktični primeri mogu maksimalno prilagoditi radnicima tog preduzeća, a u smislu da profesori mogu koristiti tom prilikom upravo primere, koji su vezani za poslovanje njihove matične kompanije.

Na kom mestu se obuka i kurs - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) održava i kada?

Kako širom Srbije, odnosno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako se organizuje i online kurs i obuka - osnove poslovnog koučinga (Business coaching), a kojom prilikom polaznici nastavu imaju pravo sa bilo koje lokacije da pohađaju.

Zato i navodimo da pojedinci, zainteresovani za pohađanje navedene edukacije treba da se odluče između klasičnog principa i onoga, koji podrazumeva praćenje nastave preko njihovog ličnog računara. Naravno da će on morati da ispoštuje pravila o instalaciji specijalnog softvera na taj uređaj, što je neophodno da uradi samostalno. Sve potrebne informacije, ali i pomoć vezano i za instaliranje tog softvera i za pristup onlajn nastavi su dostupne u svakom predstavništvu navedene institucije,a budući da tu funkcioniše tim stručnjaka, zaduženih za pružanje tehničke podrške polaznicima. Napomenuli bismo i to da su kandidati, koji se opredele za praćenje nastave na taj način, svakako obavezni da obezbede optimalne uslove u konkretnom prostoru, a što se prvenstveno odnosi na stabilnu internet vezu.

O tome u kojim terminima će biti održan specijalizovani seminar - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) će biti informisan svaki prijavljeni, a nakon što se opredeli između ponuđenih mogućnosti. Naime, nastava se može pratiti kako u paru i individualno, tako isto i u grupi, a svaka od njih podrazumeva specifičan način organizacije.

Da budemo precizni, sve informacije o tome kada će početi individualna ili poluindividualna nastava, odnosno u kojim terminima će časovi da budu organizovani i koliko bi ona trebalo da traje, će zainteresovani dobiti prilikom dogovora sa nadležnim licem u izabranoj poslovnici organizatora, ali i sa profesorom.

Sasvim su drugačija pravila kada se pojedinačni polaznik odluči da specijalizovani kurs pohađa u grupi. Naime, odmah nakon što se oformi grupa, koja mora minimalan broj polaznika da broji, kordinator za nastavu će odrediti kako tačan datum početka, tako isto i dinamiku održavanja časova, ali i termine. Svaki prethodno prijavljeni kandidat će o tome biti obavešten na za to propisani način, a nikakvih odstupanja, odnosno promena tom prilikom neće biti, ukoliko to budu zahtevali prijavljeni.

Ne samo da ovu edukaciju mogu pohađati pojedinci, nego se stručna obuka i kurs - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) organizuje i u formi korporativne nastave, a u kom slučaju časove treba da pohađaju samo zaposleni u toj kompaniji. Pravila koja se tom prilikom poštuju su prilično jednostavno, zato što je predviđeno da se koordinator za nastavu i to bilo koje poslovnice institucije organizatora o svim detaljima, pa čak i o mesto održavanja časova direktno dogovara sa nadležnima u zainteresovanoj firmi. Promena lokacije održavanja je moguća samo kod korporativne edukacije i to samo ako klijent zahteva da njegovi radnici časove pohađaju u svojoj kompaniji. A nadležna lica zainteresovanog preduzeća će biti precizno informisana o tome šta mora da postoji u izabranom prostoru, da bi bila dozvoljena organizacija časova za zaposlene.

Prema kakvom principu se stručni kursi obuka - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) organizuje?

Postoje, praktično govoreći dve grupe polaznika za koje se organizuje specijalizovani seminar - osnove poslovnog koučinga (Business coaching), tako da nastavu mogu pratiti i fizička lica i zaposleni u određenom preduzeću.

Kod nastave namenjene pojedincima važi pravilo da oni sami biraju hoće li je pohađati u okviru individualne, poluindividualne ili grupne, odnosno da li će časove pratiti onlajn ili će to učiniti u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a prema klasičnom principu.

Za dve osobe se sprovodi poluindividualna nastava, dok više osoba pohađa časove u grupi, a individualnoj edukaciji pristupa samo jedan polaznik.

Pravila su izuzetno fleksibilna, ako neko odluči da nastavu pohađa samostalno ili u paru. Jednostavnije govoreći, dozvoljava se polaznicima u tom slučaju da se sa koordinator za nastavu konkretnog predstavništva, ali i sa nadležnim predavačem oni lično dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju časova. Pod tim se misli da moraju zajedno definisati datum početka individualne ili poluindividualne edukacije, odnosno u kojim terminima će časovi biti organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom će biti sprovedena individualna obuka i kurs - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) ili, pak nastava za dvoje polaznika.

Znatno su strožija pravila koja se moraju primenjivati kada neko odluči časove da pohađa u grupi, budući da o svemu navedenom odlučuje koordinator za nastavu. Prvo je neophodno da se prijavi dovoljan broj polaznika, a onda će koordinator definisati i kog datuma će časovi početi i u kojim terminima će biti sprovedeni, odnosno koliko će ukupno taj vid edukacije trajati, jer će morati da odrede i u skladu sa kakvom dinamikom će grupa polaznika da pohađa predavanja. Sve što ovlašćeno lice bude definisalo, članovi grupe u potpunosti moraju da poštuju, zato što se njihovi zahtevi za izmenama ne prihvataju kod pomenutog tipa edukacije.

Ko god se bude odlučio za pohađanje nastave online će to imati pravo da učini sa bilo koje lokacije, uz uslov da obezbedi odličnu internet vezu u tom prostoru i da na sopstveni računar instalira odgovarajući softver. Uzevši u obzir da svako predstavništvo institucije organizatora zapošljava i IT stručnjake, to će oni svakom polazniku, kome nešto ne bude bilo jasno, svakako da pomognu, kako bi kroz postupak instalacije mogao da prođe bez ikakvih poteškoća.

Ako je potrebno da određeni broj radnika neke firme pohađa ovu edukaciju, biće organizovan korporativni kurs i obuka - osnove poslovnog koučinga (Business coaching), a prema zahtevima njihovih nadležnih. Svakako će se direktor tog preduzeća, to jest nadležno lice dogovoriti oko načina sprovođenja časova za zaposlene. Najpre će precizirati tačan datum početka i termine u kojima će predavanja da budu održana, a onda će da se dogovore i oko trajanja, to jest precizirajuće kakvom dinamikom će nastava biti organizovana. Ono što primarno razlikuje edukaciju namenjenu pojedincima i pravnim licima jeste činjenica da zaposleni mogu i u svojoj firmi da pohađaju časove, a ukoliko njihovi nadležni budu obezbedili propisane uslove za rad u tom prostoru.

Koliko je predviđeno da specijalizovani seminar - osnove poslovnog koučinga (Business coaching) traje?

Tačan raspored ukupnog broja časova, pa samim tim i trajanje edukacije će dobiti samo oni polaznici, koji su zainteresovani za grupnu edukaciju.

Stvar je u tome da koordinator za nastavu, jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford treba da definiše kako dinamiku održavanja predviđenog nastavnog fonda, tako isto i termine, odnosno datum početka nastave, ali samo ako se ona organizuje za grupu polaznika.

Kod seminara, koji se organizuje ili za jednu ili za dve osobe su pravila drugačija, tako da jedan ili dvoje polaznika zajedno sa predavačem, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu treba da se dogovore i oko rasporeda predviđenog broja časova i oko datuma početka izabrane vrste edukacije, te oko tačnih termina.

Fleksibilna su i pravila po kojima se organizuje korporativna obuka i kurs - osnove poslovnog koučinga (Business coaching), tako da se ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije o svemu tome dogovara direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica navedene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnove poslovnog koučinga (Business coaching)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje