Kurs i obuka - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju

Zaposleni u državnim organizacijama, kao što su ministarstva različitih resora, agencije, opštine i slične istitucije navedeni su kao osobe na koje je usmerena obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju. Teme koje obuhvata navedeni obrazovni program su veoma zanimljive i, bez sumnje izuzetno korisne i za šefove službe protokola i njihove asistente, ali i za menadžere i direktore kompanija, bilo da su one u privatnom ili u državnom vlasništvu. Ciljnu grupu pomenute edukacije čine i svi koji rade u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija, kao i PR konsultanti i oni koji su, u okviru svog posla zaduženi za organizovanje sastanaka i ostalih događaja i okupljanja. Naravno da predavanjima mogu da prisusutvuju i osobe koje, bilo iz ličnih ili iz poslovnih razloga žele da unaprede i prošire svoja znanja vezana za datu oblast.

Svi koji bi želeli da pohađaju navedeni seminar moraju da pre toga prođu kroz dve zvanične procedure. Prva je vezana za postupak prijavljivanja, a u tom cilju je potrebno da kandidati navedu nadležnom službeniku svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke navedenog sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga, sprovešće se upis na edukaciju kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno blagovremeno biti tačno naznačena, a takođe će biti informisani i o svim ostalim važnim detaljima vezanim za ovaj postupak.

Prilikom upisa potrebno je da polaznici naznače na koji način bi im odgovaralo da pohađaju nastavu. Organizator je za to ponudio različite varijante kako bi izašao u susret zahtevima svih kandidata, pa tako za one koji žele da se edukuju odvojeno od ostalih može da se sprovede individualni kurs i obuka - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju. Tada profesor podučava samo jednu osobu i na taj način joj se u potpunosti posvećuje i može jasno da sagleda njene sposobnosti, predznanje i brzinu kojom usvaja nove informacije, te da prema tome oblikuje svoj predavački rad. Komunikacija između ovlašćenog stručnjaka i polaznika biće, naravno uslovljena situacijom i konkretnim potrebama, a i kroz tu vrstu interakcije kandidat će širiti i produbljivati svoje kompetencije i svakako moći da pita profesora sve što mu nije jasno, ali i da iznosi svoje mišljenje u vezi sa datom temom. Pored toga, dobiće priliku da gotovo u potpunosti organizujete svoju edukaciju, budući da će moći da navede kada mu odgovara da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najpogodnije da se održavaju predavanja. Da bi taj raspored postao zvaničan moraju ga, međutim prihvatiti nadležni profesor i koordinator u naznačenoj obrazovnoj instituciji, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu treba da budu saglasni sa pomenutim pojedinostima.


U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna edukacija, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje polaznika. Oni podjednako dolaze do izražaja u obrazovnom procesu, međusobno se pomažu, a nove informacije stiču i putem razmene ideja, iskustava i stavova kako sa svojim predavačem, tako i između sebe. Ovo je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog delovanja koji omogućava prijavljenima da razviju visok stepen tolerancije prema tuđim stavovima, čak i kada sa njima nisu uopšte saglasni. Polaznici takođe mogu da, pre početka nastave osmisle raspored prema kome će se ona odvijati, jer će im biti omogućeno da navedu kada žele da program startuje i koji bi se termini i ritam rada najbolje uklopili u njihov ustaljeni način života. U vezi sa tim će, naravno morati da se dogovore sa svojim profesorom i koordinatorom u instituciji organizatora pa će, ukoliko ova zvanična lica prihvate njihov predlog moći da rade u skladu sa terminima i tempom koji su sami odredili.

Osobe koje najbolje funkcionišu u dinamičnoj i izrazito aktivnoj atmosferi mogu da pohađaju grupni seminar - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju, te da časovima prisustvuju zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih kandidata. Ova veličina grupe se mora strogo poštovati, jer je procenjena kao najpogodnija za uspostavljanje bogate i kvalitetne interakcije među polaznicima, u kojoj će svako od njih moći da izrazi svoje mišljenje i postigne predviđene rezultate i ciljeve. Treba napomenuti, ipak da nijedan član grupe neće moći da, na osnovu svojih potreba naznači termine održavanja časova, ritam rada i datum za početak obuke, pošto će sve pomenute pojedinosti unapred da definiše koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u paru ili u grupi, osobe koji su na nastavu prijavljene kao pojedinci mogu da se edukuju na klasični način, to jest da na predavanja u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Na raspolaganju imaju takođe i online seminar, kada predavanja prate preko interneta, koristeći svoje računare. Upravo su zbog toga obavezni da, pre početka kursa na njih instaliraju specijalni tip softvera. Bez toga, zapravo neće moći da se edukuju na ovakav način, a sam postupak nije posebno komplikovan i smatra se da većina prosečnih kandidata može da ga obavi samostalno, bez ikakvih problema. No, organizator je svakako za one koji se ne snađu kako treba ili im budu potrebna dodatna uputstva obezbedio mogućnost kontaktiranja informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Kada nastavu žele da pohađaju radnici nekog preduzeća sprovodi se korporativna obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju. Tada oni mogu, takođe da časove pohađaju prema standardnim principima, te da izaberu mesto na kome će raditi. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice naznačene institucije, odgovarajući prostor u firmi za koju rade, kao i svaka druga lokacija koja im za to odgovara, pod uslovom da na njoj ima tehničkih mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. Ovi polaznici mogu i da se obučavaju online, a u svakom slučaju vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i datum početka kompletnog programa u dogovoru će utvrditi ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.Šta proučava kurs i obuka - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju?

Nezavisno od toga da li se dočekuju klijenti, gosti ili potencijalni partneri, veoma je važno ostaviti dobar prvi utisak, te učiniti da se oni osećaju prijatno i opušteno. Upravo će to biti tema kojom će početi specijalizovani seminar - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju, pa će profesori govoriti o adekvatnom načinu predstavljanja, tonu glasa koji je poželjan u ovakvim prilikama, ali i o prethodnoj pripremi za konkretni susret, kada će se prikupiti sve potrebne informacije o osobi kojoj se priređuje prijem. Takođe će napomenuti prisutnima da je potrebno da pokažu zadovoljavajući nivo samopouzdanja, a upoznaće ih i sa načelima neverbalne komunikacije i takozvanim „govorom tela“. Nakon toga biće reči o pravilima poslovnog odevanja i ponašanja sa gostima ili klijentima, te će istaći da, pored odevnih predmeta boje igraju vrlo bitnu ulogu i mogu mnogo da otkriju o ličnosti konkretne osobe. Napomenuće da su tradicionalne boje odeće koja se nosi na radnom mestu crna, siva, teget i crvena, a predstaviće im i boje sa kojima se one uspešno kombinuju. Polaznicima će biti napomenuto i da odeća treba da bude odgovarajuće veličine, čista i ispeglana, te da bi morali da imaju negovane ruke i uredne frizure. Naravno, sve pomenuto je podložno varijacijama, u zavisnosti od posla koji data osoba obavlja, ali svakako njena pojava treba da odslikava nekoga ko vodi računa o sebi i odeva se u skladu sa svojim položajem i prilikom. Predavači će se, takođe baviti ponašanjem tokom prijema gostiju, poželjnim manirima, pravilima oslovljavanja i obraćanja, tituliranjem, pozdravljanjem klijenata i, uopšte uzev načelima poslovnog morala koja mogu da budu primenjen u opisanim situacijama.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju kandidatima će biti objašnjeno i na koji način se priprema atmosfera za poslovne razgovore, što predstavlja važan preduslov uspešnosti odgovarajućeg susreta. Potrebno je, naime definisati cilj i strukturu konkretnog javnog nastupa, memorisati određene podatke, pripremiti dokumenta i materijale. Zatim će profesori objasniti prisutnima na koji način treba voditi poslovni razgovor, te će naznačiti da on pre svega treba da bude dobro organizovan. Polaznici će, u ovoj fazi edukacije biti upoznati sa fazama poslovnog razgovora, koje osim pripreme uključuju i upoznavanje, informisanje, argumentovanje, neutralisanje razgovora i donošenje odluka. Svaka od njih će biti detaljno objašnjena, a prisutnima će se dati i saveti za postupke koje treba preduzeti u odgovarajućim segmentima poslovnih razgovora. Kandidati će takođe biti informisani i o tome kako se u prostoru obavlja pravilan razmeštaj gostiju, pošto odabir pravog mesta na kome će neko sedeti u određenoj poslovnoj prilici može znatno da utiče na poziciju te osobe u razgovoru. Stoga će ovlašćeni stručnjaci prezentovati protokolarna pravila sedenja u formalnim okolnostima, pa će polaznici i taj posao moći da obave kako se očekuje.

Dok traje kurs i obuka - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju biće reči i o telefonskim poslovnim razgovorima, te će profesori navesti neka opšta pravila po kojima se oni odvijaju. S tim u vezi će napomenuti koje je vreme najpogodnije za telefoniranje, govoriće o planiranju komunikacije, preciznosti onoga što želimo da saopštimo, kao i o adekvatnom načinu predstavljanja i vođenja razgovora. Prisutni će se upoznati i sa interpersonalnim veštinama, koje su neophodne za rad i odnos sa drugim ljudima. Tu, između ostalih spada slušanje i govorno izražavanje, davanje povratnih informacija, sposobnost za timski rad, te poznavanje pravila neverbalne komunikacije. Pre kraja edukacije, nadležni stručnjaci će polaznicima uputiti korisne savete vezane za upravljanje određenom situacijom i izvođenje improvizacija onda kada je to potrebno. Na taj način, kandidati će moći da u praksi primene usvojene veštine i tehnike za uspostavljanje kvalitetne komunikacije, da obave prezentaciju koja se od njih očekuje, ali i da osete da se njihovi gosti i klijenti osećaju prijatno i da iz svake prilike uspeju da izvuku pozitivne rezultate.

Kada i gde se održava obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju?

Osobe koje nastavu pohađaju u statusu radnika nekog preduzeća imaće časove u terminima koje budu definisali koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime konkretne firme. Ova službena lica odrediće i tempo kojim će se odvijati korporativna obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju, kao i datum startovanja kompletnog programa. Polaznici imaju priliku da rade preko interneta, ali i na klasični način, kada će moći da odaberu između nekoliko mesta za održavanje nastave. Tačnije rečeno, moći će da na časove dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije, da se edukuju u okviru svog radnog prostora ili da sami odrede neku lokaciju koja im za to pogoduje, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za odvijanje nastavnog procesa.

Oni koji su prijavljeni u statusu pojedinaca takođe imaju priliku da prate predavanja uživo i da tada na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u određeno predstavništvo naznačene institucije. Na raspolaganju im je takođe i online seminar koji prate preko interneta i imaju obavezu da pre toga na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za taj postupak biće im, naravno pružena sva potrebna uputstva pa se veruje da će moći da ga obave potpuno samostalno, ali svakako osobe koje budu želele nešto da pitaju ili im bude potrebna stručna pomoć mogu da računaju na tehničku podršku IT stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Bilo da rade u standardnim ili u virtuelnim učionicama, polaznici mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom edukacije. Tako je onima koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom namenjen individualni kurs i obuka - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju. Budući da se edukuju nezavisno od ostalih, ovi polaznici mogu da navedu kada žele da počnu sa obukom, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi najmanje poremetili njihov način života i ispunjavanje ostalih obaveza koje imaju. U vezi sa tim će morati da se konsultuju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora i, ukoliko oni budu sa tim saglasni dobiće priliku da nastavu prate na način koji im najviše odgovara. Tako će sa manje stresa i opterećenja proći pomenuti program i lakše i brže usvojiti predviđena znanja.

Osobe koje se budu opredelile za poluindividualnu nastavu radiće, dakle zajedno sa još jednim kolegom i takođe moći da u velikoj meri utiču na raspored svojih predavanja. Biće, naime zamoljeni da navedu koji bi im termini i učestalost održavanja časova najviše odgovarali, kao i kada smatraju da je najbolje da edukacija počne, a zatim će u vezi sa tim morati da se dogovore sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Svakako će se nastojati da se maksimalno izađe u susret zahtevima polaznika i da im se omogući da obučavaju pohađaju tempom koji najviše odgovara.

Oni koji žele da se edukuju u društvu, kroz kontinuiranu interakciju sa drugima mogu da pohađaju grupni seminar - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju. Treba, međutim da znaju da će ponekad biti obavezni da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne bude formirala, jer je potrebno da u tom cilju bude prijavljeno minimalno četvoro kandidata. U okviru jedne grupe ne može da bude ni više od osmoro polaznika, a svakako niko od njih neće moći da utiče na raspored prema kome će se nastava odvijati. Radi se o tome da će kod ovog modela rada vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i datum početka kursa unapred da definiše koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije. Kandidati neće moći ni na koji način da menjaju utvrđene pojedinosti, pošto se ne može napraviti raspored koji će svima njima podjednako da odgovara, te će zbog toga morati da se priklone ovom koji im bude nametnut sa strane.

Kako je organizovana obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju?

Polaznici koji ovu nastavu pohađaju kao pojedinci mogu da dolaze na časove u najbliže predstavništvo naznačene institucije, prema rasporedu koji budu dobili, ukoliko se opredele za klasičnu edukaciju. Za njih takođe može da se organizuje online kurs i obuka - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju, koji podrazumeva pohađanje predavanja preko interneta. U tu svrhu kandidati moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara, na koji će pre toga instalirati namenski softver. Ako ovaj postupak ne budu uspeli da obave samostalno, svakako se bilo kog dana tokom radnog vremena mogu obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora i tako efikasno rešiti problem.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, ovi polaznici mogu da rade samostalno, u grupi ili u paru, a oni koji se odluče za individualni pristup moći će da napreduju tempom koji im najviše odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju. Biće im, takođe omogućeno da se lakše od ostalih organizuju i sa manje stresa i opterećenja prođu kroz ovaj program, pošto će moći da navedu kada bi želeli da počnu sa obukom i koji dani i termini im najviše odgovaraju za održavanje časova. Da bi, međutim taj raspored postao zvaničan, neophodno je da se sa njim saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu moraju da učestvuju u odlučivanju vezanom za ove detalje.

Ukoliko polaznici žele da pohađaju poluindividualni seminar - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju takođe će dobiti priliku da maksimalno utiču na tempo rada tokom edukacije, kao i na termine održavanja časova i datum za početak nastave. Oni će, dakle navesti raspored koji im najviše odgovara, a da bi on počeo da se zvanično primenjuje neophodno je da ga prethodno odobre nadležni profesor i ovlašćeni reprezent institucije organizatora.

Grupna nastava namenjena je zajedničkom radu minimalno četvoro, a najviše osmoro polaznika. Ovaj broj članova grupe se mora strogo poštovati, jer bi u prisustvu manjeg ili većeg broja osoba mogao da bude ugrožen kvalitet obrazovnog rada i onemogućeno dostizanje zacrtanih ciljeva. Oni koji se opredele za pomenuti model treba da znaju da će morati da prihvate termine održavanja časova, tempo rada i datum za početak obuke koji unapred bude definisao koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Biće, dakle obavezni da se pomenutog rasporeda u potpunosti pridržavaju i slede ga sve do kraja sprovođenja programa.

Ako je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u određenoj firmi, sprovešće se korporativna obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju i to preko interneta ili na klasični način. Ukoliko se polaznici opredele za drugu opciju moći će da, po sopstvenom izboru dolaze na nastavu u određenu poslovnicu pomenute institucije, kao i da imaju časove u svom radnom okruženju i na svakom drugom mestu na kome postoje uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Bilo da predavanja prate uživo ili online, moraće da slede raspored rada koji budu sporazumno utvrdili ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje kurs i obuka - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju?

Predviđeno je da se navedeni program odvija kroz 8 školskih časova, tačnije da traje 360 minuta. Takođe je naznačeno da će se dvočasi održavati tokom 4 dana, što znači da će edukacija da se odvija u ritmu 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi samo za polaznike koji budu pohađali grupni seminar - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju, budući da u toj situaciji odluku o svim pojedinostima obrazovnog procesa donosi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali će o njihovom rasporedu da odlučuju koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije i osoba koju je za to zvanično ovlastila kompanija za koju rade.

Kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju i nastava koja se prati pojedinačno, predviđeno je isto trajanje obrazovnog procesa, ali ne obavezno i naznačeni raspored. Radi se o tome da će u vezi sa terminima i tempom delovanja sami kandidati moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim prezentom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje