Kurs i obuka - Poboljšajte bezbednost IT sektora

Sa osnovnim ciljem da nadležnima u ovom sektoru ponudi znanja iz konkretne oblasti je i osmišljena specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte bezbednost IT sektora, koja se u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford tokom cele godine organizuje.

Pomenuta edukacija je namenjena, na prvom mestu osobama koje su u IT službama kompanija zaposlene, ali i onima čija je dužnost da tim sektorima rukovode. Ko god ima dodira sa poslovnim informacijama i zadužen je za njihovu zaštitu bi, takođe trebalo nastavu da pohađa i detaljno se upozna sa ovom temom. Naravno da direktori, odnosno vlasnici firmi, koje posluju u bilo kojoj oblasti, isto treba da budu upoznati sa zaštitom ovog sektora, te bi svakako ovaj kurs trebalo da pohađaju i pojedinci koji su zaposleni u pravnom odeljenju, odnosno koji su zaduženi za bezbednost dokumentacije i poslovnih informacija same firme. U principu, ko god ima želju ili potrebu da se upozna sa onim, čime se ova edukacija bavi je pozvan da je pohađa.

Prvo i osnovno što svako zainteresovano fizičko lice mora uraditi jeste da se prijavi, odnosno da svoje osnovne podatke pošalje ili na mejl adresu organizatora ili da ih preko telefona, odnosno lično izdiktira. Podrazumeva se da će navesti kako svoje prezime i ime, tako i broj telefona, te obavezno datum rođenja.


Potrebno je da bude izvršen i zvaničan upis svakoga, ko u skladu sa navedenim smernicama bude izvršio prijavu, s tim što je u tom slučaju prisustvo kandidata obavezno. O tome koja dokumenta mora dostaviti, prijavljenima će dati prethodno informacije nadležno lice u onom predstavništvu institucije organizatora, u kome je on neposredno pre toga i izvršio prijavu.

S obzirom na to da se stručni kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora organizuje i kroz individualnu i poluindividualnu, odnosno u okviru grupne nastave, a da se svaka od njih sprovodi i na klasičan način i preko interneta, to bi trebalo svaki prijavljeni da između navedenih mogućnosti izabere. Nakon toga će mu biti dostupne sve potrebne informacije o načinu organizacije tog tipa nastave.

Da naglasimo i to da se predavanja po klasičnom principu organizuju u poslovnicama pomenute institucije, a podrazumeva se da će osoba zainteresovana za takav vid nastave, dolaziti u prethodno definisanim terminima da bi pratila časove.

Drugi tip edukacije koji je u ponudi jeste online, što je zapravo nastava koju kandidat preko sopstvenog računara treba da prati. On će na njega instalirati specijalni program, a biće upućen u detalje vezano za instalaciju tog softvera, ali i za celokupan postupak pristupa edukaciji tog tipa. Naravno da će zaposleni ove institucije, u skladu sa iznetim zahtevima i potrebama pružiti svakom kandidatu neophodnu stručnu pomoć, vezano za pristup nastavi online i za instalaciju softvera.

Uzevši u obzir da se i klasična i onlajn edukacija organizuju prema navedenim principima, to znači da svaki prijavljeni ima mogućnost da izabere hoće li predavanja pohađati u društvu još jedne osobe ili individualno, odnosno da li će se opredeliti za grupnu obuku.

Izuzetno su jednostavna pravila po kojima se organizuje ne samo individualna nastava, nego i takozvana poluindividualna, a kada bi trebalo dvoje kandidata predavanjima da prisustvuju. Uopšteno govoreći, ko god je zainteresovan tako da prati časove, ima slobodu da se zajedno sa koordinatorom te poslovnice i sa predavačem, koji je nadležan za sprovođenje odabranog tipa edukacije dogovori oko detalja vezano za organizaciju predavanja. A uz to što će se usaglasiti oko trajanja poluindividualne ili individualne obuke, s obzirom na to da će odrediti i kakvom dinamikom bi trebalo časovi da budu organizovani, oni će precizirati i termine, ali isto tako i datum početka.

Gotovo potpuno drugačiji je način na koji se organizuje grupni kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora, zato što svaki prijavljeni tada ima obavezu da u potpunosti prihvati ono što određuje organizator, to jest ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome se zahtevani broj polaznika prijave. A vrlo brzo posle toga će koordinator definisati i precizan datum početka, termine održavanja časova i dinamiku njihovog sprovođenja, pa će obavestiti prethodno prijavljene o svemu na propisan način.

Svakako može da bude organizovana i korporativna obuka, a u slučaju da je potrebno zaposleni u nekoj firmi da se edukuju. Maksimalno će biti ostvareni zahtevi njihovog direktora, odnosno zvaničnog predstavnika, tako da će se on sa organizatorom usaglasiti oko svih detalja vezano za sprovođenje edukacije te vrste. U odnosu na nastavu koju treba da prate pojedinci, ova se razlikuje samo po tome što može da bude organizovana i na nekom drugom mestu, odnosno u okviru samog preduzeća čiji radnici će nastavu pratiti. Svakako da prostor u kome bi trebalo oni da pristupaju predavanjima mora biti opremljen onako kako to zahtevaju aktuelni standardi, pa će nadležni te firme dobiti jasne smernice o svemu tome.Nastavni program specijalizovanog kursa - poboljšajte bezbednost IT sektora

Zbog čega je izuzetno važno da sve poslovne informacije budu dobro sačuvane i maksimalno obezbeđene jeste prva tema sa kojom će stručni kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora sve prisutne da upozna. Biće detaljno objašnjeno i kako takozvano curenje informacija može da utiče na kvalitet celokupnog poslovnog procesa u okviru određene kompanije.

Da bi bezbednost ovog sektora, odnosno poslovnih informacija bila zaista na visokom nivou, osobe koje imaju nadležnost za to treba da nauče koji sve rizici postoje u praksi i kako se oni od njih mogu odbraniti na najbolji način, a da istovremeno ne ugroze kvalitet poslovanja svog preduzeća.

Vrlo je važno napomenuti da će se profesori potruditi i da im brojne primere ponude, kako bi što bolje objasnili na koji način se rizici mogu utvrditi, odnosno izbeći.

Isto tako se podrazumeva da će svako, ko odluči specijalizovani seminar - poboljšajte bezbednost IT sektora da pohađa moći da nauči i koji su to svetski priznati standardi, koji se primenjuju u ovom sektoru, te kako njihova pravilna implementacija utiče na kvalitet njegovog, ali i poslovanja firme u celosti.

Prisutni će imati priliku da se upoznaju i sa obezbeđivanjem takozvanih korporativnih mreža, ali i sa rizicima, odnosno sa situacijama koje mogu dovesti do njihovog oštećenja. Svakako će predavači pokazati kroz primere i na koji način funkcioniše bezbednost bežičnih mreža, ali će polaznici naravno dobiti precizne informacije kako o takozvanoj slojevitoj zaštiti, tako i o važnosti zaštite podataka, odnosno pravljenja njihove rezervne kopije.

Nakon toga će predavači da objasne i koje su osnove takozvane digitalne forenzike, tako da će stručna obuka i kurs - poboljšajte bezbednost IT sektora prisutnima ponuditi mogućnost da se upoznaju i sa forenzičkim izveštajima, ali i sa celokupnom istragom, koja se u konkretnim slučajevima sprovodi.

Biće govora i o takozvanog etičkom hakovanju, a kojom prilikom će kandidati saznati šta se pod tim pojmom podrazumeva, odnosno koje sve poslove treba u određenoj firmi da obavi etički haker.

Gotovo svako ko odluči ovu obuku da pohađa ima određeno predznanje iz konkretne oblasti, te vrlo lako može da shvati sve ono o čemu profesori tokom predavanja budu govorili. Međutim, bude li se dogodilo da bilo kome od prisutnih nešto ne bude u potpunosti jasno, imaće dozvolu da u završnom delu ove edukacije postavi konkretna pitanja i da na taj način dobije potrebna objašnjenja.

Kada i gde se održava seminar - poboljšajte bezbednost IT sektora?

Isključivo u zavisnosti od toga da li se pojedinačni polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi, samostalno ili u paru, će zavisiti i u kojim terminima se organizuje kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora.

Stvar je u tome da odluku o terminima održavanja poluindividualne i individualne edukacije donose prijavljeni, njihov profesor i ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kome bude izvršen upis polaznika. Sem toga, oni će se dogovoriti i o trajanju same edukacije, u smislu da će definisati raspored predviđenog broja časova, a biće neophodno da preciziraju i tačan datum početka izabrane vrste seminara.

Kada je u pitanju rad u grupi, stvar je malo drugačija, zato što sve ove detalje određuje koordinator za nastavu, ali samo u onom predstavništvu institucije organizatora, u okviru koga se pre toga ostvari jedini i osnovni uslov za početak tog tipa edukacije. Naime, reč je o tome da se mora četvoro kandidata prijaviti i to najmanje, pošto je to definisano kao zahtev za oformljene grupe, u kojoj može da bude osmoro ljudi najviše prisutno. Dakle, nakon što se taj uslov ostvari i koordinator definiše termine održavanja, datum početka i dinamiku, on će na propisani način obavestiti prijavljene i napomenuti da se njihovi zahtevi za bilo kakvom promenom ne prihvataju u tom slučaju.

Svaka od navedenih vrsta obuka može da bude sprovedena i online i na klasičan način, što znači da praktično rečeno, svaki prijavljeni bira gde će časove pratiti.

Ukoliko nekoga interesuje obuka i kurs - poboljšajte bezbednost IT sektora, koja se organizuje po klasičnom principu, njegova je obaveza da časove pohađa u okviru namenskih prostorija izabrane poslovnice pomenute institucije.

Suprotno od toga, edukacija koja se organizuje online može biti praćena sa ma kog mesta, budući da kandidat nastavi tada pristupa preko sopstvenog računara. Osnovni uslov jeste da uređaj koristi stabilnu vezu sa internetom i da polaznik na njega prethodno instalira softver, koji će koristiti za pristup nastavi ovog tipa. Sve poteškoće koje bude imao u toku tog postupka ili kada treba da pristupi predavanjima, polaznik će otkloniti uz pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u predstavništvu navedene obrazovne institucije u svakom gradu naše zemlje.

Ne samo da se u ponudi nalazi edukacija namenjena pojedincima, već isto tako po zahtevu može biti organizovan i takozvani korporativni seminar - poboljšajte bezbednost IT sektora. U pitanju je nastava koja se specijalno osmišljava za radnike nekog preduzeća, a u kom slučaju način sprovođenja definiše nadležno lice te kompanije i ove obrazovne institucije. Uz to što će se oni dogovoriti o datumu početka korporativne obuke, važno je i da se usaglase o trajanju celokupne edukacije, to jest o rasporedu nastavnog fonda, kao i o terminima, ali i o tome na kom mestu bi radnici trebalo predavanja da pohađaju. Ističemo da se promena lokacije održavanja časova može dozvoliti samo u slučaju organizacije korporativnog kursa, ali isključivo ako izabrani prostor u okviru samog preduzeća odgovara jasno definisanim karakteristikama, sa kojima će klijent biti upoznat do detalja.

Na koji način se specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte bezbednost IT sektora organizuje?

Kako prema pravilima poluindividualne i individualne edukacije, tako se isto specijalizovani kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora može organizovati i za grupu polaznika.

Što se tiče mesta održavanja nastave, princip je takav da svako fizičko lice, koje izvrši prijavljivanje i upis, bira između dve opcije, odnosno praćenja nastave onlajn i na uobičajen način, to jest direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a koju prijavljeni bude lično izabrao.

Da naglasimo i to da u jednoj grupi može da bude tačno definisan broj ljudi, dok jedan polaznik pohađa individualnu, a poluindividualnu nastavu njih dvoje.

Mada je najvažnija razlika između pomenutih tipova edukacija vezana upravo za broj prisutnih, činjenica je da se bitno razlikuje i način njihove organizacije.

Prilikom sprovođenja nastave u grupi, ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora ima pravo da definiše kako datum početka i termine održavanja časova, tako i trajanje, budući da on upravo određuje i prema kakvoj dinamici će časovi da budu sprovedeni. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti i da se grupni seminar - poboljšajte bezbednost IT sektora ne može organizovati sve do trenutka, dok se ne ostvari osnovni uslov za to, to jest ne kreira grupa. Kako nije dozvoljeno vršiti promene po njihovom zahtevu, to će i biti posebno istaknuto svakom kandidatu koji se opredeli za praćenje nastave na ovaj način.

U velikoj meri je slobodniji princip koji se primenjuje prilikom organizacije individualne i poluindividualne edukacije. Tom prilikom će jedan ili dvoje polaznika da se sa profesorom, ali i sa koordinatorom za nastavu dogovore na koji način će se časovi odvijati, to jest odrediće i dinamiku njihovog održavanja i termine, kao i datum početka odabrane vrste seminara.

Kao što smo već rekli, svaki pomenuti tip kursa se može pratiti i u poslovnicama institucije organizatora i preko interneta, odnosno preko računara.

A pojedinac koji se za drugu ponuđenu opciju bude odlučio će imati obavezu da obezbedi kompjuter, ali i stabilnu internet konekciju, te da instalira softver, koji će koristiti kako bi bez ikakvih smetnji pristupao časovima. U svakom predstavništvu institucije organizatora su zaposleni i IT stručnjaci, koji su spremni da ponude savet i pomoć kandidatima prilikom praćenja nastave onlajn, ali i tokom instalacije konkretnog programa svakom polazniku, koji bude imao potrebu za tim.

Navedenu edukaciju mogu da pohađaju i pojedinci i zaposleni u okviru različitih kompanija, a u kom slučaju se organizuje korporativni kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora. Sve detalje vezano za sprovođenje časova za radnike će definisati njihov direktor, to jest ovlašćeni predstavnik i nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Potrebno je da se oni usaglase kako oko tačnog datuma početka korporativnog seminara, tako i oko trajanja nastave, odnosno rasporeda časova i oko termina njihovog održavanja. Ukoliko bude od strane klijenta to zahtevano, organizator će omogućiti izmenu mesta održavanja. Potrebno je da prostor u određenoj firmi bude opremljen prema aktuelnim pravilima, a svakako se podrazumeva da će vlasnik te kompanije dobiti sve potrebne informacije o zahtevima, koje taj prostor mora da ostvari, da bi se određenom broju njegovih radnika omogućilo tu da pohađa predavanja.

Koliko će stručni kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora dana da traje?

Odgovor na ovo pitanje mogu ranije da dobiju isključivo oni polaznici, koji se odluče da specijalizovani seminar - poboljšajte bezbednost IT sektora pohađaju u grupi, a primarno zato što to prethodno definiše koordinator za nastavu predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koga se oformi grupa.

Budući da se o dinamici održavanja časova, ali i o terminima u kojima će oni biti organizovani, te o datumu početka kod individualne i poluindividualne edukacije dogovaraju koordinator za nastavu, polaznici i profesor, to znači da i jedna i druga vrsta nastave mogu trajati i kraće i duže od grupne.

Sve to isto važi i kada se organizuje korporativni kurs i obuka - poboljšajte bezbednost IT sektora, jer se u tom slučaju ovlašćeno lice institucije organizatora i one firme, čiji nadležni žele svojim zaposlenima da omoguće pristup ovoj edukaciji, usaglašavaju oko svega vezano za sprovođenje časova, pa i oko trajanja, to jest oko dinamike njihovog održavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Poboljšajte bezbednost IT sektora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje