Kurs i obuka - Ovladajte osnovama procesa budžetiranja

Samim tim što se radi o temi koja je baš uskostručna, to je i navedeno da je specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama procesa budžetiranja primerno kreiran sa ciljem da finansijskim menadžerima omogući upoznavanje sa ovim postupkom, koji je izuzetno značajan za poslovanje sektora kojim upravljaju, odnosno za uspešno poslovanje cele kompanije. Ipak se ne možemo ograničiti samo na kandidate tog profila, budući da je predviđeno ovoj edukaciji da pristupi apsolutno svako, kome je ova tema interesantna i ko ima želju ili potrebu sa njom da se upozna.

Očekuje se od svakog pojedinca da blagovremeno izvrši prijavu za praćenje konkretne obuke, a što znači da mora dostaviti osnovne informacije o sebi ili na mejl Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem telefona. Naravno da može i lično doći u jednu od poslovnica ove institucije, a tom prilikom će zaposlenom navesti kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, ali i podatke za kontakt.

S obzirom na to da je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da se uz prisustvo kandidata vrši zvanično upis, to će svi oni dobiti precizna obaveštenja o terminima upisa i blagovremeno će biti informisani o dokumentima koja su obavezni da tom prilikom donesu.


Kako se u ponudi nalazi grupna, individualna i poluindividualna nastava za pojedinačne polaznike, a svaka od njih se organizuje ili direktno u predstavništvu ove institucije, a na uobičajen način ili online, to znači da će svaki prijavljeni morati prilikom zvaničnog upisa da navede koja od ponuđenih varijanti mu najviše odgovara.

Potrebno je napomenuti da se u jednoj grupi može naći više ljudi, dok je poluindividualni seminar - ovladajte osnovama procesa budžetiranja onaj, koji će pratiti istovremeno dvoje polaznika, a individualna nastava je poznata kao jedan na jedan, uzevši u obzir da joj prisustvuju samo kandidat i profesor.

O apsolutno svakom detalju vezano za sprovođenje kako poluindividualne, tako isto i individualne edukacije se dogovara predavač sa prijavljenima, a obično je i koordinator za nastavu prisutan tom prilikom. Uz to što će oni zajedno definisati datum početka jednog ili drugog tipa obuke, odlučiće i o dinamici, po kojoj će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, ali i o terminima u kojima će časovi da budu održani.Mnogo su strožija pravila prilikom sprovođenja edukacije za grupu polaznika, zato što o svemu prethodno pomenutom odluku donosi samo koordinator za nastavu. Navedeno je ograničenje vezano za početak edukacije u grupi, a odnosi se na prijavljivanje dovoljnog broja kandidata. Radi se o tome da se prvo u jednoj od poslovnica organizatora mora prijaviti minimalnibroj polaznika, kako bi mogla da bude napravljena grupa. O tome u kojim terminima će biti održani časovi za konkretnu grupu, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom i kog datuma tačno će grupna obuka početi, ima pravo da odluči samo koordinator za nastavu i to u onom predstavništvu organizatora, u okviru koga se pre toga oformi grupa. Ne postoji mogućnost promene bilo kog prethodno definisanog segmenta, a što će biti napomenuto svakom prijavljenom.

Svejedno za koji tip edukacije da se kandidat odluči, svaka od njih može biti održana i na klasičan način, to jest direktno u odabranoj poslovnici organizatora i online, a u kom slučaju on časovima pristupa preko sopstvenog kompjutera.

A da bi kandidat mogao predavanja online da prati bez ikakvih smetnji, moraće da obezbedi kako stabilnu internet konekciju, tako isto i da instalira poseban tip programa. U svakoj poslovnici pomenute institucije su, pored ostalih zaposleni i IT stručnjaci, koji su specijalizovani za pružanje tehničke podrške polaznicima, tako da će im pomoći i tokom postupka instalacije softvera ako bude bilo potrebno i ukoliko se javi problem prilikom pristupanja predavanjima.

Uz edukaciju koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, u ponudi ove institucije jeste i korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama procesa budžetiranja, a što je ustvari tip nastave namenjen zaposlenima u okviru zainteresovane kompanije. Njihovim zahtevima će u najvećoj mogućoj meri biti prilagođena organizacija nastave, a o svemu će se ovlašćeno lice jedne od poslovnica navedene institucije dogovoriti ili sa vlasnikom tog preduzeća ili sa njegovim ovlašćenim predstavnikom. Jedino za taj tip edukacije je predviđeno ispunjenje zahteva vezano za promenu mesta održavanja, ali isključivo ako u okviru konkretne firme postoje za to optimalni uslovi. Svakako će se nadležno lice tog preduzeća i institucije organizatora usaglasiti ne samo oko termina održavanja, odnosno dinamike sprovođenja časova, već i oko datuma početka korporativnog seminara i svakako oko tačnog mesta njegovog održavanja.

Koje teme obrađuje stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama procesa budžetiranja?

Da bi svako ko odluči ovu specijalizovanu edukaciju da pohađa, kasnije samostalno mogao postupak budžetiranja da implementira u svoj rad, moraće prvo da sazna šta se tačno pod njim podrazumeva, tako da će stručni seminar - ovladajte osnovama procesa budžetiranja od te teme i početi.

Biće reči i o tome zbog čega je plan poslovanja izuzetno važan, a predavači će ukratko objasniti i koje su osnove takozvanog strateškog menadžmenta, te će na najbolji mogući način sve prisutne uvesti u oblast finansija.

Na koji način se utvrđuje godišnji budžet, odnosno šta se tačno pod tom odrednicom smatra je naredna tema o kojoj će predavači govoriti, a u tom delu će polaznici saznati i koja je svrha budžetiranja, odnosno kako se primena tog procesa odražava na poslovanje određenog pravnog lica.

Svakako je potrebno da se budžet kontroliše s vremena na vreme, tako da će to biti naredna tema koju će obraditi specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama procesa budžetiranja. Na primerima će prisutni saznati i zašto je dobro da se budžet kontroliše na mesečnom nivou i kako uopšteno taj postupak funkcioniše.

Biće upoznati kandidati i sa načinom definisanja finansijskih ciljeva, ali i sa definisanjem pojma kapitala, s tim da će predavači objasniti i kakav odnos mora biti između finansijskih obaveza koje ima jedno pravno lice i imovine, koja se u njegovom posedu nalazi.

Profesori bi trebalo da objasne i zbog čega je važno da u određenoj kompaniji odlično funkcioniše tok gotovine (Cash flow), a svakako će prisutni imati prilike da saznaju i kako bi u praksi trebalo upravljati tokovima novca, da bi poslovanje bilo na mnogo višem nivou. U tom segmentu će biti govora o različitim tipovima tokova gotovine, a na primerima će profesori pokazati kako se upravlja finansijskim, investicionim i operativnim tokovima novca.

Saznaće prisutni i zbog čega je naročito važno da se neprekidno ulaže u sredstva i u poslovni proces, a nakon toga će stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama procesa budžetiranja biti fokusiran na različite tipove koeficijenata, koji se moraju posmatrati prilikom vršenja takozvane Racio analize, a što će svakako imati pozitivan uticaj i na poslovanje konkretne kompanije.

Upoznaće se polaznici sa različitim tipovima analiza, a njihov zadatak će nakon toga biti da pokažu u kojoj meri su shvatili ono o čemu su predavači govorili, te da samostalno izvrše određenu analizu na osnovu zadatih parametara.

Ukoliko se bude dogodilo da bilo koji polaznik ima poteškoću prilikom izvršenja finalnog zadatka, na raspolaganju će mu biti mogućnost da zatraži dodatno objašnjenje od profesora. A svakako je završni deo ove edukacije interaktivan i podrazumeva učešće svih kandidata, a sa ciljem konstruktivne diskusije o pomenutoj temi, što će značajno olakšati svakome od njih buduću primenu ovog procesa u praksi.

Kada se održava specijalizovani seminar - ovladajte osnovama procesa budžetiranja i gde?

Uzevši u obzir da je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford izuzetno bogata i podrazumeva sa jedne strane online i klasičnu edukaciju, a sa druge se u ponudi nalazi poluindividualni, individualni i grupni kurs i obuka - ovladajte osnovama procesa budžetiranja, to se očekuje da svaki prijavljeni kandidat samostalno odluči i gde će nastavu pohađati i na koji način.

Ko god se opredeli za klasičan tip obuke je u obavezi da u onoj poslovnici, u kojoj pre toga izvrši upis i prijavu, pohađa časove, dok nastavu onlajn može pratiti odakle god želi. Svakako da mora posedovati računar, zatim propisanu konekciju sa internetom i program, preko koga će predavanja u tom slučaju da prati. Obaveza je svakoga ko se za tu opciju odluči da konkretni program instalira samostalno na svoj računar, a ako se ne bude snašao može se obratiti timu IT stručnjaka, čija je dužnost upravo pružanje pomoći tim kandidatima.

Naglasili bismo i to da se na istovetan način organizuju individualna i poluindividualna nastava, s tim da je jedina razlika u broju polaznika, pošto jedan pohađa individualnu, a dvoje njih poluindividualnu. Neposredno pre početka odabranog tipa edukacije će se svako od njih sa svojim profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu ove institucije dogovoriti na koji način će biti organizovan ili individualni ili poluindividualni seminar - ovladajte osnovama procesa budžetiranja. Zapravo su oni u obavezi da preciziraju kako dinamiku održavanja časova i termine, tako isto i datum početka odabrane vrste kursa.

Međutim, kod grupne nastave se primenjuju mnogo rigoroznija pravila, pošto se definisanje svega navedenog prepušta isključivo ovlašćenom licu poslovnice organizatora, u kojoj se neposredno pre toga grupa oformi. Nakon što budu dobili precizna obaveštenja, svi koji su zainteresovani za praćenje edukacije u grupi će biti obavezni da to i poštuju, jer se ne vrše promene po njihovom zahtevu.

Još je ostalo da pomenemo i to da ova obrazovna institucija može po zahtevu klijenata da pomenutu edukaciju prilagodi zaposlenima. U principu, korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama procesa budžetiranja se organizuje na zahtev, a dogovor o načinu sprovođenja časova u tom slučaju se prepušta ovlašćenom licu zainteresovane kompanije i institucije organizatora. Dozvoljeno je čak i da se predavanja u tom slučaju sprovedu u samoj firmi, uz uslov da prostor bude opremljen propisno.

Po kom principu se organizuje stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama procesa budžetiranja?

Kako je organizator predvideo da pojedinačni polaznici, praktično govoreći sami biraju na koji način će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama procesa budžetiranja, to znači da samo od njih i njihove odluke zavisi i gde će nastavu pohađati i na koji od dostupnih načina.

Da malo pojasnimo, edukacija može biti organizovana kako u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u celoj zemlji, a u skladu sa klasičnim principom, tako isto i preko interneta, te je predviđeno da svaka od njih bude sprovedena za samo jednu osobu, za njih dvoje i za grupu ljudi, u okviru koje sme da bude prisutno više osoba.

Dakle, onaj prijavljeni koji se opredeli za opciju praćenja časova na klasičan način, ujedno i ima obavezu da u definisanim terminima dolazi direktno u predstavništvo institucije organizatora i tu prati predavanja, a kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu.

Sa bilo kog mesta može polaznik da pohađa nastavu onlajn, budući da joj pristupa preko sopstvenog računara. Naravno da će on morati neposredno pre zvaničnog početka odabranog tipa edukacije i da instalira softver na njega, a sve informacije o tome će mu blagovremeno dati organizator. Da bi online seminar mogao da bude organizovan bez poteškoća, iznet je zahtev pred svakog kandidata da omogući računaru korišćenje što stabilnije veze sa internetom. Takođe, svako ko se ne bude snašao tokom postupka instalacije softvera, odnosno ko bude imao bilo kakvih poteškoća kada bude želeo časove online da pohađa će imati puno pravo da se obrati članovima tima za tehničku podršku, a koji funkcioniše u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Pomenuto je prethodno da se i klasična i online edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, što znači da svaki prijavljeni bira hoće li specijalizovani seminar - ovladajte osnovama procesa budžetiranja pratiti u grupi, samostalno ili u paru, to jest sa još jednom osobom, a kroz poluindividualnu nastavu.

Ono što moraju znati svi koji se opredele za pohađanje časova u grupi, jeste da je početak te vrste nastave uslovljen formiranjem grupe od najmanjeg broja članova. A onog trenutka kada se u jednoj od poslovnica institucije organizatora bude taj uslov ispunio, predviđeno je da ovlašćeni koordinator za nastavu odredi kog datuma će početi grupna obuka, ali i da definiše raspored časova, odnosno dinamiku njihovog održavanja, kao i termine. Svaki prethodno prijavljeni kandidat će o tome dobiti precizna obaveštenja na propisan način, a posebno će biti navedeno da se izmene kod tog tipa edukacije po zahtevu prijavljenih ne vrše ni u kom slučaju.

Preporučljivo je za svakoga kome ne odgovara prethodno navedeni princip organizacije, da se odluči za pohađanje ili poluindividualne ili individualne obuke, uzevši u obzir da se ona sprovodi po mnogo fleksibilnijim pravilima. Stvar je u tome da je predviđeno sve detalje o načinu održavanja časova međusobno da definišu jedan ili dvoje polaznika, nadležni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici institucije, koja i organizuje ovu edukaciju.

Još moramo napomenuti da je u zvaničnoj ponudi i korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama procesa budžetiranja, a što je zapravo tip edukacije, koji je isključivo namenjen osobama zaposlenim u određenoj kompaniji. O tome kako će tačno biti organizovani časovi, u smislu u kojim terminima i kakvom dinamikom, te kada će uopšteno korporativna nastava početi, ali i gde će predavanja zaposleni pohađati, je predviđeno da se vlasnik zainteresovanog preduzeća ili njegov ovlašćeni predstavnik dogovara sa organizatorom. Što se tiče promene mesta održavanja, naglašavamo da je to dozvoljeno samo kod korporativne obuke, ali i tada isključivo u slučaju da klijent ponudi prostor koji se nalazi u okviru njegove firme i koji je opremljen prema pravilima, jer je upravo to uslov koji mora biti ispunjen da bi njegovi radnici mogli u svom preduzeću predavanja da pohađaju.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - ovladajte osnovama procesa budžetiranja?

Naravno da će naknadno svaki prijavljeni dobiti informacije o tačnom rasporedu ovog broja časova, jer je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da o tome odluči koordinator za nastavu, a pošto se bude oformila grupa u konkretnom predstavništvu.

A kako se drugačija pravila poštuju prilikom organizacije onog tipa edukacije, koji je namenjen za jednog, odnosno za dvoje polaznika u isto vreme, to će oni informacije o trajanju da dobiju pošto ih budu precizirali kako sa koordinatorom konkretne poslovnice ove institucije, tako isto i sa profesorom koji će tu vrstu edukacije i da vodi.

Zaposleni u određenoj firmi će informacije o tome koliko je predviđeno da traje korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama procesa budžetiranja dobiti nakon što ih budu definisali njihovi nadležni sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora, budući da tako predviđaju pravila.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama procesa budžetiranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje