Kurs i obuka - Osnove situacionog rukovođenja

Sasvim očekivano, budući da je u ponudi ne samo online i klasična vrsta nastave, već i poluindividualna, grupna i individualna obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja, to i termini i dinamika, ali i mesto održavanja, kao i datum početka se razlikuju kod ponuđenih tipova edukacija.

Da budemo precizniji, polaznik će kada bude vršio prijavu morati da definiše mesto održavanja, uzevši u obzir da treba da navede da li ga interesuje nastava koja se prati preko interneta, a kada se iziskuje obavezno posedovanje računara ili će nastavu da prati u izabranoj poslovnici organizatora. Posle toga će da odluči i na koji način će da prisustvuje edukaciji, to jest sa koliko polaznika, uzevši u obzir da to može da učini sa još jednom osobom, a kada se sprovodi poluindividualna nastava, odnosno može biti prisutan samo taj polaznik na predavanjima, što je specifičnost individualnog tipa edukacije, ali svakako ima mogućnost i da predavanja pohađa sa određenim brojem polaznika, kada se sprovodi grupni kurs.

Primaran zahtev za početak grupnog tipa edukacije jeste prijavljivanje dovoljnog broja polaznika, što je u tom slučaju minimum njih četvoro, uzevši u obzir da jednu grupu čini najmanje toliki broj osoba, pa do maksimalno osmoro ljudi. Kod ovog tipa edukacije sve detalje treba da definiše zvaničan organizator, to jest mora da nakon kreiranja određene grupe odredi kada će grupni kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja da počne, a zatim i da precizira po kakvoj tačno dinamici će se predavanja odvijati i u kojim terminima. Svaki prijavljeni polaznik će nakon toga biti informisan od strane organizatora o svemu ovome.


Termine održavanja, kao i datum početka, odnosno dinamiku po kojoj se sprovodi i individualni tip edukacije i poluindividualni, određuju zajedno polaznik i njegov profesor.

Kada je u pitanju nastava za lica koja su zaposlena u nekoj kompaniji, to jest korporativna obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja, princip organizovanja je vrlo jednostavan, sobzirom na to da ovlašćeno lice te firme ima pravo da navede ne samo kada odgovara da nastava počne, nego i u kojim terminima bi ona trebalo da se sprovodi, to jest koliko dugo bi trebalo da traje, pa čak može i da zahteva da se korporativni kurs sprovede na nekom drugom mestu.Čime se kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja bavi?

Osnovni cilj koji pred sobom ima obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja jeste da zainteresovane upozna sa specijalnim modelom upravljanja, a koji je primarno baziran na pravilnom motivisanju zaposlenih.

Na samom početku ovog kursa će biti predstavljene sve obaveze koje osoba zaposlena na menadžerskoj poziciji ima, a zatim će prisutni da budu upoznati i sa ovlašćenjima, ali i sa mogućnostima koje ima svako ko je na toj funkciji zaposlen. Isto tako će biti objašnjeno i na koji način bi trebalo da se odvija komunikacija između menadžera i zaposlenih, ali i šta je potrebno preduzeti da komunikacija između zaposlenih bude na višem nivou, jer je dobro poznato da se to odražava i na kvalitet poslovanja.

Da bi situaciono rukovođenje imalo pozitivan uticaj, potrebno je da i svi zaposleni, ali i njihovi nadređeni budu upoznati sa pravilima takozvane korporativne kulture, pa će posebna pažnja za vreme trajanja ovog kursa biti upravo posvećena tom segmentu. Podrazumeva se da će iskusni predavači na brojnim primerima pokazati kako ona funkcioniše u praksi, a tom prilikom će biti organizovana i takozvana studija slučaja, u kojoj će učestvovati svi polaznici.

Kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja uključuje i onaj deo koji je vezan za upoznavanje prisutnih sa različitim modelima rukovođenja, a biće govora i o načinima motivisanja zaposlenih za izvršenje konkretnih obaveza.

Polaznici imati priliku da prisustvuju i praktičnom delu koji ova obuka uključuje, a u okviru koga će se primeniti pravila koja važe u situacionom rukovođenju. Nakon toga će se polaznici upoznati sa procesom koji je poznat kao delegiranje, to jest naučiće na koji način on funkcioniše i to kroz brojne primere iz prakse. Trebalo bi da svako ko bude pohađao ovu edukaciju da nauči na koji način se definišu radni zadaci, ali i kako se utvrđuju kvaliteti svakog pojedinačnog zaposlenog, to jest kako se svaki član određenog tima pravilno motiviše, a da bi što kvalitetnije izvršio zadatak za koji je zadužen. Na taj način će situaciono rukovođenje doprineti poboljšanju kvaliteta poslovanja i to ne samo pojedinačno zaposlenog, već i čitavog tima, to jest celokupne kompanije.

Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik bude potpuno sposoban da samostalno primeni smernice ovakvog tipa rukovođenja kada bude završio pohađanje ovog kursa, te da maksimalno kvalitetno vodi tim za koji je zadužen, a tičime se i ostvaruje osnovni cilj koji obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja ima.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja?

Svaki pojedinačni polaznik određuje gde će da pohađa ovu obuku, uzevši u obzir da je na raspolaganju mogućnost i da se predavanja prate preko interneta ili da polaznici dođu u prostorije naše poslovnice i tu pohađaju nastavu.

Što se tiče termina u kojima se organizuje obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja, oni se definišu tek pošto pojedinačni polaznik bude odlučio na koji način će da prati nastavu, to jest da li će to učiniti u okviru grupne, individualne ili poluindividualne.

Broj osoba koje prisustvuju grupnoj vrsti edukacije je vrlo jasno definisan, tako da od najmanje četvoro do najviše osmoro njih može da bude prisutno u okviru jedne grupe. A kada se bude prijavilo dovoljno ljudi zainteresovanih za praćenje ovakve vrste nastave, ovlašćena lica naše institucije će da odrede kada će tačno da počne grupni kurs, kao i po kakvoj dinamici će se predavanja sprovoditi, ali i u kojim tačno terminima će to biti. Posle toga će o svemu tome i da zvanićno obaveste svakog polaznika pojedinačno, a napominjemo da se grupna nastava organizuje tako da neće biti dopuštene nikakve izmene ako to polaznici budu želeli, pa je preporuka da pre prijavljivanja dobro razmisle da li im takav način pohađanja nastave odgovara.

Ukoliko se neko bude opredelio za varijantu praćenja nastave samostalno (individualno) ili putem poluindividualne nastave, kada su prisutne dve osobe, naglašavamo da praktično rečeno ima svu slobodu da precizira detalje sa svojim predavačem, odnosno sa koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice organizatora. Podrazumeva se da će oni tada da se dogovore kako o terminima njenog održavanja i datumu početka, tako i o dinamici sprovođenja predavanja.

Način na koji se organizuje korporativni kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja je takav da je svakom klijentu dozvoljeno da se opredeli kada mu odgovara da njegovi zaposleni prate nastavu, odnosno kojom dinamikom bi trebalo ta vrsta predavanja da bude organizovana. A trebalo bi da naglasimo i to da možemo da ovu obuku, na zahtev klijenta da sprovedemo i u prostorijama koje će on definisati dogovorom sa predstavnikom naše institucije.

Kako se obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja organizuje?

Budući da se nastava može pratiti na klasičan način, to jest u poslovnici organizatora, ali i preko interneta, to bi trebalo da svako ko vrši prijavu navede i za koji tip edukacije je zainteresovan. A izuzev toga, takođe je važno i da se svaki polaznik pojedinačno izjasni da li ga interesuje grupni kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja ili će nastavu da prati kroz individualnu, odnosno poluindividualnu.

Moramo istaći i informaciju da je osnovna razlika između ovih vrsta nastave vezana za broj osoba koje će svakoj od njih da prisustvuju, te tako između četvoro i osmoro ljudi može da pohađa grupnu nastavu, a individualnu prati samo jedan polaznik, dok je njih dvoje prisutno kada se sprovodi poluindividualna nastava.

Podrazumeva se takođe da se svaka od njih sprovodi na tačno utvrđen način, a sa svim detaljima pojedinačni polaznici se upoznaju već prilikom upisa. Najvažnije je da osobe koje se opredele za praćenje edukacije u grupi znaju da se datum početka tog tipa kursa određuje tek nakon što se najmanje četvoro polaznika bude prijavilo. Ubrzo posle toga se određuje tačan datum početka, kao i termini održavanja, odnosno trajanje, budući da organizator tada definiše i dinamiku.

Drugačiji je način po kome se sprovodi individualna i poluindividualna obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja, uzevši u obzir da je prepušteno pojedinačnom polazniku da sa nadležnim licem naše poslovnice, odnosno sa profesorom odredi ne samo kada će tačno da počne nastava, već treba i da definiše po kakvoj dinamici i u kojim terminima će se predavanja sprovoditi.

Posebno je važno da napomenemo i to da smo u mogućnosti zainteresovanim kompanijama da ponudimo sprovođenje edukacije za njihove zaposlene. A budući da je korporativni kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja namenjena tačno određenoj ciljnoj grupi, napominjemo da može da bude sprovedena i na ma koji od prethodno pomenutih načina, kao i u prostorijama te firme, a ako polaznicima tako bude više odgovaralo.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja?

Predviđenim nastavnim fondom koji čine 9 školskih časova, obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja traje tri dana, ali samo onda kada se neko bude odlučio da je prati u okviru grupne nastave. Razlog zbog čega navodimo trajanje samo za taj tip obuke svakako treba tražiti u činjenici da je takav princip njene organizacije, uzevši u obzir da naša institucija određuje i dinamiku, pa samim tim i trajanje, kao što definiše i termine u kojima će se predavanja održavati. A tačan datum početka će biti poznat kada bude napravljena grupa, to jest upravo onda kada bude bio ostvaren osnovni uslov za početak takve vrste nastave.

Ipak, naša institucije nije u mogućnosti da navede koliko će da traje ni individualni ni poluindividualni kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja, kao što ne može ni za korporativnu nastavu. Razlog za to jeste što je princip njihove organizacije posve drugačiji od rada u grupi, budući da pojedinačni polaznik, to jest ovlašćeno lice neke firme treba da se lično usaglasi o svemu sa onim licem u poslovnici naše institucije koje je zaduženo da definiše sve detalje vezano za organizaciju. A podrazumeva se da će oni osim o datumu početka i o terminima održavanja, da se dogovore i o trajanju, to jest o tačnoj dinamici.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnove situacionog rukovođenja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje