Kurs i obuka - Ovladajte osnovama poslovne administracije

Sasvim je svejedno da li osoba koja se opredeli ovu edukaciju da pohađa ima znanja iz konkretne oblasti, jer će svakom polazniku profesori, koji bi trebalo specijalizovani seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije da vode, preneti sve informacije koje su mu potrebne, da bi nesmetano mogao svoj posao da obavlja po završetku edukacije. Ipak, potrebno je da kandidati imaju makar malo interesovanja za ovu oblast, pošto će im to značajno olakšati savladavanje svih znanja i veština, koje su vezane za konkretnu temu i uvrštene u aktuelni nastavni program.

Na više od za sada 20 lokacija se sprovodi ova specijalizovana obuka, a mogu je pohađati i fizička lica i samo one osobe, koje su zaposlene u određenoj kompaniji.

Što se tiče korporativnog kursa, Obrazovni centar AkademijeOxford će nastojati zahteve vlasnika zainteresovanih firmi da ostvari što je moguće bolje, te će njima i biti dopušteno da se o načinu organizacije predavanja dogovore lično sa nadležnima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije. Potrebno je da se oni usaglase kako oko tačnog datuma početka korporativne obuke, tako isto i oko dinamike održavanja časova, odnosno termina. Moramo naglasiti da se samo ovaj tip edukacije može održati i van prostorija institucije organizatora, to jest direktno u zainteresovanom preduzeću, a samo ukoliko taj prostor može precizno definisanim zahtevima da odgovori.


Od pojedinaca, koje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama poslovne administracije interesuje se prvo zahteva da se prijave zvanično i to ili direktno u poslovnici ili da putem telefona izdiktiraju osnovne informacije o sebi (datum rođenja, ime i prezime, broj telefona), s tim što sve te podatke mogu i na mejl da pošalju.

Budući da je pravilima ove institucije predviđeno lično prisustvo svih prijavljenih u trenutku upisa, to znači da će svako od njih morati da priloži i tačno određena dokumenta. Naravno da će nadležni u konkretnoj poslovnici obavestiti svakog prijavljenog pojedinačno o kome koja dokumenta je dužan da tom prilikom da donese.

Napomenućemo i to da će svaki pojedinačni polaznik biti u obavezi da izabere na koji način će nastavu da pohađa, jer se u ponudi nalazi kako grupna i individualna, tako isto i poluindividualna obuka, a i na klasičan način i preko interneta se svaka od njih može pratiti.Isto tako je primetna razlika i u načinu organizacije, uzevši u obzir da se grupna obuka i kurs - ovladajte osnovama poslovne administracije organizuje onako kako definiše koordinator određenog predstavništva institucije organizatora, dok se kod poluindividualne i individualne obuke sve to prepušta polazniku i ovlašćenom licu jedne od poslovnica, odnosno profesoru.

Da budemo precizni, koordinator za nastavu određuje kog datuma će početi grupna edukacija, odnosno u kojim terminima će časovi da budu organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom. A o svemu tome bi trebalo kod poluindividualne i individualne edukacije da se usaglase nadležno lice konkretne poslovnice institucije organizatora, potom profesor i jedan polaznik, odnosno njih dvoje, a sve u zavisnosti od toga da li se sprovodi individualni ili poluindividualni seminar.

Ono o čemu moraju biti informisani svi kandidati, koji se opredele za praćenje nastave u grupi jeste da odstupanja nema, odnosno da se njihovi zahtevi za izmenama, recimo termina ili datuma početka ne smeju u tom slučaju prihvatiti.

Svakako je predviđeno aktuelnim pravilnikom institucije organizatora da se i individualni i poluindividualni seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije mogu pohađati na klasičan način, odnosno u poslovnicama navedene institucije i preko interneta, tako da će svaki prijavljeni izabrati na kom mestu će predavanja da prati.

Bude li njegova odluka bila vezana za online nastavu, moraće da obezbedi kako računar, tako isto i stabilnu internet konekciju, ali i da specijalnu vrstu softvera neposredno pre početka obuke instalira. Podrazumeva se da će on to samostalno izvršiti, ali će mu svakako biti dostupna i mogućnost da se obrati zaposlenima konkretnog predstavništva institucije organizatora, koji će mu pružiti svu neophodnu pomoć u tehničkom smislu.

Koje teme izučava stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama poslovne administracije?

Mada nije navedeno kao zvaničan uslov, trebalo bi da svako ko se opredeli specijalizovani seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije da pohađa, da poznaje makar osnovna pravila poslovanja, odnosno da zna na koji način funkcioniše administracija u tom segmentu. Ali kako ima i onih polaznika, koji nisu sa tim uopšte upoznati, profesori će na početku ove edukacije objasniti šta se smatra pod pojmom poslovne administracije, odnosno koje veštine i sposobnosti bi trebalo da ima osoba, koja je za njeno vođenje u određenoj kompaniji zadužena.

Fokus nastave će biti stavljen na primere iz prakse, a kako bi se polaznicima omogućilo da odmah saznaju koje se greške najčešće javljaju u vođenju poslovne administracije, odnosno na koji način se posao mora voditi da do njih uopšte ne bi dolazilo, jer je dobro poznato da to ima uticaja na kvalitet poslovanja pravnih lica.

Najvažnije je napomenuti da će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama poslovne administracije omogućiti svakom polazniku da stekne potrebna znanja vezano za poslovnu korespondenciju. Svakako će predavači akcenat staviti na primenu pravila i u internoj poslovnoj komunikaciji, a bez obzira da li se ona odvija u pisanom ili u usmenom obliku. A podrazumeva se da će detaljno biti objašnjeno prisutnima i zbog čega je važno takozvanu eksternu poslovnu komunikaciju pravilno voditi. Na pažljivo izabranim primerima će predavači objasniti kako bi trebalo komunicirati sa kolegama, odnosno nadređenima u firmi, a kako sa poslovnim partnerima.

Primena standarda je bitna i u ovoj oblasti, a prvenstveno se misli na standarde koji se odnose na kvalitet rada, pa će profesori i o njima govoriti polaznicima.

Vrlo je važno da osoba koja je zadužena za vođenje poslovne administracije u kompaniji bilo koje strukture u potpunosti poštuje sve propisane procedure, što znači da će specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama poslovne administracije sa puno pažnje obraditi i tu temu.

Sa brojnim alatima, odnosno tehnikama koje se primenjuju u ovom segmentu će, isto tako na propisan način biti upoznati svi polaznici ove stručne edukacije. Zahvaljujući primerima, a koje će profesori prethodno pažljivo izabrati, te ih prikazati polaznicima, Biće im omogućeno da se sa ovom materijom mnogo lakše i brže upoznaju.

Svakako je programom predviđeno da nastava bude interaktivna, odnosno da prisutni učestvuju u diskusijama, kako bi razrešili sve nedoumice u vezi sa vođenjem poslovne administracije. Naravno da će im biti dozvoljeno u završnom delu ove edukacije i da sva pitanja koja imaju, postave profesorima, kako bi što bolje mogli da budući posao u ovoj struci obavljaju.

Kada se i na kom mestu specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama poslovne administracije organizuje?

Na osnovu toga da li će prijavljeni polaznik da odabere nastavu da pohađa u grupi, odnosno u paru ili individualno će i zavisiti u kojim terminima će specijalizovani seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije da bude organizovan.

A samo u skladu sa time da li prijavljenom više odgovara princip koji podrazumeva klasična ili online edukacija, će svakako zavisiti na kojoj lokaciji će časove da pohađa.

Dakle, poluindividualna i individualna nastava se organizuju tako da dvoje ili jedan polaznik imaju obavezu sve detalje da definišu sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i sa profesorom koji će izabrani tip edukacije da vodi. U principu, oni će da preciziraju prvo datum početka konkretne vrste seminara, a posle toga će definisati i tačne termine u kojima će časovi biti organizovani i naravno, odlučiće zajedno kakvom dinamikom bi ukupan nastavni fond trebalo da bude raspoređen, to jest koliko će individualna ili poluindividualna nastava trajati ukupno.

Koordinator za nastavu će vrlo brzo nakon ostvarivanja uslova za početak, odnosno nakon što bude bila kreirana jedna grupa, da odredi kako datum početka nastave, tako isto i dinamiku održavanja časova i naravno termine.

Pod pojmom klasične edukacije se smatra ona, koja podrazumeva organizaciju nastave u prostorijama poslovnice pomenute institucije.

Uz korišćenje svog računara će zainteresovani kandidat pohađati časove onlajn, a u tom slučaju je njegova obaveza i da poseban tip softvera instalira neposredno pre početka, ali je dužan i da kvalitetnu vezu sa internetom tom uređaju obezbedi. Bitno je da budu informisani svi polaznici, koje interesuje online obuka i kurs - ovladajte osnovama poslovne administracije, da im organizator nudi i pomoć IT stručnjaka, a ukoliko ne budu u potpunosti samostalno uspeli da izvrše instalaciju konkretnog softvera, odnosno ako se pojavi bilo kakva poteškoća kada budu pristupali predavanjima.

Još treba reći i to da ova institucija u ponudi ima i korporativnu nastavu, koja se organizuje za tačno definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji. Vrlo su fleksibilna pravila po kojima se ta vrsta edukacije sprovodi, te se podrazumeva da će se nadležno lice u konkretnoj poslovnici organizatora sa direktorom određenog preduzeća dogovoriti o tome kako će biti organizovana predavanja. Uz to što će precizirati dinamiku njihovog sprovođenja i termine, zajedno će odrediti i datum početka, a edukacija po zahtevu klijenta može biti organizovana i u njegovoj kompaniji. Podrazumeva se da će vlasnik te firme biti u obavezi da obezbedi adekvatne uslove za rad, s tim što će ga nadležno lice u konkretnoj poslovnici organizatora obavestiti o tome šta mora taj prostor sve da sadrži.

Na koji način je predviđeno da seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije bude održan?

Biće dostupne pojedinačnim polaznicima sve informacije o tome kako bi trebalo da se stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama poslovne administracije organizuje, a nakon što oni budu izabrali na koji način će nastavu pratiti.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford edukaciju za pojedince organizuje i online i na uobičajen način, to jest u okviru svojih poslovnica, a svaka od njih se može pohađati ili kroz individualnu, te grupnu ili kroz takozvanu poluindividualnu. Zato jeste naglašeno da svaki prijavljeni treba da izabere koja od svih ponuđenih opcija mu najviše odgovara, posle čega će dobiti sve potrebne podatke o načinu sprovođenja časova.

Već smo napomenuli da se klasična nastava sprovodi u prostorijama izabrane poslovnice ove institucije, a što se tiče praćenja edukacija online, podrazumeva se da će polaznik preko svog računara da pristupa predavanjima. Naravno da će morati posebnu vrstu programa da instalira pre početka odabranog tipa kursa, a da bi bez ikakvih smetnji mogao da pohađa časove. Isto tako je vrlo važno istaći da propisanu internet konekciju on mora da obezbedi u okviru izabranog prostora, a kako bi mogao da časovima pristupa bez apsolutno ikakvih smetnji. Mora biti posebno istaknuta činjenica da ova institucija zapošljava i IT stručnjake, čije usluge su na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku, koji bude imao poteškoća ili prilikom pristupa onlajn nastavi ili kada bude vršio instalaciju namenskog softvera.

Prethodno je pomenuto da se i online i klasična obuka i kurs - ovladajte osnovama poslovne administracije mogu pohađati kroz grupnu, odnosno poluindividualnu i individualnu nastavu.

Primarna razlika između njih je vezana za broj polaznika, pa tako ih u grupi od četvoro do osmoro sme biti prisutno, a dvoje kandidata prati poluindividualnu nastavu, dok samo jedan polaznik pristupa individualnoj.

Naravno da ima razlike i u načinu organizacije, pa tako o svim detaljima vezano i za termine održavanja i za datum početka kursa, odnosno za trajanje, kod individualne i poluindividualne nastave određuju polaznici u dogovoru sa koordinatorom jedne od poslovnica organizatora i sa nadležnim predavačem.

Budući da u grupi časove pohađa veći broj ljudi, to je primarno iznet zahtev da se njih najmanje četvoro u određenom predstavništvu prijave, pošto je taj uslov naveden za početak konkretne vrste edukacije. Dakle, vrlo brzo nakon što grupa od minimalnog broja članova bude bila kreirana će koordinator za nastavu odrediti kog datuma će startovati grupna edukacija, a zatim će precizno definisati i termine održavanja časova, kao i dinamiku. Sve to će biti saopšteno na propisan način polaznicima, a zahteva se da oni maksimalno poštuju ono što odredi koordinator, zato što se ne vrše izmene kod tog tipa obuke.

Da napomenemo i to da se specijalizovani seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije može organizovati u formi korporativne nastave, to jest za radnike određene kompanije. U najvećoj mogućoj meri se tada ostvaruju zahtevi klijenata, tako da se nadležni u toj firmi dogovaraju direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora i o tačnim terminima održavanja i o dinamici, te svakako o datumu početka korporativnog kursa. A ono što razlikuje edukaciju namenjenu zaposlenima i onu, koju će pohađati pojedinci jeste i činjenica da se korporativna obuka može sprovesti u samoj kompaniji, a ako tamo postoji prostor koji zadovoljava tačno definisane uslove.

Koliko će prema programu da traje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama poslovne administracije?

Svaki pojedinačni polaznik, a koji se prethodno bude opredelio za opciju da specijalizovani seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije pohađa u grupi naknadno će biti obavešten o tome na koji način će ukupni fond časova biti raspoređen. Zapravo o tome će odlučiti koordinator za nastavu, u okviru onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se formira grupa, odnosno prijavi dovoljan broj polaznika.

Kako se za fizička lica organizuje i poluindividualna, odnosno individualna edukacija, a prema sasvim drugačijim principima, to znači da će svaki polaznik dobiti tačne informacije o trajanju nastave nakon što se lično o načinu organizacije časova bude dogovorio sa nadležnima u konkretnoj poslovnici organizatora, a primarno sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu.

Inače, ova specijalizovana institucija organizuje i edukaciju namenjenu isključivo zaposlenima u nekom preduzeću. Sve podatke o tome koliko će trajati korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama poslovne administracije, odnosno kako će ukupan nastavni fond da bude raspoređen će radnici dobiti nakon što se njihov direktor, odnosno nadležno lice o tome, ali i o svemu ostalom što se tiče sprovođenja časova, lično dogovori sa predstavnikom one poslovnice institucije organizatora, koju prethodno bude kontaktirao.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama poslovne administracije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje