Kurs i obuka - Poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga

Tema kojom se prvenstveno bavi stručni kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga, bi mogla da bude interesantna svakome ko je zaposlen u onim firmama, koje su usmerene na maloprodaju, a primarno menadžerima maloprodajnih objekata, odnosno menadžerima prodaje u takvim kompanijama. Svakako se preporučuje da ovu edukaciju prate i ona lica, koja su zaposlena na radnom mestu brend menadžera, te svi oni koji su nadležni za oblast marketinga u okviru konkretnog preduzeća.

Naravno da se podrazumeva da bilo ko, ko želi da se upozna sa osnovama ove vrste marketinga ima pravo da se prijavi za pohađanje obuke. Svakog radnog dana, a u periodu kada je konkretna poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford otvorena, zainteresovano lice može izvršiti prijavu i to ili putem telefona ili lično. Naravno da sve neophodne informacije, odnosno ime i prezime, kao i broj telefona, te datum rođenja, on može i na mejl adresu poslati, a posle čega će biti izvršen upis.

U skladu sa važećim pravilnikom pomenute institucije, upisivanje može da bude sprovedeno isključivo uz lično prisustvo svakog prethodno prijavljeno kandidata. Podrazumeva se da će nadležni konkretne poslovnice svakog od njih pre toga informisati detaljno o tome koja dokumenta ima obavezu tom prilikom da priloži.


Što se tiče organizacije nastave za pojedinačne polaznike, predviđeno je da specijalizovani seminar - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga bude organizovan ili u formi poluindividualne, odnosno grupne ili u vidu individualne nastave, a pravilo je da se svaka od njih može pohađati kako klasično, to jest direktno u predstavništvu ove institucije, tako isto i online.

Svakako će prijavljeni kandidati izabrati koji tip edukacije će pratiti, a nakon čega će dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije.

Način na koji se organizuje ta vrsta edukacije je takav da koordinator konkretne poslovnice organizatora definiše sve, odnosno po oformljenju grupe određuje kog datuma će časovi početi, kakvom dinamikom će biti organizovani i naravno, u kojim terminima. Informacije o tome će biti kasnije prosleđene prijavljenima, od kojih se zahteva da ih u potpunosti poštuju, zato što se ne vrše nikakve promene na osnovu njihovih zahteva.Drugačiji je princip prema kome se organizuje poluindividualna obuka i kurs - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga i nastava namenjena pojedincima, odnosno individualna. Da budemo precizni, dvoje kandidata ili samo jedan se o svim navedenim detaljima moraju precizno dogovoriti kako sa predavačem, koji će izabranu vrstu obuke da vodi, tako isto i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu.

Kako je predviđeno da polaznik izabere i gde će časove pratiti, to mu je ponuđeno da dolazi u poslovnicu i nastavu pohađa na uobičajen način, a može se opredeliti i za opciju, koja podrazumeva praćenje predavanja preko interneta, odnosno online.

U slučaju da mu druga varijanta više odgovara, potrebno je ne samo da obezbedi kompjuter, nego i da na njega instalira softver, te da predavanjima pristupa sa lokacije na kojoj postoji kvalitetna veza sa internetom. Tim za tehničku podršku funkcioniše u okviru svakog predstavništva navedene institucije, a ko god ima neki problem prilikom pristupa nastavi na taj način ili za vreme instalacije softvera je slobodan da se njima obrati za pomoć.

Pomenuta obrazovna institucija ne organizuje nastavu samo za pojedinačne polaznike, nego i korporativnu obuku, a kojoj prisustvuje jedan, dvoje ili grupa zaposlenih u nekoj firmi. Predviđeno je pravilnikom da se vlasnik zainteresovane kompanije, to jest osoba koja poseduje propisana ovlašćenja, o načinu sprovođenja korporativnog kursa usaglasi sa nadležnim licem u instituciji organizatora. Sem dogovora o trajanju i o datumu početka nastave, odnosno o terminima održavanja časova, oni bi trebalo da preciziraju i na kom tačno mestu će radnici da pohađaju predavanja. Napominjemo da se izmena može izvršiti isključivo kada se sprovodi korporativni kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga, a sve sa ciljem da se određenom broju zaposlenih u toj firmi omogući da na što lakši način pohađaju časove. Naime, ukoliko njihov nadređeni proceni da je za njih bolje predavanja da prate u svojoj matičnoj firmi, on će biti obavešten o svemu onome što se zahteva da izabrani prostor sadrži, a kako bi edukacija bila organizovana u skladu sa važećim pravilima.

Čime se bavi specijalizovani kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga?

Koje su osnove navedene vrste marketinga je prva tema, kojom će se baviti stručni seminar - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga. Svakako će profesori ukratko da se osvrnu i na sam pojam marketinga, kao i na njegov istorijski razvoj i predstaviće prisutnima osnovne marketinške strategije.

A posle toga će biti reči o različitim metodama i alatima, koji su vremenom postali aktuelni u oblasti marketinga. Podrazumeva se da će predavači ukazati polaznicima i na njihove prednosti i mane, te će im objasniti na primerima i u kojim slučajevima bi trebalo svaka od njih da bude primenjena.

Predviđeno je da profesori objasne i na koji način funkcionišu pametni telefoni i kako se oni koriste u ovoj vrsti marketinga. A prisutni će saznati i zbog čega je personalizacija jako važna, te kako ona utiče na poboljšanje prodajnih aktivnosti.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga značajnu pažnju posvetiti svim aktivnostima koje moraju biti primenjene, a da bi potrošač zaista bio u centru pažnje i da bi njegova kupovna moć bila još bolja, što će se svakako pozitivno odraziti i na poslovanje. Naučiće i koje sve podatke moraju da prikupe, ali i kako da ih analiziraju, a neposredno pre nego što izrade adekvatnu strategiju, koja će biti u skladu sa pravilima pomenute vrste marketinga.

Koliko je informacija za svakog kupca važna će, isto tako objasniti profesori prisutnima, a naučiće ih i na koji način se može uticati pozitivno na svest potrošača i to uz primenu pravila ovog tipa marketinga.

U završnom delu će stručni kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga uključiti sve prisutne u simulaciju konkretne situacije, a kako bi naučili na koji način funkcionišu pravila navedene vrste marketinga. Podrazumeva se da će oni tada primeniti sva znanja, koja su tokom prethodnog dela edukacije stekli, tako da će u praksi moći potpuno samostalno da implementiraju osnovna pravila konkretne vrste marketinga. A po završetku vežbe će svi učesnici diskutovati o ovoj temi, a tom prilikom će moći i da postavljaju pitanja, ukoliko im bilo šta od prethodno prezentovanog ne bude bilo u potpunosti jasno. Svakako će biti tada fokus stavljen i na eventualne greške, odnosno propuste, koje je neko od njih učinio, te će odmah biti objašnjeno šta moraju promeniti, a da bi pravila navedene vrste marketinga zaista imala pozitivan uticaj na poslovanje konkretnog pravnog lica.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji se sprovodi stručni seminar - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga?

Najvažnije je da svaki pojedinačni polaznik, a koji odluči da prati ovu edukaciju, ujedno i izabere da li će je pohađati direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili mu više odgovara online obuka i kurs - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga.

Takođe je potrebno da se samostalno opredeli između mogućnosti da časove pohađa u paru, u grupi ili samostalno, pa će posle toga i dobiti tačne informacije o terminima održavanja predavanja i o ostalim detaljima.

Ističemo da se uz korišćenje računara svakog prijavljenog polaznika može pohađati obuka online, s tim što se to čini preko posebne internet platforme. Svakako je potrebno da instalaciju softvera svaki pojedinac blagovremeno izvrši, a u tome će mu pomoći zaposleni u određenom predstavništvu ove institucije, budući da u svakom od njih funkcioniše i tim za pružanje tehničke podrške. Bilo da polaznik ima neki problem tokom postupka instalacije ili naiđe na poteškoću prilikom pristupa časovima, dozvoljeno mu je da se IT stručnjacima ove institucije obrati za savet i pomoć.

Svaki prijavljeni će, takođe da odluči i da li će klasičnu ili online edukaciju pohađati u grupi, individualno ili u paru, jer će od svega toga zavisiti i na koji način časovi biti sprovedeni.

Broj polaznika predstavlja osnovnu razliku između pomenutih tipova edukacija. Princip organizacije je drugačiji kod svake od njih, tačnije poluindividualni i individualni kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga se organizuje na jedan, a grupna edukacija na potpuno drugačiji način.

Definisano je aktuelnim pravilnikom institucije organizatora da koordinator za nastavu izabranog predstavništva zajedno sa profesorom i polaznikom koji je zainteresovan za individualnu, odnosno sa njih dvoje u slučaju sprovođenja poluindividualne nastave, odredi kako će se ona odvijati. Da budemo precizni, biće tom prilikom definisano i u kojim terminima i kakvom dinamikom će biti održavani časovi, ali i kog datuma bi trebalo da startuje konkretni tip edukacije.

Međutim, kada je u pitanju nastava u grupi, sve to određuje isključivo lice, koje je u predstavništvu navedene institucije ovlašćeno za to, odnosno koordinator za nastavu. Ništa od onoga što koordinator za nastavu bude odredio neće menjati, a u slučaju da neki polaznik to zahteva, pa će to posebno svakome od njih biti naglašeno.

Pored nastave koju treba da prate fizička lica, sprovodi se i ona koja je namenjena pravnim licima, odnosno njihovim zaposlenima. Jednostavnije govoreći, u tom slučaju se organizuje korporativni seminar - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga, a za tačno definisani broj zaposlenih u nekoj firmi. Potrebno je da se nadležno lice u instituciji klijenta usaglasi oko načina organizacije časova za svoje zaposlene sa onim licem, koje je u izabranom predstavništvu organizatora zaduženo za to. Svakako će oni precizirati i datum početka i trajanje korporativne obuke, a u smislu da će definisati prema kakvoj dinamici bi trebalo celokupan fond nastave da bude raspoređen. Isto tako će zajedno precizirati i u kojim bi trebalo terminima radnici predavanja da pohađaju, a odlučiće i gde će se oni odvijati. Stvar je u tome da organizator samo kod korporativnog kursa može da dozvoli izmenu mesta održavanja, a u kom slučaju će predavanja biti organizovana u okviru zainteresovane firme. Podrazumeva se da će direktori, odnosno nadležna lica u tom preduzeću biti informisana o sredstvima koja moraju biti obezbeđena u tom prostoru, a da bi njihovi radnici časove pratili u skladu sa važećim pravilima.

Na koji način će biti održana specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga?

Postoji nekoliko pravila koja se poštuju prilikom organizacije ove edukacije, tako da praktično rečeno svaki pojedinačni polaznik će odabrati na koji način želi da bude organizovan stručni kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga.

Zapravo se radi o tome da je njima omogućeno ne samo da se opredele između individualne, grupne i poluindividualne edukacije, nego i između toga da li će nastavu pratiti onlajn ili onako kako je uobičajeno, to jest u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Bitno je napomenuti da ova institucija može konkretnu obuku sprovesti i isključivo za zaposlene, to jest za određeni broj radnika nekog preduzeća. Ista se pravila poštuju i tom prilikom, kao i kada se nastava organizuje za pojedince, s tim što nadležno lice institucije organizatora i konkretne kompanije definišu u kojim terminima će da budu organizovani časovi, kakvom dinamikom će se odvijati i kada će početi. Specifičnost ove vrste kursa jeste u tome što on po potrebi može da bude održan i u samoj firmi, a uz uslov da se obezbede sva sredstva neophodna za propisani rad.

Ako fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik želi da pohađa online seminar - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga, on će predavanjima pristupati sa bilo kog mesta, a u tom slučaju će koristiti i svoj računar. Podrazumeva se da bi trebalo što bolju vezu sa internetom tom prilikom da kompjuter ima, a neophodno je i da namenski softver na svoj računar oni instaliraju. S obzirom na to da tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške postoji u predstavništvu navedene institucije u svakom gradu, trebalo bi upravo njima klijenti i da se obrate, a ukoliko ne uspeju samostalno da izvrše pravilno instalaciju tog softvera ili ako prilikom pristupa nastavi naiđu na neki problem.

Uz izbor mesta sa koga će pratiti predavanja, vrlo je važno i da svaki prijavljeni odluči da li će to učiniti samostalno, a kojom prilikom se organizuje individualna nastava ili u okviru grupne (časovima treba da prisustvuje između četvoro i maksimalno osmoro ljudi), a u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i nastava poznata kao poluindividualna, kada dve osobe u isto vreme pohađaju predavanja.

Važno je da naglasimo i to da je osnovni i jedini uslov za početak nastave u grupi, prijavljivanje minimalnog broja polaznika. Dakle, kada se u određenom predstavništvu pomenute institucije najmanje toliko kandidata zvanično prijavi, ovlašćeni koordinator za nastavu će grupu oformiti i definisati na koji način će časovi da budu organizovani. Pod tim mislimo na određivanje datuma početka nastave u grupi, zatim na preciziranje termina održavanja časova, kao i na definisanje njihove dinamike. Sve to će naknadno biti saopšteno prijavljenima, a grupna obuka i kurs - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga se organizuje upravo prema tim smernicama, koje nisu podložne promenama.

Svi oni polaznici, kojima takav princip praćenja časova ne odgovara, imaju opciju da izaberu ili poluindividualnu ili individualnu nastavu, zato što se one organizuju na fleksibilniji način. Jednostavnije govoreći, svaki prijavljeni u tom slučaju ima obavezu da termine održavanja, trajanje i datum početka zajedno definiše kako sa ovlašćenim licem u određenoj poslovnici organizatora, tako isto i sa profesorom, a koji bi trebalo individualnu ili poluindividualnu edukaciju da vodi.

Koliko će dana ukupno da traje kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga?

U zavisnosti od toga koji vid edukacije bude izabrao polaznik zavisiće i njeno trajanje.

Zapravo će se i kod poluindividualne, odnosno individualne obuke za pojedinca i kod korporativne nastave, koja je namenjena zaposlenima, o samom trajanju, to jest o dinamici sprovođenja kursa dogovarati ili polaznici i nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili direktori kompanija i ovlašćena lica institucije organizatora.

A jedino kada se sprovodi grupni seminar - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga, koji je namenjen pojedincima, odnosno fizičkim licima se može prethodno navesti koliko bi trebalo nastava da traje. Vrlo brzo pošto grupa bude bila kreirana svaki prijavljeni, zainteresovan za pohađanje grupne edukacije dobiti jasne smernice o dinamici održavanja časova, što će morati u potpunosti i da ispoštuje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje